Udlejning Af Regimentsvej 16
Regimentsvej 16 i Farum set fra luften

Matr.nr. 98 an Farum By, Farum, beliggende Regimentsvej 16, 3520 Farum.

Det lejede kan og skal udelukkende anvendes til placering af skolebygninger med tilhørende faciliteter.

Den lejede udgør et ubebygget areal på 8.030 kvm, heraf vej 0 kvm.
Ejendommen er ikke byggemodnet, hvorved lejer således selv må forestå dette, og afholde alle udgifter i den forbindelse.

Udbudsmateriale, lejeaftale og kontaktinformation fremgår af nedenstående dokumenter.