Beskæftigelsesundersøgelsen udsendes 3 gange årligt, og har fokus på at indsamle informationer om virksomhedernes fremtidige beskæftigelse. Resultatet giver os et unikt indblik i virksomhedernes behov. Det gør det muligt for os at hjælpe virksomhederne med den arbejdskraft de efterspørger, og at endnu flere Furesøborgere kan bringes tættere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelserne understøtter partnerskabsaftalen mellem Furesø Kommune og henholdsvis Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri.

Resultat af beskæftigelsesundersøgelsen
 • April 2019

  Undersøgelsen blev sendt ud til omkring 3.200 virksomheder.


  Hvilke brancher har vi fået svar fra?
  Branchekendskabet er relevant i forhold til at vi fremadrettet bedre kan opkvalificere og matche vores ledige borgere.

  Fordelingen på de forskellige brancher ser ud således: Virksomhedernes fordeling på brancher

   

  Hvordan ser virksomhedernes situation ud for de næste 3 måneder? (Ultimo april – ultimo juli)
  7,6 % vil mangle medarbejdere, mens under 1% står til at skulle afskedige.
  Besvarelserne her passer godt med det overordnede billede af et arbejdsmarked med lav ledighed.

   

  Hvor finder virksomhederne nye medarbejdere? 

  Resultatet fordeler sig således:HVor finder virksomhedernes deres anssatte

   

  Social ansvarlighed:
  Virksomhederne blev spurgt om, de kender til vores initiativ om social ansvarlighed i Furesø Kommune.

  Det gjorde hver femte virksomhed og de gav tiltaget 8,25 gode point ud af 10. Vi kan dermed se, at de virksomheder der kender initiativet, er særdeles glade for det.
  Undersøgelsen viser også, at kendskabet til socialt ansvar godt kan tåle at blive udbredt og en del virksomheder har også tilkendegivet, at de er interesserede i nærmere dialog omkring det.

   

  Hvilke muligheder for at hjælpe borgere i job, vil virksomhederne gerne høre mere om?
  Virksomhederne blev gjort opmærksomme på, at jobcenteret kan hjælpe med flere typer ansættelser, og blev spurgt om, hvilke af følgende, de har lyst til at høre mere om: Virksomhedspraktik, Løntilskud, Småjobs, Jobrotation, IGU samt Elev og Voksenlærling.

  Besvarelserne fordeler sig således:
  Hvilke tilskud ønsker virksomhederne at høre mere om

   

  Er der brug for hjælp til fastholdelse af medarbejdere hos virksomhederne for tiden?
  8,5 % virksomheder har svaret at de ønsker hjælp til fastholdelse af medarbejdere.

  Jobcenter Furesø kontakter pågældende virksomheder hurtigst muligt. Vi ser med stor alvor på behovet for fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne.

   

  Hvilken feedback har vi fået?
  For at få mest muligt ud af undersøgelsen, har virksomhederne haft mulighed for at skrive feedback til os. Herunder ses nogle af de tilbagemeldinger, vi har modtaget.

  ”Vi er meget interesseret i at have en dialog med jer omkring muligheder for ansættelser, flexjob, jobrotation mv.”

  ”Jeg ønsker ikke at blive kontaktet overhovedet.”

  "Godt initiativ at I spørger jeres kunder. Værdsat”

  ”Jeg har ikke behov for at blive kontaktet, da jeg er en enkeltmandsvirksomhed, ikke har brug for medarbejdere og i øvrigt mener, at jeg har styr på alt nødvendigt. Jeg er dog tilhænger af at få folk i arbejde, og glad for jeres initiativ, samt kommunens arbejde som helhed. Derfor har jeg besvaret denne undersøgelse.”

   

  Kære virksomheder
  Vi takker jer mange gange for jeres besvarelser i Beskæftigelsesundersøgelsen.

  Har I spørgsmål til undersøgelsen, er I velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø tlf. 7235 5100 eller skrive til os på virksomhedsservice@furesoe.dk. 

   

 • August 2019

  Bliver sendt ud 20. august 2019.
  Vi opdaterer resultatet så snart det er muligt.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Del: