Den eksisterende træbro forbinder de regionale cykelruter nr. 53 og 65 over Tibberup Å, som blandt andet forløber gennem Furesø og Herlev kommuner.

Den eksisterende træbro og broens vederlag er i en dårlig stand og det er derfor besluttet at udskifte hele broen og broens fundamenter. Da broen er beliggende på kommunegrænsen mellem Herlev og Furesø skal udskiftningen af broen finansieres af begge kommuner.

Det vil blive nødvendig at beskære beplantningen omkring broen, så den eksisterende træbro og betonfundamenter kan fjernes under hensyntagen til Tibberup Å. Desuden skal der være plads til, at den nye bro kan løftes på plads. Arbejderne afsluttes med tilpasning af eksisterende stier til den nye træbro.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være kørsel med arbejdskøretøjer på stierne i Hjortespringskilen. Byggepladsen vil blive etableret på Ny Hjortespringsvej og stoppestedet ”Tippevangen” i retning mod Herlev vil midlertidigt blive flyttet tættere på Ring 4.

Vi beklager de gener, der må være i forbindelse med anlægsarbejdet, men ser frem til at åbne den nye buet træbro, så vi igen har en nem forbindelse for fodgængere og cyklister mellem det grønne områder i vores respektive kommuner.

Anlægsarbejdet vil ske i perioden fra den 28/11-19/12-2022.

Anlægsarbejdet udføres af KB Byg for Furesø og Herlev kommuner.

Ny Bro Over Tibberup Å