• Reducer sygefravær og skab samtidig større tryghed

  Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren.

  Indhold 

  Fastholdelses- og fraværspolitikken tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og en beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, delvis syge- og raskmelding, trivselssamtaler, samt retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

  Medarbejderinddragelse

  Opbakning til og fælles ejerskab af politikken er afgørende for, om den får succes og bliver en tryghed for medarbejderne.

 • Skræddersyet fastholdelsesindsats

  Jobcenter Furesø har de senere år i samarbejde med virksomheden Come-back ApS arbejdet intensivt med at forebygge sygefravær via en effektiv fastholdelsesindsats.

  Bred målgruppe

  Den primære målgruppe for indsatsen er sygemeldte Furesøborgere og alle ansatte i kommunens interne virksomheder. Fastholdelsesindsatsen starter så tidligt som muligt og gerne forebyggende, det vil sige inden en egentlig sygemelding.

  Tilbud om gratis, individuel og fortrolig coaching omfatter bosiddende i andre kommuner, som er ansatte i private virksomheder med hjemsted i Furesø, når blot der er konstateret en risiko for sygemelding.

  Hjælp til medarbejder og virksomhed

  I praksis tilknyttes en fastholdelseskonsulent, som efter behov og i tæt dialog med den sygemeldte medarbejder, virksomheden, faglige organisationer og Jobcenter Furesø benytter sig af denne værktøjskasse:

  • Gratis, uforpligtende og fortrolige coachingsamtaler med medarbejderen med henblik på at vende tilbage i job
  • Deltagelse i rundbordsmøde på arbejdspladsen til udarbejdelse af en sikker og effektiv fastholdelsesplan
  • Involvering af medarbejderens sagsbehandler i fastholdelsesplanen for at sikre et helhedsorienteret forløb
  • Vejledning af medarbejderens kolleger, så de bedst muligt støtter op om medarbejderens tilbagevenden i job
  • Konfliktmægling i tilfælde af, at medarbejderen er kommet på kant med en kollega eller en leder
  • Generel rådgivning af arbejdsgivere om forebyggelse af sygdom og om mulige støttende tiltag
  • Oplæg for ansatte ude på virksomheden om arbejdsfastholdelse, herunder stresshåndtering.

Få mere info om fraværs- og fastholdelsespolitik

Kontakt Jobcenter Furesø, hvis du ønsker mere information om udarbejdelse af en fraværs- og fastholdelsespolitik. Se kontaktboksen nederst på siden

Bliv vejledt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf.: 70 12 12 88.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Fastholdelseskonsulent

Torsten Balslev

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 2567 0717
Mail: toba@furesoe.dk