Bemærk: Furesø Kommune får ReaMed som ny leverandør på diabeteshjælpemidler og ABENA som ny leverandør på stomihjælpemidler den 01-05-2020

Frit valg:
Du har mulighed for at vælge en anden leverandør end den, Furesø Kommune benytter.
Hvis du vælger at gøre brug af frit leverandørvalg, er du berettiget til et tilskud maksimalt svarende til den pris, vi vil kunne opnå hos vores leverandør.
Du skal være opmærksom på, at i visse tilfælde kan det frie leverandørvalg være forbundet med en merudgift som du selv skal betale. Hvis du vælger en leverandør, som vi har indgået prisaftale med, vil der ikke være tale om en udgift for dig.

Forudsætninger for støtte til et kropsbårent hjælpemiddel:

Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige:

  • Der er ikke inden for en overskuelig fremtid udsigt til, at din funktionsevne forbedres.
  • Du vil i lang tid fremover have behov for hjælp til at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.
  • Normalt vil den lidelse, der nedsætter funktionsevnen, være en belastning resten af livet.

Desuden gælder:

  • At hjælpemidlet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
  • At hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne passe et job.
  • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab. 

Kontakt

Kropsbårne hjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

Åbningstider

Mandag og tirsdag 10-12
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-14
Fredag 10-12