Hent corona-appen Smittestop

Danmarks officielle app i kampen mod coronasmitten er nu klar til at blive hentet ned til din telefon. Appen skal hjælpe med at optrevle og stoppe corona-smittekæder, inden de løber løbsk.

Besøg på plejecentre - information til pårørende

Fra torsdag den 2. juli kan pårørende igen besøge deres kære indendørs på Furesøs plejehjem. Der bliver et tæt samarbejde mellem besøgende og ansatte omkring ”det gode besøg”, så vi undgår coronaudbrud på et plejehjem i kommunen.

 • Ingen tidsbestilling for besøg

  Pårørende behøver ikke at bestille tid, og de kan selv bestemme, hvornår på dagen og hvilke dage i ugen, de vil på besøg. Det betyder, at plejehjemmene ikke kan planlægge, hvornår der især skal være personale til stede for at hjælpe med besøgene. Pårørende får derfor en vigtig opgave med at bidrage til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, afstand mv. følges, så vi kan passe på de ældre på plejehjemmene.

 • Besøg i boliger på plejecentre, ikke i fællesarealer

  Fra den 2. juli kan besøgende frit besøge deres pårørende/venner, der er bosat på Furesø Kommunes plejecentre. Besøg foregår i beboerens egen bolig, og de steder det er muligt, benyttes terrassedør som adgang til boligen. Når det er nødvendigt at passere gennem dele af plejecenteret for at nå boligen, hold da afstand til andre mennesker og undgå at berøre flere ting end nødvendigt.

  For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at vi alle holder 2 meters afstand til alle beboere på plejehjemmet, er det vigtigt for os, at besøg foregår i beboerens bolig og ikke på fællesarealerne. Hvis din pårørende sidder i et fællesareal, når du kommer, vil vi derfor bede jer om at følges ad hen i boligen med det samme.  

 • Besøgende skal være helt uden symptomer

  Det er vigtigt, når man besøger sårbare ældre, at man møder op helt uden symptomer på sygdom, fx corona-virus (hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis du har symptomer eller er i tvivl, så udsæt besøget til en anden dag.

 • Når en beboer er isoleret pga. mistanke om smitte med coronavirus

  Hvis din pårørende er isoleret, skal besøg aftales på forhånd, så du bliver instrueret i brug af værnemidler.

 • Afstand på 2 meter til beboeren

  Der kan ikke komme flere besøgende på samme tid, end at det er muligt at overholde 2 meters afstand til plejehjemsbeboeren. Familie og beboerens venner bedes koordinere besøg mellem hinanden, så der ikke er for mange besøgende på samme tid.

  Besøgende bør holde 1 meters afstand til hinanden, medmindre man er fra samme husstand. Hvis der er mindre børn med, skal barnet sidde hos eller ved siden af den voksne under hele besøget.

  Hvis der er en særlig situation, fx et hørehandicap, så afstanden ikke kan holdes, udleveres visir til enten beboer eller besøgende. En gåtur er også en mulighed, men beboeren eller den besøgende skal bære visir og være særligt opmærksom på håndhygiejne og at holde afstand til andre mennesker. Det anbefales, at gåturen ikke foregår i områder med mange mennesker.

 • Vask eller afsprit hænder

  Sprit hænderne af, inden du går ind på plejehjemmet eller lige efter du er gået ind i din pårørendes bolig. Følg de lokale instrukser.

  Vask eller sprit hænder i løbet af besøget, hvis du har rørt ved noget urent, eller inden du rører ved fx mad- og drikkevarer.

  Coronavirus udgør stadig en smitterisiko for os alle. Et af de bedste våben er hyppig håndvask eller afspritning af hænder. Hvis en person er smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til hænderne og derfra til andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre.

  Håndvask, med vand og sæbe, eller afspritning af hænderne, er lige gode løsninger til at forebygge smitte.

 • Undgå håndtryk, kys og kram

  Hvis der opstår en spontan situation med fysisk kontakt med din kære, så hjælp din pårørende med at få vasket eller sprittet hænder og gør det samme selv. Giv gerne besked, når du forlader plejehjemmet.

  Hvis du på forhånd vurderer at tæt, længerevarende fysisk kontakt ikke kan undgås (fx fordi den beboeren ikke kan kontrollere det), så er det hensigtsmæssigt at bruge ansigtsvisir. Desuden er det vigtigt at vaske eller afspritte sine hænder inden berøring og igen umiddelbart efter kontakt. Det er både den besøgende og beboeren, der skal huske håndvasken. Fysisk kontakt bør afgrænses til at holde i hænder. Du kan altid bede om at få udleveret et ansigtsvisir.

 • Kontakt til personalet

  Hvis I har brug for kontakt til personalet under besøget, så kontakt dem telefonisk eller brug nødkald. Vi vil rigtig gerne drøfte jeres spørgsmål og muligheder i den nuværende besøgsordning med jer, men vil også gerne undgå unødig trafik i gangarealerne.

 • Rengøring efter besøg af den pårørende/besøgende

  Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan hjælpe os med at aftørre de kontaktflader, du har været i berøring med under dit besøg. Hvis du ikke har mulighed for at gøre dette, må du meget gerne orientere os, når du forlader plejehjemmet igen. Så tager personalet sig af rengøringen.

  Udendørs: Bord og stole i telte og på fælles terrasser aftørres efter besøg. Følg anvisningen i teltet. Det er ikke nødvendigt på private terrasser, da de kun benyttes af beboeren.

  Indendørs: Kontaktpunkter og flader, som du har berørt under besøget (fx sengebord, sofabord, stoleryg/armlæn, dørhåndtag) afsprittes på vejen ud. Der er enten adgang til en bøtte med spritservietter når du kommer, eller du finder en bøtte i boligen. Efter aftørring smides spritservietten ud.

 • Ønske om ture udenfor plejecentret, fejringer etc.

  Vi anbefaler stadig at undgå ture ud af huset og besøg hos andre. Så snart man bevæger sig udenfor plejecenteret øges smitterisikoen ved kontakt med andre/flere mennesker og ved kontakt med andre overflader i fx bil, omgivelser etc.

  Hvis I har en særlig situation, hvor ønsket om besøg udenfor plejehjemmet er stort, så kontakt os, så vi kan vejlede jer bedst muligt. Kontakt os også, hvis vi skal tale om en konkret fejring fx af en fødselsdag.

 • Servering under besøget

  Hvis du ønsker at servere mad og drikke under besøget, anbefaler vi at benytte engangsservice. Husk rene hænder både før servering og efter afrydning.

 • Kortvarig nedlukning ved smitteudbrud

  I tilfælde af smitteudbrud på et eller flere af Furesøs plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Det kan betyde, at et eller flere plejehjem kortvarigt lukker ned for besøg, hvis der fx er mistanke om smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller, hvis antallet af smittede personer i Furesø Kommune er over 20 smittede pr. 100.000.

Sundhed og omsorg

I Furesø Kommune tager vi et særlig hensyn til de ældre borgere, under genåbningen af samfundet. Læs om hvordan vi forholder os nedenfor.

 • Driftsændringer på plejecentre og i hjemmeplejen

  De borgere, det vedrører, vil blive kontaktet.

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager den kommende tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

 • Hvis borgere i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være  indlagt på hospitalerne.
  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet.  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

 • Tandplejen har åbent igen

  Tandplejen har åbent igen på begge klinikker. Der indkaldes patienter i prioriteret rækkefølge. Det vil kun være muligt at møde op på klinikkerne med en forudgående aftale. Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi sikre både patienter og personale.

  Du kan læse mere på tandplejen.furesoe.dk

 • Rehabilitering og genoptræning

  Rehabiliteringscentret 

  Der er gjort ekstra senge klar på Rehabiliteringscentret, så vi er klar til at tage godt imod borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere, fordi hospitalsengene skal være klar til at håndtere behandlingskrævende corona-smittede. 

  Genoptræningscentret

  Der er fortsat kun individuel genoptræning efter sundhedsloven, og ikke holdundervisning. Vedligeholdende træning efter serviceloven er under genetablering. 

  Der bliver åbnet gradvist for borgere henvist efter Sundhedsloven § 140 og §140a i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens (SST) udmeldinger og definitioner af kritisk tilstand og tab af funktionsniveau.

  Borgere, der ikke kan tilbydes genoptræning pr. fremmøde tilbydes fortsat opfølgning og vejledning via telefon og skype. 

  Læs mere på Furesø Kommunes Genoptræningscenters egen hjemmeside.

 • Aktivitetstilbud

  På Aktivitetscentre, Skovgården og Gedevasevang er cafeerne og begrænsede antal aktiviteter også åbne. Nu åbner også en del af motionsrummene på Gedevasevang, hvis man aftaler det på forhånd. Dagtilbuddet Lillevang er i gang med en mere opdelt genåbning. Sidste hold kommer i gang den 22. juni.

  Skovgården

  Siden nedlukning af Danmark 12. marts har Skovgårdens medarbejdere være hjemsendt og i nødberedskab, og alle Skovgårdens brugere har som alle andre skulle forholde sig til afstand og sprit samt karantæne i forhold til familie og venner. Alle Skovgårdens arrangementer til og med 1. september er blevet aflyst inklusiv sommerfest, udflugt og miniferie. Selvom vejret har været skønt og solrigt, har det føltes som ”Det forsvundne forår”, hvor vi mere eller mindre er blevet afskåret fra alle de skønne fornøjelser men mest af alt den gode hverdag. Nu er vi igen på vej tilbage om end med små skridt – det gælder også for Skovgården. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og sprit, og aktiviteterne vil tage til i takt med udmeldinger fra myndighederne.

  Fra juni måned er Café Skovgården igen åben i tidsrummet 8.30 – 15.00 for salg af kaffe, brød og kage. Mellem kl. 11.30 – 13.00 serveres der varm mad og smørrebrød. Du skal ikke længere reservere bord, når du ønsker at spise i caféen, men du er velkommen til at sætte dig, hvor der er dækket op. Der må fortsat kun være 10 personer i caféen ad gangen, så tjek inden du går ind.

  Receptionen vil være åben i tidsrummet kl. 10.00 – 13.00 for bl.a. holdtilmelding.

  Aktivitetshold i det fri er også i gang.

Borgerservice

Da Furesø Kommune fortsat følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil borgerne møde spritflasker og mødelokaler med færre deltagere end før corontiden. Borgere opfordres også til at ringe eller booke tider elektronisk inden, de møder op fysisk i Borgerservice, Jobcentret eller andre dele af kommunen.

 • Borgerservice har åbent for bestillingstider

  Fra mandag den 15. juni genåbner Furesø Kommunes Borgerservice for bestillingstider.

  Hvis du skal nå at have pas klar til sommerferien, eller hvis du skal bestille kørekort, så kan du nu bestille en tid hos Borgerservice.

  Det er vigtigt, at du bestiller tid, inden du møder op, da der kun er adgang for bestillingstider.
  Når du har bestilt tid, møder du op på adressen: Bymidten 48, 3500 Værløse ved hovedindgangen til Galaksen, hvor du vil blive hentet.

  Du kan bestille tid på furesoe.dk/borgerservice eller ringe til kontaktcentret på 7235 4000.

  Vielser vil fortsat foregå udendørs.

 • Besøg på rådhuset og jobcentret

  Jobcentret er åbent for borgere, der har en aftale. 

  Furesø Rådhus er åbent for borgere i dagtimerne.

 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan gå i selvisolation i eget hjem?

  Du har mulighed for at blive isoleret uden for dit hjem, hvis du er smittet med coronavirus.

  Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, kan Furesø Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

  For at du kan få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

  Målgruppe- og visitationskriterier

  Målgruppe:

  • Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og
  • som er selvhjulpne.

  Visitationskriterier:

  Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

  • deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har mulighed for rumadskillelse og/eller
  • deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
  • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

  Du kan ikke benytte isolationsstedet, hvis du afventer svar på test for coronavirus i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

  Hvis du er den raske i husstanden, kan du ikke benytte isolationsstedet, mens den smittede opholder sig i hjemmet. Kun personer testet positive for coronavirus må komme på et isolationssted.

  Varighed af isolationsopholdet

  Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet, 48 timer efter symptomerne er ophørt.

  Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet syv dage efter, at corona-testen blev foretaget.

  Kontakt

  Hvis du har behov for et isolationsophold, kan du kontakte Furesø Kommune:

  • Hverdage klokken 8.00-15.00 på telefon 7235 5630
  • Hverdage klokken 15.00-08.00 og i weekender på telefon 7235 5720.
Dagtilbud og skole

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er.

 • Bliv hjemme, hvis du er smittet eller har symptomer

  Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.

  Har du symptomer på sygdom, også ved symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme fra skole, fritidsordning eller arbejde og kontakte egen læge eller 1813 mhp test for COVID-19.
  Du skal ALTID kontakte din læge inden du bestiller tid,  hvis du har været i nær kontakt med en der er smittet eller hvis du har symptomer på COVID-19. Læs mere på: https://www.coronaprover.dk 
  Ved symptomer skal man blive hjemme indtil man er rask. Der skal gå 48 timer, efter symptomerne er ophørt til man må komme i skole, fritidsordning eller arbejde igen.

  Hvis en i barnets husstand er smittet og syg med COVID-19, må barnet ikke komme i skole eller fritidsordning førend personen har været symptomfri i 48 timer. 
  Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.

  Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller i fritidsordning, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

 • Dagtilbud

  Børn, der har været i udlandet

  Hvis du har haft dit barn med på ferie i udlandet i modstrid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal du holde dit barn hjemme i 14 dage fra hjemkomst.

  Barnet behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis i har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis i fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

  Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger på politi.dk.

  Alle dagtilbud holder åbent

  Alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid fra den 25. maj. Fra den dato skal du ikke tilmelde dit barn for at få det passet eller melder hente- og bringetider ind. Da åbningstiderne bliver normale ophører nødpasning fra den 25. maj.

  Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst.

  Ved aflevering skal forældre og børn vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 1 meters afstand.

  Udvalg for dagtilbud og familier vedtog en række principper for genåbning af dagtilbud den 29. april 2020.

 • Skoler

  Vi har åbnet op for elever i 0.-9. klasse samt alle elever i interne specialtilbud i vores skoler.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som udgangspunkt har det enkelte barn base i de samme lokaliteter hele dagen kombineret med så meget udeliv som muligt. Vi holder grupperne af børn på behørig afstand af hinanden og prioriterer god rengøring.

  Det gælder for al undervisning, der foregår fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

  Udvalget for skole og ungdomsuddannelse vedtog en række principper for genåbning af skoler og FFO den 13. maj 2020

  Skolernes åbningstider

  0.-3. klasse

  For børn i 0.-3. klasse vil skolen være åben fra kl. 8-16 med fokus på undervisning fra kl. 8-12 og leg og læringsaktiviteter fra kl. 12-16.

  4.-5. klasse

  For børn i 4. og 5. klasse vil skoledagen være fra kl. 8-12. Der vil ikke være leg- og læringsaktiviteter efter kl. 12.00, fordi det er prioriteret, at de yngste klasser har god bemanding, indtil de nye rutiner er indarbejdet. 

  6.-10. klasse

  Fra 18. maj og frem til sommerferien tilrettelægges skoledagen for eleverne i 6-10. klasse svarende til fem timer dagligt i tidsrummet mellem kl. 8-16.

  Bliv hjemme, hvis der er corona i husstanden

  Er nogle i familien i jeres barns husstand syge af corona eller har corona-lignende symptomer, skal jeres barn blive hjemme fra skole. 

  Husk at melde fra, hvis I ikke kommer

  Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor vigtigt, at I husker at give skolen besked, hvis barnet ikke kommer. 

 • FFO - sommeråbningstider

  Der er morgen- og eftermiddagspasning for forårsbørn og 0-3. klasse men tilmelding nødvendig pga. personaleressourcer. Se mere på hjemmesiden for dit barns skole.

  FFO1

  Alle FFO1 i Furesø har i sommerperioden åbent fra klokken 07.00-17.00. Den eneste undtagelse er uge 29, hvor kun Stavnsholt FFO har åbent.

  Vi beder dig tilmelde dit barn, hvis der er behov for pasning i ydre timerne, da vi på denne måde kan planlægge vores ressourcer bedst muligt.

  FFO2 og FFO3

  Åbningstid for FFO2 og FFO3 er normal sommerperiode omfang. Det vil sige, at åbningstiderne fastsættes på den enkelte FFO.

  I sommerperioden tilrettelægger hver FFO, at børnene som udgangspunkt er fysisk på de sædvanlige placeringer – også inklusiv blandt andet udearealer.

  Bliv hjemme, hvis der er corona i husstanden

  Er nogle i familien i jeres barns husstand syge af corona eller har corona-lignende symptomer, skal jeres barn blive hjemme fra skole. 

