Gå til sidens indhold

Tilskud til støjbekæmpelse

Hvis din bolig er udsat for meget trafikstøj, kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at støjisolere, opsætte støjværn eller lignende. Støjpuljen er lukket for ansøgere i år. Støjpuljen varierer fra år til år, og er afhængig af udvalgets bevilling. Det er derfor kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben.

Kan du få tilskud?
Åbn støjkortet: http://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=190200 og find din adresse.
Hvis din bolig er belastet af støj over 58 dB, kan du søge om tilskud fra Støjpuljen, når den er åben. Der gives tilskud op til maksimalt 25.000 kr., og ansøgeren skal medfinansiere 50% af projektet.

Sådan gør du:
Når støjpuljen er åben er det muligt at udfylde en pdf, som fremsendes til Kommunen. Herefter vil ansøgeren modtage svar om der ydes tilskud.

Processen:
Din bolig skal være belastet af støj over 58 dB
Kommunen skal godkende det fremsendte tilbud på eks. vinduer.
Der gives tilskud op til maksimalt 25.000 kr., og ansøgeren skal medfinansiere 50% af projektet
Vores rådgiver skal aflægge besøg inden eks. udskiftningen igangsættes
Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft

Støjisolering:
For støjisolering af beboelsen gælder, at der primært gives tilskud til:

  • Forbedring, evt. udskiftning, af vinduer, altandøre m.v.

Der gives kun tilskud til forbedringerne, som er en del af beboelsesarealet og såfremt disse er godkendt af bygningsmyndigheden og samtidig fremgår af BBR.

Beboelsesarealet er følgende rum:

  • Beboelsesrum
  • Køkken
  • Bade- og wc-rum
  • Depot

Yderligere skal du være opmærksom på plangrundlaget. Nogle boliger er omfattet af bevarende lokalplaner, hvor det er nødvendigt at søge dispensation.

Tilskud til støjskærm er ofte mest relevant, når flere grundejere søger i fællesskab og du/I skal være opmærksomme på, at plangrundlaget overholdes. I nogle tilfælde skal der tillige søges byggetilladelse.

Del:
Menu