Der gælder følgende grundregler i hele Danmark

Inden for tættere bebygget område – inden for byzone-skilt - må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti  
  • midterrabat
  • helleanlæg.

Regulativ for standsning og  parkering

Furesø Kommune har vedtaget regulativ for standsning og parkering der er gældende inden for bymæssigt bebygget område. Det skal understreges at parkerings- og standsningsforhold, der ikke er bestemt af regulativet reguleres af færdselsloven.

Dette betyder, at det fortsat ikke er tilladt at parkere hverken helt eller delvist på fortovet.

Del: