For at minimere gener for trafikanter og ikke mindst skolebørn, skal arbejdet udføres i påskeugen, hvor skolerne er lukket. Anlægsarbejdet udføres i perioden:

Mandag den 11. april til og med onsdag den 13. april

Trafikafvikling under anlægsarbejde
Under anlægsarbejdet vil Skovbovænget være farbar i begrænset omfang, idet der hele tiden vil være arbejde i den ene side af vejen.

Poppel Alle ind mod Hareskov Skole vil tillige være farbar i begrænset omfang, hvilket betyder, at du kan køre ind og ud ad området.

Poppel Alle i vestgående retning vil være lukket for gennemkørsel i ovenstående periode- se skitsen neden for. Dog vil der være åben for gående og cyklister.

Kommunen vil nedbringe de trafikale gener ved at opsætte skilte til at lede trafikken under anlægsarbejdet. Dog opfordrer Kommunen til, at du kører mindst muligt i dette område i de tre dage

Har du spørgsmål til det planlagte arbejde, er du velkommen til at kontakte Vejingeniør, Asad Nasiri på tlf. nr. 72 16 58 42 eller via e-mail: ahn1@furesoe.dk 

Vejarbejde Skovbovænget Poppel Alle
Del: