Gratis vejledning og behandling

Hvis du har et overforbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, kan du få vejledning og behandling. Vejledning og behandling kan foregå anonymt, hvis du ønsker det. Pårørende kan også henvende sig. 

Vejledning og behandling er et gratis tilbud.

Hvem skal jeg kontakte?

  • Du kan altid henvende dig i Rådgivningscaféen
  • Du og pårørende kan kontakte en frontmedarbejder på tlf. 7216 4230 og få vejledning om behandlingsmuligheder mv. Det er uforpligtende, og du kan være anonym. Der bliver ikke registreret nogen oplysninger om dig
  • Du kan gå til din egen læge, som kan hjælpe med behandling eller henvisning til et ambulatorium eller behandlingssted.

Behandlingstilbud

Behandlingen skræddersyes dit behov. Behandlingen kan foregå på forskellige tider af dagen, og kan for eksempel være:

  • Ambulant behandling med for eksempel samtaleforløb, gruppeterapi, familiebehandling
  • Døgnbehandling
  • Selvhjælpsgrupper.

Visitation til døgnbehandling

Vær opmærksom på, at hvis du eller det behandlingssted du har henvendt dig til, vurderer at døgnbehandling er nødvendigt, skal du ansøge om det.

Ansøgninger sendes til handicap@furesoe.dk.

Din ansøgning behandles efterfølgende på visitationsudvalgsmøde i Voksenhandicap. 

Ambulant behandling på godkendte dagbehandlingssteder kan ske uden forudgående visitation.

Tidsperiode

Når du har søgt hjælp til alkoholbehandling hos Furesø Kommune, skal din behandling starte senest 14 dage efter.  

Transport

Det er ikke muligt at få tilskud til transport/kørsel til behandlingsstedet.

Til dig der er på offentlige ydelser

Når du oplyser kommunen om dit alkoholproblem, tager vi ikke dine ydelser fra dig. Det er en fordel, hvis din sagsbehandler er orienteret om din situation og er klar over, hvordan du har det. Så  kan I bedre finde en løsning sammen, og sagsbehandleren har bedre muligheder for at hjælpe dig, fx med at komme i behandling.

Hvis du vælger at gå i behandling for dit alkoholproblem, skal du vide at du kan forblive anonym, din behandling kommer ikke til at påvirke din offentlige ydelse