Arbejdet i disse uger

Brolæggerne starter med at lægge brostenene fra den nye kantsten i rundkørslen (grøn ring) og fortsætter mod midten af rundkørslen til den blå ring. Når brostenene er sat, fortsætter brolæggerne med at lægge chaussésten i forhøjningen fra den blå ring og helt ind til lysmasten i midten af rundkørslen.

Herefter fortsætter brolæggerne med at lægge chaussésten i selve vejarealet fra den nye kantsten (grøn ring) til kantstenen i den gule ring, som skiller cykelstien fra kørebanen.

Derefter etableres der en ny cykelsti ud af rundkørslen på Jernbanevej, og der lægges asfalt i indkørslerne til rundkørslen på Ryttergårdsvej og Farum Hovedgade. Disse arbejder er vist med rød markering.

Til slut laves den sidste del af rundkørslen og indkørslerne fra Farum Hovedgade og Jernbanevej, hvor der stadig ligger chaussésten.

Arbejderne I Rundkørslen På Williams Plads
Arbejder i rundkørslen på Williams Plads
 • Hvad skal der laves?

  Vi renoverer rundkørslen. Når vi gør det, tager vi chausséstenene op, renser dem og sætter dem igen. Derudover laver vi cykelstier ud ad Jernbanevej, hvor der ikke er cykelstier i dag. Vi lægger også asfalt i til- og frafarterne i rundkørslen der, hvor fodgængerovergangene er, så det bliver lettere for gangbesværede, folk med barnevogne og andre at krydse vejen.

  Vi er også blevet nødt til at lægge brostenene om i det overkørbare areal og chausséstenene i midterøen på rundkørslen.

  Det var ikke oprindeligt planlagt, at vi skulle lave dette, men undersøgelser har vist, at vi bliver nødt til det, for at sikre at regnvandet løber af rundkørslen.

 • Hvorfor står arbejdet stille?

  Arbejdet står ikke stille, selvom det kan se sådan ud.

  I starten af arbejdet stødte vi på nogle udfordringer. I den ende af rundkørslen, som vender mod Farum Hovedgade, lå belægningen helt vandret. Det betød, at regnvandet på rundkørslen ikke løb væk og med tiden, har det ført til de store huller i rundkørslen.

  Når vandet ligger længe på stenene, trænger det igennem fugerne. Fryser vandet i frostvejr, kan betonen mellem stenene springe og skabe revner og sprækker, hvor mere vand kan løbe ned i og ødelægge det underlag, der holder stenene fast.

  For at være sikre på, at vandet selv løber i rendestenen og væk fra rundkørslen, er vi nødt til at ændre på hældningen af kørebanen. Det letteste ville være at sænke kørebanen ved rendestene, men det er ikke muligt, fordi betonpladen, som chausséstenen er sat fast på, ligger for tæt på stenene.

  Derfor er vi nødt til at hæve den inderste del af rundkørslen, så vi kan lave et større fald mod rendestenen. Dette skal laves samtidig med, at rundkørslen bevarer sit udtryk som en flot og helstøbt plads.

  Vi har også boret drænhuller i betonpladen, så vand kan løbe væk fra betonpladen, hvis vandet trænger ned gennem fugerne mellem chausséstenene.

  Alle disse valg og beslutninger er taget for at sikre, at rundkørslen kan blive liggende i så lang tid som muligt og skulle tages før, stenene kunne lægges tilbage i rundkørslen. Løsningerne er fundet. Og nu lægges der sten.

 • Hvordan bliver stenene lagt?

  Brolæggerne starter med at lægge brostenene fra den nye kantsten cirka midt i rundkørslen og ind mod midten. Brostenene bliver lagt rundt i løberforbandt.

  Når brostenene er sat, fortsætter brolæggerne med at lægge chaussésten i forhøjningen allerinderst i rundkørslen.

