Der er 15. marts 2021 indgået aftale om videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler.

Arrangørordningen videreføres

Ordningen omfatter arrangører af tilbagevendende arrangementer, fx professionel idræt, musikfestivaler, messer, konferencer, dyrskuer og markeder, samt arrangementer, som var planlagt inden den 6. marts 2020, fx koncerter. Arrangementsordningen videreføres frem til og med den 30. september 2021 for arrangementer med mindst 350 deltagere, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementerne med afsæt i et gældende forsamlingsforbud. 

Nødpulje til velgørende musikfestivaller

Aftalepartierne er derfor enige om, at der etableres et særskilt tiltag for konkurstruede store velgørende musikfestivaler målrettet de særlige almene foreningskonstruktioner, som kan være i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19. Ordningen vil gælde for musikfestivaler planlagt til afholdelse fra den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021. 

Læs hele aftaleteksten her: Aftale om videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler (Kulturministeriet)