Få overblik over de mange ordninger

Der igangsættes løbende en række særlige tiltag og økonomiske hjælpepakker for at hjælpe danske virksomheder ifm. covid-19. Furesø Kommune vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at skabe et hurtigt overblik over de mange ordninger. Derfor følger vi med i udviklingen og opdaterer løbende disse sider. Nedenfor er en kort introduktion til hver ordning. Anvend de tilhørende links for at få mere detaljerede informationer. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Læs om:

 • Nye ordninger på vej
 • Hjælp via Furesø Kommune
 • Kompensationsordninger fra staten
 • Lån og garantier via Vækstfonden
 • SKAT
 • Hjælp via andre aktører

Furesø Kommune har udarbejdet en særlig side til Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører.

Nye ordninger på vej
 • Forlængelse af hjælpepakker

  27. oktober 2020 har Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Flere puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet videreføres.

  Hovedpunkter i aftalen er:

  For virksomheder:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

  • Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

  For ledige og studerende:

  • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.

  • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende bliver forlænget til 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

  For kulturområdet:

  En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021

  • Frem til 31. januar 2021afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

  • Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet

  • Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

  • Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.

   

  Yderligere information på denne side, når lovgivning og retningslinjer er på plads.

 • Faste omkostninger light

  Den nye ordning skal gøre det nemmere og hurtigere for mindre virksomheder at få dækket op til 50.000 kr. af de faste og stedbundne omkostninger (husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til vand, el og varme samt ejendomsforsikring og -skatter). Revisorerklæring vil ikke være nødvendig.

  Yderlige Information

  Der arbejdes på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem på Virksomhedsguiden

 • Hjælp til leverandører af private fester med mindst 50 deltagere

  Er du leverandør til private fester, sociale begivenheder og arrangementer med over 50 deltagere, der er afholdt uden for hjemmet, vil det nu blive muligt at søge kompensation.

  Yderligere information

  Der arbejdes på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem på Virksomhedsguiden

 • Hjælp til kasserede varer den 26.-27. september 2020

  Du kan søge en ekstra høj kompensation, hvis du har været nødt til at kassere letfordærvelige varer indkøbt til arrangementer lørdag og søndag den 26.-27. september 2020.

  Yderligere information

  Der arbejdes på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem på Virksomhedsguiden

 • Hjælp til virksomheder med begrænset åbningstid

  Driver du bar, restaurant eller café mv., og har du forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, vil du kunne søge om kompensation, dels efter den eksisterende kompensationsordning for selvstændige, dels for faste omkostninger. Du kan også søge, hvis du er underleverandør til en virksomhed, der er berørt af begrænset åbningstid.

  Yderligere information

  Der arbejdes på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem på Virksomhedsguiden

 • Frivillig nedlukning af mindre virksomhed

  Driver du bar, restaurant eller café mv., og er din virksomhed ikke rentabel på grund af de begrænsede åbningstider, kan du vælge frivilligt at lukke din virksomhed og ansøge om kompensation.

  Yderligere information

  Der arbejdes på at få lovgivningen på plads så hurtigt som muligt. Når ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, kan du finde dem på Virksomhedsguiden

Hjælp via Furesø Kommune
 • INTRODUKTION

  Furesø Kommune har iværksat en række erhvervsinitiativer for at hjælpe lokale virksomheder gennem Corona-krisen.

  Økonomiske initiativer

  Nedenfor er en introduktion til økonomiske initiativer  fra Furesø Kommune til hjælp for lokale kriseramte virksomheder. Klik på + for at åbne en introduktion eller klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.

  Øvrige initiativer

  Furesø Kommune har oprettet et kriseberedskab, som nøje følger udviklingen i Corona-krisen og igangsætter erhvervsinitiativer til hjælp for virksomheder. Læs mere her:
  Corona Erhvervsinitiativer i Furesø Kommune

  På kommunens hjemmeside kan du få et hurtigt overblik over de mange tiltag i Danmark, som skal hjælpe danske virksomheder igennem Corona-krisen. Læs mere her: 
  Hjælp til danske virksomheder ramt af Corona-krisen.

 • Kommunale investeringer

  Læs mere om ordningen her

 • Udskyd betaling af dækningsafgift

  Læs mere om ordningen her.

 • Straksbetalinger

  Læs mere om ordningen her

 • Varsling af afskedigelse

  Udbruddet af corona-virus stiller danske virksomheder i en svær situation. Her kan I læse om jeres muligheder, hvis I står overfor at varsle afskedigelser.

  Lønkompensation

  Regeringen har indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der for en række virksomheder nu er forbedrede muligheder for at undgå fyringer hos virksomhederne.

  Her kan du læse mere om Lønkompensation.

  Arbejdsfordeling

  Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret lønnen med dagpenge. Regeringen har besluttet at tilpasse ordningen den aktuelle situation. Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

  Jobcenter Furesø er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, der afhænger af overenskomsten på jeres områder. Jobcentret skal ind over anmeldelsen.

  Jobcenter Furesø

  Jobcenter Furesø har en hotline hvor der kan stilles spørgsmål om de nævnte støtteordninger for virksomheder. Kontakt:

  Fagchef Stig Marcussen
  Tlf.: 7216 4930
  Mail: smar@furesoe.dk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Du har også mulighed for at kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som ligeledes har en hotline.

  Hotline Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering.
  Tlf. 7220 0350 (Hverdage 08.00 - 16.00)

  Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Hotline: Furesø Kommune

  Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Furesø Kommunes Corona Hotline til erhvervslivet.

  • Erhvervskonsulent Flemming Ipsen, T: 72 35 54 54, E: flei@furesoe.dk
  • Erhvervs- og Eventkonsulent Christina Elmetofte, T: 72 16 56 63, E: che2@furesoe.dk

  Telefonerne er åbne Mandag-Torsdag 09.00-16.00 & Fredag 09.00-14.00.

Hjælpepakker fra staten
 • INTRODUKTION

  Hjælp til virksomheder ramt af covid-19

  Virksomheder, hvis økonomi i væsentlig grad er ramt af covid-19, har mulighed for at søge kompensation via en række statslige ordninger. Folketinget har d. 28. august 2020 indgået aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til virksomheder m.v. som er særlig ramt af restriktioner. Ordningerne målrettes derfor dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet, som er ramt af restriktioner med forbud om at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner.

  Justering af ordninger

  Der sker løbende justering af ordningerne for at skabe mest mulig værdi for virksomhederne og det danske samfund. Eksempelvis forlænges nogle ordninger samtidig med at kravene til ansøgerne ændres. Vær derfor opmærksom på at ordningerne løbende opdateres. 

  Introduktion til ordninger

  Nedenfor er en kort introduktion til hjælpepakker fra staten. Klik på + for at åbne en introduktion eller klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.

  Yderligere information

  Gå direkte til Virksomhedsguiden for at læse alle detaljer om alle kompensationsordninger.

 • Omstillingspulje til turisme og oplevelsesbranchen - FRIST 13/11 2020 - ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN

  Lidt om puljen

  Omstillingspuljen på 115 mio. kr. giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller. Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

  Ansøgningsdatoer

  Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge. Det vil ikke værre efter først til mølle, men man vil skulle søge indenfor et tidsrum.

  • 1. ansøgningsrunde: 30. oktober - 13. november 2020 kl. 24.00 (50 mio. kr.)
  • 2. ansøgningsrunde: 1. kvartal 2021 - dato er ikke fastlagt

  Hvem kan ansøge?

  • Private virksomheder, fonde, foreninger og selvejende institutioner. Hvis virksomheden modtager offentlige tilskud, må de max. udgøre 50 % af driftsudgifter.
  • Særligt fokus på turismeerhverv
  • Særligt fokus på oplevelseserhverv
  • Eksempler: Konference- og mødesteder, rejsebureauer, hoteller, forlystelser, restauranter, oplevelsescentre, diskoteker & natteliv, events, virksomheder i turisme-værdikæden samt andre hårdt ramte virksomheder.

  Hvad er kravene?

  • Virksomheden skal have dansk CVR- nummer.
  • Virksomheden skal være hårdt ramt af Corona-krisen målt som et fald i omsætning på min. 30 %.
  • Ansøger skal have en plan for omstilling / tilpasning. 

  Vurderingskriterier

  Ansøgningerne bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan.
  2. Covid-19 relevans.
  3. Potentiale for tilpasning.
  4. Branchetilhørsforhold.

  Støtte

  • Virksomheder kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængig af deres størrelse og behov.
  • Virksomheden skal selv stå for 25 pct. af udgifterne til det ansøgte projekt.
  • Der gives eksempelvis støtte til omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, kompetenceudvikling og køb af udstyr.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Operatør på puljen er Erhvervshus Hovedstaden i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen

  Læs mere om ordningen

 • Aktivitetspulje til caféer, restauranter, barer mv. - FRIST 15/11 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Lidt om puljen

  Har du en god idé til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar, kan du søge om et engangstilskud på op til 25.000 kr. fra aktivitetspuljen.

  Ansøgningsdatoer

  Puljen er åben for ansøgninger fra 2. november til 15. november 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Restauranter, caféer, barer mv.

  Hvad er kravene?

  Du kan søge om tilskud, hvis din café, bar eller restaurant:

  • har forbud mod at holde åbent efter kl. 22 (indført 19. september 2020).
  • er på Fødevarestyrelsens liste over autoriserede og registrerede fødevarevirksomheder.
  • kan anvende tilskuddet senest 31. december 2020. 

  Støtte

  • Virksomheder kan modtage op til 25.000 kr. i støtte.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Kompensation for tabt omsætning: Selvstændige og freelancere berørt af restriktioner 1/9 - 31/10 2020 - FRIST 30/11 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Hvis du har oplevet et tab i din omsætning, kan du søge om midlertidig kompensation for den omsætning, du forventer at tabe som følge af coronavirus/covid-19.

  Ansøgningsfrist

  30. november 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Selvstændige med CVR-nummer
  • Freelancer uden CVR-nummer
  • Freelancer med både A- og B-indkomst

  Hvad er kravene?

  Du kan søge om kompensation, hvis du har været omfattet af én eller flere af følgende restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent i perioden 1. september 2020 til og med 31. oktober 2020
  • Forsamlingsforbud på over 500 mennesker
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Kompensation

  • Periode. Du kan søge om kompensation for perioden 1. september 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Kompensation. Du kan få kompensation for 90 % af dit omsætningstab, hvis din virksomhed ikke har været lukket ved påbud. Hvis din virksomhed har været omfattet af et forbud mod at holde åben, og ikke har haft nogen omsætning i lukkeperioden, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab. Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden i kompensationsperioden.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Kompensation for tabt omsætning: Selvstændige og freelancere - FRIST 30/11 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Hvis du har haft et tab i omsætning eller indkomst som følge af coronavirus/covid-19, kan du søge om kompensation.

  Ansøgningsfrist

  30. november 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Selvstændige med CVR-nummer
  • Freelancer med B-indkomst
  • Freelancer med både A- og B-indkomst

  Hvad er kravene?

  • Omsætning / indkomst. Din omsætning / indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
  • Tab i omsætning. Du har et forventet tab i omsætning / indkomst på mindst 30 % i kompensationsperioden som følge af coronavirus/covid-19.
  • Personlig indkomst. Din personlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
  • Andre krav. Herudover en række specifikke krav afhængig af om du er selvstændig eller freelancer.

  Kompensation

  • Periode. Du kan søge om kompensation for perioden 9. juli til og med 31. august 2020.
  • Kompensation. Du kan få kompensation for 90 % af dit tab, hvis du som freelancer eller virksomhed ikke har haft forbud mod at holde åbent i perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020. Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, og ikke har haft nogen omsætning i lukkeperioden, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab. Der kan dog maksimalt blive kompenseret 23.000 kr. pr. ejer af virksomheden eller som freelancer med B-indkomst for hele kompensationsperioden. Freelancere med både A- og B-indkomst kan maksimalt blive kompenseret 20.000 kr. for hele kompensationsperioden.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Kompensation for lønudgifter - FRIST 14/11 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation for medarbejdere, som du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19.

  Ansøgningsfrist

  14. november 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder

  Hvad er kravene?

  • 30 % eller mere end 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes.
  • Virksomheden betaler fuld løn til de ansatte under hjemsendelsen.
  • De ansatte arbejder ikke i perioden.
  • Der er derudover en række specifikke krav for at kunne søge kompensation. Du kan læse mere om de specifikke krav på Virk.

  Kompensation

  • Periode 1. Du kan søge om kompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020.
  • Periode 2. Du kan søge om kompensation for perioden fra den 30. august 2020 til og med den 30. oktober 2020, hvis du er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden.
  • Kompensation. Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Kompensation for faste omkostninger FRIST 30/11 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Du kan søge kompensation til at dække de faste omkostninger, hvis din virksomhed taber omsætning som følge af coronavirus/covid-19 og hvis din virksomhed er omfattet af restriktioner.

  Ansøgningsfrist

  30. november 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder registreret i dansk CVR-register.
  • Selvstændige
  • Foreninger, fonde, selvejende institutioner, klubber og forbund, som modtager mindre end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nr., vil de ikke være omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

  Hvad er kravene? 

  Du kan søge om kompensation, hvis du er omfattet af én eller flere af disse restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 mennesker
  • Grænselukning
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning.
  • Der er derudover en række specifikke krav til omfanget af de faste omkostninger og til dokumentation for at kunne søge kompensation. De specifikke krav kan du finde på Virk.

  Her udover er der krav til

  • De faste omkostninger skal udgøre min. 8.000 kr. i perioden 9. juli - 31. august 2020.
  • Hvis virksomhedens forbud mod at holde åbent blev ophævet den 8. juni 2020, skal de faste omkostninger udgøre min. 4.000 kr. i perioden 9. juli - 8. august 2020.

  Kompensation 

  • Periode. Du kan søge om kompensation for perioden fra 9. juli til 31. august 2020.
  • Kompensation. Kompensationen kan udgøre 25-80 % af de faste udgifter afhængig af hvor stor  omsætningsnedgangen har været i perioden. Virksomheder som har haft forbud mod at holde åbent kan kompenseres med 100% af de faste udgifter.
  • Revisorerklæring. Nødvendig.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • Arrangører af større arrangementer (Mindre end 50 % offentligt tilskud) - FRIST 31/12 2020 - ERHVERVSSTYRELSEN

  Din virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19.

  Ansøgningsfrist

  • 31. december 2020. For arrangementer i perioden 6. marts - 31. august 2020.
  • Kan endnu ikke ansøges. For arrangementer i perioden 1. september - 31. oktober 2020. Bemærk at kravene kan være ændrede.

  Hvem kan ansøge? 

  • Arrangøren skal være registreret i dansk CVR-register.
  • Foreninger, fonde, selvejende institutioner, klubber og forbund, som modtager offentligt tilskudt på mindre end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter. Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nr., vil de ikke være omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

  Du er IKKE omfattet af ordningen hvis du:

  • er leverandør til et arrangement.
  • er kunstner til et arrangement. Du kan i stedet søge ordningen for sæsonafhængig selvstændig eller kunstner.
  • er en offentlig institution.
  • Modtager offentligt tilskud på mindst 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter. Du kan i stedet søge ordningen

  Hvad er kravene? 

  Ordningen omfatter arrangementer, der var planlagt til:

  • afholdelse i Danmark i perioden fra 6. marts 2020 til og med 31. august 2020. Ordningen forlænges til 31. oktober 2020.
  • at have flere end 350 samtidige deltagere
  • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dvs. højest hver anden dag, eller
  • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til 28 dages varighed.

  Kompensation 

  • Periode 1. Du kan søge om kompensation for perioden fra 9. juli til 31. august 2020.
  • Periode 2. Du kan søge om kompensation for perioden fra 1. september - 31. oktober 2020. 
  • Kompensation. Arrangører kan søge om kompensation for underskud.
  • Revisorerklæring. Nødvendig for tab der overstiger 500.000 kr.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning 

  Læs mere om ordningen

 • Arrangører af større arrangementer (Mindst 50 % i offentligt tilskud) - SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

  Din virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19.

  Ansøgningsfrist

  • 31. december 2020. For arrangementer i perioden 6. marts - 31. august 2020.
  • Kan endnu ikke ansøges. For arrangementer i perioden 1. september - 31. oktober 2020. Bemærk at kravene kan være ændrede.

  Hvem kan ansøge? 

  • CVR. Arrangøren skal være registreret i dansk CVR-register.
  • Arrangører af større arrangementer. Arrangører af større arrangementer (over 350 deltagere) på kultur- og idrætsområdet (f.eks. virksomheder, institutioner, fonde og foreninger), som modtager offentligt tilskud på mindst 50 %.
  • Kommunale spillesteder. Kommunale spillesteder med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering.

  Hvem kan IKKE ansøge?

  Du er IKKE omfattet af ordningen hvis du:

  • er leverandør til et arrangement.
  • er kunstner til et arrangement. Du kan i stedet søge ordningen for sæsonafhængig selvstændig eller kunstner.
  • Modtager offentligt tilskud på mindre end 50 % af institutionens ordinære driftsudgifter. Du kan i stedet søge den anden ordning for arrangører.
  • hører under en af følgende grupper: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer (kommunale spillesteder undtaget), selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio, TV 2 samt arrangører af landsindsamlinger

  Hvad er kravene? 

  Ordningen omfatter arrangementer, der var planlagt til:

  • afholdelse i Danmark i perioden fra 6. marts 2020 til og med 31. august 2020. Ordningen er forlænget til 31. oktober.
  • at have flere end 350 samtidige deltagere
  • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dvs. højest hver anden dag, eller
  • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til 28 dages varighed.

  Kompensation 

  • Periode 1. Du kan søge om kompensation for perioden fra 9. juli til 31. august 2020.
  • Periode 2. Du kan søge om kompensation for perioden fra 1. september - 31. oktober 2020. 
  • Kompensation. Arrangører kan søge om kompensation for underskud.
  • Revisorerklæring. Nødvendig for tab der overstiger 500.000 kr. Der kan søge kompensation for udgiften.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning 

  Læs mere om ordningen

 • Kunstnere og kulturinstitutioner - SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

  Kulturministeriet har som følge af coronavirus/covid-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner. 

  Kompensationsordningerne dækker arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk, design, musik, scenekunst mm. og retter sig mod kunstnere og kulturinstitutioner, ansvarlige for arrangementer og landsindsamlinger, højskoler, lokale idrætsforeninger mm., der har oplevet nedgang i omsætning eller indtægter som følge af coronavirus/covid-19.

  Læs mere om ordningerne og ansøgning 

  Læs mere om ordningerne

  Har du brug for hjælp?

  Kontakt Kulturministeriets hotline på 33 74 50 00.
  Hotlinen er åben alle hverdage kl. 9-16.

 • Kompensation for tabt omsætning: Selvstændige og freelancere som er sæsonafhængig - LUKKET

  Hvis du har oplevet et tab i din omsætning eller indkomst på grund af et aflyst, flyttet eller væsentligt ændret arrangement, kan du søge om midlertidig kompensation for den omsætning, din virksomhed ville have haft i forbindelse med aflyste større arrangementer.

  Ansøgningsfrist

  31. oktober 2020.

  Hvem kan ansøge?

  • Selvstændige med CVR-nummer
  • Freelancer uden CVR-nummer
  • Freelancer med både A- og B-indkomst

  Hvad er kravene?

  • du er sæsonafhængig, dvs. din gennemsnitlige omsætning i referenceperioden er 50 % højere end din gennemsnitlige omsætning i 2019
  • du har et forventet tab i omsætning på grund af aflyste større arrangementer på mindst 50 % sammenlignet med referenceperioden
  • din personlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

  Kompensation

  • Periode. Du kan søge om kompensation for perioden 1. maj 2020 til 31. juli 2020 eller perioden 1. juni 2020 til 31. august 2020.
  • Kompensation. Du kan få kompensation for 90 % af dit tab relateret til større arrangementer i 2020 i kompensationsperioden. Der gives op til 37.000 kr. i kompensation pr. måned. Du kan dermed maksimalt få udbetalt 111.000 kr. pr. ejer i virksomheden.
  • Skatteforhold. Kompensationen er skattepligtig.

  Læs mere om ordningen og ansøgning

  Læs mere om ordningen

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Nem guide til kompensationsordninger

  Hvilke kompensationsordninger er relevante for din virksomhed? Prøv Erhvervsstyrelsens guide og svar på nogle få spørgsmål. Bemærk at guiden primært omfatter ordninger fra Erhvervsstyrelsen.

  Guide til kompensationsordninger

  Hotline: Furesø Kommune

  Har du generelle spørgsmål til hvilke hjælpepakker din virksomhed kan ansøge, er du meget velkommen til at kontakte Furesø Kommunes Corona Hotline til erhvervslivet.

  • Erhvervskonsulent Flemming Ipsen, T: 72 35 54 54, E: flei@furesoe.dk
  • Erhvervs- og Eventkonsulent Christina Elmetofte, T: 72 16 56 63, E: che2@furesoe.dk

  Telefonerne er åbne Mandag-Torsdag 09.00-16.00 & Fredag 09.00-14.00.

  Erhvervsstyrelsen

  Har du mere specifikke spørgsmål til de enkelte ordninger under Erhvervsstyrelsen, sidder en lang række konsulenter, klar til at hjælpe.

  Slots- og Kulturstyrelsen

  Har du spørgsmål til de mange støtteordninger under Kulturministeriet kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Lån og garantier via Vækstfonden
 • INTRODUKTION

  Vækstfonden

  Vækstfonden er statens finansieringsfond, som i partnerskab med banker og private investorer udvikler danske virksomheder ved at investere, samt ved at yde lån og garantier. 

  Covid-19 finansiering

  Hvis din virksomhed er påvirket af Covid-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. De har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en Covid-19 finansiering.

  Introduktion til ordninger

  Nedenfor er en kort introduktion til ordninger i Vækstfonden. Klik på + for at åbne en introduktion eller klik på ÅBN ALLE for at åbne alle introduktioner.

  Yderligere information

  Gå direkte til Vækstfonden for at læse alle detaljer om alle ordningerne.

 • Covid-19 Startlån

  Lånet er målrettet unge virksomheder, som endnu er i opstartsfasen, men hvis produkt er færdigudviklet, skalerbart og har et højt innovationsniveau, der adskiller det fra andre i markedet. Derudover skal virksomheden gerne have gennemført de første salg til kunder.

  Læs mere om Covid-19 Startlån

 • Covid-19 Investorlån

  Lånet er målrettet virksomheder, som er ramt af covid-19-krisen. Det kan være virksomheder, som har tabt omsætning, investoren/investorerne har trukket tilsagn tilbage, forsinket kapitalrejsning eller i form af forsinket nysalg. Investorlånet skal dermed sikre driften af virksomheden 12 måneder frem.

  Læs mere om Covid-19 Investorlån

 • Covid-19 BA-lån

  Covid-19 business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til danske iværksættervirksomheder under COVID-19-krisen. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonden.

  Læs mere om Covid-19 BA-lån

 • Covid-19 Syndikeringslån

  Covid-19 Syndikeringslån er målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.

  Læs mere om Covid-19 Syndikeringslån

 • Covid-19 Garanti til SMV'er

  Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstitut. Garantien giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  Læs mere om Covid-19 Garanti til SMV'er

 • Covid-19 Garanti til store virksomheder

  Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af Covid-19, kan Vækstfonden garantere for lån, driftskreditter og garantier i finansieringsinstituttet, som skal dække dit omsætningstab. Garantien fungerer som sikkerhed for finansieringsinstituttet og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

  Læs mere om Covid-19 Garanti til store virksomheder

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Kontakt Vækstfonden

  Henvendelser ifm. covid-19 finansiering

  E: kontakt@vf.dk

  T: 35 29 86 00

  Mandag - Torsdag: 08.30 - 16.30
  Fredag: 09.00 - 16.00

SKAT
 • Moms, skat og afgifter

  Hos Skatteforvaltningen er det muligt at få moms- og lønsumsafgiftslån og en række frister for indbetaling er udskudt.

  Hjælpepakker og lånemuligheder

  Følg med i muligheder og opdateringer om hjælpepakker og lånemuligheder til virksomheder ifm. Corona-krisen. Læs mere om bl.a.

  • Momslån til SMV'er
  • Lønsumsafgiftslån
  • Skattekreditordningen
  • Betaling af A-skat, B-skat, AM-bidrag, moms, lønsumsafgift

  hos Skatteforvaltningen

 • HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

  Kontakt Skatteforvaltningen

  Har du brug for yderligere information kan Skatteforvaltningen kontaktes på

  Telefon: 72 22 12 39

  • Mandag: 09.00 - 17.00
  • Tirsdag: 09.00 - 16.00
  • Fredag: 09.00 - 14.00
Hjælp via andre aktører
 • Ny europæisk garantifond

  En ny europæisk garantifond på over 185 milliarder kroner skal hjælpe europæiske virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, med at klare sig igennem Corona-krisen. Fonden er ikke mindst vigtig, fordi danske virksomheder vil nyde godt af, at økonomien i hele Europa er stærk.

  Det er potentielt også godt nyt for danske virksomheder ramt af Corona-krisen. Fonden kan nemlig bygge videre på det samarbejde som Den Europæiske Investeringsbank og dens datterselskab den Europæiske Investeringsfond år har indgået med bl.a. danske banker og Vækstfonden, der drejer sig om udlån til små og mellemstore virksomheder, lån til virksomheders forskning og udvikling mv.

  Garantifonden skal understøtte, at virksomheder i EU, særligt små og mellemstore virksomheder, har den nødvendige likviditet til at klare sig igennem Corona-krisen. Det skal ske ved, at fonden yder garantier, der skal dække tab og andre omkostninger i forbindelse med de projekter, som modtager finansiering gennem garantifonden.

  Hvem skal du kontakte?

  Ønsker man som virksomhed at gøre brug af den Europæiske Investeringsbank, skal man kontakte sin bank eller den Europæiske Investeringsbanks kontor i Danmark.

  Yderligere information

  Erhvervsministeriets pressemeddelse 1. juli 2020.

  Den Europæiske Investerings Bank (Engelsk)

   

 • genstartNU (Industriens Fond) - LUKKET

  Introduktion

  Industriens Fond har afsat 150 mio. kroner til hjælp til udvikling af især små og mellemstore virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling. Der kan ansøges om:

  • Viden i anvendelse NU. Støtte til virksomhedsnære rådgivningsforløb.
  • Styrket gennem krisen. Støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv.

   

  "Viden i anvendelse NU" (Rådgivningsforløb)

  Hvem kan ansøge?

  Veletablerede rådgivervirksomheder, der har erfaring med at rådgive SMV’ere og iværksættere med vækstambitioner.

  Hvad er kravene?

  Der skal gennemføres min. 10 virksomhedsforløb inden for 12 måneder målrettet virksomheder med 10-500 ansatte.

  Støtte

  Der kan søges om støtte til udgifter ifm. gennemførelse af rådgivningsforløb for min. 10 virksomheder og max. 50 konsulenttimer pr. virksomhed.

  Deadline

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

   

  "Styrket gennem krisen" (Projekter)

  Hvem kan ansøge?

  Ikke angivet.

  Hvad er kravene?

  Der kan søges om støtte til vidensprojekter og nye initiativer i dansk erhvervsliv målrettet små og mellemstore virksomheder (10-500 medarbejdere)  f.eks. projekter som

  • udvikler viden og værktøjer til dansk erhvervsliv
  • skaber viden om hvordan dansk erhvervsliv kan håndtere fremtidige kriser
  • hjælper danske virksomheder med at etablere sig på eksportmarkederne
  • og meget andet
  Støtte

  Direkte omkostninger ifm. projektet.

  Deadline for ansøgning

  Ansøgninger vil blive behandlet løbende frem til den 30. september 2020. Hurtig igangsættelse prioriteres højt.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om genstartNU

  Kontakt genstartNU på 33 77 34 17.

 • Corona Genstart (Erhvervsfremmebestyrelsen) - LUKKET

  Introduktion

  Få tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen. Din virksomhed kan rette blikket mod udvikling og vækst igennem genstartsplanen, der booster din forretningsudvikling og sætter fart i dine aktiviteter.

  Hvem kan ansøge?

  • Virksomheder

  Hvad er kravene?

  • Virksomheder som har mistet min. 30 % omsætning ifm. Corona krisen.
  • Virksomheder med 0 - 100 ansatte.

  Tilskud

  Tilskud på 25.000 kr. i tilskud til privat rådgiver.

  Deadline for ansøgning

  Puljen er begrænset og tilskuddet uddeles efter først-til-mølle-princippet.

  Læs mere om ordningen og ansøg

  Læs mere om Corona Genstart

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk