COLOURBOX36524314

Sådan køber vi ind i Furesø Kommune

Her får du en kort introduktion til hvordan vi køber ind i Furesø Kommune.

Se svarene på spørgsmålene ved at klikke på (+) eller

Se alle spørgsmål og svar samtidig ved at klikke på "Åbn alle". 

 • Er der regler for kommunale indkøb?

  Som offentlig myndighed er kommunen underlagt nogle specifikke regler for, hvordan vi indkøber. Kommunen er underlagt reglerne i udbudsloven samt tilbudsloven. Inden for disse lovgivninger, er der nogle krav til, hvordan og hvornår vi skal udbyde.

 • Hvad er et udbud?

  Når vi i Furesø Kommune har en opgave, vi skal have løst, eller der er en bestemt vare vi har brug, er vi som offentlig myndighed forpligtet til at udbyde indkøbet.

  Som hovedregel betyder, at vi ikke bare kan give en opgave til en specifik leverandør. Vi skal spørger flere leverandører og indhente forskellige tilbud, altså foretage en konkurrenceudsættelse.

  En konkurrenceudsættelse er med til at sikre det bedste forhold mellem pris og kvalitet, og dermed sikre at borgerne får mest muligt for deres penge. Derudover sikre konkurrenceudsættelser ligebehandling og gennemsigtighed i processen.

  Måden hvorpå kommunen skal udbyde opgaven, varen eller tjenesteydelsen afhænger af følgende to ting:

  • Hvad koster det, vi har brug for, altså hvad er den samlede kontraktværdi?
  • Hvilken type opgave eller vare har vi brug for?
 • Hvad udbyder vi?

  Kommunen udbyder varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. Nedenfor kan du se eksempler på dette.

  Varer Tjenesteydelser Bygge- og anlægsopgaver
  (Eksempler) (Eksempler) (Eksempler)
  Kontorartikler Konsulentbistand Opførelse af en ny legeplads
  Møbler Rengøring Renovering af en skole fx nyt tag
  Sygeplejeartikler Kørsel af borgere Opførelse af ny daginstitution
  Biler m.m. Vikartjeneste m.m. Udskiftning af tekniske installationer
      Udskiftning af tagrender
      Facaderenovering

   

 • Hvordan udbyder vi varer eller tjenesteydelser?
  Hvor udbyder vi opgaver?

  Når der er tale om en vare eller tjenesteydelse, er der stor forskel på, hvor vi udbyder opgaven.

  Når vi udbyder opgaver med høj kontraktværdi, gør vi det som regel gennem Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) eller ved at tilslutte os aftaler gennem Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

  Dog kan vi udbyde i andre fællesskaber, såfremt det vurderes at være fordelagtigt for kommunen. Derudover foretager vi også egne Furesø-udbud.

  Regler for indkøb af varer og tjenesteydelser i Furesø Kommune

  Tabellen illustrerer interne regler og lovbestemmelser. Beløbsgrænsen er enten for enkelt køb eller løbende ydelser over 4 år.

  Beløbsgrænse
  Proces
  Eksempler
  Under 100.000 kr.

  Forsvarlig økonomisk forvaltning

   
    Konkurrenceudsættelse i vid udstrækning, men også direkte tildeling. Leje af frysecontainer, sondeernæring, blomster til et jubilæum
  100.000 kr. (*) - 1,6 mio. kr.
  Konkurrenceudsættelse  
   

  Ofte gennem egne tilbudsindhentning, hvor 2-3 leverandører afgiver tilbud. Ved konkurrenceudsættelser af de ydelser, der udbydes i Comdia, er grænsen 50.000 kr.

  Rådgivere og konsulenter (Furesø), trykkeriopgaver (Furesø), visse genbrugshjælpemidler (Furesø)
  Over 1,6 mio. kr.

  EU-udbud

   
   

  Ofte gennem SKI (Staten- og Kommunernes Indkøbsservice) og IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland)

  Fødevarer (SKI), Stomiprodukter (IN), Sundhedsfaglige vikarydelser (Furesø)

  (*) I udbudsloven er der krav om konkurrenceudsættelse ved indkøb på over 500.000 kr. Furesø Kommune har dog truffet beslutning om, at man internt gør dette ved indkøb fra 100.000 kr. For ydelser, der udbydes i Comdia, er beløbsgrænsen nedsat yderligere til 50.000 kr.

  Læs mere:

  Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN)

  Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

  Udbudsplaner for Furesø Kommune

  Leverandørportalen Comdia

 • Hvordan udbyder vi bygge- og anlægsopgaver?

  Kommunen udbyder en række bygge- og anlægsopgaver i form af ombygninger og renoveringer af kommunens ejendomme eller nybyggeri. Det kan fx være:

  • Opførelse af en ny legeplads
  • Renovering af en skole fx nyt tag
  • Opførelse af en ny daginstitution
  • Udskiftning af tekniske installationer
  • Udskiftning af tagrender.

  Hvordan udbyder vi bygge- og anlægsopgaver?

  Tabellen illustrerer interne regler og lovbestemmelser.

  Reglerne for indkøb i Furesø Kommune - Byggeri og anlæg

  Beløbsgrænse

  Proces

  Eksempler

  > 40 mio.

  EU-udbud

  Opførelse af en ny større daginstitution, ny skole eller nyt rådhus.

  3. mio. – 40. mio.

  Tilbudsloven

  Offentlig licitation eller begrænset licitation

  5 tilbudsgivere

  Der indhentes tilbud på opgaven fra 5 firmaer/håndværkere, hvor mindst 2 er lokale firmaer/håndværkere. Mindst 1 af tilbudsgiverene er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang. Der udarbejdes udbudsmateriale.

  Udskiftning af et tag eller etablering af en mindre bygning

  300.000 kr. – 3. mio. kr.

  Tilbudsloven

  Begrænset licitation eller underhåndsbud

  4-5 tilbudsgivere

  Der indhentes tilbud på opgaven fra 3-5 firmaer/håndværkere, hvor mindst 2 er lokale firmaer /håndværkere. Mindst 1 af tilbudsgiverene er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang. Der udarbejdes udbudsmateriale.

  Mindre renoveringsopgaver som udskiftning af vinduer, tag, ventilation el. lign.

  50.000 kr. – 300.000 kr.

  Tilbudsloven

  Begrænset licitation eller underhåndsbud

  2-3 tilbudsgivere

  Der indhentes tilbud på opgaven hos 1-2 lokale firmaer/håndværkere og 1 udenbys firma/håndværker. Mindst 1 af tilbuds-giverne er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang.

  Mindre renoveringsopgaver som udskiftning/renovering af vinduer, tag, ventilation el. lign.

  < 50.000 kr.

  Direkte tildeling (evt. 1 kontrolbud)

  1 tilbudsgiver

  Regningsarbejde er ikke omfattet af tilbudsloven. Der betales efter anvendt tid med aftalte enhedspriser. Under arbejdet kontrolleres det, at forudsætningerne for arbejdet ikke ændrer sig, så den anslåede værdi på 50.000 kr. ikke overstiges. Kun i særlige tilfælde fraviges kravet om at den anslåede værdi ikke må overstige 50.000 kr.

  Små og ikke planlagte reparationsopgaver, hvor omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastsættes i et udbuds-grundlag. Det kan fx være reparation af et tag efter en vandskade eller udskiftning af en pumpe efter et driftsstop på et teknisk anlæg.

  Tager man forbehold i sit tilbud, vil tilbuddet blive betragtet som værende ikke konditionsmæssigt. 

  Hvilke udbudsplatforme bruger vi

  Vi bruger Comdia til bygge- og anlægsopgaver med en anslået værdi op til 2. mio. kr. Hvis opgaven har en anslået værdi over 2. mio. kr. eller den er kompleks, så udbyder vi opgaven via Byggeweb.

  Hvor kan man se udbuddene henne?
  Bygge- og anlægsopgaver med en værdi over 50.000 kr. kan ses i Udbudsplanen i Comdia.

   

 • Vil du vide mere om at være leverandør til kommunen?

  Der afholdes løbende erhvervsarrangementer for leverandører til kommunen.

  Kalender for Erhvervsarrangementer

 • Har du brug for hjælp?
  Hjælp til oprettelse

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp til oprettelse af virksomhedsprofil i Comdia eller til registrering på Furesø Kommunes lister og inspirationskatalog, skal du tage direkte kontakt til Comdia. Comdia kan hjælpe med alt det tekniske.

  Kontakt Comdia's Supportafdeling:

  W: www.comdia.com 

  E: support@comdia.com 

  T: 71 99 36 72

  "Håndværkere" eller "Teknisk rådgivning og konsulentbistand"

  Har du spørgsmål i forbindelse med listen for "Håndværkere" eller "Teknisk rådgivning og konsulentbistand"?

  Kontakt Udvikling og Byggeri i Furesø Kommune.
  Se kontaktboks nederst på siden.

  "Øvrig rådgivning" eller "Inspirationskataloget"

  Har du spørgsmål i forbindelse med listen "Øvrig rådgivning og konsulentbistand", "Inspirationskataloget for øvrige leverandører" eller generelle spørgsmål til Comdia-systemet?

  Kontakt Udbud og Kontraktstyring i Furesø Kommune.
  Se kontaktboks nederst på siden.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk

Del: