Furesø Kommune har udarbejdet en udbudsplan for bygge- og renoveringsprojekter, projekter indenfor by og miljø, samt en udbudsplan for indkøb af varer og tjenesteydelser.

De årlige budgetter godkendes i kommunerne i oktober måned. Af budgetterne vil det fremgå, hvilke nye tiltag, der er afsat midler til i det kommende år.

Anlægsmidlerne frigives på frigivelsessager i december og januar. Umiddelbart herefter vil der blive udarbejdet nye udbudsplaner. De projekter, der er afsat midler til, vil fremgå heraf.  

Alle udbudsplaner er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Udskiftning Af Tagisolering, Farum Svømmeha1

Bygge- og renoveringsprojekter

Information om Furesø Kommunes udbud målrettet leverandører af bygge- og renoveringsprojekter.

COLOURBOX6744944

Varer og tjenesteydelser

Information om Furesø Kommunes udbud målrettet leverandører af varer og tjenesteydelser.

Håndværkere

Projekter inden for By og Miljø

Information om Furesø Kommunes udbud målrettet leverandører af ydelser inden for by og miljø.

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk