Furesø Kommunes nye Trafik- og Mobilitetsplan er blevet til efter en grundig proces, hvor foreninger og interessenter har kommenteret og deltaget i møder forud for den offentlige høring, hvor 23 høringssvar også satte aftryk på den langsigtede og handlingsorienteret plan.
 
Trafiksikkerheden undersøges på alle større veje
Sammen med vedtagelsen af planen blev frigivet 5,2 mio. kr. til indsatser i 2021 med et særligt fokus på trafikstøj og trafiksikkerhed. Disse temaer har fyldt meget i arbejdet, der er gået forud for Trafik- og Mobilitetsplanen i de to rådgivende udvalg og i den offentlige debat. Kommunen undersøger derfor trafiksikkerheden på alle større veje allerede i år, og alle de synspunkter om farlige strækninger og kryds, som er modtaget, vil indgå i denne proces.
 
Trafikstøjen skal ned
Nedbringelse af trafikstøj er et emne, der indgår i mange høringssvar - både støjen fra Hillerødmotorvejen og fra Ring 4 og trafikstøj på kommunens egne veje. Der er afsat midler til yderligere kortlægning, midler til en støjnetværksgruppe og til en pulje til at fortsætte tilskudsordningen for lydisolering af boliger. Anvendelse af støjsvag asfalt på kommunale trafikveje indgår i kommunens planer, men hovedstøjkilden på Hillerødmotorvejen skal adresseres nationalt.
 
Flere høringssvar efterspørger indsats i forhold til trængslen. Det efterlyses, at den kollektive transport bliver mere effektiv, både i myldretiden og i ydertidspunkterne, især i aftentimerne, så den er et reelt alternativ til bilen. Synspunkterne vil indgå i arbejdet med en ny udviklingsplan mellem Furesø Kommune, Movia og nabokommunerne.
 
Der argumenteres også for, at nettet af cykelstier skal binde kommunen bedre sammen. Dette synspunkt gælder især for tværgående forbindelser fra nord til syd i kommunens vestlige del. Dertil er der er flere, der argumentere for, at cykling til skole kræver, at trafiksikkerheden og trygheden øges væsentligt på veje og stier hen til skolerne. De indkomne synspunkter vil indgå i arbejdet med at analysere cykelstinettet og kortlægning af trafikforholdene omkring skoler og institutioner. Dette arbejde vil foregå i 2021, så der efterfølgende kan sættes gang i en anlægsproces i forhold til det, som bliver prioriteret.
 
Seneste nyt om trafik og mobilitet
Skolepatrulje På Kolle Kollevej 2019
Pressemeddelelse

Skolepatruljerne bliver hyldet i vinterkulden

Selvom mørket i starten af februar er overvældende, er der stadig lyspunkter i form af skolepatruljernes reflekterende veste. I uge fem giver Furesø K…

Hillerød motorvejen, Niels Plum
Pressemeddelelse

Borgermøde om udvidelse af motorvejen mellem Farum og Ring 4

En planlagt udvidelse af Hillerødmotorvejen og forlængelse af motorvejen til Hillerød vil øge trafikstøjen i Furesø. Furesøs borgmester opfordrer borg…

Del: