Gå til sidens indhold

Vi forbedrer signalkryds på Kollekollevej

Furesø Kommune vil optimere en række signalanlæg på Kollekollevej i Værløse for at forbedringen af trafikafviklingen og dermed bedre kunne afvikle køen i myldretiden.

Forbedring Af Signalkryds
Kortet angiver de kryds hvor signalanlægget optimeres - markeret med en grøn cirkel.

Der er særligt fokus på at forbedre trafikafviklingen mod øst- mod motorvejen om morgenen, da der er her der kører flest biler og der er de største problemer i dag. Om eftermiddagen er der særligt fokus på at forbedre trafikafviklingen mod vest, da der her kører flest biler og der er de største problemer i dag.

Det gør vi

Vi laver en samordningskæde imellem de 5 signalanlæg. Herved styres signalerne på en sådan måde, at der kan skabes en grøn bølge for de bilister, der kører på strækningen, forudsat at man overholde den lokale hastighedsgrænse.

Ved flere fodgængerfelterne på Kollekollevej vil der være trykknapper som fungerer således, at der gives længere grøntid ved aktivering af trykkeknappen. Aktiveres trykkeknappen ikke, gives der en normal grøntid.

Signalanlæggene er radarstyret. Grøntiden for sidevejene trafikstyres med radardetektorer. Det betyder, at trafikken fra sidevejene vil få grønt lys, når radardetektoren aktiveres.

De berørte signalanlæg er:

  • Fiskebækvej – Ballerupvej / Kollekollevej
  • Kirke Værløsevej / Læssevej
  • Kollekollevej – Stiager
  • Kollekollevej – Skovløbervangen
  • Kollekollevej – Skovlinien
  • Kollekollevej – Skolekrogen

Vi tester og evaluerer

Optimeringen og forbedringen af de 5 signaler går gang i uge 16 og forventes at være færdig i uge 17. I de første 3 uger efter forbedringerne er sat i drift, vil signalanlæggene blive testet og evalueret.

Vær tålmodig mens vi tester

Hvis man oplever gener ved ovenstående, bedes man være tålmodig og vise hensyn. Er der noget som opleves som akut eller er der spørgsmål, så kontakt Vej og Park

Menu