Nyhed 18. marts 2021:

Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021

Iflg. pressemeddelelse fra Statsministeriet 18. marts 2021 har partierne indgået aftale om yderligere genåbning.

Følgende er gældende fra den 22. marts 2021:

  • Grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil. (Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.)
  • Certifikatfag i erhvervsuddannelser. Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.
  • Udendørs forsamling. Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs.
  • Indendørs forsamling. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.
  • Udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter. Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer
  • Udendørs gudstjenester. Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.