 • Kontaktinformationer til skolerne ifm. corona

  Lyngholmskolen:
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7235 7650, alle hverdage kl. 9.15–10.15 og 14-15

  Lille Værløse Skole:
  lillevaerloeseskole@furesoe.dk

  Syvstjerneskolen:
  syvstjerneskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4608 , alle hverdage kl. 10-12

  Søndersøskolen
  sondersoskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4995 / 7216 4214, alle hverdage kl. 9-10

  Hareskov Skole:
  hareskovskole@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5320, alle hverdage kl. 9-10 og 13-14

  Stavnsholtskolen:
  Stavnsholtskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5677, alle hverdage kl. 11-12

  Solvangskolen:
  Solvangskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4219, alle hverdage kl. 8-9   

 • Forældrebetaling i dagtilbud, FFO og klub

  Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, FFO og klub – bortfalder det?

  Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

  Skal forældre også betale frokostordning?

  Ja. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen.

  Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.

 • Inspiration til leg sammen med de små

  Sproglege med dit barn

  Når dit barn leger, oplever det et behov for at kommunikere og udvikler derfor sit sprog. Dit barn får bl.a. et større ordforråd og kan udtrykke sig i lange sætninger, når du støtter og guider barnet i legen.

  Som forælder spiller du derfor en central rolle i dit barns sproglige udvikling. Her er ideer til nogle lege, som udvikler barnets sprog.

  Leg for de mindste ( 0-1 år)

  Små børn kan lide at lege med den samme genstand og gentage de handlinger, der er forbundet med en bestemt ting. Når dit barn vil lege med den samme ting eller vil lege den samme leg, er det fordi, det giver forudsigelse og tryghed. Men det giver også dig mulighed for at variere dit sprog, når dit barn vender tilbage den samme aktivitet eller genstand. Hvis dit barn er vild med at lege med ranglen, kan du udvide dit sprog og sige f.eks.: ”Ja, ranglen er hård eller blød. Nu rasler ranglen ikke. Den er stille.”

  Blæs sæbebobler (0-4 år)

  Sæbebobler er fantastiske! Lav sæbebobler med dit barn og tæl, hvor mange sæbebobler, der er. Snak om størrelser og form på sæbeboblerne. F.eks. ”Hvor er den største sæbeboble?”

  Sanglege (0-4) år

  Lege, som kæder bevægelse sammen med sange og lyde, er super gode til små børn. Du kan f.eks. synge Lille Peter Edderkop eller Klappe, Klappe kage og lave bevægelser til de forskellige ord, der bliver nævnt i sangene som fx kravle eller klappe. Få ideer til sanglege fra http://sangetilboern.dk/ eller prøv app’en ”Sanglege – børnesange med fagter”

  Lade-som-om lege (1-4 år)

  Dit barn efterligner, hvad du gør som fx køre bil, lave mad og vaske tøj. Det er med til at hjælpe barnet med at finde ud af, hvordan virkeligheden er. Deltag i de lege, dit barn er interesseret i og brug situationen til at stimulere dit barn sprogligt. Hvis dit barn leger at det kører tog, kan I snakke om, hvor mon toget er på vej hen?

  Find tingen (2-5 år)

  Leg en leg med dit barn, hvor I skiftes til at give hinanden små opgaver med at finde ting i hjemmet. I skal ikke sige genstandens navn, men hvad den kan bruges til, og hvor den findes. F.eks. ”det står i køkkenet og holder maden kold”.

  Rollelege (2-5 år)

  Børn elsker rollelege! Deltag i de rollelege, som dit barn byder dig ind til. Følg altid dit barns udspil, og leg med, når det er muligt, og når dit barn ønsker det. Styr ikke legen selv. På denne måde opnår du, at kommunikationen bliver med barnets interesse i fokus. Lav rollelege, hvor I har en dialog. I kan lege lærer eller læge eller tag udgangspunkt i en historie, som dit barn er vild med.

  Kategori-kast (3-5 år)

  Sig til dit barn, at I skal finde ting, der hører til et bestemt kategori fx dyr, der lever på savannen. Kast en bold til dit barn, mens du siger løve. Dit barn skal så kaste bolden tilbage til dig og samtidig nævne et andet dyr fra savannen.

  Spil sammen (3-5 år)

  Det er både hyggeligt, men giver også dit barn mulighed for at øve turtagning at spille spil sammen. Billedlotteri er et sjovt spil, som hele familien kan være fælles om. Skift til at råbe op, hvad der på kortet. Snak om de forskellige genstandes form og funktion.

  Leg med klodser

  Hvis I har nogle klodser liggende derhjemme og altid leger de samme lege igen og igen, så prøve ideerne til sjove huskelege her.

  Byt gerne om på rollerne ind i mellem, så det er dig, der skal prøve de huskelege, som barnet laver. På den måde bliver legen sjovere og barnet oplever, at det er helt OK ikke at kunne huske det hele hver gang – selv for voksne!

  Byg et tårn og husk rækkefølgen

  Start med at bygge et lille tårn af tre klodser i forskellige farver. Bed dit barn om at prøve at huske rækkefølgen på farverne, og lad derefter barnet bygge tårnet igen. Derefter kan du prøve at bygge et større og større tårn, indtil du løber tør for klodser! Du kan også gøre det lidt mere konkurrencepræget, hvis du spiller med flere børn – vælg en farverækkefølge, og se, hvem der først kan genbygge tårnet med farverne i den rigtige rækkefølge.

  Fortæl mig en historie

  Fortæl dit barn en historie. Du kan f.eks. starte med "Børnene fik fri fra skole og gik i parken med deres forældre". Bed dit barn om at fortælle dig den samme historie ved hjælp af små dukker eller figurer, der forestiller mennesker eller dyr – brug, hvad I har. Denne leg hjælper dit barn med at forstå rækkefølgen af handlinger i en historie, men også på en dag.

  Barnet udvikler sin korttidshukommelse og lærer desuden om tid!

  Find forskellene

  Lav to ens modeller af klodserne, men lav om på en eller to ting i den anden. Tag den første væk, og se, om barnet kan huske alle forskellene. Når dit barn er trygt ved denne leg, kan du ændre flere ting og bruge flere klodser.

  Find det, der mangler

  Dette er en meget simpel leg, du kan lege overalt med dit barn, så længe I har nogle klodser med. Sæt fire elementer foran dit barn, og bed barnet om at huske, hvad det ser. Bed barnet om at lukke øjnene, mens du fjerner et element, og se, om barnet kan gætte, hvad der mangler, når det åbner øjnene igen. For at gøre udfordringen større kan du tilføje flere elementer eller ændre rækkefølgen af elementerne og bede barnet gætte, hvor de stod før.

  I kan også skiftes, så du kan prøve det selv ... Er du klar til også at træne din EGEN hukommelse?

  Find to ens

  Det velkendte hukommelsesspil med et tvist er en sjov og god måde at få brugt resten af engangskrusene fra fødselsdagen på. Du skal bruge en håndfuld småting, der passer sammen to og to – større klodser og figurer fungerer perfekt og udgør ingen kvælningsfare. Sæt dem op i rækker, og gem dem derefter under krusene. Bed barnet om at vælge to krus og løfte dem for at se, om tingene under krusene passer sammen. Hvis de ikke gør, går turen videre til næste spiller. Hvis de passer sammen, får spilleren lov til at prøve igen. Vinderen er den person, der har fundet flest matchende ting. Held og lykke!

Kultur, fritid og erhverv

Du kan herunder blive klogere på, hvordan coronasituationen påvirker kultur, fritid og erhvervsområdet. Du kan også blive meget klogere på furesoe.dk/coronaerhverv

 • Kulturhuse

  Åbning af kulturhuse

  Vores kulturhuse har igen slået dørene op.

  Vi starter med at byde indenfor i Farum Kulturhus, Galaksen, Stien, Mosegården, Billen, foreningslokaler samt Træ- og metalværkstedet.

  Vi åbner også for andre aktiviteter i husene i det omfang, det er muligt.
  Vi er samtidig ved at lægge sidste hånd på efterårsprogrammet, der bliver spækket med oplevelser.

  Caféen og Grafen i Farum Kulturhus holder sommerlukket.

  Åbningstiderne i Farum Kulturhus, Galaksen og Billen er:

  • Mandag til fredag klokken 10.00-18.00.

  Vi fortsætter med denne åbningstid indtil den 10. august, hvor vi efter planen åbner med de sædvanlige åbningstider. 

  Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert.

  Farum Kulturhus

  Ferielukket

  Administrationen holder ferielukket i ugerne 29 + 30.

  Cafe Frk. Fryd

  Frk. Fryd åbner også igen den 10. august. I første omgang med åbent hverdage 10 – 17, lørdage 10 – 15 og med fællesspisning hver tirsdag kl. 18.

  Sommerferieaktiviteter

  Også i år har vi glæden af at byde en masse børn velkommen i Farum Kulturhus. I uge 31 holder Billedskolen camp, og i uger 32 er der gang i Teatersalen plus hos Musikskolen.

  Galaksen

  Galaksens administration holder lukker frem til d. 10. august.

  Galaksen tilbyder masser af sjove sommerferieaktiviteter over sommeren. Læs mere på galaksen.dk

 • Svømmehaller

  Svømmehallerne

  Svømmehallerne i Furesø Kommune åbner igen.

  Værløse Svømmehal

  Værløse svømmehal er igen åben for offentlig adgang.

  For at kunne åbne op på en forsvarlig og sikker måde i forhold til myndighedernes retningslinjer, åbner vi kun op for den store svømmesal og dermed ikke til vores wellness afdeling.

  For at overholde afstandskravene i blandt andet baderum, er det nødvendigt at vores gæster booker en svømmetid på forhånd.

  Vores åbningstider er:

  • Mandag  07:00 – 17:00
  • Tirsdag   07:00 – 17:00
  • Onsdag   07:00 – 18:00
  • Torsdag  07:00 – 17:00
  • Fredag    07:00 –  17:00
  • Lørdag + Søndag   09:00 – 15:00

  Betaling af billetter vil stadigvæk foregå i vores billetsalg.

  Book svømmetider på Værløse Svømmehals hjemmeside

  For yderligere information henviser vi til vores Retningslinjer & FAQ på Værløse Svømmehals hjemmeside

  Vi glæder os til at byde jer alle velkommen.

  Farum Svømmehal

  Farum Svømmehal åbner for elitesvømning i 25 meter-bassinet fra mandag den 15. juni og frem til ordinær sommerlukning. Resten af svømmehallen er lukket, da en større tagrenovering lægger beslag på hallen over sommeren. I løbet af august, vil der blive åbnet for adgang til 25 meter-bassinet og fra 1. september, er der adgang til 50m bassinet.
  Læs mere på farumsvommehal.dk

  Retningslinjer for brug af svømmehallen
  • Der skal foretages personlig afvaskning før brug.
  • Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og badefaciliteter.
  • Der opsættes markering/skiltning i omklædning og bad for at overholde afstands- og antalskrav.
  • Alle ejendele skal tages med ud i svømmehallen. Skabene er aflåste. Vi arbejder på en forbedret løsning, så brugerne igen kan aflåse personlige ejendele i skabene.
  • Der opsættes beholdere med håndsprit relevante steder.
  • Faciliteten forlades uden bad eller for Værløse Svømmehals vedkommende med mulighed for afskylning.
  • Kontaktflader rengøres efter besøg af hver brugergruppe.
  • Foreningerne har medansvar for korrekt afvikling.
 • Musikskolen

  Onsdag den 27. maj 2020 har Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget besluttet at Furesø Musikskole må genåbne for soloundervisning i Musikskolens lokaler på Kirke Værløsevej samt i Farum Kulturhus. Vi overholder derudover Danske Musik- og Kulturskolers retningslinjer om afstand og lokalers m2 hvorfor nogle eventuelt kan opleve at skulle have undervisning i et andet lokale end de er vant til.

  Sundhedsstyrelsens gængse regler følges, og derudover iværksættes følgende tiltag:

  • Der skal ved indgangen på Musikskolen skiltes med ”Kun adgang for elever der skal til soloundervisning”
  • Begge musikskolelokaliteter har en gennemgående gang med ind- og udgang. Her vil der blive ensrettet så elever ikke mødes på gangen.
  • Kun den enkelte elev og læreren kan være tilstede i undervisningslokalet med minimum 2 meters afstand mellem hinanden.
  • Eleven og læreren skal spritte hænder grundigt før og efter hver lektion
  • Læreren må kun hjælpe eleven med at stemme elevens instrument med plastichandsker på – og derefter spritte hænder.
  • Lærer og elever må under ingen omstændigheder bruge samme instrument
  • Nodemateriale til eleverne skal sendes elektronisk til eleverne – som derefter selv printer hjemme og tager med.
  • Eleverne bedes komme uden forældre og vente udenfor musikskolen, hvis de kommer i god tid og først gå ind nogle få minutter før deres time.
  • Håndtag, nodestativer, stole, m.m. sprittes af mellem hver elev af læreren.
  • Hvis eleven inden for de seneste 2 døgn før timen har haft symptomer, også lette symptomer som f.eks. forkølelse, skal eleven ikke komme til undervisning. Hvis eleven inden for de seneste 14 dage før timen har været sammen med pårørende eller andre med symptomer, skal eleven ikke komme til undervisning.

   

  Generelle anbefalinger for alle kunstarter udarbejdet af DMK

  • Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen.
  • Der skal være mindst 4 m2 person i lokalet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
  • For blæsere og sanger skal der være mindst 6 m2 pr. person i lokalet og en afstand på mindst 2 meter mellem to personer.
  • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav. forældre med mindre børn afventer udendørs eventuelt i andet lokalet, hvorefter lærer afhenter/afleverer børnene.
  • Elever og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt, og opholdsrum og lign. afspærres om nødvendigt.
  • Elever og lærer bruger egne instrumenter, når det er muligt.
  • Lokalerne udluftes regelmæssigt ved soloundervisning.
 • Biblioteker

  Farum og Værløse biblioteker genåbner med normal personalebetjent åbningstid.

  Du kan bruge biblioteket stort set, som du plejer. Du kan dog ikke benytte bibliotekets pc’er, printer eller kopimaskine, ligesom legetøj i børnebiblioteket er fjernet.
  Der er ikke åbent for selvbetjening i bibliotekerne.

  Farum Bibliotek holder åbent:

  • Mandag til fredag klokken 10.00-18.00.

  Værløse Bibliotek holder åbent:

  • Mandag klokken 14.00-18.00.
  • Tirsdag og onsdag klokken 10.00-14.00.
  • Torsdag klokken 14.00-18.00.
  • Fredag klokken 10.00-14.00.

  Indgangen til Værløse Bibliotek vil stadig være via døren i bibliotekshaven/P-pladsen bag biblioteket.

  Hareskov bibliotek

  Det selvbetjente bibliotek i Hareskov er fortsat lukket.

  Hvis du har lånt bøger på Hareskov Bibliotek, men ikke har mulighed for at aflevere i Værløse eller Farum, vil du modtage en rykker efter 1. juli. Du kan dog kontakte Furesø Bibliotek via hjemmesiden  furbib.dk, så vil gebyret bliver slettet.

  Hvis du ikke har mulighed for at kontakte via hjemmeside, vil der være åbent for personlig betjening i Hareskov Bibliotek onsdag og fredag klokken 10.00 – 12.00 i ugerne 32 og 33.

  Her kan du møde op, aflevere dine bøger og få slettet sine gebyrer.

  Ingen lånere fra Hareskov Bibliotek vil således blive opkrævet gebyr før 15. august. Fra og med 15. august gælder sædvanlig gebyrregler.

 • Arrangementer for over 500 personer aflyses

  De danske sundhedsmyndigheder har nedlagt forbud mod arrangementer med over 500 personer.

  Det betyder, at den danske sommer i år ikke vil tilbyde festivaler, store markeder m.v. I Furesø betyder det derfor også, at arrangementer i den størrelse skal udskydes eller aflyses.

  Indtil videre gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer frem til d. 1. september 2020.

 • Leje af festlokaler

  Vigtig info om brug af Furesø Kommunes festlokaler ifbm. Covid 19

  Du kan fra den 8. juni igen leje Furesø Kommunes festlokaler, Ellegården og Smedegade. Du skal dog stadig følge myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.

  Så længe vi er underlagt myndighedernes retningslinjer omkring corona gælder følgende:

  • Et evt. forsamlingsforbud skal altid følges, og lokalet må ikke benyttes af flere end det antal, som forsamlingsforbuddet tillader.
  • Lade og Stald, Ellegården rummer max 162 personer (hvis forsamlingsforbuddet kun tillader et færre antal personer, skal dette overholdes)
  • Smedegade rummer max 40 personer (hvis forsamlingsforbuddet kun tillader et færre antal personer, skal dette overholdes)
  • Når du lejer et lokale til private sammenkomster i Furesø Kommunes lokaler, er det dit ansvar at følge myndighedernes retningslinjer.

   

   

 • Faciliteter, der ikke åbner op som del af fase 3

  Udvalgte faciliteter vil ikke åbne op som led i fase 3 af forskellige årsager, som fremgår ud for den nævnte facilitet.

  Listen vil løbende blive tilpasset til den gældende situation, og vi tager forbehold for ændringer i listen.

  Listen er senest opdateret: 10/6-2020

  Sted

  Facilitet

  Forklaring

  Annexgården

  Forsamlingshus

  Anvendes af FFO

  Egeskolen

  Gymnastiksal

  Anvendes til klasselokale

  Hareskovskole

  Store gymnastiksal

  Anvendes af skolen

  Hareskovhallen

  Cafeteria og mødelokale

  Anvendes af skolen

  Lille Værløse Skole

  Lille gymnastiksal

  Anvendes af skolen

  Syvstjerneskolen

  Gymnastiksal og teatersal

  Anvendes af skolen

  Søndersøhallen

  Hal 3 og 5

  Anvendes af skolen

  Farum Arena

  Hal 3

  Der er ved at blive sat lys op. forventes færdig 17/6

  Farum Arena

  Styrketræningsrum

  Rengøringskrav er for omfattende

  Bybækhallen

  Styrketræningsrum

  Rengøringskrav er for omfattende

  Søndersøhallen

  Styrketræningsrum

  Rengøringskrav er for omfattende

  Farum Kulturhus

  Tumlesal og gymnastiksal

  Koordinering af fase 3 åbning

  Farum Kulturhus

  Værkstederne

  Rengøringskravene for omfattende

  Idrætsfaciliteter

  Omklædningsrum

  Åbner op stille og roligt i takt med at de er klar.

  Farum Svømmehal

  50 meter bassin

  Er ikke rentabelt at genåbne, eftersom det snart skal lukke for at taget kan renoveres.

  HIF Fodbold

  Klubhus

  Anvendes af Åkanden

  Værløse Boldklub

  Klubhus

  Egetræet, Skovstjernen, Kollekolle

  Sandet

  Spejderhytte Kr. Værløse

  Anvendes af institution

   

   

Corona Erhverv

Find flere informationer målrettet til foreninger og erhverv på furesoe.dk/coronaerhverv

Til foreninger

Du kan læse mere information direkte til foreninger på aktivfuresoe.dk

Drift af Furesø

Du kan orientere dig herunder på, hvordan coronasitutationen påvirker driften af Furesø såsom eksempelvis gadelys og genbrugsstationer.

 • Genbrugsstationer

  Benyt kun genbrugsstationen, hvis det er nødvendigt.

  Åbningstiden på begge kommunens genbrugspladser er kl. 10-18 alle ugens dage. Den daglige åbningstid på Værløse genbrugsstation er dermed udvidet med en time.

  Spejdernes Genbrug

  Spejdernes Genbrug tager imod jeres varer de kommende søndage i august med start søndag den 2. august fra klokken 15.00-18.00.

  Læs mere på: www.spejdernesgenbrug.dk

  Du kan igen få udleveret kompost

  Fra mandag den 11. maj er der igen åbnet op for udlevering af kompost fra genbrugsstationerne i Farum og Værløse.

  Bemærk, at du selv skal medbringe skovl, kost og handsker til formålet!

  Venligst, overhold personalets anvisninger, afstandsregler og begræns opholdet ved kompostbunken til et minimum.

  Anbefalinger når du besøger genbrugsstationerne

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
  • Udskyd aflevering af affald fra større projekter til senere på foråret, når adgangsbegrænsningen lempes.
  • Medbring venligst IKKE børn på genbrugspladserne før adgangsbegrænsningen lempes. Når restriktionerne igen ophæves, er børn som altid hjerteligt velkomne, sammen med deres forældre!
 • Gadelys - reparationer forsinkes

  Citelum Denmarks bemanding vil være stærkt reduceret i dagtimerne. 

  Der vil stadig være en vagtordning 24/7, men der må påregnes ekstra svartid på enkelte lamper eller mindre områder uden lys.

  De gør naturligvis deres bedste og prioriterer haste opgaver såsom opgaver, som har person eller trafikfarlig karakter.

Sociale forhold

Du kan herunder finde overblik over, hvordan coronakrisen påvirker vores Center for Børn og Voksne, der passer på vores borgere med særlige behov. Tilbud under afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere er efter Coronasituationen gradvis ved at genåbne. Dette sker under hensynstagen til myndighedernes anbefalinger. Der er derfor forsat begrænset åbningstid og antalsbegrænsninger på en række tilbud.

 • Nu kan beboere på sociale tilbud få besøg

  Fra onsdag den 13. maj kan pårørende igen besøge deres kære på Furesøs sociale tilbud.

  Besøg skal aftales på forhånd, og du kan se de særlige betingelser i denne folder.                                                                

  Har du spørgsmål kan du kontakte lederne nedenfor:

  Morten Ulrik tlf.: 72165050, leder af botilbuddene Svanepunktet og Langkærgård

  Sune Blom tlf.: 72165845, leder af boligerne Højeloft Vænge og Overgangsboligerne

  Jacob Arnstrup tlf.: 72165053, leder af botilbuddet Jonstrup

 • Voksne med handicap

  Borgere der har en kontaktperson, kan komme i kontakt med ham eller hende på det telefonnummer, borgeren normalt bruger.

  Borgere der ikke har en kontaktperson og har brug for at tale med en socialrådgiver fra kommunen kan ringe til 7216 5258 eller 7235 5675.

 • Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen besøger alle nyfødte, alle spæd- og småbørn og har kontakt med skolebørn på skolerne. Nogle gruppetilbud er aflyst. Dette skyldes et ønske om at minimere social kontakt for at undgå smitte med Corona. Har du spørgsmål kan du altid kontakte os.

 • PPR 0-6 år (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  Psykologer, PPR-pædagoger, tale-hørekonsulenter og fysioterapeuter er i kontakt med alle kommunens dagtilbud, og kan kontaktes via dagtilbudslederen.

  Møder med dagtilbud og familier kan enten holdes som fysiske møder i dagtilbuddene, der hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes, eller som videomøder.

  Test, vurderinger og træning af børn vil foregå i dagtilbuddet eller på Paltholmterrasserne 11A Farum. Det aftales nærmere.

  Har du brug for kontakt til Pædagogiske Psykologisk Rådgivning kan vi kontaktes på ppr@furesoe.dk eller på tlf. 7216 5664

 • Dagtilbud- og skolesocialrådgivere

  Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne arbejder delvist hjemmefra, men står klar til at tage imod opkald fra de borgere, som kan få behov for råd og vejledning, ligesom de vil deltage i virtuelle eller fysiske møder i det omfang det vurderes nødvendigt. Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne vil kunne yde råd og vejledning, ligesom de kan henvise til andre relevante instanser, hvis dette er relevant.

  Navn

  Telefon

  Tine Eefsen

  7216 5395

  Charlotte Carlsen

  7216 5010

  Rikke Martin Møller

  7216 4434

  Mette Ebbesen

  7216 5627

 • Bekymringer for et barn eller en ung under 18 år

  Hvis man er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, kan man give sin bekymring videre til Center for Børn og Voksne. Det kan være bekymringer, der opstår på grund af den særlige situation, men det kan også være andre former for bekymringer. Bekymringer der sendes til Center for Børn og Voksne vil blive håndteret også i denne periode med et særligt beredskab. Du kan læse mere om, hvordan du giver sin bekymring videre på furesoe.dk/bekymretforetbarn

 • Reaktioner fra børn og unge

  Der vil være både børn og forældre, som vil opleve et pres, når der skal skrues ned for sociale aktiviteter for at mindske smitte. Mange forældre vil samtidig med at have børn hjemme også skulle arbejde hjemmefra. Nogle familier vil opleve at komme til at stå i situationer, hvor konfliktniveauet kan stige, fordi børnene har et afsavn til deres venner.  

  Nogle forældre vil opleve, at børn og unge kan bekymre sig om Coronavirus/covid-19 og dens konsekvenser. Det kan være en udfordring som forældre at tale med sit barn på en måde, som både virker betryggende og samtidig giver en forståelse.

  Børns Vilkår har udarbejdet to videoer. Den ene video giver forældre råd til, hvordan de kan tale med børnene. Den anden video er lavet til børn og oplyser om Coronavirus/covid-19 på en måde, som børn kan forstå. Du kan finde videoerne på bornsvilkar.dk

  Det er også muligt på skrift at få viden om børns tanker og nogle råd til, hvordan man kan tale med sit barn afhængigt af barnets alder. Dette finder du på altompsykologi.dk

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år (PPR), Dagtilbud- og skolesocialrådgivere samt Sundhedsplejen i Furesø Kommune kan også give råd og vejledning. 

 • Rådgivningscafeerne

  Rådgivningscafeerne har åbent igen fra den 25. maj. Åbningstiderne er:

  Skiftesporet: mandage kl.14.00 – kl.16.00 i Lyspunktet: torsdage kl. 14.00 – kl.16.00

  Læs mere om rådgivningscafeerne her

 • §104 værestederne

  Rådgivningscafeerne har åbent igen fra den 25. maj. Åbningstiderne er:

  Skiftesporet: mandage kl.14.00 – kl.16.00 i Lyspunktet: torsdage kl. 14.00 – kl.16.00

  Læs mere om rådgivningscafeerne her

 • §§82m 85 og 99

  §§82m 85 og 99 har genoptaget normal drift

 • §107 botilbud

  §107-botilbud har genoptaget normal drift. Der er dog forsat enkelte begrænsninger i forhold til besøgende på en række botilbud

Abonner på nyt om corona

Der kommunikeres så hurtigt som muligt. Denne side opdateres løbende dagligt. Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mailboks, når der er nyt. Se mere på furesoe.dk/abonner

Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed

Sundhedsstyrelsen har samlet gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed. De gode råd er udarbejdet i samarbejde med overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Pia Jeppesen, professor Anne Thorup, professor Mikael Thastum og professor Niels Bilenberg.

Coronavirus (English)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Ældre Dame Vinker
Pressemeddelelse

Indendørsbesøg på Furesøs plejehjem fra torsdag

Fra torsdag den 2. juli kan pårørende igen besøge deres kære indendørs på Furesøs plejehjem. Der bliver et tæt samarbejde mellem besøgende og ansatte…

Smittestop App Hero
Nyhed

Stop smitten - hent appen: 'smitte|stop'

Samfundet genåbner, og vi mødes igen på arbejdspladser, i offentlig transport eller socialt. Derfor er der en risiko for, at antallet af smittede stig…

Side 2 3
Nyhed

Furesø samler medarbejdernes corona-beretninger i særlig coronaavis

Furesøs medarbejdere har holdt fanen højt i en arbejdstid under corona. Og siden marts er det strømmet ind med livsbekræftende beretninger fra arbejds…

Telte Opsat Ved Plejecentre I Furesø Kommune, Så Pårørende Kan Komme På Besøg
Pressemeddelelse

Besøg af pårørende på Furesøs plejehjem

Den 11. juni modtog alle landets kommuner et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at besøg på plejehjem altovervejende skal foregå på udendørs…

Furesø Bibliotek & Borgerservice
Nyhed

Bibliotekerne genåbner med personalebetjent åbningstid

Farum og Værløse biblioteker genåbner med normal personalebetjent åbningstid.

Farum Kulturhus
Nyhed

Genåbning af kulturhusene

Mandag den 15. juni slog vores kulturhuse igen dørene op.

Værløse Svømmehal, udefra
Nyhed

Farum og Værløse Svømmehaller

Svømmehallerne i Furesø Kommune åbner igen.

Galaksen i Værløse
Nyhed

Borgerservice har åbent for bestillingstider

Fra mandag den 15. juni genåbner Furesø Kommunes Borgerservice for bestillingstider.

Sundhedsstyrelsen

Spørgsmål og svar om coronavirus

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbrud af coronavirus og se listen over risikoområder.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17