Puljeordninger

Regeringen og Folketinget forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv løbende. Her finder du aktuelle støtteordninger.

 • DUFs COVID-19 åbner 3 maj

  Puljen åbner for 4. ansøgningsrunde mandag den 3. maj 2021 med ansøgningsfrist tirsdag den 1. juni.

  Ændringer siden første ansøgningsrunde

  • Puljen kan dække afholdte udgifter og tabte indtægter i perioden 1. august 2020 til 30. april 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet.

  Følg med på DUFs hjemmeside.

   

 • DIF og DGIs foreningspulje er åben

  Puljen åbner d. 8. marts

  Hvem er puljen for:

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

  Hvad dækker puljen:

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Sådan søger I

  I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

  Find flere information på www.dgi.dk

 • DFIF Lokalfordelingspuljen

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Læs mere og ansøg

  Du kan læse mere om puljen og ansøge via Firmaidrætten.dk

   

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  For at hjælpe foreningerne har Furesø Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger:

  Danmarks Idrætsforbund (DIF)

  Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

  Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

   

 • Slots og Kulturstyrelsens støtteordninger

  Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mindst 50 % i offentlige tilskud.

  Kulturinstitutioner, der modtager under 50 % i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og støtteordninger.

  Slots- og Kulturstyrelsen hjælpepuljer finder du på deres hjemmeside. Find linket her.

 • DIF og DGIs coronanødpulje er lukket

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje lukkede den 26. marts for ansøgninger for tab i første kvartal 2021 som følge af coronarestriktioner. Der vil blive meldt ud, hvis DIF og DGI's corona-hjælpepulje bliver tilført yderligere midler til dækning af tab, som indtræffer efter 31. marts 2021.

  Følg med på DIF støtte

Foreninger, der ønsker hjælp til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker

Hvis din forening vil søge støtte fra Erhvervsstyrelsen, kan I kontakte Furesø Kommunes erhvervsteam for rådgivning. Du kan finde relevante links i bunden af side.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk