Ansøgningsfrister for hjælpepakker og puljer

Der er etableret en række statslige hjælpepakker og puljer, som skal hjælpe dansk erhvervsliv igennem Corona-krisen. Vær opmærksom på, at flere af de nuværende ordninger snart har ansøgningsfrist:

 • 13. november 2020: Omstillingspulje til turisme og oplevelsesbranchen
 • 14. november 2020: Kompensation for lønudgifter
 • 15. november 2020: Aktivitetspulje til caféer, restauranter, barer mv.
 • 30. november 2020: Kompensation for tabt omsætning: Selvstændige og freelancere berørt af restriktioner 1/9 - 31/10 2020.
 • 30. november 2020: Kompensation for tabt omsætning: Selvstændige og freelancere
 • 30. november 2020: Kompensation for faste omkostninger
 • 31. december 2020: Arrangører af større arrangementer (Mindre end 50 % offentligt tilskud)

Læs mere om "Hjælpepakker" her.

Ny pulje: Omstillingspulje til turisme og oplevelsesbranchen (NB: Ansøgningsfrist 13. november)

Der er etableret en ny pulje "Omstillingspuljen" på i alt 115 mio. kr., som giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller. Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder. Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge. Det vil ikke værre efter først til mølle, men man vil skulle søge indenfor et tidsrum.

 • 1. ansøgningsrunde: 30. oktober - 13. november 2020 kl. 24.00 (50 mio. kr.)
 • 2. ansøgningsrunde: 1. kvartal 2021 - dato er ikke fastlagt

Læs mere om puljen på siden "Hjælpepakker".

Ny pulje: Aktivitetspulje til caféer, restauranter, barer mv. (NB: Ansøgningsfrist 15. november)

Der er etableret en ny pulje "Aktivitetspulje til caféer, restauranter, barer mv.". Har du en god idé til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar, kan du søge om et engangstilskud på op til 25.000 kr. fra aktivitetspuljen. Puljen er åben for ansøgninger fra 2. november til 15. november 2020.

Læs mere om puljen på siden "Hjælpepakker".

Nye ordninger på vej

Få et hurtigt overblik over de mange nye og eksisterende ordninger. Furesøs erhvervskonsulenter følger med i udviklingen og opdaterer løbende erhvervssiderne med hovedpunkterne i ordningerne.

 • Forlængelse af hjælpepakker. Folketinget har 27. oktober 2020 indgået aftale om at forlænge flere af ordninger til 31. januar 2021 samt at udvide ordningerne. Vi afventer at lovgivning og retningslinjer for hjælpepakkerne kommer på plads. Læs hovedpunkterne i aftalen på Furesø Kommunes erhvervssider om Corona. 

 • Faste omkostninger light. Den nye ordning skal gøre det nemmere og hurtigere for mindre virksomheder at få dækket op til 50.000 kr. af de faste og stedbundne omkostninger (husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til vand, el og varme samt ejendomsforsikring og -skatter). Revisorerklæring vil ikke være nødvendig.

 • Hjælp til leverandører af private fester med mindst 50 deltagere. Er du leverandør til private fester, sociale begivenheder og arrangementer med over 50 deltagere, der er afholdt uden for hjemmet, vil det nu blive muligt at søge kompensation.
 • Hjælp til kasserede varer den 26.-27. september 2020. Du kan søge en ekstra høj kompensation, hvis du har været nødt til at kassere letfordærvelige varer indkøbt til arrangementer lørdag og søndag den 26.-27. september 2020.
 • Hjælp til virksomheder med begrænset åbningstid. Driver du bar, restaurant eller café mv., og har du forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, vil du kunne søge om kompensation, dels efter den eksisterende kompensationsordning for selvstændige, dels for faste omkostninger. Du kan også søge, hvis du er underleverandør til en virksomhed, der er berørt af begrænset åbningstid.
 • Frivillig nedlukning af mindre virksomhed. Driver du bar, restaurant eller café mv., og er din virksomhed ikke rentabel på grund af de begrænsede åbningstider, kan du vælge frivilligt at lukke din virksomhed og ansøge om kompensation.

Læs mere om ordningerne på siden "Hjælpepakker".

Lån og garantier via Vækstfonden

Hvis din virksomhed er påvirket af Covid-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. De har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en Covid-19 finansiering.

Læs mere om finansiering fra Vækstfonden på siden "Hjælpepakker".

Få erhvervsnyheder fra Furesø Kommune

Furesø Kommune opretter jævnligt nyheder til erhvervslivet på Furesoe.dk. Bliv abonnent og få sendt nyheder til din mail om Corona-krisen, erhvervsarrangementer, udviklingsmuligheder for din virksomhed og nyt fra Erhvervshus Hovedstaden.

Læs mere om "Abonnementer på Furesoe.dk" her