Fingre På Tastatur, Colourbox948126
Behandling af persondata ifm. tilmelding til arrangement
 • Formål

  Vi behandler dine personoplysninger med henblik på:

  • Registrering af din deltagelse i det arrangement, som du har tilmeldt dig.

  Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i arrangementet.

 • Dine personoplysninger
  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse
  Hvor stammer dine personoplysninger fra?

  Vi har modtaget personoplysninger fra dig i forbindelse med din tilmelding til arrangementet.

 • Modtagere af dine personoplysninger
  Tilmeldingssystem

  Furesø Kommune benytter en databehandler, der efter instruks fra Furesø Kommune har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.

  Furesø Kommune

  Furesø Kommune kan anvende dine personoplysninger til sædvanlige arrangementsaktiviteter f.eks. deltagerliste, navneskilte m.m.

  Andre modtagere

  Furesø Kommune videregiver ikke dine personoplysninger til andre end ovenstående.

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

  I vores procedurer for opbevaring af personoplysninger, lægger vi dog vægt på Furesø Kommunes behov for at kunne dokumentere vores praksis m.m. Dette betyder, at vi som udgangspunkt sletter informationer hurtigst muligt efter sagen er afsluttet.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder i forhold til Furesø Kommunes behandling af dine personoplysninger (iflg. Databeskyttelsesforordningen).

  • Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
  • Ret til at få rettet information (Berigtigelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at klage

  Læs mere om dine rettigheder nedenfor.

  Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til at få rettet information (Berigtigelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

  Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at klage

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder
  • Du skal kontakte Furesø Kommune (se Dataansvarlig), hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.
  • Hvis du vil gøre brug af din ret til at klage, skal du dog i stedet kontakte Datatilsynet.
  Yderligere information

  Her kan du læse mere om dine rettigheder

 • Furesø Kommunes Privatlivspolitik

  Furesø Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Furesø Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis.

  Læs mere om: Furesø Kommunes Privatlivspolitik

 • Dataansvarlig

  Furesø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os således:

  Furesø Kommune
  Stiager 2
  3500 Værløse
  T: 7235 4000 (*)
  W: www.furesoe.dk 
  CVR: 29188327

  (*) Telefontid: Se nederst på denne side.

   

 • Databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiver
  Malene Rafn Permin
  T: 2069 1292
  E: dbr@furesoe.dk 

 • Retsgrundlag

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  Databeskyttelsesforordningen
  • Forordning om databeskyttelse 2016/679, art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).
  Yderligere information

  Læs nærmere om de centrale regler på databeskyttelsesområdet:

 • Yderligere information
  Spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiver
  Malene Rafn Permin
  T: 2069 1292
  E: dbr@furesoe.dk 

  Dine rettigheder

  Læs om dine rettigheder på denne side. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål til dette, så kontakt os:

  Furesø Kommune
  Stiager 2
  3500 Værløse
  T: 7235 4000 (*)
  W: www.furesoe.dk

  (*) Telefontid: Se nederst på denne side.

  Klage

  Læs om dine rettigheder på denne side. Ønsker du at klage, så kontakt:

  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  T: 3319 3200
  E: dt@datatilsynet.dk 
  W: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage