Der har længe været et ønske om at opføre en skatepark i på flyvestationen i Furesø Kommune. Nu skal dette ønske føres ud i livet i et samarbejde mellem Furesø Skatepark og Furesø Kommune.

Ideen om at etablere en skatepark på Flyvestationen i Værløse bliver første gang nævnt i Masterplanskitsen for udviklingen af hele flyvestationen som blev lavet af Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i 2015.

Masterplanskitsen præsenterede Kultur- og fritidsaksen, som skal binde den nordlige og sydlige del af flyvestationen sammen som et bælte på tværs af flyvestationen. På sigt skal Kultur- og fritidsaksen danne rammerne for en hel række rekreative fritidsaktiviteter på flyvestationen.

På mødet i Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling den 4. april 2018 besluttede udvalget, at der skulle arbejdes videre med at placere en skatepark i Kultur- og fritidsaksen på rullearealet øst for Hangar 3 (se den røde markering på kortet nedenfor). Siden 2018 har vi undersøgt muligheden for at lægge skateparken på andre placeringer i Kultur- og fritidsaksen, men vi er vendt tilbage til det oprindelige forslag.

Figur 1. Placering Af Skateparken (Rød Markering).
Placering af skateparken (rød markering)

Adgangsvejene til skateparken vil ske af indkørslen til Hangar 3, via den cykelsti der forbinder Perimetervejen med rullearealet eller ind over det grusbelagte rekreative areal. Der vil blive friholdt en sti på rullearealet nord for skateparken på min. 6 m. bredde.

Den offentlige p-plads vest for Hangar 2 kan anvendes, hvis brugerne kommer i bil.

Skateparken vil ikke blive indhegnet, ligesom der ikke vil blive opsat lys på skateparken. Der vil blive opsat skraldespande, som tømmes jævnligt af kommunens driftsgård.

Skateparken set fra Perimetervejen

Billedet nedenfor er taget fra den anden side af Perimetervejen mod rullearealet og derved placeringen af skateparken. Det vil ikke være muligt at se skateaprken fra Perimetervejen eller fra bebyggelsen på Langdyssegårdsvej, da de jordvolde der er placeret på det grønne areal mellem Perimetervejen og rullearealet er for høje. Jordvoldene og den bygning der er placeret på det grønne areal, udgør ligeledes en effektiv støjafskærmning, som effektivt nedsætter støjgenerne fra skateparken.

Den store jordbunke der lige stikker op over jordvolden forrest i billedet er ca. 6 m. høj. Det højeste punkt på skateparken bliver højest 2 m. høj.

Figur 2. Skateparken Skal Ligge På Den Anden Side Af Jordbunkerne På Rullearalet.
Skateparken skal ligge på den anden side af jordbunkerne på rullearalet

Andre placeringer i Kultur- og fritidsaksen

Der er undersøgt to andre placeringer til skateparken i Kultur- og fritidsaksen. Disse er vist med rød og grøn markering.

Figur 3. Andre Placeringen I Kultur Og Fritidsaksen
Andre placeringen i Kultur- og fritidsaksen

Placeringen i den røde markering blev afvist, fordi den kom til at ligge meget tæt på bebyggelsen på Langdyssegårdsvej og fordi man var bange for, at støjen fra skateparken kunne være kraftig.

Placeringen i den grønne markering var bedre, da den lå længere væk fra bebyggelsen, og det vurderes at der ikke ville være problemer med støj fra skateparken. Dog viste det sig, at der er forhold i grundejerforeningens vedtægter, som gør det meget vanskeligt at få tilladelse til at anlægge en skatepark på det område.

Derfor er kommunen vendt tilbage til den oprindelige placering, som vurderes at være betydeligt bedre end de to andre placeringer, med hensyn til begrænsningen af støj fra skateparken og at man ikke kan se skateparken fra bebyggelsen på den anden side af Perimetervejen. Dertil ejer kommunen jorden, hvor skateparken skal placeres.