Regler i Furesø Kommune

I Furesø Kommune er det færdselsloven som bestemmer, hvordan du må parkere. Inden for tættere bebygget område, dvs. inden for byzoneskiltet, må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • midterrabat
 • skillerabat
 • helleanlæg

Regulativ for standsning og  parkering med særlige køretøjer

Furesø Kommune har et regulativ fra 2019 som er et supplement til parkeringsreglerne i færdselsloven.

Der gælder følgende særlige bestemmelser for byzonen:

 • Påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg må kun parkeres i indtil 48 timer.

 • Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser m.v.), påhængskøretøjer (trailere, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må
  kun parkeres i 12 timer, med mindre der er skiltet anderledes. Dette er ikke gældende for personbiler over 3500 kg til højst 9 personer.

 • Ved overtrædelse af dette regulativ kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
Del: