Sommer- og erhvervspakke 2021
 • Introduktion

  Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik 19. maj 2021 en overordnet rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke, som blev udmøntet i en række initiativer den 4. juni 2021. Aftalen er en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme for de aktstykker, bekendtgørelser mv., der udmønter aftalen. Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor det er nødvendigt. 

  Flere af initiativerne er endnu ikke igangsat, men nedenfor er en sammenfatning af initiativerne, beløbsramme samt ansvarlig organisation.

  Hele aftalen (19 sider) kan læses her:

  Sommer- og erhvervspakke mv. (Erhvervsministeriet)

   

 • 1. Gang i turismeerhvervet

  1.1 Omstillingspulje for hoteller og andre turismevirksomheder (125 mio. kr. i 2021. Udmøntes af Erhvervsstyrelsen)

  1.2 Madoplevelser og sommermiddage i større byer (70 mio. kr. i 2021. Udmøntes af Erhvervsstyrelsen)

  1.3 Genopretningsplan for hovedstadens turisme (50 mio. kr. i 2021. Udvikles af Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet)

  1.4 Styrket international markedsføring af kyst- og naturturismen (15 mio. kr. i 2021 til VisitDenmark. 10 mio. kr. i 2021 til Destinationsudviklingspuljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse)

  1.5 Genstartsindsatser for kyst- og naturturismen (15 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme)

  1.6 Bæredygtig udvikling af outdoor-turismen (5 mio. kr. i 2021 til Dansk Kyst- og Naturturisme)

 • 2. Billigere indenrigsrejser i sommerperioden

  2.1 Gratis at sejle ml. danske havne og øer for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort i sommeren 2021 (75 mio. kr. i 2021 til operatørerne)

  2.2 Rejsepas - 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport (35 mio. kr. 27. juni - 9. august 2021)

 • 3. Indsatser målrettet kultur-, idræts- og foreningslivet

  3.1 Pulje til kultur- og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftensskoler (Pulje på 59 mio. kr.)

  3.2 Forøgelse af aktivitetspulje til kulturaktiviteter (180 mio. kr. til forlængelse)

  3.3 Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner (Pulje på 20 mio. kr.)

  3.4 Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter (Pulje på 40 mio. kr.)

  3.5 Aktivitetspulje til lokale idræts- og spejderforeninger (Pulje på 10 mio. kr. Udmøntes af DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund)

  3.6 Dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier (1 mio. kr.)

  3.7 Markedsføring af storbyernes oplevelser, kultur og events (15 mio. kr. i 2021 til hhv. Dansk Storbyturisme og VisitDenmark)

  3.8 Kickstart af kulturturismen i storbyerne (5 mio. kr. til Wonderful Copenhagen. Udmøntes af Dansk Storbyturisme)

 • 4. Tiltag målrettet sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre

  4.1 Styrkelse af fysik og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap (80 mio. kr. til kommunerne)

  4.2 Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge (41 mio. kr. Udmøntes af Børne- og Undervisningsministeriet)

  4.3 Naturoplevelser, heldagsudflugter og fastholdelse i langvarige fællesskaber for udsatte børn og unger (2,5 mio. kr. til DFUNK, 2,5 mio. kr. til Røde Kors og 2,5 mio. kr. til Red Barnet)

  4.4 Gratis handicaptransport hen over sommeren (8 mio. kr.)

  4.5 Ferielejre mv. for udsatte børn (5 mio. kr. til en række organisationer)

  4.6 Social genstart af studiemiljøerne på de videregående uddannelser (22,5 mio. kr. Udmøntes af Uddannelses- og Forskningsministeriet)

  4.7 Målrettet indsats for børn og unge med angst (1 mio. kr.)

 • 5. Særligt udsatte sektorer

  5.1 Forlængelse af matchfinansieringsordninger i Vækstfonden (195 mio. kr.)

  5.2 Konsolidering af pakkerejsefondskassen (50 mio. kr.)

  5.3 Tilskud til genstart af pakkerejsebranchen (11,1 mio. kr.)

  5.4 Omstillingspulje fsva. særligt udsatte sektorer (53 mio. kr. i 2021. Udmøntes af Erhvervsstyrelsen)

  5.5 Forlængelse af støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber (27 mio. kr.)

  5.6 Reduktion af safetyafgift for luftfartsselskaber (60 mio. kr. frem mod 2025)

  5.7 Kompensation til leverandører til aflyste arrangementer (ca. 100 mio. kr).

 • 6. Eksportpakke

  6.1 Aktuelle eksportudfordringer 

  • 6.1.1 Forlængelse af midlertidig ordning for besætningsskift frem til udgangen af 2021 (5 mio. kr. i 2021)
  • 6.1.2 Håndtering af fortsatte eksportbarrierer 1,7 mio. kr. i 2021 og 1, 6 mio. kr. pr. år i 2022-2023. Endvidere 3 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. pr. år i 2022-2023 til særlig indsats i Fødevarestyrelsen)
  • 6.1.3 Styrkelse af projektmodningsfond til turismeinvesteringer uden for de større byer (10 mio. kr. i 2021)
  • 6.1.4 Tilskudsordning til SMV'er til genstart af eksport og erhvervsrejser (30 mio. kr. i 2021. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse)

  6.2 Styrket markedsføring

  • 6.2.1 Øget digital markedsføring af danske styrkepositioner via Food Nation (3 mio. kr. i 2021)
  • 6.2.2 Styrket international markedsføring af Danmark som destination (10 mio. kr. pr. år i 2022-2023 til VisitDenmark)
  • 6.2.3 Styrket tiltrækning af konferencer m.v. til Danmark (13 mio. kr. i 2021 til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme)

  6.3 Grøn omstilling og grøn eksportfremme

  • 6.3.1 Grøn eksportsatsning i USA (8,6 mio. kr. i 2021 og 11, 0 mio. kr. pr. år i 2022-2023)
  • 6.3.2 Styrket eksportindsats i EU på energi, vand og miljø (2,3 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. pr. år i 2022-2023)
  • 6.3.3 Dansk lederskab af en international shipping mission - Mission Innovation (2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. pr. år i 2022-2023)
  • 6.3.4 Moonshot for Denmark - international promovering af klimapartnerskaber (1 mio. kr. i 2021)
  • 6.3.5 Ny eksportordning for bæredygtige fødevarer mv. og agritech (3, 4 mio. kr. i 2021 og 12,0 mio. kr. pr. år i 2022-2023)
  • 6.3.6 Videreførelse af pulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstrationsprojekter (20 mio. kr. i 2021. Udmøntes af EUDP)
  • 6.3.7 Grøn projekt- og markedsmodningsfacilitet (25 mio. kr. i 2021 til EKF Green Accelerator)
  • 6.3.8 Finansiering til dansk deltagelse i IPCEI på bring (15 mio. kr. pr. år i 2022-2023)

  6.4 Digitalisering og innovation

  • 6.4.1 Styrkelse af SMV'ers digitale omstilling og e-handel (20 mio. kr. i 2021 til SMV:Digital i regi af Erhvervsministeriet)
  • 6.4.2 Patentvoucher (3 mio. kr. pr. år i 2021-2023. Patent- og varemærkestyrelsen)

  6.5 Styrket handelspolitik og eksportmuligheder

  • 6.5.1 Vækst gennem realisering af internationaliseringspotentialet i klynger med fokus på SMV'er (1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. pr. år i 2022-2023. Udenrigsministeriet)
  • 6.5.2 Udstationering af IMO-attaché (3 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. pr. år i 2022-2023)
Hjælpepakker fra Kulturministeriet
Hjælpepakker fra Erhvervsministeriet
 • Kompensation til arrangører af større arrangementer

  Arrangører, der har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et større arrangement som følge af coronavirus/covid-19, kan søge om kompensation for at få dækket tab. Denne kompensationsordning giver arrangører, der har været hovedansvarlige for planlægningen af ét eller flere arrangementer i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 30. juni 2021, mulighed for at søge kompensation for tab.

  Ansøgningsfrist: 31. juli 2021 - For arrangementer 1. september 2020 - 30. april 2021
  Ansøgningsfrist: 31. oktober 2021 - For arrangementer 1. maj 2021 - 30. juni 2021
  Læs mere: Kompensation til arrangører (Virksomhedsguiden)

Retningslinjer
 • Retningslinjer for kulturlivet

  Kulturministeriets retningslinjer bliver løbende opdateret i takt med det igen bliver muligt at afvikle aktiviteter med afsæt i retningslinjerne. Find retningslinjer for kulturlivet:

  • Sommeraktiviteter 2021
  • Folkehøjskoler
  • Aktiviteter med publikum er i bevægelse
  • Aktiviteter med siddende publikum
  • Udendørs aktiviteter indenfor kultur-, idræts- og foreningsliv
  • Indendørs aktiviteter indenfor kultur-, idræts- og foreningsliv
  • Generelle retningslinjer
  • Læs mere: Retningslinjer for kulturlivet (Kulturministeriet)

Denne side har som mål at skabe et overblik over tiltag målrettet virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.