COLOURBOX36524383

Ny trepartsaftale skal holde hånden under arbejdspladser og lønmodtagere

Tryghed for lønmodtagere og virksomhed

For at skabe tryghed for lønmodtagere og virksomheder har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale fredag den 10. december 2021 med tre tiltag:

1. Arbejdsfordelingsordningen forlænges

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som stod til at udløbe 31. december 2021, forlænges til den 31. marts 2022. Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge. Bemærk at forlængelse kræver en lovændring og at Regeringen vil bede Folketinget om at få hastebehandlet lovforslaget. 

2. Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation.

3. Lønkompensation for følgeerhverv

Lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår. Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Yderligere information

Læs mere: Pressemeddelelse 10. december 2021 (Beskæftigelsesministeriet)

Læs mere: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation - 10. december 2021 (Beskæftigelsesministeriet)

Der tages forbehold for fejl eller ændringer. 

 

Nyttige links

Nedenfor har vi samlet en række nyttige links om Corona, målrettet virksomheder.

 • Coronatest

  Der findes forskellige testmetoder. Her kan du få en kort introduktion til de forskellige testtyper, den nyttige testguide og finde relevante links.

  Testguide

  Der kan i perioder være længere ventetid på at få gennemført en PCR-test. Derfor kan hurtigtests og selvtests være et alternativ. Men hvornår er det bedst at vælge det ene frem for det andet? 

  På Coronasmitte.dk findes en god guide, som med få spørgsmål hjælper dig til at afgøre, hvilken test, som er den mest hensigtsmæssige for dig. 

  Link: Testguide (Coronasmitte.dk)

  PCR-test

  Hvad er en PCR-test? PCR er en meget følsom testmetode, som giver det mest sikre testsvar. Testen kan påvise smitte med virusvarianter. 

  Hvornår skal du benytte PCR-test? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler PCR-test hvis:

  • Du har symptomer på Covid-19
  • Du er nær kontakt til en smittet person
  • Du har fået en positiv hurtigtest eller selvtest

  Hvordan bliver du testet?

  Coronapas. En negativ PCR-test giver et grønt Coronapas i 72 timer.

  Hurtigtest

  Hvad er en hurtigtest? Hurtigtest kaldes også for antigentest, lyntest og kviktest. En hurtigtest er mindre følsom og dermed ikke lige så sikker, som PCR-testen, men det er en god metode til at reducere smitte. 

  Hvornår skal du benytte hurtigtest? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler hurtigtest hvis:

  • Du har brug for et grønt coronapas.
  • Du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

  Hvordan bliver du testet?

  • Tidsbestilling. Ikke nødvendig.
  • Mundbind. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du benytter mundbind, når du skal testes.
  • Testen. Testen tages ved en podning i næsen.
  • Svar. Man får typisk svar efter ca. 15-30 min. på SMS. Ved positiv hurtigtest anbefaler Sundhedsmyndighederne at du hurtigst muligt får foretaget en PCR-test for at bekræfte resultatet.

  Coronapas. En negativ hurtigtest giver et grønt Coronapas i 48 timer.

  Selvtest

  Hvad er en Selvtest? Hurtigtest kaldes også for antigen-selvtest og hjemmetest. En Selvtest er mindre følsom og dermed ikke lige så sikker, som PCR-testen, men det er en god metode til at reducere smitte. 

  Hvornår skal du benytte hurtigtest? Du opfordres til at bruge den nye Testguide . Sundhedsmyndighederne anbefaler hurtigtest hvis:

  • Forsamlinger. Hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

  Hvordan bliver du testet?

  • Hvor? Du kan købe en selvtest på f.eks. apoteket. Der findes flere typer CE-mærkede selvtest.
  • Svar. Ved positiv hurtigtest anbefaler Sundhedsmyndighederne at du hurtigst muligt får foretaget en PCR-test for at bekræfte resultatet.

  Coronapas. Bemærk, at en negativ Selvtest ikke giver et grønt Coronapas.

  Corona Hotline

  Kontakt den myndighedsfælles Corona Hotline, hvis du har spørgsmål om Coronavirus.

  • Telefon: 70 20 02 33
  • Åbningstid: 06.00 - 24.00 alle dage
 • Råd og regler

  Hvad gælder?

  På Coronasmitte.dk kan du finde en oversigt over nuværende anbefalinger og tiltag.

  • Mundbind og Coronapas. Hvornår er der krav om brug af mundbind eller fremvisning af gyldigt Coronapas?
  • Brancher. Er der særlige regler for din branche?
  • Forsamlinger. Hvor mange mennesker må forsamles?

  Link: Råd og Regler (Coronasmitte.dk)

 • Få overblik over tiltag

  Få det aktuelle overblik over, hvad der gælder for din virksomhed på Virksomhedsguiden. 

  Virksomhedsguiden opdateres, så snart lovgrundlaget for tiltag er på plads. Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid fra den politiske aftale bliver meldt ud (fx i en pressemeddelelse), til de konkrete tiltag er beskrevet.

  Læs mere:

 • Kan din virksomhed stille strengere krav?

  Din virksomhed har mulighed for at indføre strengere krav til gæster og ansatte end kravene fra myndighederne.

  Krav til dine ansatte

  Fra den 26. november 2021 kan arbejdsgivere kræve, at medarbejdere fremviser coronapas. Arbejdsgiverne kan også kræve, at medarbejdere bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona.

  Læs mere:

  Krav til dine gæster

  Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – f.eks. om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må dog ikke være tale om diskrimination. 

  Læs mere: Arbejdsliv (Coronasmitte.dk)

 • Sådan skal du forholde dig som arbejdsgiver

  Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge og håndtere risiko for smitte med coronavirus/covid-19 på arbejdspladsen.

  På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde råd og regler til, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til fx smitteforebyggelse.

  Læs mere:

 • Smitteforebyggelse

  Du bør følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte, så du undgår smittespredning blandt gæster og ansatte.

  Læs mere:

 • Skiltning

  Det er ikke et krav, at du opsætter skilte om coronapas ved indgangen til din virksomhed.

  På coronasmitte.dk kan du fortsat hente skilte om smitteforebyggelse, coronapas mv, hvis du gerne vil informere dine gæster om regler og anbefalinger fra myndighederne. 

  Læs mere:

 • Erhvervsrejser

  Hvis du eller dine ansatte rejser til udlandet, er det en god idé at orientere dig i de lokale rejserestriktioner.

  Udenrigsministeriet vejleder om regler for erhvervsrejser til de lande eller regioner, som din virksomhed har behov for at besøge.

  Læs mere:

 • Har du brug for hjælp?

  Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline, hvis du har spørgsmål om Coronavirus / Covid-19 og kompensationsordninger.

  Erhvervsstyrelsens Hotline

  Telefonnummer: 72 20 00 34

  Åbningstider:

  • Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
  • Fredag kl. 9.00-15.00 

Denne side har som mål at skabe et overblik over tiltag målrettet virksomheder ifm. Corona krisen. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret om udviklingen og hvilke tiltag, restriktioner, nedlukninger m.v. virksomheden er omfattet af. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.