Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder varetagelsen af indkøbsordning for visiterede borgere, herunder modtagelse af bestilling, pakning og levering af dagligvarer. De udbudte rammeaftaler omfatter opgaver i relation til indkøb af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som enkelte beboere på plejecentre.

Udbuddet foretages på vegne af:

  • Allerød Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Egedal Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Frederikssund Kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Helsingør Kommune
  • Furesø Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Hørsholm Kommune.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III §§ 186-188, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

Udbudsformen er offentligt udbud med evt. forhandling, som er kendetegnet ved, at alle firmaer kan afgive tilbud på opgaven.

Tildeling af rammeaftalerne til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris”. Ved vurderingen af kriteriet ”Pris” lægges vægt på den laveste samlede pris i aftaleperioden.

Udbuddet gennemføres digitalt via Mercell Sourcing Service, www.mercell.dk, og kan findes her: https://my.mercell.com/permalink/116165013.aspx

Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar, vil være tilgængelige i Mercell.

Der vil blive indgået rammeaftaler med 2 leverandører, som bliver leverandører af indkøbsordning, hvorefter det er op til borgeren at vælge, hvilken leverandør der ønskes. Kommunen kan således ikke i aftaleperioden vælge andre leverandører end de vindende.

Kontraktstarten er forskellig fra kommune til kommune - se udbudsmaterialet.

Tilbudsfrist: Fredag den 29. november 2019 kl. 14.00.

Kontakt: Al henvendelse skal ske via Mercell.