  Derefter fortsætter brolæggerne med at lægge chaussésten i selve vejarealet fra den nye kantsten i rundkørslen og udad. Chausséstenen lægges i bueforbandt, som er den stærkeste og flotteste måde at lægge chaussésten på, men det er også den sværeste for brolæggeren.

 • Hvornår er rundkørslen færdig?

  Vi forventer, at rundkørslen er færdig i midten af maj. Frost og undersøgelser af det bærende element har taget længere tid end forventet. Vi regner ikke med, at der kommer flere overraskelser.

  Der vil komme perioder, hvor det ser ud som om, arbejdet ikke er i gang. Det er det dog. Stilstand skyldes perioder, hvor betonunderlaget skal hærde inden, biler kan køre på det.

 • Trafikomlægning i forbindelse med renoveringen.

  Mens Williams Plads renoveres, er rundkørslen lukket for almindelig biltrafik. Hvis du er på cykel eller er gående, kan du komme forbi, næsten helt som du plejer. Du skal dog cykle eller gå på chaussésten og ikke asfalt.

  På oversigtskortet kan du se, hvor rundkørslen er lukket, og hvilke større veje i området der er åbne for trafik.

  Oversigt over trafikomlægningen

 • Adgang til Farum Station for bilister.

  Der er adgang til og fra Farum Station, p-pladsen på Farum Station, busholdepladsen og Farumhus-bageren ad Stationsvej fra Farum Hovedgade. Hvis du tager cyklen til stationen, kan du næsten køre helt, som du plejer.

  Omlægningen af trafikken vil øge trafikken på Stationsvej. Derfor er der etableret standsnings- og parkeringsforbud på Stationsvej, mens rundkørslen er lukket.

 • Omkørsel til Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.

  Det er ikke muligt at køre gennem rundkørslen og videre til krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej under renoveringen. I stedet skal du køre ad Paltholmvej til Frederiksborgvej/Stavnsholtvej.

  Omlægningen af trafikken øger presset på lyskrydsene Stavnsholtvej /Frederiksborgvej og Paltholmvej/Frederiksborgvej. Derfor er lyssignalerne ændret for at undgå for store køer. Når rundkørslen åbner igen, vender vi tilbage til den gamle måde lyskrydsene skifter på.

 • Omlægning af buslinje 333 og 334.

  Buslinje 333 mod Farum Vest-Farum St. og linje 334 mod Stenløse St. kører ad Stationsvej i stedet for ad Farum Hovedgade i arbejdsperioden.

  Stoppestedet, ”Nordtoftevej”, er flyttet til Stationsvej på den anden side af det eksisterende stoppested ”Krogvad” tæt på Farum Hovedgade.

  Buslinjerne 310R, 332 og 334 kører næsten som de plejer. Der bliver laves en sluse, så busserne kan komme gennem rundkørslen, når de kører mod Frederikssund (310R), Farum Øst (332) og Holte St. (334) og tilbage igen.

 • Omlægning af buslinje 335.

  Buslinje 335 kører ikke til og fra stationen ad Ryttergårdsvej, som den plejer, fordi Ryttergårdsvej er lukket ved rundkørslen på Williams Plads.

  Buslinje 335 kører i stedet ad Gammelgårdsvej – Paltholmvej – Frederiksborgvej – Farum Hovedgade i begge retninger til og fra stationen.

  Stoppestedet på Ryttergårdsvej er nedlagt i arbejdsperioden. I er der oprettet midlertidige stoppesteder i begge retninger på Gammelgårdsvej lige ved Rugmarken.

Modtag seneste nyt om renoveringen

Abonnér på emneordet veje for at få seneste nyt om renoveringen af Williams Plads i din indbakke.

Læs mere om valget af belægning

Er man interesseret i at vide mere om den endelige løsning, er der viden at hente her i referatet fra oktober 2022, da Furesø Byråd lagde sig fast på den endelige model

Del: