Siden 2016 har Furesø Kommune uddelt en CSR-pris til virksomheder, som har gjort en forskel for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheder, der har gjort en særlig indsats kan indstille sig selv i oktober måned, hvorefter jobcentrets Advisory board nominerer et lille udsnit af virksomheder. Udvalg for beskæftigelse og erhverv vælger den endelige vinder, som modtager prisen ved kommunens årlige nytårskur for erhvervslivet i januar.

Initiativet er et supplement til den partnerskabsaftale, som kommunen har indgået med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening om at skabe flere arbejdspladser i Furesø. Til gengæld for aftalen har kommunen sænket dækningsafgiften.

Formålet med prisen

Formålet med CSR-prisen er at få de gode historier om virksomheder, der kobler forretning med socialt ansvar, frem i lyset.

Mange virksomheder i og udenfor Furesø Kommune gør en stor forskel for Furesøborgere. Det kan fx være at ansætte i flygtninge, ikke-vestlige borgere, unge på kanten af arbejdsmarkedet eller andre udsatte borgere, der har behov for en ekstra chance og et selvtillidsløft. Når virksomheder imødekommer borgere med forskellige behov og inkluderer dem i et arbejdsfællesskab, betyder det alverden både for borgeren selv og for at mindske uligheden.

Det betaler sig at tage et socialt ansvar

Virksomheden giver en hånd til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Undersøgelser viser, at virksomheder med en tydeligt social ansvarlig profil har lettere ved at tiltrække nye kunder og medarbejdere. At medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes. Og at socialt ansvar som følge af blandt andet de offentlige støtteordninger til mentorer, løntilskud osv. ikke går ud over bundlinjen.

Arbejdskraften bliver sparsom de kommende år, så ved at åbne op for rummelig rekruttering og sætte social ansvarlighed på dagordenen, er man også med til at sikre arbejdsstyrken i fremtiden.

Vil du gøre en forskel for ledige borgere?

Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan gøre en forskel? Så er du velkommen til at kontakte Jobcentrets virksomhedsteam via kontaktoplysningerne nederst på siden.

Nominerede virksomheder 2020

Her kan du læse om de 8 nominerede til prisen for socialt ansvar 2020. De endelige vindere modtager prisen i januar 2021.

 • Func

  FUNC har i 2020 taget et socialt ansvar ud over det sædvanlige, ved at ansætte hele 26 Furesø kandidater, og tage 10 kandidater i praktikforløb.
  Det er andet år i træk, hvor FUNC har gjort sit til at hjælpe en del lokale borgere i arbejde. FUNC har været yderst imødekommende overfor mange typer kandidater, og hverken sproglige udfordringer, skånebehov eller andre private behov bliver set som et problem hos virksomheden – tværtimod arbejdes der for at imødekomme dette, og tilrettelægge arbejdet, så der er plads til alle der kan arbejdet.
  FUNC har ansat 3 medarbejdere i den faste stab efter endt midlertidig ansættelse på lager/pakkeri. Det er i stillinger som marketingmedarbejder, som indkøber og som lagermedarbejder. De er med andre ord gode til at se potentialet i medarbejderne, både fagligt og socialt.

 • Ibsen Photonics

  Ibsen Photonics indstilles til årets CSR-pris i Furesø kommune for at have taget et særligt socialt ansvar. Jobcentret har haft fem rekrutteringer hos Ibsen Photonics og hver gang er der kandidater fra jobcentret, der har fået job. Virksomheden er rigtig gode til at se gennem fingre med, at den enkelte kandidat nogle gange ikke siger de rigtige ting til samtalen, fordi de måske er mærket af længerevarende ledighed.
  Ibsen Photonics er kendetegnet ved en stor rummelighed i forhold til at fokusere på den enkeltes potentiale, forstået på den måde, at de har blik for at kunne se, hvad den enkelte har mulighed for at udvikle sig til, mere end at fokusere på om den enkelte har manglende kompetencer eller længerevarende ledighed bag sig.
  Alle kandidater fra jobcentret er blevet ansat direkte uden praktik og løntilskud, hvilket er helt særligt og et meget betydningsfuldt vilkår, som betyder meget for de ledige kandidater. Flere kandidater har givet udtryk for, at de oplever dette som en høj grad af tillid. Man stoler på, at de kan og vil yde en god indsats - på trods af, at de har (ofte længerevarende) ledighed bag sig – det er de ikke vant til, siger flere. Alle seks kandidater, der er blevet ansat fra jobcentret er fortsat ansat i virksomheden.

 • Mamma Production

  Mamma Production indstilles til årets CSR-pris for i 2020 at have udvist stor social ansvarlighed overfor hele 4 Furesø-borgere.
  Kendetegnende for Mamma Production er at virksomheden er åben overfor kandidater med mange forskellige baggrunde og kompetencer, dertil er de gode til at tage kandidater, hvor sproget ikke er perfekt dansk eller engelsk. De har generelt været gode til at tage imod kandidater, der ellers har været langt fra arbejdsmarkedet.
  Derudover har virksomheden et rigtig godt samarbejde med Jobcenter Furesø, og det sættes der stor pris på.

 • Rema1000 Jonstrup

  Rema1000 Jonstrup indstilles for deres helt særlige indsats for en kandidat med hørehandicap.
  Virksomheden gør, hvad de kan for at kandidaten skal trives og udvikle sig. De har taget fuldt hensyn til kandidatens skånebehov og har tilegnet 1 person, som kontinuerligt arbejder på at etablere en god arbejdsdag for kandidaten. Da kandidaten skulle starte i praktik, lavede de et Facebook-opslag i samarbejde med kandidaten. Opslaget præsenterede ham som ny medarbejder og forberedte kunderne på, at de fremover ville møde en ung mand med hørehandicap og hvordan kunderne ved at tale langsomt og tydeligt kunne kommunikere med ham. Dette er for at sikre den bedste oplevelse for både kanidaten og kunderne. Det resulterede i en masse positive tilbagemeldinger fra kunderne.
  Rema1000 Jonstrup tager generelt et stort socialt ansvar og har åbnet døren for mange ledige kandidater, som også har forskellige kompetencer og udfordringer/handicaps. Virksomheden er god til at melde tilbage om kandidaterne og der er en positiv og løsningsorienteret dialog og tilbagemelding i forhold til kandidaternes forløb.

 • Stald König

  Stald König indstilles til årets CSR pris, idet jobcentret og virksomheden har et godt samarbejde omkring etablering af virksomhedspraktikker, og Charlotte König er meget åben overfor kandidater fra Jobcenter Furesø.
  Hos Stald König bliver den enkelte mødt med respekt uanset hvilken baggrund og udfordringer de måtte have. Det ligger Charlotte König meget på sinde at hjælpe sygemeldte borgere videre i deres forløb.. Stald König har fysioterapeutisk ridning, som kræver mange hjælpere, i få timer. Konceptet egner sig rigtig godt til virksomhedspraktik og fleksjob. Uanset om ens arbejdsniveau er til 1 eller 5 timer, så gør man en stor forskel, både for patienterne og for hestene. Samtidigt lægger Stald König stor vægt på at der skal være plads til alle, uanset udfordringer. Glæde ved dyrene og patienterne er det vigtigste.

 • Becher-Madsen Service

  Becher Madsen Service er en virksomhed, der har udvist stort engagement i forhold til at tilbyde mange af vores ledige borgere job, uanset forudsætninger og til dels også sprogbarrierer. De har udvist stor åbenhed og tolerance i forhold til at tage i mod ledige fra jobcenter Furesø og giver den enkelte en chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i det tempo,der nu passer dem. Det er i høj grad en virksomhed, der tager et stort socialt ansvar.
  JC Furesø har haft og har et fantastisk godt samarbejde med Becher Madsen Service

 • Huset Venture

  Huset Venture er en Socialøkonomisk virksomhed, der altid er åbne og positive i forhold til at tage i mod ledige fra jobcenter Furesø. Det er en virksomhed, der tager i mod borgere, som har behov for jobafklaring eller som er ledige og møder dem der hvor borgeren er, ligesom de formår at tilpasse arbejdsopgaverne til den enkelte. Det er i høj grad en virksomhed, der tager et stort socialt ansvar.

 • Moduo

  Jobcenter Furesø har i flere år haft et rigtig godt samarbejde med Moduo, som har hjulpet flere ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Moduo indstilles til CSR-prisen 2020 for deres åbenhed for at give alle en chance for at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
  Virksomheden gør deres for at det bliver en god oplevelse for kandidaten og uddanner også undervejs i forløbet via kurser.
  En af de praktikker, der har ført til ansættelse i Moduo er med en integrationsborger og begge parter var utrolig glade for samarbejdet. Efter endt praktikperiode blev kandidaten tilbudt et ordinært job som svejser på fuld tid. Den anden ansættelse er også på fuldtid som værkstedsassistent.

Indstil en virksomhed til prisen for socialt ansvar

Her kan du indstille den virksomhed, som du mener, er kandidat til at vinde årets "prisen for særlig social ansvarlig virksomhed" i Furesø Kommune.

Vær med til at tage et socialt ansvar 2020
Tidligere vindere

Her kan du læse, hvilke virksomheder, der har modtaget prisen de sidste tre år. Siden 2017 er der blevet uddelt én pris til en lokal Furesø-virksomhed og én pris til en virksomhed udenfor kommunen

 • Vindere i 2019

  Furesøbad
  Restaurant Furesøbad vinder prisen for at gøre en stor forskel for ledige Furesøborgere. Furesøbad er altid åbne overfor at tage imod praktikanter fra Jobcenter Furesø – og det er hvad enten der er tale om en straksaktivering, en borger, der er udfordret på det sproglige eller andet. Furesøbad ansætter også en del ledige borgere i kortere eller længere tid.
  På Furesøbad er der mange forskellige opgaver, og det er derfor muligt at tage hensyn til den enkelte person, som kan have fysiske/psykisk udfordringer eller behov for sprogundervisning.
  Stedet er karakteriseret af en rummelig atmosfære, der satser på lokale råvarer og bæredygtighed og de tager på alle måder et stort socialt ansvar. Det ses blandt andet på personalets imødekommenhed og villighed til at gøre en ekstra indsats for den enkelte kandidat.
  Restaurant Furesøbad har ikke alene taget et socialt ansvar i 2019, men har gennem flere år samarbejdet med jobcentret.

  Gørløse Autoimport
  Gørløse Autoimport vinder prisen for deres ekstraordinære indsats i forbindelse med en ansættelse af en elev med hørehandicap.
  Virksomheden har lagt vægt på motivation frem for eventuelle udfordringer ved handicappet.
  Derfor har virksomheden været gode til at imødekomme de specialbehov, som en elev med hørehandicap har. Virksomheden har gjort en ekstra indsats for at finde løsninger i forhold til arbejdsopgaver og kollegaer som har kunnet fungere både i forhold til kandidaten og virksomheden. Helt konkret er der med kandidaten også fulgt en tegnesprogstolk i løbet af dele af arbejdsdagen både i selve arbejdstiden, men også under frokost, da kandidaten ikke bare er en medarbejder, men også en kollega.
  Gørløse Autoimport har vist at de vil tage et socialt ansvar, og at de er en virksomhed, hvor der er plads til alle.

   

 • Vindere i 2018

  Milcom

  Milcom er en rummelig virksomhed, som i 2018 har givet flere furesøborgere en chance for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. I alt 5 Furesøborgere har i 2018 været i praktik, især inden for lager- og logistikområdet, og borgerne har ikke nødvendigvis haft den store faglige erfaring inden for området. 
  Milcom har både haft flygtninge, unge uddannelsesparate og forsikrede ledige i virksomhedspraktik, og nogle er også blevet ansat efterfølgende. Samarbejdet med jobcentret er gennem de sidste år intensiveret, og Kenneth Soldal, CEO, har tillige gjort brug af sit eget erhvervsnetværk for at få en af de unge praktikanter videre til anden virksomhed og over mod at påbegynde en IT uddannelse.

  SPAR Ganløse

  SPAR i Ganløse vinder prisen for at tage ledige furesøborgere ind, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
  I 2018 har der været fem kandidater i forløb, hvoraf flere er blevet ansat efterfølgende.
  Butikschefen har fra starten gjort klart, hvad forventningen har været til den enkelte og der har hersket en stor grad af tillid til, at den enkelte kunne leve op til forventningerne. Når det ikke er gået som planlagt har den ledige fået det at vide på en respektfuld måde og er blevet givet flere chancer. Virksomheden har inden praktikkens start sat tid af til en lang samtale med fokus på at samstemme forventninger.
  De mange vellykkede forløb kan i høj grad tilskrives virksomhedens respektfulde tone over for den enkelte krydret med klare forventninger tilpasset den enkeltes situation.

 • Vindere i 2017

  Poul Willumsen A/S

  Poul Willumsen A/S er en virksomhed, der gør noget helt særligt for de lidt mere ”skæve eksistenser” i lokalsamfundet. Eller for tosprogede borgere, der har sproglige udfordringer og har behov for danske kollegaer for at udvikle de sproglige kompetencer. Alle medarbejdere løfter i flok, og de har én særlig tilgang til at hjælpe udsatte. Når forventningerne er afstemt fra start, tager virksomheder et kæmpe ansvar. Det er særligt vigtigt for dem, at alle deres medarbejdere trives og tager deres andel af fællesskabet uanset titel. Mange af de ledige bliver ansat efter endt praktik. Og hvis de ledige ikke fastansættes, går de alligevel derfra med flere kompetencer i bagagen og med et større gå-på- mod end før de startede.

  Agnes Food

  Agnes Food har igennem 2017 gjort en særlig bemærkelsesværdig indsats i Furesø. I 2017 har de i høj grad været med til at løfte Furesøs udsatte borgere videre og væk fra offentlig forsørgelse. De yder en social indsats, der favner diversitet og kan rumme udsatte lediges udfordringer, uanset om det er sproglige, sociale eller fysiske udfordringer. De har både udsatte voksne, unge og tosprogede borgere, der alle får en skræddersyet indsats om end det er igennem køkkenet eller ved transport.

  Agnes tror på den individuelle tilgang, der skal tilpasses den enkelte, og det er det, der skaber succesen. Og deres indsats har en effekt. Flere borgere har fået troen tilbage og er kommet videre i beskæftigelse. De involverer de ledige direkte i deres forretning og stiller også store forventninger, så de ledige får bedst mulig chance for at vurdere hvad der kræves af dem, for at de kommer videre i job eller uddannelse.

 • Vindere i 2016

  Rentek A/S

  For mange virksomheder kan det være en udfordring at tage imod unge praktikanter og borgere med særlige udfordringer. Sådan er det ikke for rengøringsfirmaet Rentek A/S – og sådan har det ikke været siden 1982. Rentek A/S er en virksomhed, der ikke giver op og skaber tydelig værdig for Furesø Kommunens borgere. De skræddersyr praktikker, så de er tilpasset den enkelte borger. Og har sågar et målrettet forløb for borgere, der har stået langt fra arbejdsmarkedet, hvor mange ender i ordinær beskæftigelse hos Rentek A/S.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Virksomhedsteam

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 7235 5100