COLOURBOX37720947

Hjælpepakker

Udviklingen i Corona krisen betyder, at der igen åbnes op for hjælpepakker til erhvervslivet. Nedenfor kan du finde en oversigt over åbne ordninger og kommende ordninger, som endnu ikke er åbnet.

Denne side har som mål at skabe et overblik over tiltag målrettet virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne på denne side. Det anbefales, at informationer om hjælpepakkerne findes direkte hos udbyderne: Virksomhedsguiden, Slots- og Kulturstyrelsen mv. og at man er opmærksom over for eventuelle ændringer, forlængelser, ansøgningsfrister mv.

Åbne ordninger

På nuværende tidspunkt findes der fem forskellige åbne hjælpepakker med kompensation for faste omkostninger. Få en introduktion til ordningerne nedenfor.

 • Faste omkostninger (1. jul. 2021 - 30. sep. 2021)

  Kort om ordning

  • Kompensation. Kompensation gives for alle typer faste omkostninger i virksomheden. Kompensationen følger en trappemodel. 
  • Virksomhedstype. Alle virksomhedstyper kan ansøge.
  • Omsætningstab. Krav om omsætningstab på min. 45 % som følge af Covid-19
  • Kompensationsperiode. Der kan søges kompensation for perioden 1. juli 2021 - 30. september 2021
  • Revisorerklæring. Krav.
  • Ansøgningsfrist. 31. januar 2022.

  Læs mere og ansøg

  Kompensation for faste omkostninger (1. juli 2021 - 30. september 2021) - VIRK.DK

 • Faste omkostninger (1. okt. 2021 - 31. dec. 2021)

  Kort om ordning

  • Kompensation. Kompensation gives for alle typer faste omkostninger i virksomheden. Kompensationen følger en trappemodel. 
  • Virksomhedstype. Alle virksomhedstyper kan ansøge.
  • Omsætningstab. Krav om omsætningstab på min. 45 % som følge af Covid-19
  • Kompensationsperiode. Der kan søges kompensation for perioden 1. oktober 2021 - 31. december 2021
  • Revisorerklæring. Krav.
  • Ansøgningsfrist. 31. januar 2022.

  Læs mere og ansøg

  Kompensation for faste omkostninger (1. oktober 2021 - 31. december 2021) - VIRK.DK

 • Stedbundne faste omkostninger (1. jul. - 30. sep. 2021)

  Kort om ordning

  • Kompensation. Kompensation gives for stedbundne faste omkostninger på min. 4.000 kr. pr. måned. Stedbundne faste omkostninger er husleje, renter på boliglån, borbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsforsikring og -skatter mv. Der kan ansøges om 50 % af udgifterne, dog max. 150.000 kr. pr. måned.
  • Virksomhedstype. Alle virksomhedstyper kan ansøge.
  • Omsætningstab. Krav om omsætningstab på min. 45 % som følge af Covid-19
  • Kompensationsperiode. Der kan søges kompensation for perioden 1. juli 2021 - 30. september 2021
  • Revisorerklæring. Nej
  • Ansøgningsfrist. 31. januar 2022.

  Læs mere og ansøg

  Kompensation for stedbundne faste omkostninger (1. juli 2021 - 30. september 2021) - VIRK.DK

 • Stedbundne faste omkostninger (1. okt. 2021 - 31. dec. 2021)

  Kort om ordning

  • Kompensation. Kompensation gives for stedbundne faste omkostninger på min. 4.000 kr. pr. måned. Stedbundne faste omkostninger er husleje, renter på boliglån, borbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsforsikring og -skatter mv. Der kan ansøges om 50 % af udgifterne, dog max. 150.000 kr. pr. måned.
  • Virksomhedstype. Alle virksomhedstyper kan ansøge.
  • Omsætningstab. Krav om omsætningstab på min. 45 % som følge af Covid-19
  • Kompensationsperiode. Der kan søges kompensation for perioden 1. oktober 2021 - 31. december 2021
  • Revisorerklæring. Nej
  • Ansøgningsfrist. 31. januar 2022.

  Læs mere og ansøg

  Kompensation for stedbundne faste omkostninger (1. oktober 2021 - 31. december 2021) - VIRK.DK

 • Faste omkostninger for blandede aktiviteter (1. jul. 2021 - 31. aug. 2021)

  Kort om ordning

  • Kompensation. Kompensation for blandede aktiviteter er primært relevant for store virksomheder, hvor den samlede kompensation under EU’s TF-bestemmelser overstiger loftet på ca. 13,3 mio. kr. for virksomheden – eller den koncern, virksomheden er en del af.
  • Restriktioner. Omsætningsnedgangen skal være en konsekvens af enten forbud mod at holde åbent, forbud mod store forsamlinger, grænselukninger eller UM's rejsevejledninger. 
  • Virksomhedstype. Alle virksomhedstyper kan ansøge.
  • Omsætningstab. Krav om omsætningstab på min. 35 % som følge af Covid-19
  • Kompensationsperiode. Der kan søges kompensation for perioden 1. juli 2021 - 31. august 2021
  • Revisorerklæring. Krav.
  • Ansøgningsfrist. 31. januar 2022.

  Læs mere og ansøg

  Kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter (1. juli 2021 - 31. august 2021) - VIRK.DK

 • Yderligere information

  Virksomhedsguiden

  Læs om de forskellige kompensationsordninger:

  Kompensation til virksomheder og selvstændige (Virksomhedsguiden.dk)

  Erhvervsstyrelsens Hotline

  Hvis du har spørgsmål om kompensationsordningerne, så kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline.

  • Telefon. 72 20 00 34
  • Åbningstider.
   • Mandag-torsdag: 08.30 - 16.00
   • Fredag: 09.00 - 15.00
  • Åbningstider jul og nytår
   • 24. december: Lukket
   • 25. december: Lukket
   • 26. december: Lukket
   • 27. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 28. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 29. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 30. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 31. december: Lukket
   • 1. januar: Lukket
   • 2. januar: Lukket 
Kommende ordninger og puljer

Der er indgået en aftale om hjælpepakker til de virksomheder, der er berørt af restriktioner. Få en introduktion til ordningerne nedenfor. Når lovgivningen er på plads, kan du læse mere om ansøgningsvilkår mv. på Virksomhedsguiden.

 • Selvstændige og freelancere

  Kort om ordningen

  Kompensationsordningen giver selvstændige og freelancere med tab i omsætning eller indkomst, mulighed for at søge kompensation.

  Yderligere information

  Kommende ordninger og puljer (Virksomhedsguiden.dk)

 • Faste omkostninger

  Kort om ordningen

  Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.

  Kompensation for faste omkostninger – med revisorerklæring
  • Omsætningstab. Kompensationsordningen for faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et omsætningstab, mulighed for at søge kompensation for alle faste omkostninger i virksomheden.
  • Revisorerklæring. Krav.
  Kompensation for stedbundne faste omkostninger – uden revisorerklæring (light)
  • Stedbundne faste omkostninger. Stedbundne faste omkostninger kan være din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv.
  • Omsætningstab. Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et omsætningstab, mulighed for at søge kompensation. 
  • Revisorerklæring. Nej.

  Yderligere information

  Kommende ordninger og puljer (Virksomhedsguiden.dk)

 • Lønkompensation

  Kort om ordningen

  Forbud mod at holde åbent
  • Kompensationsordningen giver virksomheder, der har forbud mod at holde åbent, mulighed for at søge kompensation, hvis de ikke har omsætning i kompensationsperioden. Det gælder som hovedregel natklubber og diskoteker.
  Generel lønkompensation
  • Kompensationsordningen giver alle virksomheder, uanset om de er direkte berørt af restriktioner eller ej, mulighed for at søge kompensation, hvis de ellers lever op til betingelserne for at søge.
  Hjemsendelse af medarbejdere
  • Virksomheder, der hjemsender 50 eller flere medarbejdere, kan blive omfattet af ordningen. Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.

  Yderligere information

  Kommende ordninger og puljer (Virksomhedsguiden.dk)

 • Pulje for kasserede letfordærvelige varer

  Kort om ordningen

  • Virksomheder.Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer. Det kan bl.a. være leverandører til aflyste julefrokoster og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, uden for private hjem.
  • Periode. Der findes modsatrettede informationer om periodens varighed, som enten er 10.-12. december 2021 eller 10.-19. december 2021. Yderligere information forventes, når puljen åbner.
  • Kompensation. Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kr. for kasserede varer. 

  Yderligere information

  Kommende ordninger og puljer (Virksomhedsguiden.dk)

 • Decemberpulje

  Kort om ordningen

  • Omkostninger.Virksomheder kan søge tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger (fx julepynt) og letfordærvelige sæsonbetonede fødevarer (fx julebryg), der ikke kan genanvendes ved næste sæson.
  • Kompensation. Der kan søges op til 250.000 kr. pr. virksomhed med CVR-nummer for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer og op til 150.000 kr. for sæsonbetonede omkostninger.  

  Yderligere information

  Kommende ordninger og puljer (Virksomhedsguiden.dk)

 • Kunststøtteordningen

  Kort om ordningen

  Kunststøtteordningen genåbnes som følge af de nye corona-restriktioner.

  • Tabt indtægt. Kunstnere med kombinationsindkomster kan søge kompensation for tabt indtægt fra kunstnerisk virke for, såfremt de har et tab af indtægt fra kunstnerisk virke på minimum 30 %.
  • Kompensation. Kunstnere kan få kompenseret 90 % af deres tabte indtægt fra kunstnerisk virke.
  • Ansøgning. Kunststøtteordningen forventes at åbne i starten af januar 2022.
  • Periode.
   • 1. december 2021 til den 17. januar 2022.
   • Hvis restriktionerne forlænges efter den 17. januar 2022, vil kompensationsperioden blive forlænget tilsvarende. Der er lavet politisk aftale om, at ordningen kan forlænges frem til den 28. februar 2022.

  Yderligere information

 • Faste omkostninger til kulturinstitutioner

  Kort om ordningen

  Ordningen genåbnes som følge af de nye corona-restriktioner.

  • Foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. som hører under Kulturministeriets eller Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor det offentlige tilskud til drift udgør mindst halvdelen og forventes vedvarende at dække mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.
  • Omsætningsnedgang på min. 30 % i perioden.

  Yderligere information

 • Lønkompensation til kulturinstitutioner

  Kort om ordningen

  • Kompensationsordningen giver tvangslukkede og særligt hårdt ramte kulturinstitutioner mv. mulighed for at søge om lønkompensation.
  • Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelse af bekendtgørelse.

  Yderligere information

 • Arrangører

  Kort om ordningen

  Kompensationsordningen giver arrangører mulighed for at søge kompensation for arrangementer, der er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af restriktioner eller forsamlingsforbud.

  Der kan søges for større arrangementer og for spillesteders mindre arrangementer.

  Yderligere information

 • Arrangører af større arrangementer

  Kort om ordningen

  Arrangørordningen genåbnes.

  • Arrangementer på min. 350 stående personer.
  • Planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.

  Yderligere information

 • Kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv.

  Kort om ordningen

  Kompensationsordningen genåbnes som følge af de nye COVID-restriktioner.

  • Kompensationsordningen giver støtte til scenekunstvirksomheder, som bl.a. pga. spilletidslængde falder uden for arrangementsordningen, og som ikke dækker arrangementer med en spilletid på mere end 28 dage.
  • Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

  Yderligere information

 • Særligt nødlidende kulturinstitutioner

  Kort om ordningen

  • Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af Covid-19-foranstaltning er i risiko for at gå konkurs.
  • Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.
  • Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

  Yderligere information

 • Folkehøjskoler

  Kort om ordningen

  • Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler for op til 90 % af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet.
  • Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

  Yderligere information

 • Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

  Kort om ordningen

  • Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 %. af den tabte deltagerbetaling.
  • Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

  Yderligere information

 • Produktionsomkostninger til kulturinstitutioner

  Kort om ordningen

  • Kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse eller udskyde en produktion pga. restriktioner eller afvikle den med væsentlige ændringer.
  • Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Dog med nedenstående justeringer.
  • Ansøgerkredsen udvides til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud fra Kulturministeriet (inkl. Statens Kunstfond) inden for de seneste fem år.
  • Bestemmelser om referenceperioder justeres med henblik på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion.

  Yderligere information

 • Sæsonafhængige kunstnere

  Kort om ordningen

  • Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere, som oplever en særlig stor omsætningsnedgang i perioden fra 1. december 2021 til og med 15. januar 2022.
  • Kompensationsordningen åbner på tilsvarende vilkår som den tidligere kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var gældende i december 2020.

  Yderligere information

 • Yderligere information

  Virksomhedsguiden

  Læs om de forskellige kompensationsordninger:

  Kompensation til virksomheder og selvstændige (Virksomhedsguiden.dk)

  Erhvervsstyrelsens Hotline

  Hvis du har spørgsmål om kompensationsordningerne, så kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline.

  • Telefon. 72 20 00 34
  • Åbningstider.
   • Mandag-torsdag: 08.30 - 16.00
   • Fredag: 09.00 - 15.00
  • Åbningstider jul og nytår
   • 24. december: Lukket
   • 25. december: Lukket
   • 26. december: Lukket
   • 27. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 28. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 29. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 30. december: Åbent 08.30 - 16.00
   • 31. december: Lukket
   • 1. januar: Lukket
   • 2. januar: Lukket 

  Slots- og Kulturstyrelsens Hotline

  Hvis du har spørgsmål om kompensationsordningerne, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsens Hotline.

  • Telefon. 33 74 50 00
  • Åbningstider.
   • Mandag-torsdag: 09.00 - 16.00
   • Fredag: 09.00 - 15.00
   • Lukket hver dag: 12.00 - 12.30

Nyttige links

Nedenfor har vi samlet en række nyttige links om Corona, målrettet virksomheder.

 • Coronatest

  Der findes forskellige testmetoder. Her kan du få en kort introduktion til de forskellige testtyper, den nyttige testguide og finde relevante links.

  Testguide

  Der kan i perioder være længere ventetid på at få gennemført en PCR-test. Derfor kan hurtigtests og selvtests være et alternativ. Men hvornår er det bedst at vælge det ene frem for det andet? 

  På Coronasmitte.dk findes en god guide, som med få spørgsmål hjælper dig til at afgøre, hvilken test, som er den mest hensigtsmæssige for dig. 

  Link: Testguide (Coronasmitte.dk)

  PCR-test

  Hvad er en PCR-test? PCR er en meget følsom testmetode, som giver det mest sikre testsvar. Testen kan påvise smitte med virusvarianter. 

  Hvornår skal du benytte PCR-test? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler PCR-test hvis:

  • Du har symptomer på Covid-19
  • Du er nær kontakt til en smittet person
  • Du har fået en positiv hurtigtest eller selvtest

  Hvordan bliver du testet?

  Coronapas. En negativ PCR-test giver et grønt Coronapas i 72 timer.

  Hurtigtest

  Hvad er en hurtigtest? Hurtigtest kaldes også for antigentest, lyntest og kviktest. En hurtigtest er mindre følsom og dermed ikke lige så sikker, som PCR-testen, men det er en god metode til at reducere smitte. 

  Hvornår skal du benytte hurtigtest? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler hurtigtest hvis:

  • Du har brug for et grønt coronapas.
  • Du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

  Hvordan bliver du testet?

  • Tidsbestilling. Ikke nødvendig.
  • Mundbind. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du benytter mundbind, når du skal testes.
  • Testen. Testen tages ved en podning i næsen.
  • Svar. Man får typisk svar efter ca. 15-30 min. på SMS. Ved positiv hurtigtest anbefaler Sundhedsmyndighederne at du hurtigst muligt får foretaget en PCR-test for at bekræfte resultatet.

  Coronapas. En negativ hurtigtest giver et grønt Coronapas i 48 timer.

  Selvtest

  Hvad er en Selvtest? Hurtigtest kaldes også for antigen-selvtest og hjemmetest. En Selvtest er mindre følsom og dermed ikke lige så sikker, som PCR-testen, men det er en god metode til at reducere smitte. 

  Hvornår skal du benytte hurtigtest? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler hurtigtest hvis:

  • Forsamlinger. Hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

  Hvordan bliver du testet?

  • Hvor? Du kan købe en selvtest på f.eks. apoteket. Der findes flere typer CE-mærkede selvtest.
  • Svar. Ved positiv hurtigtest anbefaler Sundhedsmyndighederne at du hurtigst muligt får foretaget en PCR-test for at bekræfte resultatet.

  Coronapas. Bemærk, at en negativ Selvtest ikke giver et grønt Coronapas.

  Corona Hotline

  Kontakt den myndighedsfælles Corona Hotline, hvis du har spørgsmål om Coronavirus.

  • Telefon: 70 20 02 33
  • Åbningstid: 06.00 - 24.00 alle dage
 • Råd og regler

  Hvad gælder?

  På Coronasmitte.dk kan du finde en oversigt over nuværende anbefalinger og tiltag.

  • Mundbind og Coronapas. Hvornår er der krav om brug af mundbind eller fremvisning af gyldigt Coronapas?
  • Brancher. Er der særlige regler for din branche?
  • Forsamlinger. Hvor mange mennesker må forsamles?

  Link: Råd og Regler (Coronasmitte.dk)

 • Få overblik over tiltag

  Få det aktuelle overblik over, hvad der gælder for din virksomhed på Virksomhedsguiden. 

  Virksomhedsguiden opdateres, så snart lovgrundlaget for tiltag er på plads. Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid fra den politiske aftale bliver meldt ud (fx i en pressemeddelelse), til de konkrete tiltag er beskrevet.

  Læs mere:

 • Kan din virksomhed stille strengere krav?

  Din virksomhed har mulighed for at indføre strengere krav til gæster og ansatte end kravene fra myndighederne.

  Krav til dine ansatte

  Fra den 26. november 2021 kan arbejdsgivere kræve, at medarbejdere fremviser coronapas. Arbejdsgiverne kan også kræve, at medarbejdere bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona.

  Læs mere:

  Krav til dine gæster

  Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – f.eks. om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må dog ikke være tale om diskrimination. 

  Læs mere: Arbejdsliv (Coronasmitte.dk)

 • Sådan skal du forholde dig som arbejdsgiver

  Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge og håndtere risiko for smitte med coronavirus/covid-19 på arbejdspladsen.

  På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde råd og regler til, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til fx smitteforebyggelse.

  Læs mere:

 • Smitteforebyggelse

  Du bør følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte, så du undgår smittespredning blandt gæster og ansatte.

  Læs mere:

 • Skiltning

  På coronasmitte.dk kan du hente skilte om smitteforebyggelse, coronapas mv. 

  Læs mere:

 • Erhvervsrejser

  Hvis du eller dine ansatte rejser til udlandet, er det en god idé at orientere dig i de lokale rejserestriktioner.

  Udenrigsministeriet vejleder om regler for erhvervsrejser til de lande eller regioner, som din virksomhed har behov for at besøge.

  Læs mere:

 • Har du brug for hjælp?

  Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline, hvis du har spørgsmål om Coronavirus / Covid-19 og kompensationsordninger.

  Erhvervsstyrelsens Hotline

  Telefonnummer: 72 20 00 34

  Åbningstider:

  • Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
  • Fredag kl. 9.00-15.00