Renovering Af Baderum

Furesø Kommune takker alle de interesserede firmaer, der dukkede op til informationsmøderne om de strategiske partnerskaber. Som aftalt er følgende mødemateriale at finde på denne side (nederst):  

 • Slides om Strategiske Partnerskaber til informationsmøderne den 15. og 16. marts 2022 
 • Spørgsmål/svar fra informationsmøderne 
 • Deltagerliste fra informationsmøderne
 • Info om Citizen lab. 

I deltagerlisten er der en række unavngivne deltagere - de står angivet som Pax.

Citizen lab er en platform for dialog om Strategiske Partnerskaber i Furesø Kommune, som giver mulighed for at finde samarbejdspartnere (kommunen deltager ikke på platformen). 

Furesø Kommune forventer, at udbuddet af de Strategiske Partnerskaber offentliggøres i august/september 2022 med forventet idriftsætning af partnerskaberne den 1. januar 2023. Med vedligeholdelsesopgaver menes akut/afhjælpende, forebyggende og genoprettende vedligeholdelse samt energiforbedringer.

Estimat på forventet volume af fagområder i partnerskaberne udarbejdes til offentliggørelse inden udgangen marts her på hjemmesiden og i Comdia. 

Om informationsmøderne  

På informationsmøderne blev der givet en orientering om, hvad strategiske partnerskaber betyder, hvilke forventninger kommunen har til et kommende samarbejde samt hvordan du som leverandør kommer i betragtning til partnerskaberne.

Program
 1. Hvad er et strategisk partnerskab, hvorfor gør vi det og hvad vil vi gerne have ud af det?

 2. Hvad er omfanget af de strategiske partnerskaber og hvilke typer af opgaver vil typisk indgå?

 3. Hvilken økonomi vil indgå i partnerskaberne?

 4. Hvilke kompetencer efterspørger vi af en kommende strategisk partner?

 5. Hvordan ser tidsplan og udbudsprocessen ud fremadrettet?

 6. Hvordan kommer man som leverandør i betragtning til partnerskaberne?

 7. Information om markedsdialog

 8. Afslutning og tak for i dag.

Tid og sted

Informationsmøderne blev afholdt på Bybækskolen og på Furesø Rådhus: 

 • Tirsdag den 15. marts (Stien) kl. 15.15-16.30

 • Onsdag den 16. marts (i Multisalen) kl. 15.15-16.30.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000