Gå til sidens indhold

Renovering af Lillevangsvej

Fra maj bliver Lillevangsvej renoveret. I anlægsperioden bliver Lillevangsvej ensrettet ind mod centrum af Farum.

Anlægsarbejdet

Furesø Kommune starter med ombygningen af Lillevangsvej på strækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej. Udover at renovere nedslidte vejbaner og fortove er formålet med projektet at etablere cykelstier i begge sider af vejen, så cyklister og skolebørn kan færdes sikkert hele vejen fra Ganløsevej til Williams plads. Entreprenøren Zacho-Lind udfører opgaven for Furesø Kommune. De starter arbejdet i sydsiden af vejen og rykker derefter over til den nordlige side.

Zacho-Lind arbejder fra kl. 07:00 til 18:00 i hverdage, hvilket er den tilladte arbejdstid for støjende arbejder i Furesø Kommune. 

Trafikafvikling i anlægsperioden

Mens arbejdet står på bliver Lillevangsvej ensrettet ind mod centrum af Farum. På strækningen mellem Ganløsevej og Hestetangsvej vil det derfor fortsat være muligt at køre mod øst. Skal man vestpå fra krydset Hestetangsvej/Farum Hovedgade vil det foregå via Hestetangsvej.

Buslinje 333 bliver i begge retninger omlagt til Hestetangsvej, hvor af- og påstigning kan ske på buslinje 334s stoppesteder.

Tidsplan

Lillevangsvej renoveres fra starten af maj – midt august 2019.

Lillevangsvej
LIllevangsvej renoveres, og udvides med nye cykelstier
Menu