Få overblik over de mange ordninger

Der igangsættes løbende en række særlige tiltag og økonomiske hjælpepakker for at hjælpe danske virksomheder ifm. covid-19. Furesø Kommune vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at skabe et hurtigt overblik over de mange ordninger. Derfor følger vi med i udviklingen og opdaterer løbende disse sider. Anvend de tilhørende links for at få mere detaljerede informationer.

På denne side kan du læse om:

 • Nye ordninger på vej
 • Hjælpepakker via staten
 • Lån og garantier via Vækstfonden
 • Hjælp via Furesø Kommune
 • Hjælp via andre aktører

Har du brug for information om hjælp til Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører kan du finde en særlig side om dette.

Denne side har som mål at skabe et overblik over gældende hjælpepakker til virksomheder ifm. Corona krisen. Myndighederne foretager en del ændringer på daglig basis, hvilket gør det  vanskeligt at holde siderne fuldt opdaterede. Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde sig orienteret hos myndighederne. Furesø Kommune tager forbehold for fejl og ændringer i informationerne fra myndighedernes side.

Hjælpepakker via Staten

Nedenfor er statens hjælpepakker til virksomheder ifm. Corona krisen.

 • INTRODUKTION
  Hjælp til virksomheder ramt af Corona-krisen

  Virksomheder, hvis økonomi i væsentlig grad er ramt af covid-19, har mulighed for at gøre brug af hjælpepakker fra staten.

  Få overblik

  Der er mange forskellige hjælpepakker til erhvervslivet. Nedenfor har Furesø Kommune udarbejdet en kort introduktion til de forskellige hjælpepakker.

  • Klik på + for at åbne én introduktion eller
  • Klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.
  Ændringer

  Vær opmærksom på, at der løbende sker justering af ordningerne for at skabe mest mulig værdi for virksomhederne og det danske samfund. Eksempelvis forlænges nogle ordninger samtidig med at kravene til ansøgerne ændres. Derfor kan du opleve, at nogle af ordningerne er underopdelt i forskellige perioder.

  Yderligere information

  Læs videre nedenfor eller gå direkte til Corona og din virksomhed (Virksomhedsguiden.dk), hvis du ikke har behov for yderligere introduktionen.

 • Få overblik: Alle hjælpepakker fra staten
  Hvem kan søge?

  Virksomheder, selvstændige, freelancere, foreninger m.m., som har oplevet væsentlig nedgang i omsætning eller indtægter som følge af Corona, har mulighed for at ansøge om hjælpepakker med kompensation, hvis de opfylder en række krav. 

  Én indgang til alle hjælpepakker

  Myndighederne har samlet en række temasider med vigtig information om "Corona og din virksomhed" på Virksomhedsguiden. På hovedsiden kan du få overblik over de forskellige kategorier af hjælpepakker og links til de institutioner, som udbyder hjælpepakkerne:

  • Kompensation for faste omkostninger (Erhvervsstyrelsen)
  • Kompensation for løn (Erhvervsstyrelsen)
  • Kompensation til selvstændige (Erhvervsstyrelsen)
  • Kompensation til freelancere (Erhvervsstyrelsen)
  • Kompensation til arrangører af større arrangementer (Erhvervsstyrelsen)
  • Kompensation til kunstnere og kulturinstitutioner (Slots- og Kulturstyrelsen)
  • Skat og frister (Skat)
  • Omstillingspuljen (Erhvervshusene)
  • Lån fra Vækstfonden (Vækstfonden)

  Det er muligt at ansøge om flere hjælpepakker samtidig. Eksempelvis kan selvstændige, kunstnere og kulturinstitutioner, som søger ordninger målrettet dem selv, også søge de generelle ordninger om kompensation for faste omkostninger og løn. Det er dog ikke muligt at få dækket den samme udgift flere gange.

  Anden hjælp

  Det kan være en god idé at orientere sig på hele hovedsiden om "Corona og din virksomhed", hvor du også kan finde nyttig viden om bl.a.

  • Personlig sparring
  • Rådgivning til virksomheder i krise
  • Ordning om midlertidig arbejdsfordeling
  • Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere
  • Krav, anbefalinger og vejledninger til virksomheder ifm. Corona
  Yderligere information

  Læs videre nedenfor eller gå direkte til Corona og din virksomhed (Virksomhedsguiden.dk), hvis du ikke har behov for yderligere introduktionen.

 • Få overblik: Hjælpepakker fra Erhvervsstyrelsen
  Overordnet krav

  Erhvervsstyrelsens ordninger er målrettet virksomheder, som har oplevet væsentlig nedgang i omsætning / indtægt, som følge af Corona. Dette er et overordnet krav for alle ordningerne. Herudover stilles der mere specifikke krav for hver ordning.

  Hovedkategorier

  Nogle af ordningerne er målrettet selvstændige, freelancere og arrangører, mens andre ordninger kan ansøges af alle virksomheder.

  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for løn
  • Kompensation til selvstændige
  • Kompensation til freelancere 
  • Kompensation til arrangører af større arrangementer 
  Underkategorier

  De fleste af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger er opdelt i forskellige underkategorier. Her er et par eksempler:

  • Kompensationsperiode. Der kan ansøges om kompensation for forskellige perioder. Her vil der typisk være forskellige krav til ansøgerne, afhængig af hvilken periode der søges kompensation for. Et eksempel kunne være forskellige krav til omsætningstab.
  • Restriktioner. Du kan også opleve at en ordning er opdelt i én kategori for virksomheder, som er underlagt Corona-restriktioner (f.eks. begrænsninger og lukning), og en anden kategori for alle andre virksomheder.
  Tre niveauer af information

  På Virksomhedsguiden findes links til de forskellige ordninger, men det kan være rigtig svært at få et overblik over, hvilke ordninger, som din virksomhed kan søge. Derfor vil vi gerne vise vej til tre forskellige niveauer af information om ordningerne.

  1. Overblik over ansøgningskrav. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et skema, som giver et godt overblik over de overordnede ansøgningskrav for deres forskellige ordninger. Skemaet giver en kort beskrivelse af krav til virksomheden - f.eks. omsætningstab, omsætning, omkostninger, antal ansatte, ejerforhold, virksomhedstyper m.m.  I skemaet er der direkte links til de forskellige ordninger. Der kan opleves fejl på disse links, men det er ikke værre end, at du selv går tilbage til hovedsiden og finder den ønskede ordning. Du finder skemaet således: Gå ind på hovedsiden Corona og din virksomhed (Virksomhedsguiden.dk) - Vælg "Læs mere", som fører dig ind på en ny side - Her kan du finde skemaet "Overblik over ordninger (pdf)". 
  2. Yderligere information. Når du har overblik over hvilke ordningerne, som er relevante for dig, kan du finde yderligere informationer om ansøgningskrav, kompensationens størrelse, ansøgningsfrister m.m. under den enkelte ordning. Du gør således: Klik igen ind på hovedsiden Corona og din virksomhed (Virksomhedsguiden.dk) - Vælg den ønskede ordning. 
  3. Detaljeret information. Under hver ordning er der links til vejledninger med mere detaljeret information på Virk.dk. Det er også her, at du kan ansøge om kompensation. Du gør således: Klik igen ind på hovedsiden Corona og din virksomhed (Virksomhedsguiden.dk) - Vælg den ønskede ordning - Klik på "Læs mere og søg kompensation på Virk".
  Vær opmærksom på ændringer

  Der sker løbende ændringer i hjælpepakkerne - f.eks. hvilke krav der er til ansøgerne, kompensationsperioder og ansøgningsfrister. Dette betyder også, at der kan være uoverensstemmelser mellem de forskellige informationsniveau, som er beskrevet ovenfor (pdf-skema, Virksomhedsguiden.dk og Virk.dk), hvis man ikke er nået lige langt med opdateringerne.

  Yderligere information
  Hvis du har brug for hjælp
  • Erhvervsstyrelsens Hotline. Erhvervsstyrelsen har en rigtig god hotline, hvor der sidder mange medarbejdere klar til at rådgive dig om de forskellige ordninger. Her kan du stille spørgsmål om stort og småt. Hotline kan kontaktes på tlf. 72 20 00 34 (mandag-torsdag kl. 08.30 - 16.00 og fredag 09.00 - 15.00).
  • Furesø Erhvervsservice. Hvis din virksomhed ligger i Furesø Kommune, har du også mulighed for at kontakte Furesø Kommunes erhvervskonsulent. Vi er ikke verdensmestre i hjælpepakkerne, men vi har fået et ret godt overblik over de forskellige muligheder. Find os nedenfor.
 • Få overblik: Hjælpepakker fra Slots- og Kulturstyrelsen
  Kulturministeriets område

  Som følge af Corona-krisen er der etableret en række kompensationsordninger inden for Kulturministeriets område målrettet til selvstændige kunstnere, freelancere, virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger. 

  Kompensationsordningerne dækker arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk, design, musik, scenekunst mm. og retter sig mod kunstnere og kulturinstitutioner, ansvarlige for arrangementer og landsindsamlinger, højskoler, lokale idrætsforeninger mm., der har oplevet nedgang i omsætning eller indtægter som følge af Corona-krisen.

  Ordninger til selvstændige kunstnere og freelancere
  • Den midlertidige kunststøtteordning
  • Særlige arbejdslegater til kunstnere
  • Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
  Ordninger til virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger
  • Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
  • Pulje til aktiviteter på biografområdet
  • Kompensation til selvejende institutioner m.v.
  • Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer
  • Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
  • Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.
  • Kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet mv.
  • Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs
  Læs mere om ordningerne og ansøgning 

  Det er vigtigt, at du læser alle detaljerne på Virksomhedsguiden, idet beskrivelsen på denne side er en kort sammenfatning af hovedpunkterne. Der tages forbehold for fejl og ændringer i ordningen.

  Læs mere om ordningerne (Slots- og Kulturstyrelsen)

  Har du brug for hjælp?

  Har du spørgsmål til de mange støtteordninger under Kulturministeriet kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Få overblik: Hjælpepakker fra SKAT
  Hjælpepakker og lånemuligheder

  I forbindelse med Corona-krisen, er det muligt at få lån og udskyde betaling hos Skatteforvaltningen. Følg med i muligheder og opdateringer af hjælpepakker til virksomheder.

  Læs mere om bl.a.

  • A-skattelån
  • Momslån
  • Lønsumsafgiftslån
  • Skattekreditordningen
  • Ændringer ift. betaling af A-skat, B-skat, AM-bidrag, moms, lønsumsafgift
  • Ny grænse på Skattekontoen
  Yderligere information

  Læs mere: Hjælp og lånemuligheder til virksomheder ifm. corona-situationen (skat.dk) 

  Har du brug for hjælp?

  Har du brug for yderligere information kan Skatteforvaltningen kontaktes på

  Telefon: 72 22 12 39

  • Mandag: 09.00 - 17.00
  • Tirsdag: 09.00 - 16.00
  • Fredag: 09.00 - 14.00
 • Få overblik: Omstillingspuljen
  Lidt om puljen

  Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

  Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller. 

  Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

  Ansøgningsdatoer

  Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge. Det vil ikke værre efter først til mølle, men man vil skulle søge indenfor et tidsrum.

  • 1. ansøgningsrunde. LUKKET - Puljen på 50 mio. kr. var åben for ansøgning 30. oktober - 13. november 2020.
  • 2. ansøgningsrunde. LUKKET - Puljen var åben for ansøgning  29. januar - 19. februar 2021.
  • 3. ansøgningsrunde. Pulje på 178 mio. kr. er åben for ansøgning 5. - 28. oktober 2021. Læs mere om denne ansøgningsrunde.
  Hvem kan ansøge?
  • Private virksomheder, fonde, foreninger og selvejende institutioner. Hvis virksomheden modtager offentlige tilskud, må de max. udgøre 50 % af driftsudgifter.
  • Særligt fokus på turismeerhverv
  • Særligt fokus på oplevelseserhverv
  • Eksempler: Konference- og mødesteder, rejsebureauer, hoteller, forlystelser, restauranter, oplevelsescentre, diskoteker & natteliv, events, virksomheder i turisme-værdikæden samt andre hårdt ramte virksomheder.
  Hvad er kravene?
  • Virksomheden skal have dansk CVR- nummer.
  • Virksomheden skal være hårdt ramt af Corona-krisen målt som et fald i omsætning på min. 30 %.
  • Ansøger skal have en plan for omstilling / tilpasning. 
  Vurderingskriterier

  Ansøgningerne bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan.
  2. Covid-19 relevans.
  3. Potentiale for tilpasning.
  4. Branchetilhørsforhold.
  Støtte
  • Virksomheder kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængig af deres størrelse og behov.
  • Virksomheden skal selv stå for 25 pct. af udgifterne til det ansøgte projekt.
  • Der gives eksempelvis støtte til omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, kompetenceudvikling og køb af udstyr.
  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Operatør på puljen er Erhvervshus Hovedstaden i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen

  Det er vigtigt, at du læser alle detaljerne på Virksomhedsguiden, idet beskrivelsen på denne side er en kort sammenfatning af hovedpunkterne. Der tages forbehold for fejl og ændringer i ordningen.

  Læs mere om ordningen

 • Få overblik: Andre statslige ordninger
  Midlertidig arbejdsfordelingsordning
  • Introduktion. Ordningen giver mulighed for  at virksomheder, for at undgå afskedigelser, i stedet kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode. I denne periode kan medarbejderne i stedet få supplerende dagpenge.
  • Periode. 14. september 2020 til og med 31. december 2021. Vær opmærksom på eventuelle forlængelser som følge af udvikling i Corona.
  • Yderligere information. Ordningen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Du kan du læse mere om ordningen her: Info til virksomheder ifm. Corona (star.dk)
  • Hvis du har brug for hjælp. Hotline til virksomheder hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: 72 20 03 50. Telefontid: Hverdage kl. 08.00 - 16.00.
  Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere
  • Introduktion - Smitte og karantæne. Arbejdsgivere har udvidet ret til refusion fra medarbejderens første fraværsdag, hvis  lønmodtageren / den selvstændige er syg eller i karantæne som følge af Covid-19. Ordningen gælder fra 27. februar 2020 til og med 31. marts 2021. 
  • Introduktion - Risikogrupper. Arbejdsgivere får midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19, og for medarbejdere der er pårørende til (og deler husstand med) personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19. Ordningen gælder fra 20. maj 2020 til og med 31. juni 2021.
  • Yderligere information. Du kan læse mere om ordningen her: Refusion af sygedagpenge (virk.dk)
  • Hvis du har brug for hjælp. Kontakt den sygemeldtes kommune.
  Pasning af hjemsendte børn
  • Introduktion. Selvstændige, som ikke har mulighed for at drive egen virksomhed, mens eget barn (egne børn) er syge eller hjemsendte pga. Corona, har mulighed for at søge "Barselsdagpenge til selvstændige".
  • Yderligere information. Læs mere om Barselsdagpenge til selvstændige (virk.dk).
  • Hvis du har brug for hjælp. Kontakt Udbetaling Danmark - Barselsdagpenge kundeservice - T: 70 12 80 64 (mandag - onsdag 08.00 - 16.00, torsdag 08.00 - 17.00, fredag 08.00 - 15.00)
 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
  Hotlines: Hjælpepakker

  Har du specifikke spørgsmål til de enkelte ordninger, opfordres du til at kontakte deres hotlines, hvor en lang række konsulenter sidder klar til at hjælpe virksomheder med store og små spørgsmål. Klik ind på ordningen her på Furesoe.dk og find kontaktinformationerne.

  Hotline: Furesø Kommune

  Har du generelle spørgsmål til hvilke hjælpepakker der kan være relevant for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Furesø Kommunes Corona Hotline til erhvervslivet.

  Telefonerne er åbne Mandag-Torsdag 09.00-16.00 & Fredag 09.00-14.00.

Lån og garantier via Vækstfonden
 • INTRODUKTION

  Vækstfonden

  Vækstfonden er statens finansieringsfond, som i partnerskab med banker og private investorer udvikler danske virksomheder ved at investere, samt ved at yde lån og garantier. 

  Covid-19 finansiering

  Hvis din virksomhed er påvirket af Covid-19, har du mulighed for at søge om finansiering fra Vækstfonden. De har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en Covid-19 finansiering.

  Introduktion til ordninger

  Nedenfor er en kort introduktion til ordninger i Vækstfonden. Klik på + for at åbne en introduktion eller klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.

  Yderligere information

  Gå direkte til Vækstfonden for at læse alle detaljer om alle ordningerne.

 • Covid-19: Garanti til SMV'er

  Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  Ansøgningsfrist: 24. september 2021.

  Læs mere om Covid-19 Garanti til SMV'er

 • Covid-19: Garanti til store virksomheder

  Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af Covid-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter og garantier i finansieringsinstituttet, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for finansieringsinstituttet og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  Ansøgningsfrist: 24. september 2021.

  Læs mere om Covid-19 Garanti til store virksomheder

 • Covid-19: Ansvarlige lån / Ansvarlige lån Genstart

  Ansvarlige lån er for dig, der skal styrke din egenkapital og øge din soliditet for at kunne finansiere dine vækstplaner. Dit fleksible alternativ til en ny investor. Ansvarlige lån Genstart er for COVID-19-ramte virksomheder med vækstpotentiale, der har haft positive resultater op til COVID-19.

  Læs mere om Ansvarlige lån / Ansvarlige lån Genstart

   

 • Covid-19: Soliditetslån

  Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af Covid-19, kan det være en udfordring at få kapitalen til at hænge sammen og dermed stadig udnytte det vækstpotentiale, der vurderes at være i markedet. Hvis du mangler kapital til fortsat at udvikle din virksomhed, kan Soliditetslånet være en del af løsningen sammen med ny finansiering fra dit pengeinstitut.

  Læs mere om Soliditetslån

 • Covid-19: Startlån - LUKKET

  Lånet var målrettet unge virksomheder, som endnu er i opstartsfasen, men hvis produkt er færdigudviklet, skalerbart og har et højt innovationsniveau, der adskiller det fra andre i markedet. Derudover skal virksomheden gerne have gennemført de første salg til kunder.

  Ansøgningsfrist: LUKKET

 • Covid-19: Investorlån - LUKKET

  Lånet var målrettet virksomheder, som er ramt af covid-19-krisen. Det kan være virksomheder, som har tabt omsætning, investoren/investorerne har trukket tilsagn tilbage, forsinket kapitalrejsning eller i form af forsinket nysalg. Investorlånet skal dermed sikre driften af virksomheden 12 måneder frem.

  Ansøgningsfrist: LUKKET

 • Covid-19: BA-lån - LUKKET

  Covid-19 business angel matching-lån var en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til danske iværksættervirksomheder under COVID-19-krisen. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonden.

  Ansøgningsfrist: LUKKET

 • Covid-19: Syndikeringslån - LUKKET

  Covid-19 Syndikeringslån var målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.

  Ansøgningsfrist: LUKKET

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Kontakt Vækstfonden

  Henvendelser ifm. covid-19:

  W: vf.dk/covid-19

  E: vf@vf.dk

  T: 35 29 86 00

  Mandag - Torsdag: 08.30 - 16.30
  Fredag: 09.00 - 16.00

Hjælp via Furesø Kommune
 • INTRODUKTION

  Furesø Kommune har iværksat en række erhvervsinitiativer for at hjælpe lokale virksomheder gennem Corona-krisen.

  Økonomiske initiativer

  Nedenfor er en introduktion til økonomiske initiativer  fra Furesø Kommune til hjælp for lokale kriseramte virksomheder. Klik på + for at åbne en introduktion eller klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.

  Øvrige initiativer

  Furesø Kommune har oprettet et kriseberedskab, som nøje følger udviklingen i Corona-krisen og igangsætter erhvervsinitiativer til hjælp for virksomheder. Læs mere her:
  Corona Erhvervsinitiativer i Furesø Kommune 

  På kommunens hjemmeside kan du få et hurtigt overblik over de mange tiltag i Danmark, som skal hjælpe danske virksomheder igennem Corona-krisen. Læs mere her: 
  Hjælp til danske virksomheder ramt af Corona-krisen.

 • Kommunale investeringer

  Læs mere om ordningen her

 • Udskyd betaling af dækningsafgift

  Læs mere om ordningen her.

 • Straksbetalinger

  Læs mere om ordningen her

 • Varsling af afskedigelse

  Udbruddet af corona-virus stiller danske virksomheder i en svær situation. Her kan I læse om jeres muligheder, hvis I står overfor at varsle afskedigelser.

  Lønkompensation

  Regeringen har indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der for en række virksomheder nu er forbedrede muligheder for at undgå fyringer hos virksomhederne.

  Læs mere om Lønkompensation ovenfor.

  Arbejdsfordeling

  Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret lønnen med dagpenge. Regeringen har besluttet at tilpasse ordningen den aktuelle situation. Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

  Jobcenter Furesø er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, der afhænger af overenskomsten på jeres områder. Jobcentret skal ind over anmeldelsen.

  Jobcenter Furesø

  Jobcenter Furesø har en hotline hvor der kan stilles spørgsmål om de nævnte støtteordninger for virksomheder. Kontakt:

  Fagchef Stig Marcussen
  Tlf.: 7216 4930
  Mail: smar@furesoe.dk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Du har også mulighed for at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som ligeledes har en hotline.

  Hotline Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering.
  Tlf. 7220 0350 (Hverdage 08.00 - 16.00)

  Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Hotline: Furesø Kommune

  Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Furesø Kommunes Corona Hotline til erhvervslivet.

  • Erhvervskonsulent Flemming Ipsen, T: 72 35 54 54, E: flei@furesoe.dk
  • Erhvervs- og Eventkonsulent Christina Elmetofte, T: 72 16 56 63, E: che2@furesoe.dk

  Telefonerne er åbne Mandag-Torsdag 09.00-16.00 & Fredag 09.00-14.00.

Hjælp via andre aktører
 • Ny europæisk garantifond

  En ny europæisk garantifond på over 185 milliarder kroner skal hjælpe europæiske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, med at klare sig igennem Corona-krisen. Fonden er ikke mindst vigtig, fordi danske virksomheder vil nyde godt af, at økonomien i hele Europa er stærk.

  Det er potentielt også godt nyt for danske virksomheder ramt af Corona-krisen. Fonden kan nemlig bygge videre på det samarbejde som Den Europæiske Investeringsbank og dens datterselskab den Europæiske Investeringsfond år har indgået med bl.a. danske banker og Vækstfonden, der drejer sig om udlån til små og mellemstore virksomheder, lån til virksomheders forskning og udvikling mv.

  Garantifonden skal understøtte, at virksomheder i EU, særligt små og mellemstore virksomheder, har den nødvendige likviditet til at klare sig igennem Corona-krisen. Det skal ske ved, at fonden yder garantier, der skal dække tab og andre omkostninger i forbindelse med de projekter, som modtager finansiering gennem garantifonden.

  Hvem skal du kontakte?

  Ønsker man som virksomhed at gøre brug af den Europæiske Investeringsbank, skal man kontakte sin bank eller den Europæiske Investeringsbanks kontor i Danmark.

  Yderligere information

  Erhvervsministeriets pressemeddelse 1. juli 2020.

  Den Europæiske Investerings Bank (Engelsk)

   

 • genstartNU (Industriens Fond) - LUKKET

  Introduktion

  Industriens Fond har afsat 150 mio. kroner til hjælp til udvikling af især små og mellemstore virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling. Der kan ansøges om:

  • Viden i anvendelse NU. Støtte til virksomhedsnære rådgivningsforløb.
  • Styrket gennem krisen. Støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv.

   

  "Viden i anvendelse NU" (Rådgivningsforløb)

  Hvem kan ansøge?

  Veletablerede rådgivervirksomheder, der har erfaring med at rådgive SMV’ere og iværksættere med vækstambitioner.

  Hvad er kravene?

  Der skal gennemføres min. 10 virksomhedsforløb inden for 12 måneder målrettet virksomheder med 10-500 ansatte.

  Støtte

  Der kan søges om støtte til udgifter ifm. gennemførelse af rådgivningsforløb for min. 10 virksomheder og max. 50 konsulenttimer pr. virksomhed.

  Ansøgningsfrist - LUKKET

  LUKKET. Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

   

  "Styrket gennem krisen" (Projekter)

  Hvem kan ansøge?

  Ikke angivet.

  Hvad er kravene?

  Der kan søges om støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv målrettet små og mellemstore virksomheder (10-500 medarbejdere)  f.eks. projekter som

  • udvikler viden og værktøjer til dansk erhvervsliv
  • skaber viden om hvordan dansk erhvervsliv kan håndtere fremtidige kriser
  • hjælper danske virksomheder med at etablere sig på eksportmarkederne
  • og meget andet
  Støtte

  Direkte omkostninger ifm. projektet.

  Deadline for ansøgning

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

  Læs mere om ordningen

  Læs mere om genstartNU

  Kontakt genstartNU på 33 77 34 17.

 • Corona Genstart (Erhvervsfremmebestyrelsen) - LUKKET

  Introduktion

  Få tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen. Din virksomhed kan rette blikket mod udvikling og vækst igennem genstartsplanen, der booster din forretningsudvikling og sætter fart i dine aktiviteter.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder

  Hvad er kravene?

  • Virksomheder som har mistet min. 30 % omsætning ifm. Corona krisen.
  • Virksomheder med 0 - 100 ansatte.

  Tilskud

  Tilskud på 25.000 kr. i tilskud til privat rådgiver.

  Deadline for ansøgning - LUKKET

  LUKKET - Puljen er begrænset og tilskuddet uddeles efter først-til-mølle-princippet.