• Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig

  Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig i kontakten med det offentlige, kan du give en fuldmagt. Når du afgiver en fuldmagt, giver du personen lov til at varetage dine interesser og handle på vegne af dig. Det kan fx være et familiemedlem, en ven eller plejepersonale. Det vigtigste er, at du har tillid til personen.

  I mange situationer kan det være praktisk at give en fuldmagt. Det kan fx være, at du er blevet syg, skal ud at rejse eller synes, at en sag med en myndighed er blevet uoverskuelig og derfor har brug for hjælp.

  Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for fuldmagter hos myndighederne, og derfor kan der også være forskel på, hvordan man afgiver fuldmagter i det offentlige.

 • Hvordan giver jeg fuldmagt?

  Når du afgiver en fuldmagt, kan den være begrænset til en eller flere opgaver, som du selv specificerer, eller den kan rumme alle handlinger dvs. en generalfuldmagt. De fleste myndigheder kræver dog, at du afgiver specifikke og begrænsede fuldmagter, som er udformet af myndigheden selv.

  Hvis du laver en generalfuldmagt, skal du derfor være opmærksom på, at ikke alle myndigheder nødvendigvis godtager denne. Det er derfor nødvendigt, at du nærmere undersøger, hvordan myndigheden eller området håndterer fuldmagter.

 • Papirfuldmagter, blanketter og digitale fuldmagter

  Det kan være forskelligt, hvordan du afgiver fuldmagter i det offentlige. Det kan fx være papirfuldmagter, blanketter eller digitale fuldmagter.

  Det er derfor nødvendigt, at du nærmere undersøger, hvordan myndigheden eller området håndterer fuldmagter.

 • Hvad er en digital fuldmagt?

  En digital fuldmagt er en fuldmagt, der afgives digitalt og kan benyttes i digitale selvbetjeningsløsninger. Når du afgiver en digital fuldmagt, giver du en anden lov til at gøre ting på vegne af dig i bestemte digitale løsninger.

  I den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning (Digital Fuldmagt) er det muligt at give en digital fuldmagt til en række digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige fx til sundhedsjournalen på sundhed.dk, til at melde flytning på borger.dk eller søge SU på su.dk.

  Det er myndighederne selv, der bestemmer, om de vil benytte fuldmagtsløsningen eller om de i stedet vil håndtere fuldmagter på anden vis.

  Når du har afgivet en digital fuldmagt, kan fuldmagtshaveren logge på disse digitale løsninger med eget NemID og handle på dine vegne. Du kan fortsat handle på dine egne vegne i selvbetjeningsløsningerne med dit eget NemID, selvom du har afgivet en digital fuldmagt.

 • Hvordan afgiver jeg en digital fuldmagt?

  Du afgiver en digital fuldmagt ved at logge på den digitale fuldmagtsløsning med dit NemID. Her skal du vælge hvem, du vil give fuldmagt til, til hvad og hvor længe fuldmagten skal være gyldig. Herefter underskriver du med dit NemID.

  Hvis du ikke har NemID eller har svært ved det digitale, kan den person, du vil give fuldmagten til fx en pårørende, anmode dig om fuldmagten.

 • Hvordan anmoder jeg om en digital fuldmagt?

  Med en digital fuldmagt kan du handle på en anden persons vegne i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Hvis personen, som du skal modtage fuldmagten fra, ikke selv har NemID eller har svært ved det digitale, kan det være en god idé, at du anmoder om fuldmagten.

  Du anmoder om den digitale fuldmagt ved at logge ind i fuldmagtsløsningen med dit NemID og anmode om fuldmagten. Når du gør det, kan du vælge at sende anmodningen som fysisk brev til personen. Personen godkender fuldmagten ved at underskrive og returnere anmodningsbrevet til Digitaliseringsstyrelsen eller udvalgte borgerservicecentre, som opretter den digitale fuldmagt.

  Det er vigtigt at hele brevet returneres, for at fuldmagten kan oprettes.

 • Hvem kan jeg give digital fuldmagt til?

  Du kan vælge at afgive den digitale fuldmagt til en person fx en pårørende, en medarbejder fx plejepersonale, eller til en virksomhed.

  Det er muligt at afgive digitale fuldmagter til flere personer.

 • Hvad kan jeg give digital fuldmagt til?

  Du kan give digital fuldmagt til en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at du med en digital fuldmagt har mulighed for at handle på vegne af en person i en digital løsning, men den digitale fuldmagt giver dig ikke nødvendigvis fuldmagt til at kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være på, at der kan være behov for at afgive andre fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til myndigheden. Du kan læse mere om, hvad de digitale fuldmagter dækker over, når du logger på den digitale fuldmagtsløsning. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning, er det nødvendigt, at du kontakter den pågældende myndighed.

  Du kan her se, hvad du kan give digital fuldmagt til:

  Bolig og flytning
  • Boligstøtte
  • Bygge- og miljøtilladelser
  • Børneflytninger
  • Flytning til udlandet
  • Indenrigsflytning
  • Indflytning på din adresse
  • Lav en bopælsattest
  • Personer på adresse
  • Ændre adressebeskyttelse
  Samfund og rettigheder
  • Attester (Personattest, Fødsels- og dåbsattest, Vielsesattest)
  • Familieydelser
  • Forsvarets Dag
  • Kreditvarsel i CPR
  • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
  • Registerindsigt i CPR
  • Registerindsigt i Personregistret
  • Skrotningsattest og Skrotningsgodtgørelse (Digital Udbetaling og Skrotningsattest - DUS)
  Sundhed og sygdom
  • Aftaler (sundhed.dk)
  • Det Danske Vaccinationsregister DDV (handlingsfuldmagt)
  • Det Danske Vaccinationsregister DDV (læsefuldmagt)
  • Foretag lægevalg/gruppeskift
  • Fælles medicinkort (handlingsfuldmagt)
  • Fælles medicinkort (læsefuldmagt)
  • Journal fra sygehus (sundhed.dk)
  • Laboratoriesvar (sundhed.dk)
  • Min log (sundhed.dk)
  • Mit Sygefravær
  • Planer og indsatser (sundhed.dk)
  • Social- og sundhedsportal
  • Stamkort (sundhed.dk)
  Økonomi, SU og Pension
  • ATP Livslang Pension
  • Din Pension (Udbetaling Danmark)
  • SU
  • SU-låneplaner
  • Transportrabat
  • Ydelser på kontanthjælpsområdet

  Der kommer løbende flere selvbetjeningsløsninger på fuldmagtsløsningen.

 • Hvor længe er en digital fuldmagt gyldig og kan den fornyes?

  Når du opretter en digital fuldmagt, skal du vælge, hvor lang tid fuldmagten skal være gyldig. Den digitale fuldmagt udløber automatisk, når udløbsdatoen passeres. Du modtager en notifikation via din digitale postkasse, når fuldmagten er ved at udløbe.

  Når den digitale fuldmagt er ved at udløbe, kan du vælge at forny den. Det gør du ved at logge ind i fuldmagtsløsningen under ”Mine fuldmagter” og forny fuldmagten med dit NemID.

  Du kan også vælge at oprette en ny digital fuldmagt, når den anden udløber.

 • Hvem kan afgive en digital fuldmagt?

  For at afgive en digital fuldmagt, kræver det, at du er over 15 år. Det er ikke muligt at afgive en digital fuldmagt i tilfælde, hvor du:

  • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
  • Ikke kan underskrive med enten NemID eller fysisk signatur.

  I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

 • Kan jeg få digital fuldmagt som værge?

  Hvis du er værge, kan du i tilfælde hvor du har fuldt værgemål for en person oprette en digital fuldmagt. På den måde kan du med dit eget NemID handle på vegne af personen i de udvalgte digitale løsninger.

  For at oprette fuldmagten skal du som værge logge på fuldmagtsløsningen med dit NemID og anmode personen om fuldmagten. Når du har valgt hvem, til hvad og hvor længe fuldmagten skal være gyldig, skal du desuden krydse af, at fuldmagtsanmodningen skal sendes som fysisk post. Når brevet bliver sendt til personens adresse, skal du selv underskrive fuldmagtsanmodningen og vedhæfte din værgeerklæring, når fuldmagten sendes ind til Digitaliseringsstyrelsen eller tages med i borgerservice.

  I tilfælde hvor du har delvist værgemål, er det nødvendigt, at du henvender dig til den pågældende myndighed, hvor du som værge har brug for adgang til en selvbetjeningsløsning.

 • Jeg er ikke længere værge og skal slette fuldmagten

  Hvis du som værge repræsenterer en anden via digital fuldmagt, er det dit ansvar at tilbagekalde den digitale fuldmagt, hvis værgemålet fx ændres eller ophører. Du sletter den digitale fuldmagt ved at logge på fuldmagtsløsningen med dit NemID og under ”Mine fuldmagter” slette fuldmagten.

 • Giv, anmod eller se dine digitale fuldmagter her

  Start fuldmagtsløsningen her for at afgive, anmode eller se et overblik over dine modtagne og afgivne fuldmagter.

 • Har du fået en digital fuldmagt?

  Hvis du har fået en digital fuldmagt, betyder det, at du kan varetage personens interesser og handle på vegne af personen med dit eget NemID, inden for fuldmagtens virke. På fuldmagten står, hvilke løsninger, du har fået fuldmagt til.

  Hvis du har fået en digital fuldmagt, skal du:

  • Tilgå den digitale løsning, du har fået fuldmagt til fx sundhed.dk eller boligstøtte
  • Logge på med din eget NemID
  • Vælge personen, du skal handle på vegne af
  • Udføre den ønskede handling

  Det kan være forskelligt, hvordan du vælger at handle på vegne af personen, du har fået fuldmagt fra. I nogle selvbetjeningsløsninger, skal du med det samme vælge, hvem du handler på vegne af. I andre løsninger har du først mulighed for at vælge personen, når du er kommet længere ned i løsningen.

  Som udgangspunkt skal du gå hen, hvor du ville finde dine egne oplysninger digitalt, hvor du vil have mulighed for også at se oplysningerne for den person, du har fået fuldmagt fra.

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bruger den digitale fuldmagt i de selvbetjeningsløsninger, du har fået fuldmagt til, skal du henvende dig til den pågældende myndighed.

 • Hvordan tilbagekalder jeg en digital fuldmagt?

  Du kan altid tilbagekalde en digital fuldmagt. Både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver kan tilbagekalde fuldmagten.

  Hvis du har NemID, kan du selv logge på fuldmagtsløsningen og tilbagekalde den. Hvis du ikke har NemID eller ikke er digital, kan du henvende dig til myndigheden, som har oprettet fuldmagten og bede om, at fuldmagten trækkes tilbage.

 • Andre sider

Lovgivning og generel information om fuldmagt

Din ret til at give en anden person fuldmagt og på den måde repræsentere dig er beskrevet i forvaltningsloven. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning, fx Skatteforvaltningen, i sundhedsvæsnet eller i kommunen. Du eller din repræsentant kan henvende jer til en myndighed om en sag. Myndigheden kan orientere dig om, hvad du som fuldmagtshaver har ret til ud fra den lovgivning, som myndigheden hører under.

Hvis din henvendelse ikke er sendt til den rigtige myndighed, sender de sædvanligvis henvendelsen videre til den rette myndighed.

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsloven, at du eller din repræsentant har ret til at få vejledning, hvis I henvender jer til en myndighed.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen