Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø Kommune

Furesø Kommune følger sundhedsstyrelsens anbefaling om at passe på de mest sårbare personer ved at mindske coronavirussen i at sprede sig. Det betyder, at der vil være ændringer, som du kan orientere dig i herunder:

 • Hvis borgere i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være  indlagt på hospitalerne.
  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet.  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

 • Arrangementer og møder er aflyst

  Furesø Kommune aflyser kommunale arrangementer og møder frem til den 1. maj.

  Billetudgifter vil blive refunderet, og du kan henvende dig til arrangøren.

  Det betyder, at alle borgermøder som udgangspunkt aflyses. Kun helt nødvendige møder med personlig kontakt bliver gennemført. Øvrige møder bliver aflyst og som hovedregel erstattet med telefonsamtaler.

  Herudover opfordrer vi alle vores foreninger og øvrige aktører til at genoverveje afviklingen af deres arrangementer – uanset formen og antallet af deltagere.

 • Vent med at aflevere din biblioteksbøger

  Hvad skal jeg gøre hvis lånetiden udløber, og hvad sker der med mine reserveringer, mens bibliotekerne holder lukket?

  Du kan ikke aflevere bøger og andre materialer på bibliotekerne i lukkeperioden.
  Hvis lånetiden udløber, mens vi har lukket, kan du logge ind på "din side" på furbib.dk og forlænge dine lån.
  Der opkræves ikke gebyr for de materialer, hvor lånetiden udløber, og ikke kan forlænges, mens vi holder lukket.

  Du kan hente de reserverede materialer, du allerede har fået besked om, når vi åbner igen.
  De vil stadig stå klar til afhentning efter genåbning af bibliotekerne.

 • Borgerservice er lukket for personlig henvendelse

  Rådhuset og Borgerservice holder lukket for personlig henvendelse. Borgerservice kan stadig kontaktes telefonisk på telefon: 7235 4000.

 • Dagtilbud og skoler er lukket

  Dagtilbud og skoler holder lukket til og med den 13. april 2020 for at mindske coronavirussen i at smitte.

  Der kan tilbydes nødpasning til symptomfri børn med forældre, der ikke har mulighed for at blive hjemme og ikke kan sørge for anden pasning. Nødpasning tilbydes ud fra følgende kriterier:

  1. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Symptomfri børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

  Længere nede på siden kan du læse mere om nødpasning

 • Foreninger

  Alle kultur- og idrætsfaciliteter lukker fra den 12. marts til og med den 13. april. Alle lokalebookinger og planlagte aktiviteter (også foreningsaktiviteter, som afvikles i kommunale institutioner) i perioden er hermed aflyst.

  Foreninger opfordres til at genoverveje afvikling af deres arrangementer i perioden den 30. marts til og med den 30. april.

  Som minimum skal i være opmærksomme på:

  • Antal deltagere, da forsamlinger over 100 personer ikke er tilladt fra og med 12. marts.
  • Om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. 
  • At smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
  • At indendørs arrangementer normalt vil medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. 

  Hvis i vælger at gennemfører et arrangement efter den 13. april er anbefalingen:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at I fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

  Genovervejelse om afvikling af foreningernes normale trænings- og mødeaktiviteter. Det bør nu aflyses frem til den 13. april 2020 og efterfølgende under hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan i fortsat forebygger smittespredning.

  Trygfonden åbner for puljer

  Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan søges af organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, der i forbindelse med den akutte situation i Danmark har eller påtænker at iværksætte særlige initiativer for at afbøde krisens konsekvenser for de udsatte og mest sårbare grupper i samfundet.
  Hvis din forening vil søge, kan du læse mere på tryghed.dk

 • Fritids-, idræts- og kulturfaciliteter er lukket

  Alle kommunens fritids-, kultur-, og idrætsfaciliteter lukker som udgangspunkt fra den 12. marts frem til og med mandag den 13. april - begge dage inklusiv.
  Det gælder svømmehaller, vores to kulturhuse, biblioteker og andre idræts- og fritidsfaciliteter.
  Alle lokalebookinger i perioden er hermed aflyst.

  Normale foreningsaktiviteter bør for nuværende aflyses frem til den 13. april, og efterfølgende bør aktiviteter kun gennemføres under hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan vi fortsat forebygger smittespredning.

 • Gadelys - reparationer forsinkes

  Citelum Denmarks bemanding vil være stærkt reduceret i dagtimerne. 
  Der vil stadig være en vagtordning 24/7, men der må påregnes ekstra svartid på enkelte lamper eller mindre områder uden lys.

  De gør naturligvis deres bedste og prioriterer haste opgaver såsom opgaver, som har person eller trafikfarlig karakter.

 • Genbrugsplader genåbner tirsdag den 31. marts. 2020

  Åbningstiden på de begge pladser er udvidet, så de i den kommende tid begge har åbent fra kl. 10-19.

  Tiltagene sker for at reducere køer og give mulighed for at komme af med affaldet uden for travle perioder som weekender og eftermiddage.

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal du overholde følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
 • Erhverslivet - muligheder og hotline

  Udbruddet af corona-virus stiller danske virksomheder i en svær situation. Her kan I læse om jeres muligheder, hvis I står overfor at varsle fyringer.

  Lønkompensation

  Regeringen har søndag den 15. marts præsenteret en ny trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der for en række virksomheder nu er forbedrede muligheder for at undgå fyringer hos virksomhederne.

  Du kan læse mere om trepartsaftalen, og hvordan du søger lønkompensation på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

  Man kan ansøge fra uge 13 via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk

  Arbejdsfordeling

  Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret lønnen med dagpenge. Regeringen har besluttet at tilpasse ordningen den aktuelle situation. Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

  Jobcenter Furesø er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, der afhænger af overenskomsten på jeres områder. Jobcentret skal ind over anmeldelsen.

  Hotline

  Jobcenter Furesø har en hotline hvor der kan stilles spørgsmål om de nævnte støtteordninger for virksomheder. Kontakt fagchef Stig Marcussen på telefon 7216 4930 eller skriv til e-mail: smar@furesoe.dk

  Se også:

  Virksomhedsguiden kan I finde vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan og skal tage i forbindelse med coronavirus

  Find et samlet overblik over din virksomheds mulighed for hjælp og sparring

  Vi har samlet en oversigtsside over de muligheder, du har for at få hjælp og sparring som virksomhed i Furesø Kommune. Du finder siden her.

  Trygfonden åbner pulje

  Der etableres en akutpulje på 20 mio. kr., der målrettes socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget.
  Hvis din virksomhed vil søge puljen, kan du læse mere på tryghed.dk

 • Jobcenter Furesø er lukket

  Furesø Jobcenter er lukket.

  For at bremse spredningen af coronavirus i samfundet og særligt for at beskytte ældre og syge, er jobcentret lukket fra den 12. marts til og med den 13. april 2020.

  Samtaler forsøges afholdt pr. tlf. i stedet for et fremmøde i Jobcentret

  Ved akutte henvendelser og hvis du skal melde dig som nyledig, kan jobcentret kontaktes på telefon 7235 5100

  Alle planlagte aktiviteter er aflyst

 • Pleje og omsorg - midlertidigt forbud mod besøg

  I Furesø Kommune gør vi alt, hvad der står i vores magt nu for at passe på vores ældre og borgere, der er helbredsmæssigt sårbare. 
  Furesø Kommune er nu gået i nødberedskab, hvilket betyder, at kommunen lukker ned for ydelser, der ikke er absolut nødvendige.
  Alle borgere, der bliver berørt, vil blive kontaktet telefonisk.

  Genoptræning og rehabilitering

  Nødvendig genoptræning vil fortsætte. Det betyder, at genoptræning og rehabilitering, hvor en udsættelse vil forværre borgerens tilstand eller vil føre til tab af funktionsevne, vil fortsætte.

  Der er gjort ekstra senge klar på Rehabiliteringscentret, så vi er klar til at tage godt imod borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere, fordi hospitalesengene skal være klar til at håndtere behandlingskrævende corona-smittede. 

  Aktivitetstilbud lukker

  Furesø Kommune har besluttet at lukke helt for Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården, hvilket også inkluderer sygeplejeklinikken. Ligeledes lukkes sygeplejeklinikken i Farum.
  Borgere, der plejer at komme i sygeplejeklinikken, får i stedet besøg hjemme og er blevet ringet op om dette.
  Yderligere lukkes Gedevasevang samt Dagtilbuddet Lillevang. Indtil videre varer lukningerne til og med den 13. april 2020. Kommunen har kontaktet de borgere, der har brug for særlig hjælp i denne periode.

  Aktivitetstilbud for psykisk udviklingshæmmede og psykisk sårbare lukker. Der vil blive sikret et beredskab med mulighed for anden støtte til de, som har behov.

  Pårørende til beboere på plejecentre, botilbud og rehabiliteringscentret

  Der er midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre, botilbud og rehabiliteringscentret. Der må derfor ikke komme pårørende på nuværende tidspunkt. Ring til dine kære i stedet.

  Du er også velkommen til at ringe til det enkelte plejecenter, botilbud eller rehabiliteringscentret ved tvivlsspørgsmål.

  Pårørende til borgere, der modtager hjemmeplejen

  Furesø Kommune henstiller til, at pårørende til borgere, der modtager hjemmehjælp ikke besøger deres pårørende medmindre, det er absolut nødvendigt. For at sikre den nødvendige pleje, vil der være borgere, der kan opleve ikke at modtage rengøring til og med den 13. april. Disse borgere er kontaktet af kommunen.

  Borger-til-borger hjælp

  Hvis du har lyst til at være frivillighjælper i Furesø Kommune, eller hvis du selv har brug for hjælp, kan corona Hjælpenetværket være noget for dig. 
  Læs mere på rodekors.dk/corona/hjælp

 • Tandplejen aflyser alle tider

  Tandplejen aflyser alle tider og holder kun åbent for akutte behandlinger.
  Ring på telefon 7235 6000, inden du møder op.
  Efter klokken 15.00 henvises til Tandlægevagten Region Hovedstaden; tandlægevagten.dk, eller privatpraktiserende tandlæge.

 • Driftsændringer på plejecentre og i hjemmeplejen

  De borgere, det vedrører, vil blive kontaktet.

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager den kommende tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

Savner du samvær med andre?

Vi skal blive hjemme så meget som muligt og være begrænset sammen med andre fysisk. Det kan være svært og udfordrende. Derfor har vi samlet nogle steder, hvor du kan få hjælp og vejledning til, hvordan du opnår et socialt samvær sammen med andre - på afstand.

Særligt for dagtilbud og skole

Regeringen har besluttet, at dagtilbud, skoler og klubber holder lukket til og med den 13. april 2020. Samtidig er det besluttet, at de forældre, som ikke har mulighed for at få deres børn passet, kan få tilbudt nødpasning.

 • Nødpasning i dagtilbud

  Nødpasningen i Furesøs dagtilbud er samlet i 6 dagtilbud. Vi prioriterer, at der er kendte voksne til alle børn:

  Paletten (Farum)
  Farumsødal (Farum)
  Dalgården (Værløse)
  Birkedal (Værløse)
  Dagplejen i gæstehuset (Farum)
  Humlehaven (specialtilbud i Farum)

  Der kan tilbydes nødpasning til symptomfri børn med forældre, der ikke har mulighed for at blive hjemme og ikke kan sørge for anden pasning. Nødpasning tilbydes ud fra følgende kriterier:

   

  1. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Symptomfri børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

  Hvis du i løbet af perioden får et akut opstået behov for nødpasning, skal du sende en mail til pladsanvisningen@furesoe.dk, med de informationer, der er nedenfor.

  Hvis du er i tvivl, så ring til Pladsanvisningen på telefon 72354807.

  Vær opmærksom på, at lukningen af alle dagtilbud og muligheden for nødpasning træder i stedet for den alternative pasning der var tilrettelagt på lukkedagene op til påske.

  Anmod om nødpasning

  Skriv til pladsanvisningen@furesoe.dk med disse informationer:

  Barnets navn:
  Barnets fødselsdato:
  Barnets dagtilbud:
  Forældres navn:
  Forældres telefonnummer:

  Begrundelse for pasningsbehov (fx at begge forældre er tvunget på arbejde som følge af, at begge arbejder i samfundskritiske funktioner eller private virksomheder, hvor medarbejderne ikke er hjemsendt, og der ikke kan findes alternativ pasning i familiens netværk):

  Datoer hvor der er akut pasningsbehov (med tidsrum på dagen):

   

 • Nødpasning i skoler og FFOer

  Lige nu er det vores vurdering, at nødpasningen frem til og med d. 13. april fortsat vil foregå på tre af kommunens skoler (Lyngholmskolen, Lille Værløse og Syvstjerneskolen) og med kendte voksne.

  I dagene 6. til og med 8. april forventes nødpasningen at foregå på Lyngholmskolen.

  Der kan tilbydes nødpasning til symptomfri børn med forældre, der ikke har mulighed for at blive hjemme og ikke kan sørge for anden pasning. Nødpasning tilbydes ud fra følgende kriterier:

  1. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. Symptomfri børn fra 0. til 3. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Symptomfri børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Spørgsmål, og anmodning om nødpasning

  Hvis du i løbet af perioden får et akut opstået behov for nødpasning, skal du kontakte skolen direkte.

  I alle hverdage sidder skoleledelserne klar ved telefonen på nedenstående tidspunkter. Her kan du også få svar på konkrete forhold på den enkelte skole.

  Lyngholmskolen:
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7235 7650, alle hverdage kl. 9.15–10.15 og 14-15

  Lille Værløse Skole:
  lillevaerloeseskole@furesoe.dk

  Syvstjerneskolen:
  syvstjerneskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4608 , alle hverdage kl. 10-12

  Søndersøskolen
  sondersoskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4995 / 7216 4214, alle hverdage kl. 9-10

  Hareskov Skole:
  hareskovskole@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5320, alle hverdage kl. 9-10 og 13-14

  Stavnsholtskolen:
  Stavnsholtskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5677, alle hverdage kl. 11-12

  Solvangskolen:
  Solvangskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4219, alle hverdage kl. 8-9                

 • Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, FFO og klub – bortfalder det?

  Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

  Hvis dagtilbud, FFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

 • Skal forældre også betale til frokostordninger?

  Ja. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen.

  Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.

Informationer fra Center for Børn og Voksne
 • Besøgsforbud

  Fra den 18. marts 2020 er der udstedt midlertidigt forbud mod at besøge pårørende på blandt andre kommunale og private bosteder og opholdssteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes egne boliger/ værelser.

  Der kan være helt særlige situationer, hvor besøg er uopsætteligt. Hvis det er tilfældet, så kontakt lederen af botilbuddet eller opholdsstedet, så I kan aftale, hvad I gør.

  Vi er klar over, at dette er vanskeligt og svært for alle, men vi tager myndighedernes udmeldinger meget alvorligt og gør alt, hvad vi kan for, at Danmark har kapacitet til at tage sig af dem, der måtte blive hårdt ramt af sygdommen.

 • Voksne med handicap

  Borgere der har en kontaktperson, kan komme i kontakt med ham eller hende på det telefonnummer, borgeren normalt bruger.

  Borgere der ikke har en kontaktperson og har brug for at tale med en socialrådgiver fra kommunen kan ringe til et af disse to telefonnr. 7216 5258 eller 7235 5675.

 • Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen besøger alle nyfødte og alle spæd- og småbørn mellem 0-1 år.

  Alle andre besøg er omlagt til telefon- eller video konsultationer eller udskydes.

  Alle gruppetilbud er aflyst.

  Dette skyldes et ønske om at minimere social kontakt for at undgå smitte med Corona.

  Har du spørgsmål kan du altid kontakte Sundhedsplejen mandag - fredag mellem kl. 8.00-12.00 på tlf. 7216 5695

 • PPR 0-6 år (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  I forbindelse med regeringens udmelding om, at alle dagtilbud lukker fra på mandag, stiller PPR medarbejderne sig telefonisk til rådighed ift. børn og familier, der kan have brug for professionel sparring og vejledning i den uvante situation.

  De kommende uger kan for mange familier og børn give nye og anderledes udfordringer. Der kan opstå problemer i.f.t. samspil og relationer, når hverdagen forandrer sig. Dagene kan føles lange, nogle familier kan have svært ved at finde aktiviteter til at stimulere og underholde børnene, og der kan opstå konflikter.

  PPR-psykologerne

  PPR psykologerne stiller sig telefonisk til rådighed ml. kl. 8-16 på hverdage for forældre, der har brug for rådgivning og vejledning i forhold samspillet mellem børn og forældre.

  Navn

  Mail

  Telefon

  Louise Schou Larsen lsla@furesoe.dk 7216 4424
  Malene My Kragh mamk@furesoe.dk 7216 4433
  Signe Storck Jakobsen ssj2@furesoe.dk 7216 4253
  Mette Højfeldt Kerndrup mke@furesoe.dk 7216 5331
  Kirsten Heering (ferie til og med den 22. marts) khe1@furesoe.dk 7216 4414

  PPR-pædagogerne

  PPR-pædagogerne stiller sig telefonisk til rådighed i tidsrummet 8-16 på hverdage i.f.t. hvorledes familier kan få struktureret den uvante hverdag. Familierne kan få vejledning til forskellige aktivitetsforslag for børn i alderen 1-6 år, så hverdagen kan blive så ”normal” og overskuelig som muligt.

  Navn 

  Mail

  Telefon

  Karin T. Køningsfedlt ktvk@furesoe.dk 7216 4256
  Mette Duus mdu1@furesoe.dk 7216 5285
  Jinnie S. Klittegaard jis@furesoe.dk 7216 5079
  Kirsten Bjerrum kbj@furesoe.dk 7216 4997

  Fysioterapeuterne

  Fysioterapeuterne i PPR kan man også komme i kontakt med.

  Navn

  Mail

  Telefon

  Nina-Maris Baltzer niba@furesoe.dk 7216 4446
  Grith Huwer ggi1@furesoe.dk 7216 5669
  Beate H. Hansen bhh1@furesoe.dk 7216 4257

  Afdelingslederen

  I tvivlsspørgsmål kan afdelingslederen for PPR 0-6 år kontaktes.

  Navn

  Mail

  Telefon

  Anne Randløv ara@furesoe.dk 7216 4444

   

  Mailboksen ppr@furesoe.dk vil være åben for henvendelser, og alle henvendelser vil blive håndteret.

 • Dagtilbud- og skolesocialrådgivere

  Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne arbejder hjemmefra, men står klar til at tage imod opkald fra de borgere, som kan få behov for råd og vejledning. Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne vil kunne yde råd og vejledning, ligesom de kan henvise til andre relevante instanser, hvis dette er relevant.

  Navn Telefon
  Tine Eefsen 7216 5395
  Charlotte Carlsen 7216 5010
  Rikke Martin Møller 7216 4434
 • Bekymringer for et barn eller en ung under 18 år

  Hvis man er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, kan man give sin bekymring videre til Center for Børn og Voksne. Det kan være bekymringer, der opstår på grund af den særlige situation, men det kan også være andre former for bekymringer. Bekymringer der sendes til Center for Børn og Voksne vil blive håndteret også i denne periode med et særligt beredskab. Du kan læse mere om, hvordan du giver sin bekymring videre på furesoe.dk/bekymretforetbarn

 • Reaktioner fra børn og unge

  Der vil være både børn og forældre, som vil opleve et pres, når der skal skrues ned for sociale aktiviteter for at mindske smitte. Mange forældre vil samtidig med at have børn hjemme også skulle arbejde hjemmefra. Nogle familier vil opleve at komme til at stå i situationer, hvor konfliktniveauet kan stige, fordi børnene har et afsavn til deres venner.  

  Nogle forældre vil opleve, at børn og unge kan bekymre sig om Coronavirus/covid-19 og dens konsekvenser. Det kan være en udfordring som forældre at tale med sit barn på en måde, som både virker betryggende og samtidig giver en forståelse.

  Børns Vilkår har udarbejdet to videoer. Den ene video giver forældre råd til, hvordan de kan tale med børnene. Den anden video er lavet til børn og oplyser om Coronavirus/covid-19 på en måde, som børn kan forstå. Du kan finde videoerne på bornsvilkar.dk

  Det er også muligt på skrift at få viden om børns tanker og nogle råd til, hvordan man kan tale med sit barn afhængigt af barnets alder. Dette finder du på altompsykologi.dk

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år (PPR), Dagtilbud- og skolesocialrådgivere samt Sundhedsplejen i Furesø Kommune kan også give råd og vejledning. 

Abonner på nyt om corona

Der kommunikeres så hurtigt som muligt. Denne side opdateres løbende dagligt. Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mailboks, når der er nyt. Se mere på furesoe.dk/abonner

Coronavirus (english)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Boligerne udefra på Plejecenter Lillevang i Farum
Nyhed

Pårørende til beboere på plejecentre

I Furesø Kommune gør vi alt, hvad der står i vores magt for at passe på vores ældre og borgere, der er helbredsmæssigt sårbare.

Hjerte COLOURBOX3157145
Nyhed

Får du hjælp fra hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen?

Så tænker du i denne tid måske ekstra meget over, hvordan medarbejderne passer på dig, og hvordan de passer på sig selv?

Furesø Kommunes byvåben
Pressemeddelelse

Furesø samler frivilliges tilbud om hjælp på hjemmesiden

Vi lever i en anderledes tid med mindre social kontakt end normalt. Det kan føre til ensomhed. Furesø Kommune har nu samlet frivilliges tilbud om tele…

Vask hænder - host eller nys i ærmet
Pressemeddelelse

Furesø Kommune søger ekstra hænder til coronaberedskab

Furesø Kommunes ældre og udsatte har brug for nødvendig pleje og omsorg, også når de faste ansatte bliver syge af coronavirus. Derfor efterlyser kommu…

Sundhedsstyrelsen

Spørgsmål og svar om coronavirus

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbrud af coronavirus og se listen over risikoområder.

Kuffert

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvis du står overfor en rejse til et område med smitte, kan du orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Corona Hjælpenetværket

Har du brug for hjælp, eller vil du være frivillig hjælper? Så udfyld formularen på rodekors.dk/corona/hjælp

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17