Ved nye overkørsler eller ændringer i tilslutningen til kommunens veje skal du søge tilladelse hos kommunen. Du skal søge om tilladelse hvis du vil

  • Etablere nye adgange til kommunens veje
  • Ændre, flytte eller udvide en eksisterende overkørsel
  • Nedlægge en overkørsel

Sådan skal overkørslen udformes

Uanset hvordan tidligere overkørsel eller nabooverkørsler er udført, skal en ny eller ombygget overkørsel udføres i overensstemmelse med tegningerne vist nedenfor.

Figur 1 - Overkørsel over fliser og betonsten 
Figur 2 - Overkørsel over asfalt, græs eller grus 
Figur 3 - Overkørsel over chaussesten 

Hav dette parat

  • Du skal bruge dit NemID for at logge ind
  • Navn, adresse (inkl. matrikelnummer), telefonnummer og e-mail på ansøger
  • Navn og telefonnummer på ejer af ejendommen
  • Fuldmagt eller anden gyldig dokumentation, hvis der søges på vegne af andre. Denne skal vedhæftes ansøgningen.
  • Adresse hvor der ønskes overkørsel
  • En målfast skitse/tegning af placeringen for overkørslen
  • Kort beskrivelse af hvad der søges om

Ved ombygning af overkørsel 

Det er grundejerens pligt at sørge for afmærkning og afspærring i tilstrækkelig grad ved arbejdets udførelse. Alle arbejder i forbindelse med anlæg af overkørsel skal udføres på faglig korrekt måde efter gældende normer og udførelsesanvisninger. Grundejeren er ansvarlig for eventuelle skader opstået under arbejdets udførelse. Der gøres specielt opmærksom på, at forsyningsselskabernes kabler og ledninger er nedgravet i fortov, og disse kan forekomme umiddelbart under jordoverfladen. 

Spørgsmål og svar

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17

Del: