Anlægsarbejdet

Furesø Kommune starter med ombygningen af Lillevangsvej på strækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej i sensommeren 2019. Udover at renovere nedslidte vejbaner og fortove er formålet med projektet at etablere cykelstier i begge sider af vejen, så cyklister og skolebørn kan færdes sikkert hele vejen fra Ganløsevej til Williams plads. Entreprenøren Zacho-Lind udfører opgaven for Furesø Kommune. De starter arbejdet i sydsiden af vejen og rykker derefter over til den nordlige side.

Zacho-Lind arbejder fra kl. 07:00 til 18:00 i hverdage, hvilket er den tilladte arbejdstid for støjende arbejder i Furesø Kommune. 

Trafikafvikling i anlægsperioden

Mens arbejdet står på bliver Lillevangsvej ensrettet ind mod centrum af Farum. På strækningen mellem Ganløsevej og Hestetangsvej vil det derfor fortsat være muligt at køre mod øst. Skal man vestpå fra krydset Hestetangsvej/Farum Hovedgade vil det foregå via Hestetangsvej.

Buslinje 333 bliver i begge retninger omlagt til Hestetangsvej, hvor af- og påstigning kan ske på buslinje 334s stoppesteder.

Tidsplan

Lillevangsvej renoveres fra starten af august til udgangen af 2019. 

Tegninger

Tegninger er ikke endelige og der kan forekomme mindre justeringer.

 

Lillevangsvej
LIllevangsvej renoveres, og udvides med nye cykelstier