Puljeordninger

Regeringen og Folketinget forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv løbende. Her finder du aktuelle støtteordninger.

 • DIF og DGIs coronanødpulje er åben frem til 26 marts

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er fra 1. marts kl. 12 til 26. marts kl. 12 åben for ansøgning fra idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Hvad dækker puljen:

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning af aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Puljen vil kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 - 31. marts 2021.

  Hvornår kan puljen søges:

  Fra 1. marts kl. 12 til 26. marts kl. 12 via Centralt ForeningsRegister (CFR).

  Læs mere om puljen og find link til ansøgninger her:

  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal.

  Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Du kan læse mere på DIF's hjemmeside

   

 • DIF og DGIs foreningspulje åbner 8 marts

  Puljen åbner d. 8. marts

  Hvem er puljen for:

  Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

  Hvad dækker puljen:

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

  Sådan søger I

  I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

  Find flere information på www.dgi.dk

 • DFIF Lokalfordelingspuljen

  Hvem kan søge puljen:

  Puljens formål er at støtte firmaidræt og kollegamotion for medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vægtes især aktiviteter, der er bygget på eller fremmer fællesskab og demokrati.

  Deadline for ansøgning:

  Puljen fordeles løbende og efter ”først til mølle” princippet.

  Læs mere og ansøg

  Du kan læse mere om puljen og ansøge via Firmaidrætten.dk

   

 • DUFs COVID-19 nødpulje er åben frem til 15 marts

  DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien.

  Puljen åbner for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrister hhv. søndag den 7. februar og mandag den 15. marts2021.

  Ændringer siden første ansøgningsrunde

  • Puljen kan dække afholdte udgifter og tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 til 28. februar 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet.
  • Lokalforeninger kan nu også ansøge om støtte til merudgifter til værnemidler og til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

  Fik du afslag i 1. og 2. ansøgningsrunde på merudgifter til værnemidler eller merudgifter til god hygiejne?
  Flere ansøgere fik i 1. og 2. ansøgningsrunde afslag på støtte til merudgifter til værnemidler og ekstra tiltag til at sikre god hygiejne, da disse udgifter ikke tidligere har været omfattet af retningslinjerne for puljen.

  Hvis din lokalforening tidligere har ansøgt om støtte til sådanne udgifter og har fået afslag, skal I ikke ansøge om støtte til samme udgifter igen. I vil i stedet i løbet af 1. kvartal 2021 modtage en ny afgørelse fra DUF om, hvorvidt din lokalforening kan få støtte på baggrund af den tidligere ansøgning.

  Hvis din lokalforening har haft yderligere merudgifter til værnemidler og god hygiejne, siden I ansøgte sidst, kan I sende en ny ansøgning om støtte til yderligere merudgifter.

  Hvem kan søge?
  Nødpuljen kan søges af lokalforeninger og lokale sammenslutninger under DUFs medlemsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

  Hvad kan man søge støtte til?
  Du kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 - 28. februar 2021.

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, fx håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

  Hvor meget kan man søge om?
  Der er ingen grænse for, hvad du kan søge, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det, du søger, af hensyn til puljens størrelse.

  Hvem får støtte?
  Hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed, vil DUF lægge vægt på følgende kriterier:

  • Foreninger, der er presset likviditetsmæssigt.
  • Foreninger, hvor afholdte udgifter/tabte indtægter udgør en stor andel af foreningens samlede økonomi.
  • Foreninger, hvor aktivitetsniveauet påvirkes af de økonomiske konsekvenser.
  • At tildelingen af midler sikrer adspredelse i foreningstyper, der støttes.

  Hvordan søger jeg?
  Du skal sende din ansøgning via DUFs hjemmeside. Puljen er åben for ansøgninger fra den 11. januar 2021 til den 15. marts 2021.

  Hvem behandler min ansøgning?
  Din ansøgning bliver behandlet af et puljeudvalg med repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer eller af DUFs sekretariat. Den forventede sagsbehandlingstid er som følger:

  • Du får svar på ansøgninger på op til 25.000 kr. inden for 3 uger, efter at DUF har modtaget ansøgningen.
  • Ansøgninger på mere end 25.000 kr. bliver behandlet på to forskellige møder. Hvis du sender din ansøgning inden den 7. februar, får du svar medio marts. Hvis du sender din ansøgning inden den 15. marts, får du svar ultimo april.

  Opdateret den 19. januar 2021.

 • Andre støttemuligheder til foreninger

  For at hjælpe foreningerne har Furesø Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger:

  Danmarks Idrætsforbund (DIF)

  Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

  Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

   

 • Slots og Kulturstyrelsens støtteordninger

  Kulturinstitutioner kan søge kompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de modtagere mindst 50 % i offentlige tilskud.

  Kulturinstitutioner, der modtager under 50 % i offentlige tilskud, henvises til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker og støtteordninger.

  Slots- og Kulturstyrelsen hjælpepuljer finder du på deres hjemmeside. Find linket her.

Foreninger, der ønsker hjælp til Erhvervsstyrelsens hjælpepakker

Hvis din forening vil søge støtte fra Erhvervsstyrelsen, kan I kontakte Furesø Kommunes erhvervsteam for rådgivning. Du kan finde relevante links i bunden af side.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk