Der gælder følgende grundregler i hele Danmark

Inden for tættere bebygget område – inden for byzone-skilt - må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti  
  • midterrabat
  • helleanlæg.

Ingen lokale regler i Furesø

Kommunerne har mulighed for at oprette en lokal parkeringsbekendtgørelse. Det har Furesø Kommune valgt ikke at gøre. Dvs. i Furesø Kommune er det færdselsloven der er gældende. F.eks. må der gerne stilles trailer på offentlig vej.

FDM's hjemmeside kan du læse mere om parkeringsregler.

Del: