Selvstændige har mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Ifm. Corona-krisen er der indført en særlig ordning, som giver selvstændige mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående medlemsskab af en A-kasse. I princippet kan selvstændige få dagpenge fra 1. ledige dag (dog først efter 3 ugers venteperiode fra virksomhedens ophør).

Det har desværre vist sig, at mange selvstændige ikke er opmærksomme på ordningen (pr. 3. august 2020 er der kun ca. 100 virksomheder i Danmark, som har gjort brug af muligheden). Derfor har Furesø Kommune udarbejdet denne omtale af ordningen med henblik på, at ordningen kan komme lokale selvstændige til gavn, i tilfælde af at de får brug for dagpenge.

Du kan læse hovedpunkterne om ordningen her:

Deadline

 • Indmeldelse i A-kasse skal ske i perioden 9. juli til 8. august 2020.

Hvem er omfattet af ordningen?

 • Selvstændige, som ikke er medlem af en A-kasse.
 • Selvstændige, som har været medlem af en A-kasse i mindre end 12 måneder.

Hvad er betingelserne?

Indmeldelse i A-kasse kan ske på flg. betingelser:

 • Anmodning om optagelse i anerkendt A-kasse skal ske i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.
 • Du skal betale 12 måneders kontingent bagud, hvorved du ekstraordinært får 12 måneders anciennitet med tilbagevirkende kraft.
 • Du forpligter dig til at være medlem i 12 måneder efter indmeldelsen i A-kassen.
 • Bemærk at det ikke er et krav, at du søger om dagpenge og lukker din virksomhed.

Hvis man som selvstændig får behov for at få udbetalt dagpenge, skal en række betingelser være opfyldt:

 • Anciennitet. Det generelle krav om 12 måneders anciennitet lempes for nye medlemmer, idet selvstændige bliver medlemmer med 12 måneders tilbagevirkende kraft. Kravet lempes ligeledes for selvstændige, som har været A-kassemedlem i mindre end 12 måneder, og som blot skal betale kontingent for de måneder, der mangler.
 • Lukning af virksomhed. For at modtage dagpenge skal du lukke din virksomhed. Virksomheder, som er omfattet af tvangslukning ifm. Corona-krisen, kan dog modtage dagpenge uden krav om at virksomheden skal lukke.
 • Jobnet. Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk fra tidspunktet for virksomhedens ophør samt sende ledighedserklæring og andre oplysninger til a-kassen.
 • Indkomstkrav. For at modtage dagpenge skal du have haft en samlet arbejdsindkomst på mindst 238.512 kr. i medlemsperioden. For selvstændige opgøres din månedsindtægt ved at fordele årets overskud ligeligt på de måneder, regnskabsåret dækker. Efter lovforslaget vil der ved medlemskab med tilbagevirkende kraft dog helt ekstraordinært kunne ske medregning af hele det skattemæssige overskud fra årsopgørelsen for 2019. Det betyder, at det er nemmere at opfylde indkomstkravet og dermed en forbedret mulighed for dagpenge. Indtægter fra lønmodtagerarbejde vil også kunne medregnes – dog kun fra den dato i 2019, hvor dit medlemskab får virkning fra.
 • Rådighedsforpligtelse. For at modtage dagpenge har man en række rettigheder og pligter ifm. at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Offentlige ordninger. Der må i perioden med dagpenge ikke samtidig modtages støtte fra offentlige ordninger.
 • Venteperiode. Efter virksomhedens ophør vil der være en venteperiode på 3 uger før der kan betales dagpenge. Virksomheder omfattet af tvangslukning ifm. Corona-krisen er ikke omfattet af venteperioden.
 • Øvrige betingelser. Bemærk at du endvidere skal opfylde øvrige almindelige betingelser for ret til dagpenge.

Det opfordres til, at eventuelle spørgsmål drøftes direkte med den valgte A-kassen.

Yderligere information

Ordningen er et element i en bred aftale mellem regeringen og et stort flertal af Folketingets partier om genopretningspakker ifm. Corona-krisen 15. juni 2020. For mere detaljeret information henvises til 

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk