Furesø hjælper Furesø

Ideen er, at virksomhederne i Furesø kan styrke hinanden lokalt og skabe nye relationer til gavn for den lokale erhvervsudvikling gennem gratis sparring og rådgivning ifm. Corona krisen.

Rådgiverne som stille sig til rådighed er fra disse brancher:

 • Advokater
 • Revisorer
 • Rådgivere
 • Pengeinstitutter

Det er målet, at især de lokalt forankrede små og mellemstore virksomheder, som oplever udfordringer der rækker ud over deres interne erfaringer og ressourcer ifm. Corona krisen, hurtigt vil kunne få den hjælpende hånd, der sandsynligvis kan være nøglen til deres fremtidige overlevelse. 

Initiativet til ”Furesø hjælper Furesø” kommer fra Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg.

Oversigt over rådgivere

Oversigt over advokater, revisorer, rådgivere og pengeinstitutter, som stiller sig til rådighed for at hjælpe virksomheder i Furesø Kommune, der har udfordringer ifm. Corona krisen.

Invitation til Furesø virksomheder

Furesø Kommune har sammen med Furesø Erhvervsforening og FuresøINDUSTRI sendt invitation til at deltage i ”Furesø hjælper Furesø” til virksomheder i Furesø. Læs hele invitationen her.

Hvem kan bidrage som rådgiver?

Der vil i første omgang være tale om sparring og rådgivning inden for disse to felter:

 • Pengeinstitutter, revisorer samt advokater, der kan hjælpe virksomheder under den konkrete krise
 • Rådgivere/seniorrådgivere, der kan vejlede virksomheder i såvel krisehåndtering som forretningsudvikling

Hvordan fungerer det?

 • Rådgiver oversigten indeholder tilmeldte lokale rådgivere med information om firmanavn, adresse, kontaktperson, telefon, email og kompetencer.
 • Oversigten vil blive anvendt af FAST TRACK teamet i Furesø Kommune og rundsendt til alle medlemmer af Furesø INDUSTRI, Furesø Erhvervsforening og centerforeningerne.
 • Oversigten finde på Furesoe.dk og vil løbende blive opdateret.
 • De rådgivere, der stiller sig til rådighed, vejleder/sparrer med virksomheder, der ønsker det og har et konkret behov, aftaler selv omfanget af den gratis sparring med den pågældende virksomhed.
 • Ordningen gælder indtil samfundet igen er fuldt åbnet op efter Corona krisen.
 • En rådgiver kan til enhver tid kan trække sig fra listen ved en skriftlig henvendelse til Fast Track teamet.

Tilmelding for rådgivere

Tilmelding kan ske via dette link.

Har du spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erhvervskonsulent Flemming Ipsen.

 

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk