COLOURBOX49771568

Virksomhedsprogrammet

Ca. 600 mio. kroner udmøntes nu i Virksomhedsprogrammet, som skal hjælpe danske SMV'er i kølvandet på Covid-19 krisen. Midlerne kommer fra et EU genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program – som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Midlerne fra Virksomhedsprogrammets fire spor kan søges af virksomheder over hele landet.

Fra september 2021 åbnes der for ansøgning til SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Deltag i webinarer hos Erhvervshus Hovedstaden og bliv klar til at ansøge.

Nedenfor kan du få en kort introduktion til de fire puljer eller gå direkte til Virksomhedsprogrammet.

 • SMV:Eksport
  Få flere hænder til din eksport

  Har du en eksportstrategi, som endnu ikke er blevet ført ud i livet , og kunne du tænke dig et tilskud til at få flere hænder i gang med at omsætte plan til handling? Så er SMV:Eksport et godt tilbud til dig. Ansøg nu, og få del i del i puljen, som er sat af til at løfte eksporten hos danske SMV’er.

  Der kan gives tilskud til udvikling af eksportplan, tilskud til egne eksportmedarbejdere (op til 100.000 kr.) og tilskud til en medarbejder i udlandet (op til 250.000 kr.) eksempelvis til at opbygge salgsnetværk på målmarkedet (employer of record).

  Tilskud til privat rådgivning

  Brug digitalisering til at genstarte din eksport. Har du ambitioner om at opstarte eller styrke din virksomheds eksport med salg via digitale kanaler til udenlandske virksomheder og forbrugere? I SMV:Digital kan du søge om et tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning, der kan hjælpe dig med at realisere dine ambitioner om salg via egen webshop eller øvrige digitale platforme til udlandet. I tilknytning til dit rådgivningstilskud kan du deltage på en workshop, der skal inspirere og hjælpe dig til at blive helt skarp på, hvor din virksomhed har brug for rådgivning, og hvem der er den rette rådgiver.

 • SMV:Vækstpilot

  Har din virksomhed brug for hjælp til omstillingsopgaver? SMV:Vækstpilot er for dig, der står med en omstillingsopgave og har brug for nye kompetencer i virksomheden til at løse den.
  Få op til 90.000 kr. i løntilskud til ansættelse af en vækstpilot gennem puljen.

  Formålet med SMV:Vækstpilot er at understøtte omstillingen i SMV’er for at styrke de fremadrettede vækst- og indtjeningsmuligheder gennem tilførsel af ledig arbejdskraft. Puljen er en del af Virksomhedsprogrammet, som drives af landets seks Erhvervshuse.

 • SMV:Digital

  Gennem SMV:Digital kan du og din virksomhed få hjælp til at tage næste skridt mod øget vækst gennem digitalisering. Så har din virksomhed vækstpotentiale - og har I ambitionerne? Så brug lidt tid på at gå på opdagelse i SMV:Digitals muligheder for at få tilskud.

  Den totale pulje er på 60 mio. kr.

  Ansøgning efter først-til-mølle

  Puljerne under SMV:Digital udmøntes efter først-til-mølle-princippet, så det er en god idé at have din ansøgning klar når puljerne åbner.

  Digital omstilling - Tilskud til privat rådgivning

  Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling? Her kan du ansøge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed.

  Digital omstilling - Investerings- og rådgivningsstøtte

  Har du ambitioner om at styrke din virksomhed gennem anvendelse af digitale systemer, automatisering eller e-handel? I SMV:Digital kan du nu søge om et tilskud på op til 250.000 kr. til investering i teknologi og IT (op til 200.000 kr.) og tilhørende rådgivning (50.000 kr.).

  Digital omstilling - Bliv:Digital

  Bliv:Digital er et tilbud til dig, der har planer om at gøre din virksomhed mere digital, men ikke helt ved, hvordan du gør digitaliseringen til virkelighed. Dig, der sidder med en konkret udfordring og gerne vil have hjælp til at komme videre.

  Formålet med Bliv:Digital er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge produktiviteten gennem digitale løsninger. Der tilbydes medfinansiering på 50% af op til 100.000 kr. til sidemandsoplæring eller sparring i en tidsbegrænset periode, så du kan komme i mål med din digitaliseringsproces.

  E-handel - Tilskud til privat rådgivning

  Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem e-handel? Du  kan ansøge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at styrke e-handel i din virksomhed.

  E-handel - Investerings- og rådgivningsstøtte

  Har du ambitioner om at styrke din virksomhed gennem anvendelse af digitale systemer, automatisering eller e-handel? I SMV:Digital kan du nu søge om et tilskud på op til 250.000 kr. til investering i teknologi og IT (op til 200.000 kr.) og tilhørende rådgivning (50.000 kr.).

  Privat rådgivning

  Tilskudsvouchers på 50.000 kr.

  • Åbner for ansøgning: 5. november 2021.
  Yderligere information
 • SMV:Grøn

  Har din virksomhed ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling men mangler sparring og rådgivning, der anviser potentialer og konkrete forslag til handling? Eller har din virksomhed allerede en grøn plan?

  SMV:Grøn tilbyder støtte til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling.

  Tilskudsvouchers op til 250.000 kr.

 • Virksomhedsprogrammet
 • Webinarer: Bliv klar til at ansøge

  Webinar for virksomheder

  • Dato: 16. september 2021
  • Målgruppe: Virksomheder
  • Pris: Gratis
  • Arrangør: Erhvervshus Hovedstaden
  • Læs mere og tilmeld dig

  Webinar for rådgivere

  • Dato: 21. september 2021
  • Målgruppe: Rådgivere
  • Pris: Gratis
  • Arrangør: Erhvervshus Hovedstaden
  • Læs mere og tilmeld dig

Omstillingspuljen

Hvis din virksomhed har været hårdt ramt af Corona-krisen, er der snart mulighed for at søge om økonomisk tilskud til udviklingsaktiviteter. Den 5. oktober 2021 åbner Omstillingspuljen for 3. ansøgningsrunde med 178 mio. kr. til innovation og omstilling. Puljen kan søges af alle brancher i hele Danmark. Omstillingspuljen administreres af Erhvervshusene, som afholder 2 webinarer, som vejleder om adgangskrav, ansøgning m.m.

Ansøgningsfrist: 5. oktober - 28. oktober 2021.

Læs mere: Introduktion til Omstillingspuljen (Nyhedsbrev fra Erhvervshus Hovedstaden)

Læs mere: Omstillingspuljen (Erhvervshus Hovedstaden)

Garanti til SMV'er hos Vækstfonden

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Ansøgningsfrist: 24. september 2021.

Læs mere: Covid-19 Garanti til SMV'er (Vækstfonden)

Garanti til store virksomheder hos Vækstfonden

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af Covid-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter og garantier i finansieringsinstituttet, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for finansieringsinstituttet og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Ansøgningsfrist: 24. september 2021.

Læs mere: Covid-19 Garanti til store virksomheder (Vækstfonden)

Denne side har som mål at skabe et overblik over tiltag målrettet virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.