Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en udbuds- og indkøbsstrategi, som sætter rammerne for, hvordan vores indkøb udsættes for konkurrence. Du finder link til strategien og en side om strategien nederst på denne side.  

Ønsker du at blive klogere på at handle med det offentlige, kan du starte med at se en række videoer udarbejdet af Udbudsportalen i KL. Du finder videoerne nedenfor.

 

OBS: Tærskelværdierne for indkøb har ændret sig siden videoerne er blevet udarbejdet. Se de gældende tærskelværdier her: https://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/ret-regler/taerskelvaerdier/

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk