Furesø har gennem længere tid arbejdet aktivt for at fremme cyklismen som en bæredygtig, støjsvag og sund transport- og motionsform.

Cyklismen er et gennemgående element i indsatsområderne i Trafik- og mobilitetsplanen og et middel til at nå 2030-målet om 70 % CO2 reduktion for persontransporten. Furesø Kommune har arbejdet med at fremme cyklisme og cyklisme i kombination med kollektiv transport i mange år.

Datarapporten til Trafik- og mobilitetsplanen viser, at sundhedstilstanden i befolkningen kan blive forbedret ved at fremme en aktiv transport som cyklisme og gang.

Furesø Kommune aktiv i Supercykelstisamarbejdet siden 2012

Supercykelstierne er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 30 kommuner, hvor vi i fællesskab arbejder på at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet, der kan gøre cyklen til et seriøst transportvalg. Ambitionen er at forbedre forholdene for dem, der vælger at pendle på cykel og kommunerne og regionen arbejder for at sikre fire overordnede kvalitetsmål; tilgængelighed, fremkommelighed, komfort samt sikkerhed og tryghed. Det indebærer blandt andet en reducering af skarpe sving, høj standard hele vejen, belysning, jævn belægning, snerydning samt vandposter og cykelpumper langs ruterne.

I 2021 består Supercykelstierne af 11 ruter. I Furesø Kommune har vi mulighed for at flette ind - og køre langt på den gode asfalt - via Farumruten, Allerødruten, Værløseruten samt en kort strækning på Ring 4-ruten.  

Se ruterne og læs om cykeltællinger i Furesø Kommune under fanen ”Om cykelstier”. Læs mere om Supercykelstisamarbejdet på www.supercykelstier.dk

Furesø Kommunes cyklismeindsats historisk set

  • I 2012 blev ”Den lysende Cykelsti” med LED-lys på Farumruten etableret, og Supercykelstien Farumruten åbnede i april 2013.
  • I 2014 og 2015 blev cykelparkeringen opgraderet flere steder i byen, så det blev nemmere at kombinere cykel-tog og cykel-bus. Se www.furesoe.dk/cykelp
  • I 2015 vandt Furesø Kommunes cykel-parkeringsprojekt en pris fra forsikringsselskabet Alm. Brand i forbindelse med deres kampagne "Stop Cykeltyven". Se mere på www.furesoe.dk/cykelp
  • I 2015 vandt Furesø Kommune sammen med Rudersdal Kommune værtskabet for Den nationale Cykelkonference.
  • I 2017 blev cykelstien på Fiskebækvej og Ballerupvej opgraderet. Ruten fik navnet "Supercykelstien Værløseruten" og blev åbnet i juni 2017.  
  • I 2018 blev størstedelen af cykelstien på Farum Hovedgade renoveret og væsentlig forbedret, som en del af projektet ”Cykelvenlig hovedgade” med 40 % finansiering af Cykelpuljen.
  • I 2019 blev resten af Farum Hovedgade renoveret og Lillevangsvej forsynet med cykelsti.
  • I 2020 bliver projektet ”Cykelvenlig Hovedgade” afsluttet med parkanlæg og forbedret cykelparkering, med nyt design af ”det overdækkede cykelstativ”
  • I 2020 bliver supercykelstien Farum-Allerødruten etableret.
  • I 2020 får supercykelstien Farumruten gennem Nørreskoven ny belægning og en ny type solcelledervne LED-lys.

Den nationale Cyklistundersøgelse

Furesø Kommune deltog i 2016, 2018 og 2020 i Den nationale cyklistundersøgelse, hvor Megafon ringer til 150 borgere i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om cykel-forholdene i kommunen. Borgerne i Furesø har kvitteret for kommunens indsats ved at give gode vurderinger, idet Furesø Kommune var nr. 2 i 2016, nr. 1 i 2018 og nr. 2 i 2020 på den gennemsnitlige score. Men der er altid rum til forbedringer.

Politi, COLOURBOX953231

Anmeld cykeltyveri

Anmeld det til politiet, hvis din cykel er blevet stjålet.

Racercykel På Vej På Supercykelsti 1, Foto Supercykelstier Region Hovedstaden

Tjek cyklen, inden du køber

Tjek inden du køber brugt, om cyklen er meldt stjålet til politiet.