Genoptræningscenter

Kommunens genoptræningscenter tilbyder genoptræning (fx efter operation), vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning eller vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold inden for rammerne af kvalitetsstandarden for træning.

Genoptræningscenteret har også et åbent tilbud. Her kan pensionister og efterlønsmodtagere få råd og vejledning om vedligeholdende og forebyggende træning / motion.

Du er altid velkommen til at kontakte centeret - se kontaktoplysninger her på siden.

Læs mere på Genoptræningscenterets hjemmeside.

Rehabiliteringscenter

Her er aflastnings-, genoptrænings- og døgnpladser samlet ét sted. Centeret ligger i Svanepunktet, i Farum Midtpunkt og borgere henvises hertil af Visitationen i Furesø Kommune.

Der findes forskellige typer af forløb og ophold. Dette er beskrevet i kvalitetsstandarden for Rehabiliteringscenteret, hvor du også finder en række andre praktiske oplysninger. Du kan også læs mere på Rehabiliteringscentrets hjemmeside.

Transport

Du har mulighed for at få bevilliget Flextrafik hvis du har et handicap eller har et hjælpemiddel fra Furesø Kommune. Kontakt visitationen hvis du har behov for kørsel til din genoptræning på telefon 7235 5630

Kontakt

Genoptræningscenteret

Paltholmterrasserne 47, st.
3520 Farum

Tlf. 7235 5780
Bedste træffetid kl. 8 – 12

Rehabiliteringscenteret

Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Paltholmterrasserne 35-38

3520 Farum.

72356615

rehabilitering@furesoe.dk