Bestemmelsen gælder ikke i følgende tilfælde:

  • så længe køretøjet befinder sig i trafik-kø,
  • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning,
  • udrykningskøretøjer med lyssignal i gang,
  • komprimering af affald,
  • tilvejebringelse af trykluft, eller lignende specielle tilfælde,
  • anvendelse af motoren, som er nødvendig i forbindelse med reparation og justering.
Del: