Om sygeplejen
 • Hvem er vi

  Vi er 27 omsorgsfulde, engagerede og kompetente sygeplejersker. Heraf er der 2 planlæggere, 1 daglig leder, 14 dagvagter, 8 aftenvagter og 2 faste kliniksygeplejersker. Vi bor i Farum og dækker hele Furesø Kommune vha. bil og cykler.

  Vi har klinik både i Farum og i Værløse.

 • Hvad er sygeplejen?

  Vores fagligt dygtige sygeplejersker løser mange sygeplejefaglige opgaver:  

  Behandling og opfølgning

  • Blodtryksmåling
  • Diabetes og blodsukkermåling
  • Iltbehandling
  • Injektion
  • Medicindosering og -udlevering
  • Nødkald
  • Opfølgning efter udskrivelse
  • Parenteral ernæring og sondemad
  • Psykisk pleje og omsorg
  • Smertebehandling i forbindelse med svær kræftsygdom
  • Sårpleje
  • Øjendryp efter operation

  Pleje og lindring til borgere, der ønsker at dø i hjemmet

  • Tryghedsbesøg
  • Palliation (smerte- og angstlindring)
  • Samarbejde med udekørende hospice teams

  Forebyggelse og sundhedsfremme

  • Faldforebyggelse
  • Rygestop
  • Forebygge blodpropper
  • Antabus givning

  Rådgivning og vejledning

  • Stomi- og kateterpleje
  • Pårørendestøtte
  • Oplæring i brug af insulinpenne, inhalationsapparater, blodsukkermåling mm.

 • Hvordan får du hjælp?

  • Ved AKUT sygdom ring til 1813 eller egen læge

  • Hvis du har behov for sygepleje, og du ikke er kendt af sygeplejen, skal du kontakte egen læge

  • Hvis du allerede er bruger af sygeplejen – se kontaktboks nederst på siden

  Borgere, som kan transportere sig selv, tilbydes aftale på en af vores klinikker. Øvrige borgere besøges efter aftale.

 • SHS akutteamet

  SHS-akutteamet er specialiserede sygeplejersker, der kører på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner, for at løse akutte opgaver, som den almindelige hjemmesygepleje ikke varetager.

  De skal tilbyde specialiseret sygepleje i hjemmet, med henblik på at så mange borgere som muligt kan hjælpes i eget hjem, og unødige indlæggelser kan undgås.

  Som borger kan du ikke selv tilkalde SHS-akutteamet. Du skal henvises af fx hospitalet, egen læge eller hjemmesygeplejen. Ønsker du at blive henvist, eller har du spørgsmål om SHS-akutteamet, skal du kontakte Hjemmesygeplejen.

  Du kan også læse mere på SHS-akutteamets hjemmeside som dog mest er henvendt til fagpersoner.

Kontakt

Sygeplejen

Der er mulighed for at kontakte sygeplejen:   

Tlf.: 7235 5779
E-mail: hjemmesygeplejen@furesoe.dk

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-09.00 og kl. 13-14.
Weekend og helligdage kl. 13-14.

Sygeplejeklinikken i Værløse

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården
Skovgården 1, 1. sal
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5723

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren.

Sygeplejeklinikken i Farum

Farum Midtpunkt
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum
Tlf.: 7235 5733

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren.