Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mailboks, når der er nyt. Se mere på furesoe.dk/abonner

Test, symptomer, selvisolation og coronapas
 • Hvor kan jeg blive testet?

  Hurtigtestcenter i Værløse

  Alle borgere over 2 år kan blive kviktestet i Værløse uden tidsbestilling på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

  Åbningstider
  • Mandag-fredag kl. 08.00-20.00.
  • Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00.
  Åbningstider til Jul og Nytår

  24/12: 8:00-16:00
  25/12: 10:00-18:00
  26/12: 10:00-18:00
  27-30/12: almindelig åbningstid
  31/12: 8:00-18:00
  1/1: 12:00-18:00

  Svar på kviktest

  Svaret bliver sendt på SMS til dig umiddelbart efter testen.

  Hvis du ikke har mulighed for at modtage dit testsvar digitalt, kan du oplyse dette til testpersonalet. Du skal herefter blive efter test, hvorefter du vil få testsvaret på et stykke papir.


  PCR-testcenter i Farum Arena

  Du kan blive PCR-testet i Furesø Kommune hvis du har bestilt tid på coronaprover.dk
  Testcentret er i Farum Arena, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

  PCR-test er gratis og for borgere fra 2 år. Husk at medbringe dit sundhedskort.

  Åbningstider

  Mandag-tirsdag kl. 8.00-13.45
  Onsdag-lørdag kl. 15.30-21.15
  Søndag kl. 8.00-13.45


  Åbningstider til Jul og Nytår

  20/12: kl. 8-13.45
  21/12: kl. 8-13.45
  22/12: kl. 15.30-21.15
  23/12: kl. 15.30-21.15
  24/12: kl. 10-14
  25/12: Lukket
  26/12: kl. 10-14
  27/12: 8-13.45
  28/12: 8-13.45
  29/12: 15.30-21.15
  30/12: 15.30-21.15
  31/12: kl. 10-14
  1/1: Lukket

  Parkering

  Du kan parkere på grusbanen via Borgmester Jespersens Vej (P1). Derfra bliver du dirigeret ned ad brandvejen til Farum Arena. Der findes ligeledes 4 handicapparkeringspladser på parkeringsarealet foran Farum Arena (P2). Se mere om adgangsforholdene i foyeren på godadgang.dk

  Skiltning på stedet angiver et telefonnummer, hvis man er gangbesværet og har brug for assistance.

  Testsvar

  Testsvar kan ses på minsundhed.dk og på Min Sundhed appen.

  Du forlader testlokalet efter podningen, og hvis testen er positiv, bliver du ringet op af smitteopsporingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der fortæller om de forholdsregler, du skal tage.

  Regionens testcentre

  På regionh.dk finder du en liste over alle Testcenter Danmarks testcentre i Region Hovedstaden - stationære såvel som mobile.

  Bemærk, at testen på et stationært testcenter kræver forudgående tidsbestilling på coronaprover.dk

  Find vej til Testcenter Danmarks corona-testcentre

  Regionen oplyser, at der er handicap-adgang på alle teststeder og mulighed for, at kørestolsbrugere kan komme til uden problemer.

 • Hvor kan mit barn blive testet?

  Hvis dit barn er under 2 år

  Hvis dit barn er under 2 år, skal du kontakte lægen for at bestille en test.

  Hvis dit barn er fyldt 2 år

  Hvis dit barn er fyldt 2 år, kan du nu også få det testet med en hurtigtest i testcentret på Furesø Rådhus. 

  Har dit barn fået en positiv kviktest, bør I få taget en PCR-test hurtigst muligt.
  Sender du dit barn (under 15 år) til test uden værge, skal der foreligge et samtykke. 
  Der vil blive oprettet ca. 50 tidsbestillinger til børn, da der skal foreligge et samtykke. Samtykket vil derfor være, at der er bestilt tid og betyder altså ikke, at dit barn skal møde op til det tidspunkt. Det er udelukkende for, at der foreligger et samtykke.

  Se hvor der lige nu PCR testes i feltet "hvor kan jeg blive testet?"

  Sundhedsstyrelsen vil stadig anbefale, at børn under 12 år ikke systematisk testes for Covid-19. Test af børn uden symptomer til og med 12 år anbefales kun, hvis det er nødvendigt.

   

 • Hvornår skal jeg testes?

  Skal man fortsætte med at blive testet, når man er vaccineret?

  Kun hvis man får symptomer, eller hvis man bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi man er defineret som nær kontakt til en person, der er smittet med en særlig variant.

  Du bør testes, hvis du:

  • har symptomer på COVID-19
  • er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus
  • er udpeget som anden kontakt
  • får at vide, at du skal coronatestes som led i smitteopsporing ved udbrud, for eksempel på grundskoler, i daginstitutioner, på plejecenter m.v.
  • får besked på, at du skal coronatestes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse
  • har rejst i et land, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

  Du kan overveje at blive testet, hvis du:

  • møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én gang ugentligt.
  • Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede, færdigvaccinerede eller personer, der har opnået beskyttelse 14 dage efter det første vaccinestik.
  • Hvis du arbejder på plejehjem eller i hjemmeplejen og er vaccineret eller tidligere smittet, opfordres du til at blive PCR-testet én gang om ugen. Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, som ikke er vaccineret eller tidligere smittet opfordres til at blive PCR-testet to gange om ugen. Vikarer mv. i ældreplejen, der ikke har mulighed for at følge ovenstående opfordringer, opfordres til at tage en antigen-selvtest, hver gang de møder ind.

  ​​

 • Skal jeg holde mig hjemme efter en udlandsrejse?

  Hold øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hent appen rejseklar og meld dig til Danskerlisten, hvis du står overfor en udlandsrejse.

  Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

  Læs mere og find svar på mange flere spørgsmål om rejser på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 • Hvad er de typiske symptomer?

  De typiske symptomer på COVID-19 er:

  • Feber
  • Tør hoste
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Træthed
  • Muskelsmerter
  • Ondt i halsen

  Hvis du oplever symptomer på COVID-19, bør du altid følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt. 

  Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet og/eller er færdigvaccineret, da der fortsat er en risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg får symptomer?

  Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med COVID-19 og gøre følgende:

  1. Gå i selvisolation
  2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
  3. Sørg for at blive testet.

  I denne pjece forklarer Sundhedsstyrelsen de fire punkter, og hvad du skal være opmærksom på, hvordan du kan blive testet m.v.

  Pjece: Til dig, der har symptomer på COVID-19

  Symptomer på COVID-19

  Symptomerne på COVID-19 er typisk: Tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter.

  Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er ikke sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.

   

   

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn får symptomer / bliver smittet?

  Børn med symptomer på COVID-19 bør isoleres og testes.

  Man kan dog vælge ikke at lade børn under 12 år teste af hensyn til barnet. I disse tilfælde skal  børn med symptomer på COVID-19 isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

  Hvis testen er negativ

  Hvis dit barns test er negativ, er barnet ikke smittet med ny coronavirus. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog altid, at du holder barnet hjemme ved symptomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges.

  Hvis testen er positiv

  Hvis testen er positiv, skal barnet holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis barnet ikke har eller får symptomer, skal barnet holdes hjemme i 7 dage efter, at testen er taget.

  Kontakt barnets dagtilbud/skole, så forældre til øvrige børn, der kan have været udsat for smitte, kan informeres og børnene testes.

  Omsorgsfuld isolation

  Børn har behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand.

  Hvis der ikke er andre, der kan tage sig af barnet, skal du derfor tage dig af barnet, som du ellers ville, men du skal være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring. Det gælder både, hvis det er dig, og hvis det er barnet, som er testet positiv.

  Sundhedsstyrelsen informerer:

  Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.

  Nær kontakt og anden kontakt

 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan gå i selvisolation i eget hjem?

  Furesø Kommune kan tilbyde dig et isolationsophold uden for dit hjem, hvis du er smittet med coronavirus, eller hvis du er nær kontakt til en smittet. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

  For at du kan få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

  Målgrupper:

  Voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling og som opfylder en eller flere af nedenstående visitationskriterier.

  Voksne borgere, der anses for at være nære kontakter til en smittet, jævnfør retningslinje for opsporing og håndtering af nære kontakter, og som opfylder en eller flere af nedenstående visitationskriterier.

  Visitationskriterier:

  Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

  • Deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
  • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig
   afstand fra og/eller
  • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

  Varighed af isolationsopholdet

  En smittet person kan som udgangspunkt opholde sig på en ekstern isolationsfacilitet:

  • indtil 48 timer efter symptomophør
  • eller indtil 10 efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed
  • eller 7 dage efter en positiv test (asymtomatisk smittede)

  Nære kontakter kan opholde sig på faciliteten, indtil de har modtaget negativt testsvar fra test på dag 6.

  Kontakt

  Hvis du har behov for et isolationsophold, kan du kontakte Furesø Kommune:

  • Hverdage kl. 8.00-15.00 og weekend kl. 10.00-14.00 på telefon 7235 5601

  Læs mere om selvisolation

 • Coronapas

  Krav om coronapas fra 12. november

  Krav om coronapas indføres for at få adgang til følgende lokaler og lokaliteter, uanset antal personer:

  Indendørs serveringssteder (bl.a. caféer i kulturhuse, caféer/kantiner i klubhuse og svømmehaller)

  Krav om coronapas indføres for at få adgang til følgende lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 personer indendørs og 2.000 personer udendørs, og uanset om der er tale om siddende eller stående arrangementer.

  Se hvor du skal bruge coronapas på coronasmitte.dk

  Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk

 • Omicron: Nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing ved smitte eller mistanke om smitte

  Ved bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron varianten sættes der nu gang i en mere omfattende smitteopsporing for at bremse smitten med den nye virusvariant. Her anbefales nu både de nære kontakter samt de nære kontakters nære kontakter, uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus, at gå i selvisolation og blive PCR-testet på dag 1, 4 og 6. De kan ophæve deres selvisolation igen efter negativ svar på den sidste test på dag 6.

  Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Overblik over smitte i Furesø

Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner, der sikrer en hurtig og effektiv håndtering af det konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

 • Smittetal i Furesø (opdateres løbende)

  Opdateret 17.01.2022 

   

  17/1

  16/1

  15/1

  Testkorrigeret incidens for Furesø

  2746

  2503

  2318

   

   

  17/1

  16/1

  15/1

  Sogn

  Incidens

  Antal

  Pos. procent

   

   

  Farum

  2624

  99

  17,3

  2517

  2094

  Værløse

  2391

  398

  16,8

  2223

  2096

  Hareskov

  3040

  634

  19,0

  2729

  2341

  Hvad betyder det, at incidensniveauet er testkorrigeret?

  Det gælder generelt, at hvis der testes mere (foretages flere tests) i en kommune end i en anden kommune, vil der sandsynligvis blive fundet flere smittede i den kommune, hvor der er flest indbyggere, der bliver testet, også selvom det faktiske smittetryk er ensartet i de to kommuner.

  Dette medfører at incidensen bliver højere i den kommune, hvor flest lader sig teste, hvis man sammenlignede to kommuner, hvor smitteforekomsten var ens. For at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag mellem incidensen på tværs af kommunerne beregner ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 under Statens Serum Institut derfor den såkaldte testjusterede incidens for hver kommune, hvori der er taget højde for forskelle i niveauet af testning i kommunerne.

  Den testjusterede incidens er baseret på trunkerede data, hvilket betyder at incidenstallet for en given dag er beregnet på baggrund af de tests, der blev gennemført fra og med to dage tidligere og syv dage forud for den dag (i alt 9 dage). Dette er gjort, fordi datagrundlaget for tests, der er foretaget indenfor de seneste to dage, generelt er ufuldkomment. Der indgår alene PCR-test i grundlaget for den testjusterede incidens.

Vaccination mod COVID-19

I Furesø Kommune følger vi sundhedsmyndighedernes vaccinationsprogram.

Ring til en corona-hotline

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om coronavirus her, på coronasmitte.dk eller på sst.dk. I em række hotlines får du råd og vejledning om corona og COVID-19. Se, hvem du skal ringe til om hvad.

Dagtilbud

Information til familier om de enkelte dagtilbud sendes ud via Aula.

 • Åbningstid i dagtilbud

  Alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid.

  Når du afleverer

  Ved aflevering skal forældre og børn vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 2 meters afstand.

  Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst.

  Vi anbefaler at du bærer maske hvis du skal indenfor i Furesøs dagtilbud. 

   

 • Ved tilfælde af coronavirusudbrud i dagtilbud

  Hvis vi konstaterer smitteudbrud i Furesøs skoler eller dagtilbud, vil lederen så hurtigt som muligt kontakte forældrene.

 • Mit barn er nær kontakt

  På coronasmitte.dk finder du en guide til forældre, hvis barn har været i kontakt med en smittet. 

  Er du i tvivl?

  For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på tlf. 32 32 05 11.

 • Bliv hjemme, hvis du er smittet eller har symptomer

  Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.

  Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme og kontakte egen læge eller 1813 med henblik på test for COVID-19.

  Læs mere om hvad du gør, hvis dit barn får symptomer eller bliver smittet med COVID-19.

  Hvis en i barnets husstand er smittet og syg med COVID-19, må barnet først komme tilbage i dagtilbuddet efter negativt svar på testen, der er taget på dag 4 eller 48 timer efter, at personen i husstanden er rask. 

  Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.

  Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud, skal de hurtigst muligt hjem og testes eller blive hjemme, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

 • Hvornår må man komme tilbage, når man har haft symptomer?

  Barnet må komme tilbage til dagtilbud, skole og fritidsordning: 

  • Efter negativ test for COVID-19, og hvis man i øvrigt er rask og kan deltage i dagtilbuddets almindelige aktiviteter
  • Efter mistanke om COVID-19 vurderet af egen læge og uden test: 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19
  • Nære kontakter til en COVID-19-smittet i husstanden må komme tilbage efter negativ testsvar taget på dag 4, eller - hvis barnet ikke testes - når barnet har været hjemme i 7 dage. 

   

Skoler

Information til elever og forældre på de enkelte skoler sendes ud via Aula.

 • Ved tilfælde af coronavirusudbrud i skole

  Hvis vi konstaterer smitteudbrud i Furesøs skoler, vil lederen så hurtigt som muligt kontakte forældrene.

 • Mit barn er nær kontakt

  På coronasmitte.dk finder du en guide til forældre, hvis barn har været i kontakt med en smittet. 

  Er du i tvivl?

  For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på tlf. 32 32 05 11.

   

 • Bliv hjemme, hvis du er smittet eller har symptomer

  Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.

  Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme og kontakte egen læge eller 1813 med henblik på test for COVID-19.

  Læs mere om hvad du gør, hvis dit barn får symptomer eller bliver smittet med COVID-19.

  Hvis en i barnets husstand er smittet og syg med COVID-19, må barnet ikke komme i skole eller fritidsordning førend negativt svar på en test fra dag 4. 

  Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.

  Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller i fritidsordning, skal de hurtigst muligt hjem og blive testet.

   

 • Hvornår må man komme tilbage, hvis man har haft symptomer?

  Barnet må komme tilbage til dagtilbud, skole og fritidsordning: 

  • Efter negativ test for COVID-19, og hvis man i øvrigt er rask og kan deltage i skolens/FFOens almindelige aktiviteter
  • Efter mistanke om COVID-19 vurderet af egen læge og uden test: 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19
  • Nære kontakter til en almindelig COVID-19 smittet må komme tilbage efter negativ test på dag 4, eller hvis barnet har været hjemme i 7 dage, hvis der ikke foretages test.

   

 • Kontaktinformationer til skolerne ifm. corona

  Lyngholmskolen:
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7235 7650, alle hverdage kl. 9.15–10.15 og 14-15

  Lille Værløse Skole:
  lillevaerloeseskole@furesoe.dk
  Kontakt: Skoleleder Peter Thomsen, tlf.: 7216 4645. Kontoret har åbent alle hverdage kl. 07.45-15.15

  Syvstjerneskolen:
  syvstjerneskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4608 , alle hverdage kl. 10-12

  Søndersøskolen
  sondersoskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4995 / 7216 4214, alle hverdage kl. 9-10

  Hareskov Skole:
  hareskovskole@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5320, alle hverdage kl. 9-10 og 13-14

  Stavnsholtskolen:
  Stavnsholtskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5677, alle hverdage kl. 11-12

  Solvangskolen:
  Solvangskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4219, alle hverdage kl. 8-9

Plejehjem og midlertidige pladser
 • Hvem må komme på besøg på plejehjemmene?

  ALLE besøg skal foregå med iagttagelse af de tidligere udmeldte forholdsregler, så vi alle gør hvad vi kan for ikke at bringe smitte ind på plejehjemmet:

  • For besøgende på 15 år og derover, som ikke er nære pårørende, er der krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem
  • Kom ikke hvis du har sygdomsstegn – heller ikke selvom det er meget diskrete tegn.
  • Vi opfordrer til, at alle besøgende får foretaget en coronatest inden besøg - uanset vaccinationsstatus. 
  • Brug gerne mundbind eller visir under hele besøget, men det er ikke et krav.
  • Du må gerne tage ophold i fællesarealerne
  • Undgå fysisk kontakt under besøget og hvis det alligevel sker, så sørg for at både besøgende og beboer får vasket eller afsprittet hænderne efterfølgende.
  • Vær omhyggelig med at afspritte dine hænder før, under og efter besøget.
  • Hjælp gerne med at rengøre håndtag, armlæn etc. som du som pårørende har berørt under besøget.

  Læs mere om tiltag på plejehjem på coronasmitte.dk

  Følg med på Svanepunktets hjemmeside

  Følg med på Lillevangs hjemmeside

  Følg med på Solbjerghavens hjemmeside

  Følg med på Ryetbos hjemmeside

 • Besøgende skal være helt uden symptomer

  Det er vigtigt, når man besøger sårbare ældre, at man møder op helt uden symptomer på sygdom, fx corona-virus (hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis du har symptomer eller er i tvivl, så udsæt besøget til en anden dag.

 • Når en beboer er isoleret pga. mistanke om coronasmitte

  Hvis din pårørende er isoleret, skal besøg aftales på forhånd, så du bliver instrueret i brug af værnemidler.

 • Vask eller afsprit hænder

  Sprit hænderne af, inden du går ind på plejehjemmet eller lige efter du er gået ind i din pårørendes bolig. Følg de lokale instrukser.

  Vask eller sprit hænder i løbet af besøget, hvis du har rørt ved noget urent, eller inden du rører ved fx mad- og drikkevarer.

  Coronavirus udgør stadig en smitterisiko for os alle. Et af de bedste våben er hyppig håndvask eller afspritning af hænder. Hvis en person er smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til hænderne og derfra til andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre.

  Håndvask, med vand og sæbe, eller afspritning af hænderne, er lige gode løsninger til at forebygge smitte.

 • Rengøring efter besøg af den pårørende/besøgende

  Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan hjælpe os med at aftørre de kontaktflader, du har været i berøring med under dit besøg. Hvis du ikke har mulighed for at gøre dette, må du meget gerne orientere os, når du forlader plejehjemmet igen. Så tager personalet sig af rengøringen.

  Udendørs: Bord og stole i telte og på fælles terrasser aftørres efter besøg. Følg anvisningen i teltet. Det er ikke nødvendigt på private terrasser, da de kun benyttes af beboeren.

  Indendørs: Kontaktpunkter og flader, som du har berørt under besøget (fx sengebord, sofabord, stoleryg/armlæn, dørhåndtag) afsprittes på vejen ud. Der er enten adgang til en bøtte med spritservietter når du kommer, eller du finder en bøtte i boligen. Efter aftørring smides spritservietten ud.

 • Kortvarig nedlukning ved smitteudbrud

  I tilfælde af smitteudbrud på et eller flere af Furesøs plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Det kan betyde, at et eller flere plejehjem kortvarigt lukker ned for besøg, hvis der fx er mistanke om smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller, hvis antallet af smittede personer i Furesø Kommune er over 20 smittede pr. 100.000.

 • Test inden besøg

  Vi opfordrer til, at alle besøgende får foretaget en coronatest inden besøg - uanset vaccinationsstatus.

  Se mere om test og om hvor du kan blive testet på regionh.dk

 • Særligt på de enkelte plejehjem

  På plejehjemmenes egne hjemmesider kan du følge med i nyheder samt lokale tiltag og forholdsregler på de enkelte plejehjem.

  Lillevangs hjemmeside

  Solbjerghavens hjemmeside

  Svanepunktets hjemmeside

Botilbud, rådgivning, dagtilbud mv.

Du kan herunder finde overblik over, hvordan coronakrisen påvirker tilbuddene til borgere med særlige behov.

Sundhed og omsorg
 • Hjemmeplejen og hjælpemidler

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager i denne tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

 • Hvis borgere, der modtager pleje, i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være indlagt på hospitalerne.

  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet. 

  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

Borgerservice og Jobcenter
 • Besøg på rådhuset og jobcentret

  Jobcentret er åbent for borgere, der har en aftale. 

  • Mandag – onsdag kl. 8.00 – 14.00
  • Torsdag kl. 8.00 – 17.00
  • Fredag kl. 8.00 - 14.00

   

   

Corona-restriktioner på kultur-, fritids- og idrætsområdet

Hent corona-appen Smittestop

Danmarks officielle app i kampen mod coronasmitten er nu klar til at blive hentet ned til din telefon. Appen skal hjælpe med at optrevle og stoppe corona-smittekæder, inden de løber løbsk.

Coronavirus (English)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Corona Erhverv

Find flere informationer målrettet til foreninger og erhverv på furesoe.dk/coronaerhverv

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Første Coronavaccination
Nyhed

Har du brug for hjælp til at blive vaccineret?

Frivillige fra Røde Kors sidder klar til at hjælpe dig via deres vaccinationshjælpelinje: ”Et godt stik”.

Julehjerte
Nyhed

Muligheder for test omkring jul og nytår

Se åbningstider, adresser og oplysninger om tests og vaccination i Farum og Værløse i denne uge. Husk, du skal fortsat bære mundbind på teststederne.…

Vaccine (1)
Nyhed

Din læge vaccinerer også

Se, om du kan blive vaccineret hos en praktiserende læge nær dig. Over 380 praktiserende lægeklinikker i hovedstadsregionen tilbyder vaccination mod C…

Smittestop App
Nyhed

Stop smitten - hent appen: 'smitte|stop'

Smitten stiger overalt i samfundet. Pas på hinanden på arbejdspladser, i offentlig transport og socialt. Med Smittestop-appen kan du nemt kan give bes…

Print-selv materialer

Her kan du hente materialer til brug for boligselskaber, grundejerforeninger, butikker og i institutioner i områder med lokale smitteudbrud.

Plakaterne ligger i størrelserne A4 og A3 og kan i versioner på dansk, tyrkisk, engelsk og arabisk.