Genåbning af Danmark

Overblik over genåbningsplanen for Danmark ift. erhvervslivet. Planen omfatter genåbning af liberale serviceerhverv, indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. på hhv. under og over 15.000 m2, udendørsservering, museer, kunsthaller og biblioteker, indendørsservering, kulturaktiviteter, forlystelsesparker mv. Bemærk at der fortsat anbefales hjemmearbejde og at der fortsat vil være områder som er nedlukket samt restriktioner på forsamlinger, rejser mv. Der kan endvidere være lokale restriktioner.

Denne side har som mål at skabe et overblik over gældende krav og anbefalinger til virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.

 • Råd og regler i Furesø Kommune

  Uanset nedenstående omtale af genåbningen, kan der gælde særlige regler for Furesø Kommune.

  Gældende råd og regler om Covid-19 i Furesø Kommune

 • Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark

  Den 22. marts 2021 er Regeringen (Socialdemokratiet) blevet enig med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. 

  Læs aftaleteksten her

 • Forsamlingsforbud
  • Udendørs. Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs.
  • Privat. Sundhedsmyndighederne har stadig de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.
  • Udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter. Forsamlingsforbuddet hæves fra 25 til 50 personer.
  • Gudstjenester. Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.
 • Faserne i genåbningen

  Den gradvise og fleksible genåbning vil fremover ske i løbende faser med 14 dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, vil der blive foretaget en faglig vurdering af smittesituationen. Faserne kan derfor blive justeret på baggrund af udviklingen i epidemien. Målet er at vende tilbage til en så normaliseret hverdag som muligt.

  Myndighederne følger den lokale udvikling i smitten tæt – helt ned på sogneniveau. Der kan således forekomme lokale nedlukninger. Der kan være tale om nedlukninger af blandt andet skoler og daginstitutioner. 

 • Fase 1: Genåbning fra 6. april 2021
  Liberale serviceerhverv
  • Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne fra 6. april.
  • Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse.
  • Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.
 • Fase 1 fortsat: Genåbning fra 13. april 2021
  Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv.
  • Arealkrav. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
  • Biografer, restauranter, caféer mv. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og cafeer mv., som er lokaliseret i indkøbscenteret mv.
  • Smitteforebyggelse.Der vil gælde arealkrav, krav om anvendelse af mundbind eller visir, tiltag der skal modvirke ophold i fællesarealer mv. samt retningslinjer for smitteforebyggende adfærd.
 • Fase 2: Genåbning fra 21. april 2021
  Store indkøbscentre, stormagasiner mv. 
  • Areal. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal over 15.000 m2 kan genåbne fra 21. april 2021.
  Udendørsservering
  • Genåbning Der åbnes for udendørsservering på restauranter og cafeer mv.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
  Museer, kunsthaller samt biblioteker
  • Genåbning. Der åbnes for museer, kunsthaller samt biblioteker.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

   

 • Fase 3: Genåbning fra 6. maj 2021
  Indendørsservering
  • Genåbning. Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
  Kulturaktiviteter
  • Genåbning. Der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
  Hjemmearbejde

  Sundhedsmyndighederne skal endvidere overveje, om der kan lempes på anbefalingerne vedr. hjemmearbejde.

 • Fase 4: Genåbning fra 21. maj 2021
  Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
  • Genåbning. Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
  Fuld genåbning af forlystelsesparker, zoo, legelande mv.
  • Genåbning. Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande mv. genåbnes.
  • Coronapas. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
  Daghøjskoler og aftenskoler
  • Genåbning. Daghøjskoler og aftenskoler genåbnes.
 • Coronapas

  Coronapasset har en vigtig rolle i genåbningsplanen for Danmark. Med coronapasset kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end ellers. Til en start vil appen ”MinSundhed” fungere som midlertidigt coronapas. Dokumentation kan også ske ved fx udskrifter m.m. 

  Sådan bruger du Coronapas

   

 • Materiale om genåbningen
 • Fortsat nedlukning

  Med lempelserne efter påske, som kommer oven i tidligere genåbninger af bl.a. uddannelsesområdet og detailhandlen mv., er der taget en række skridt i genåbningen
  af samfundet. Der er dog fortsat flere områder, der er lukket. De tiltag og restriktioner, der ikke lempes fra 6. og 13. april, forlænges til og med 20. april 2021. Det gælder
  bl.a. anbefalingen om at samles max fem personer i private hjem og krav om brug af
  mundbind eller visir i detailhandlen samt i offentlig transport. De gældende rejserestriktioner forlænges tilsvarende som udgangspunkt til og med den 20. april.