Gå til sidens indhold

På cykel og til fods - grøn mobilitet

Grøn mobilitet betyder helt enkelt, at man skal transportere sig selv med så lavt et energi-niveau som muligt. F.eks. er grøn mobilitet at tage cyklen i stedet for bilen. Eller at kombinere cykel med tog eller bus.

Furesø Kommunes indsats

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog strategi for grøn mobilitet i 2012. Strategien viser metoderne til, hvordan Furesø Kommune kan blive en del af løsningen på trængselsproblemet, i stedet for at være en del af problemet. Se strategi for grøn mobilitet. Strategien er blevet konkretiseret i Trafikplan 2013-2017. I 2014 blev Miljø og klimapolitik vedtaget, og Furesø Kommune skal fortsætte indsatsen med at reducere energiforbruget og al transport skal være CO2 neutral i 2050. 

Furesø Kommune aktiv i Supercykelstisamarbejdet

Supercykelstierne er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 23 kommuner og Region Hovedstaden om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet, der kan gøre cyklen til et seriøst transportvalg. Furesø Kommune er meget aktiv i samarbejdet og der er 2 supercykelstier p.t. i kommunen.

Ambitionen med Supercykelstierne er at prioritere forholdene for dem, der vælger at pendle på cykel. Kommunerne arbejder for at sikre fire overordnede kvalitetsmål; tilgængelighed, fremkommelighed, komfort samt sikkerhed og tryghed. Det indebærer blandt andet en reducering af skarpe sving, høj standard hele vejen, belysning, jævn belægning, snerydning samt vandposter og cykelpumper langs
ruterne.

Pr. 2018 består Supercykelstierne af otte ruter, hvoraf fem blev indviet i 2017. De fem nye ruter er blevet til gennem et samarbejde mellem 13 kommuner og Vejdirektoratet. Ruterne er: Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Værløseruten og Ring 4-ruten. Furesø Kommune vil i 2019 - 2020 forlænge Farumruten til Allerød.

Hvilke tiltag har Furesø Kommune gennemført de seneste år?

Furesø Kommune har længe arbejdet for, at cykelstierne i kommunen havde god kvalitet.

I 2012 blev ”Den lysende Cykelsti” med LED-lys på Farumruten etableret, og Furesø Kommune samarbejdede via Supercykelsti-projektet med Gladsaxe og Københavns Kommuner om Supercykelstien Farumruten, der ”åbnede i april 2013.

I 2014 og 2015 gennemførte Furesø Kommune en betydelig indsats for at øge fleksibiliteten for pendlere, så kombinationen mellem cykel-tog og cykel-bus blev bedre, ved at cykelparkeringsforholdene blev forbedret flere steder i kommunen. Se www.furesoe.dk/cykelp

I Januar 2015 vandt Furesø Kommunes cykel-parkeringsprojekt en pris fra forsikringsselskabet Alm. Brand i forbindelse med deres kampagne "Stop Cykeltyven". Se mere på www.furesoe.dk/cykelp

I 2015 vandt Furesø Kommune sammen med Rudersdal Kommune værtskabet for Den nationale Cykelkonference.

I 2017 blev cykelstien på Fiskebækvej og Ballerupvej opgraderet, så den kunne kaldes Supercykelstien Værløseruten, og den blev ”åbnet” i juni 2017. I september 2018 fik Ballerupvej nye belægninger. 

Cykelstien på størstedelen af Farum Hovedgade blev renoveret og væsentlig forbedret i 2018-2018. I 2019 bliver resten af Farum Hovedgade renoveret og Lillevangsvej forsynet med cykelsti.

Kommer der flere cykelpendlere, når forholdene forbedres?

Det korte svar er ja, og det kan dokumenteres med forskellige lokale undersøgelser og Regionale undersøgelser.

Interessante fakta på baggrund af tællinger af cyklister

Supercykelsti Sekretariatet har gennemført tællinger i 2012 inden forbedringerne Farumruten blev iværksat, samt i 2014 og 2016. på strækningen i Furesø kommune er stigningen 150 %, mens stigningen på de 4 år samlet er 61 %.

Furesø Kommunes egne tællinger

Fures Kommunes cykelkortlægning samler resultater af tællinger på cykelstier og cykelparkeringsanlæg, samt data fra Transportvane Undersøgelsen.

De mest befærdede cykelstier er Farumruten, dvs. Frederiksborgvej, Værløseruten, dvs. Fiskebækvej-Ballerupvej, Kirke Værløsevej og Kollekollevej. I 2016 var der et fald i antallet af cyklister på mange stier på grund af meget dårligt vejr i tælleperioden, men på f. eks. Farumruten var der fortsat stigning. Tællinger af cykler parkeret ved de forbedrede cykelparkeringspladser viser 50 % stigning. Den samlede konklusion på tællingerne er derfor, at forbedringer af cykelinfrastrukturen i form af forbedrede cykelstier og forbedret cykelparkering på stationer og større busstop tiltrækker flere cyklister og brugere af cykelparkeringerne, dvs. folk, der kombinerer cyklen med bus eller tog.

Resultatet af tællinger gennemført i september 2018 er på vej.

Den nationale Cyklistundersøgelse

Furesø Kommune deltog sammen med 35 andre kommuner i Den nationale Cyklistundersøgelse 2016, og med 32 kommuner i 2018. Undersøgelserne blev foretaget af Megafon.

I 2016 er Furesø Kommune er nr. 2 cykelkommune målt på den generelle tilfredshed med at være cyklist i kommunen. Cyklistundersøgelsen viser, at cyklisterne i Furesø er især glade for fremkommeligheden, omfanget af stinettet, antal af cykelparkeringspladser og muligheden for at kombinere cykel med offentlig transport. Cyklisterne ønsker forbedringer af bl.a. belægninger, løbende vedligeholdelse.

I 2018 er Furesø cykelkommune nr. 1. Det er igen muligheden for at kombinere cykel med offentlig transport, fremkommelighed, vedligeholdte belægninger og tryghed i forhold til trafikuheld, der er af stor betydning for borgerne.

Menu