Sommer- og erhvervspakke

Finansministeriet har 6. maj udsendt information om, at Regeringen foreslår en samlet sommer- og erhvervspakke på 1,6 mia. kr.

Læs mere nedenfor.

Eksportpakke

Finansministeriet har 6. maj udsendt information om eksportpakke på 575 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.

Læs mere nedenfor.

 • Eksportpakke

  Regeringen og partier i Folketinget blev 2. december 2020 enige om at afsætte 575 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en eksportpakke.

  Der er nu indgået en række aftaler, som udmønter en del af rammen. En del er under forhandling og andet skal forhandles politisk.

  Eksportpakken omfatter flg. initiativer:

  • Eksportfremme- og rådgivning samt myndighedssamarbejde (Udmøntet).
  • Life science-strategi (Under forhandling).
  • Styrket finansiering og modning af grønne projekter til danske eksportører (Udmøntet).
  • Reserve til håndtering af ønsker fra genstartsteams (Til udmøntning).
  • Yderligere eksportinitiativer (Til udmøntning).

   

 • Yderligere information

  Link til Finansministeriets faktaark:

  Faktaark: Eksportpakke (6. maj 2021)

  Furesø Kommune anbefaler, at du holder dig orienteret om Coronavirus og din virksomhed på Virksomhedsguiden.dk.

Yderligere likviditet 

Finansministeriet har 6. maj udsendt information om at Regeringen og Folketingets partier har besluttet at stille yderligere 28 mia. kr. i likviditet til rådighed for virksomhederne.

Læs mere nedenfor.

Slutafregning af kompensation

Hvis du har modtaget kompensation, skal du indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Læs mere nedenfor. 

 • Slutafregning af kompensation

  Hvis din virksomhed har søgt om kompensation, blev det gjort på baggrund af de forventede forhold i kompensationsperioden som følge af coronavirus/covid-19. Nu skal der snart indberette sdokumentation for de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne din kompensation.

  Din virksomhed vil modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen i den digitale postkasse, når det er tid til at slutafregne. I brevet vil det være nærmere beskrevet, hvilken dokumentation der skal indberettes og hvilken frist der gælder for din virksomhed. Du behøver ikke at foretage dig noget, før du modtager brevet.

  Du skal indberette relevant dokumentation på Virk senest den 30. juni 2021.

 • Yderligere information

  Læs mere på Virksomhedsguiden.dk om:

  Slutafregning af kompensation

  Furesø Kommune anbefaler, at du holder dig orienteret om Coronavirus og din virksomhed på Virksomhedsguiden.dk.

Denne side har som mål at skabe et overblik over tiltag målrettet virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.