Forudsætninger for støtte til et kropsbårent hjælpemiddel:

Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige:

  • Der er ikke inden for en overskuelig fremtid udsigt til, at din funktionsevne forbedres.
  • Du vil i lang tid fremover have behov for hjælp til at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.
  • Normalt vil den lidelse, der nedsætter funktionsevnen, være en belastning resten af livet.

Desuden gælder:

  • At hjælpemidlet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
  • At hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne passe et job.
  • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab. 

Kontakt

Kropsbårne hjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-12
Torsdag kl. 10-14