• Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig

  Du skal udfylde en fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med din sag. Ved at lave en fuldmagt giver du den person lov til at varetage dine interesser og handle på vegne af dig. Det kan fx være plejepersonale, en advokat, et familiemedlem eller en ven. Den person bliver din repræsentant.

  Du har altid ret til at lade en anden person handle på vegne af dig. Det kan fx være, at du er blevet syg eller synes, at en sag med en myndighed er blevet uoverskuelig.

  Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige regler, og derfor kan det også være forskelligt, hvordan myndigheden håndterer fuldmagter.

  Du kan give flere former for fuldmagt. Fuldmagten er i udgangspunktet altid tidsbegrænset, dvs. har en slutdato.

  Fuldmagt uden begrænsninger

  Her får din repræsentant de samme rettigheder som du har og overtager al kontakten til den myndighed, der behandler din sag.

  Begrænset fuldmagt

  Her kan din repræsentant hjælpe dig med de dele, du specificerer og giver fuldmagt til.

 • Hvordan giver jeg fuldmagt?

  Du kan give din fuldmagt digitalt, med en papirfuldmagt eller med en blanket for fuldmagt.

  Det er nødvendigt, at du nærmere undersøger, hvordan myndigheden eller området håndterer fuldmagter. Det er på nogle områder muligt at give digitale fuldmagter. Alternativt er det muligt at sende en fuldmagt til en myndigheds Digital Post eller til en myndigheds fysiske adresse.

 • Blanketter for fuldmagter

  De fleste myndigheder stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for dig, som du kan udfylde. Blanketter kan være et godt valg, hvis du ikke har NemID, eller hvis du har svært ved det digitale.

  Hvis du sender fuldmagten digitalt, skal du:

  • printe, udfylde og underskrive fuldmagten
  • scanne fuldmagten
  • sende fuldmagten ved at vedhæfte den som fil.

  Du har også mulighed for fx at udfylde en fuldmagtsblanket, der giver din repræsentant lov til at læse din digitale post (læseadgang). Fuldmagtsblanketten afleverer du hos kommunen.

 • Digitale fuldmagter

  Et alternativ til fuldmagtsblanketter er digitale fuldmagter. Det er dog kun indenfor enkelte sagsområder.

  Et eksempel på en digital fuldmagt er til Digital Post. Når du er logget på Digital Post kan du give fx et familiemedlem adgang til at læse din digitale post (læseadgang).

 • Giv og anmod om digital fuldmagt

  Du kan bruge denne fuldmagt til:

  Bolig og flytning
  • Boligstøtte
  • Bygge- og miljøtilladelser
  • Børneflytninger
  • Flytning til udlandet
  • Indenrigsflytning
  • Indflytning på din adresse
  • Lav en bopælsattest
  • Personer på adresse
  • Ændre adressebeskyttelse
  Samfund og rettigheder
  • Attester (Personattest, Fødsels- og dåbsattest, Vielsesattest)
  • Familieydelser
  • Forsvarets Dag
  • Kreditvarsel i CPR
  • Registerindsigt i CPR
  • Registerindsigt i Personregistret
  SU og økonomi
  • ATP Livslang Pension
  • SU
  • SU-låneplaner
  • Transportrabat
  Sundhed og sygdom
  • Aftaler (Sundhed.dk)
  • Foretag lægevalg/gruppeskift
  • Fælles medicinkort (handlingsfuldmagt)
  • Fælles medicinkort (læsefuldmagt)
  • Journal fra sygehus (Sundhed.dk)
  • Laboratoriesvar (Sundhed.dk)
  • Min log (Sundhed.dk)
  • Mit sygefravær
  • Social- og sundhedsportal
  • Stamkort (Sundhed.dk)

  Du kan se en oversigt over de digitale fuldmagter, du har afgivet eller modtaget, når du logger på den digitale fuldmagtsløsning.

 • Tilbagekalde fuldmagt

  Du kan altid tilbagekalde en fuldmagt ved at oplyse både din repræsentant og myndigheden om det.

 • Har du fået en fuldmagt?

  Hvis du har fået en fuldmagt, betyder det, at du kan varetage personens interesser og handle på vegne af fx det familiemedlem, som du har fået fuldmagten fra. På fuldmagten står, hvilke områder du kan varetage.

Lovgivning og generel information om fuldmagt

Din ret til at give en anden person fuldmagt og på den måde repræsentere dig er beskrevet i forvaltningsloven. Loven gælder for hele det offentlige som fx Skatteforvaltningen, i sundhedsvæsnet eller i kommunen. Du eller din repræsentant kan henvende jer til en myndighed om en sag. Myndigheden skal orientere dig om, hvad du har ret til ud fra den lovgivning, som myndigheden hører under.

Hvis din henvendelse ikke er sendt til den rigtige myndighed, sender de sædvanligvis henvendelsen videre til den rette myndighed.

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsloven, at du eller din repræsentant har ret til at få vejledning, hvis I henvender jer til en myndighed.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen