COLOURBOX6744944

Udbud af varer og tjenesteydelser

Udbudsplan for Furesø Kommune

Furesø Kommune udarbejder en årlig udbudsplan for de varer og tjenesteydelser, som vi planlægger at udbyde. Vær opmærksom på at listen løbende bliver opdateret og at der derfor kan forekomme ændringer. Udbudsplanen indeholder:

  • EU-udbud. Udbud som ligger over tærskelværdierne (*)
  • Egne konkurrenceudsættelser. Udbud som ligger under tærskelværdierne (*)

(*) I 2020-2021 er tærskelværdien (kontraktværdien) på 1,6 mio. kr.

Det fremgår af udbudsplanen, om der er tale om et EU-udbud eller egen konkurrenceudsættelse.

Furesø Kommunes udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2023-2024 (pr. februar 2023) 

EU-udbud

EU-udbud er udbud, som ligger over tærskelværdien (*). Furesø Kommune kan foretage EU-udbud af varer og tjenesteydelser på flere forskellige måder. Nedenstående er nævnt de tre måder, som primært anvendes:

  1. Furesø-udbud. Furesø Kommune kan lave sit eget udbud.
  2. IN-udbud. Furesø Kommune kan indgå i fællesudbud i vores Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN).
  3. SKI-udbud. Furesø Kommune kan tilmelde sig udbud vis Staten- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Alle offentliggjorte EU-udbud fra Furesø Kommune bliver publiceret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal - uanset om der er tale om et Furesø-udbud, IN-udbud eller SKI-udbud. Hvis du er interesseret i at byde på et EU-udbud, sker det via udbudsportalen.

Siden opdateres dagligt med nye udbud. Hvis du opretter dig som bruger, kan du gemme dine søgninger og få mails om bestemte udbud. På den måde kan du følge med i udbud indenfor dit felt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal (udbud.dk)

Egne konkurrenceudsættelser

Egne konkurrenceudsættelser er udbud, som ligger under tærskelværdien (*).

Hvis du er interesseret i at byde på en konkurrenceudsættelse, skal du kontakte Udbud og Kontraktstyring (se mail nedenfor) og tilkendegive din interesse.

Konkurrenceudsættelser af rådgivere og konsulentydelser under tærskelværdien vil blive foretaget ad hoc, som behovet opstår. Disse vil ikke fremgå af udbudsplanen.
Hvis du er er interesseret i at vide mere om dette, kan du få information på vores sider om:

Leverandørportalen Comdia

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk