Hvis din bolig er udsat for meget trafikstøj, kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at støjisolere, opsætte støjværn eller lignende.

Støjpuljen varierer fra år til år, og er afhængig af fagudvalgets bevilling. Det er derfor kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben.

Støjpuljen er lukket for ansøgere i år.