Hans Ole

Hans-Ole Udby, Værløsehallerne

For Hans-Ole Udby er det en ganske naturlig ting at hjælpe der, hvor han kan. Det er også derfor, at han har takket ja til at blive ledermentor i Jobcenter Furesø. Han har nemlig en årelang erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige både fysiske og psykiske udfordringer med at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Han ved rigtig meget om, hvad det kræver af både arbejdsgiver og den enkelte borger, hvis det skal lykkes at komme i mål på en positiv måde. For arbejdsgiverne er det blandt andet omstillingsparathed og opmærksomhed på den enkelte borger.

”Hvis man fx har svage borgere, der skal i et job, så skal man som arbejdsgiver møde dem for det, de er. Det er ikke alle, der er bevidste om deres udfordringer, og det skal arbejdsgiveren være opmærksom på,” konstaterer han.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, hvordan medarbejderne har det via både direkte samtaler og generel observation i hverdagen, mener han. For hvis medarbejderne skal have lige vilkår, skal de behandles forskelligt.

Sparring indenfor:

  • Rekruttering
  • Fleksjob
  • Fastholdelse
  • Fysiske udfordringer
  • Psykiske udfordringer
  • Virksomhedspraktik/løntilskud
  • Flygtninge og udenlandsk arbejdskraft
  • Skånejob


Kontakt Hans-Ole:
Telefon: 40 48 14 81
Mail: driftsleder(snabela)ifvaerloese.dk

Del: