Corona-hotline: 7020 0233

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om coronavirus her, på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline. Husk, at du skal ringe til din egen læge ved spørgsmål vedr. symptomer og sygdom.

Til dig der har symptomer på COVID-19
 • Hvad er symptomerne på COVID-19?

  Symptomerne på COVID-19 er typisk: Tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter.

  Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er ikke sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg får symptomer?

  Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med ny coronavirus og gøre følgende:

  1. Gå i selvisolation
  2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
  3. Vær særligt opmærksom på rengøring
  4. Ring til din læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test, også ved milde symptomer.

   

  I denne pjece forklarer Sundhedsstyrelsen de fire punkter, og hvad du skal være opmærksom på, hvordan du kan blive testet m.v.

  Pjece: Til dig, der har symptomer på COVID-19

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn får symptomer / bliver smittet?

  Børn med symptomer på COVID-19 bør isoleres og testes.

  Man kan dog vælge ikke at lade børn under 12 år teste af hensyn til barnet. I disse tilfælde skal  børn med symptomer på COVID-19 isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

  Hvis testen er negativ

  Hvis dit barns test er negativ, er barnet ikke smittet med ny coronavirus. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog altid, at du holder barnet hjemme ved symptomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges.

  Hvis testen er positiv

  Hvis testen er positiv, skal barnet holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis barnet ikke har eller får symptomer, skal barnet holdes hjemme i 7 dage efter, at testen er taget.

  Kontakt barnets dagtilbud/skole, så forældre til øvrige børn, der kan have været udsat for smitte, kan informeres og børnene testes.

  Omsorgsfuld isolation

  Børn har behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand.

  Hvis der ikke er andre, der kan tage sig af barnet, skal du derfor tage dig af barnet, som du ellers ville, men du skal være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring. Det gælder både, hvis det er dig, og hvis det er barnet, som er testet positiv.

  Hvornår må mit barn komme i dagtilbud / skole?

  Undlad at sende barnet i dagtilbud / skole m.v., med mindre barnet er testet negativ for ny coronavirus og barnet i øvrigt er rask.

  Barnet er rask, når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Det betyder at barnet skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter, fx udflugter og leg udendørs, uden at kræve særlig omsorg og pasning.

  Sundhedsstyrelsen informerer:

  Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.

  Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

  Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan gå i selvisolation i eget hjem?

  Du har mulighed for at blive isoleret uden for dit hjem, hvis du er smittet med coronavirus.

  Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, kan Furesø Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

  For at du kan få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

  Målgruppe:

  • Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og
  • som er selvhjulpne.

  Visitationskriterier:

  Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

  • deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har mulighed for rumadskillelse og/eller
  • deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
  • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

  Du kan ikke benytte isolationsstedet, hvis du afventer svar på test for coronavirus i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

  Hvis du er den raske i husstanden, kan du ikke benytte isolationsstedet, mens den smittede opholder sig i hjemmet. Kun personer testet positive for coronavirus må komme på et isolationssted.

  Varighed af isolationsopholdet

  Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet, 48 timer efter symptomerne er ophørt.

  Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet syv dage efter, at corona-testen blev foretaget.

  Kontakt

  Hvis du har behov for et isolationsophold, kan du kontakte Furesø Kommune:

  • Hverdage klokken 8.00-15.00 på telefon 7235 5630
  • Hverdage klokken 15.00-08.00 og i weekender på telefon 7235 5720.
 • Hvor kan jeg blive testet?

  På regionh.dk finder du en liste over alle Testcenter Danmarks testcentre i Region Hovedstaden - stationære såvel som mobile.

  Bemærk, at testen på et stationært testcenter kræver forudgående tidsbestilling på coronaprover.dk

  Find vej til Testcenter Danmarks corona-testcentre

Dagtilbud
 • Fuld åbningstid i alle dagtilbud

  Alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid.

  Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst.

  Ved aflevering skal forældre og børn vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 1 meters afstand.

 • Ved tilfælde af coronavirusudbrud i dagtilbud

  Hvis vi konstaterer smitteudbrud i Furesøs skoler eller dagtilbud, vil lederen så hurtigt som muligt kontakte forældrene. Herfra vil man få at vide, om klasser / stuer / grupper bliver sendt hjem, og hvordan man i så fald skal forholde sig.

  I denne pjece kan du læse om, hvad du som forælder skal gøre i tilfælde af smitte med ny coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge.

  Hent Sundhedsstyrelsens pjece til forældre – ved tilfælde af smitte med ny coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge

 • Mit barn er sendt hjem, hvad gør jeg nu?

  Dit barn kan blive sendt hjem i 2 tilfælde:

  • Som nær kontakt til en smittet.
  • I forbindelse med screening for COVID-19 for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen/stuen.

  Hvis dit barn er sendt hjem fra dagtilbud / skole pga. COVID-19 får du besked direkte fra lederen om, hvordan du skal forholde dig. Der er forskellige retningslinjer, alt efter om dit barn er en nær kontakt til den smittede eller ej. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig godt i det materiale, du får fra dagtilbuddet/skolen.

  Herunder har vi samlet svar på de hyppigste spørgsmål, når børn bliver sendt hjem.

  Hvornår skal mit barn testes? (om 0-dagen)

  Når børn sendes hjem til test, arbejder vi ud fra den såkaldte 0-dag (den dag hvor de berørte først har været i kontakt med den smittede). Lederen finder i samråd med den smittede frem til de dage, hvor den smittede har været sammen med andre.

  Lederen vil informere dig om, hvad 0-dagen er for dit barn, og hvornår dit barn skal testes. Orienter dig derfor grundigt i det materiale, du modtager fra dagtilbuddet / skolen.

  Hvem bliver sendt hjem?

  Det er kun børn, der har været i nær kontakt med en smittet, samt de stuer/klasser og medarbejdere, der indendørs har været sammen med den smittede, der sendes til test (screening). De får besked direkte fra lederen.

  Hvad med forældre og søskende?

  Barnets familie og andre, som barnet bor sammen med, behøver ikke blive hjemme, og kan godt gå på fx arbejde, i skole, ud for at handle osv. Alle i huset bør holde afstand til den, der er syg, så godt det kan lade sig gøre. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. 

  Læs mere i pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

  Hvorfor skal mit barn testes, hvis det ikke er betragtet som nær kontakt?

  Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen/stuen.

  Læs mere i pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

  Mit barn er ikke en nær kontakt. I skriver, han skal testes efter fire dage - i materialet fra Sundhedsstyrelsen står der hurtigst muligt - hvad er rigtigt?

  Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Herfra lyder meldingen at ikke -nære kontakter, der skal screenes, skal have foretaget en test på fjerdedagen. Den præcise dag vil stå i det materiale, du får fra skolen.

  Hvad med rengøring?

  Furesøs dagtilbud og skoler har generelt et stort fokus på rengøring, men når der konstateres smitteudbrud vil der bliver gjort ekstra rent i de berørte lokaler.

 • Bliv hjemme, hvis du er smittet eller har symptomer

  Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.

  Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme og kontakte egen læge eller 1813 med henblik på test for COVID-19.

  Læs mere om hvad du gør, hvis dit barn får symptomer eller bliver smittet med COVID-19.

  Hvis en i barnets husstand er smittet og syg med COVID-19, må barnet ikke komme i skole eller fritidsordning førend personen har været symptomfri i 48 timer. 

  Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.

  Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller i fritidsordning, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

 • Hvornår må man komme tilbage, hvis man har haft symptomer?

  Barnet må komme tilbage til dagtilbud, skole og fritidsordning: 

  • Efter negativ test for COVID-19, og hvis man i øvrigt er rask og kan deltage i skolens/FFOens almindelige aktiviteter
  • Efter mistanke om COVID-19 vurderet af egen læge og uden test: 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19
  • Nære kontakter til en COVID-19 smittet må komme tilbage efter én negativ test, eller hvis barnet har været hjemme i 7 dage, hvis der ikke foretages test.
 • Inspiration til leg med de små

  Vi står overfor en tid, hvor forældre kan komme til at være mere hjemme med deres børn end sædvanligt. Derfor har vi samlet en inspiration til gode, udviklende lege.

  Sproglege med dit barn

  Når dit barn leger, oplever det et behov for at kommunikere og udvikler derfor sit sprog. Dit barn får bl.a. et større ordforråd og kan udtrykke sig i lange sætninger, når du støtter og guider barnet i legen.

  Som forælder spiller du derfor en central rolle i dit barns sproglige udvikling. Her er ideer til nogle lege, som udvikler barnets sprog.

  Leg for de mindste (0-1 år)

  Små børn kan lide at lege med den samme genstand og gentage de handlinger, der er forbundet med en bestemt ting. Når dit barn vil lege med den samme ting eller vil lege den samme leg, er det fordi, det giver forudsigelse og tryghed. Men det giver også dig mulighed for at variere dit sprog, når dit barn vender tilbage den samme aktivitet eller genstand. Hvis dit barn er vild med at lege med ranglen, kan du udvide dit sprog og sige f.eks.: ”Ja, ranglen er hård eller blød. Nu rasler ranglen ikke. Den er stille.”

  Blæs sæbebobler (0-4 år)

  Sæbebobler er fantastiske! Lav sæbebobler med dit barn og tæl, hvor mange sæbebobler, der er. Snak om størrelser og form på sæbeboblerne. F.eks. ”Hvor er den største sæbeboble?”

  Sanglege (0-4) år

  Lege, som kæder bevægelse sammen med sange og lyde, er super gode til små børn. Du kan f.eks. synge Lille Peter Edderkop eller Klappe, Klappe kage og lave bevægelser til de forskellige ord, der bliver nævnt i sangene som fx kravle eller klappe. Få ideer til sanglege fra http://sangetilboern.dk/ eller prøv app’en ”Sanglege – børnesange med fagter”

  Lade-som-om lege (1-4 år)

  Dit barn efterligner, hvad du gør som fx køre bil, lave mad og vaske tøj. Det er med til at hjælpe barnet med at finde ud af, hvordan virkeligheden er. Deltag i de lege, dit barn er interesseret i og brug situationen til at stimulere dit barn sprogligt. Hvis dit barn leger at det kører tog, kan I snakke om, hvor mon toget er på vej hen?

  Find tingen (2-5 år)

  Leg en leg med dit barn, hvor I skiftes til at give hinanden små opgaver med at finde ting i hjemmet. I skal ikke sige genstandens navn, men hvad den kan bruges til, og hvor den findes. F.eks. ”det står i køkkenet og holder maden kold”.

  Rollelege (2-5 år)

  Børn elsker rollelege! Deltag i de rollelege, som dit barn byder dig ind til. Følg altid dit barns udspil, og leg med, når det er muligt, og når dit barn ønsker det. Styr ikke legen selv. På denne måde opnår du, at kommunikationen bliver med barnets interesse i fokus. Lav rollelege, hvor I har en dialog. I kan lege lærer eller læge eller tag udgangspunkt i en historie, som dit barn er vild med.

  Kategori-kast (3-5 år)

  Sig til dit barn, at I skal finde ting, der hører til et bestemt kategori fx dyr, der lever på savannen. Kast en bold til dit barn, mens du siger løve. Dit barn skal så kaste bolden tilbage til dig og samtidig nævne et andet dyr fra savannen.

  Spil sammen (3-5 år)

  Det er både hyggeligt, men giver også dit barn mulighed for at øve turtagning at spille spil sammen. Billedlotteri er et sjovt spil, som hele familien kan være fælles om. Skift til at råbe op, hvad der på kortet. Snak om de forskellige genstandes form og funktion.

  Leg med klodser

  Hvis I har nogle klodser liggende derhjemme og altid leger de samme lege igen og igen, så prøve ideerne til sjove huskelege her.

  Byt gerne om på rollerne ind i mellem, så det er dig, der skal prøve de huskelege, som barnet laver. På den måde bliver legen sjovere og barnet oplever, at det er helt OK ikke at kunne huske det hele hver gang – selv for voksne!

  Byg et tårn og husk rækkefølgen

  Start med at bygge et lille tårn af tre klodser i forskellige farver. Bed dit barn om at prøve at huske rækkefølgen på farverne, og lad derefter barnet bygge tårnet igen. Derefter kan du prøve at bygge et større og større tårn, indtil du løber tør for klodser! Du kan også gøre det lidt mere konkurrencepræget, hvis du spiller med flere børn – vælg en farverækkefølge, og se, hvem der først kan genbygge tårnet med farverne i den rigtige rækkefølge.

  Fortæl mig en historie

  Fortæl dit barn en historie. Du kan f.eks. starte med "Børnene fik fri fra skole og gik i parken med deres forældre". Bed dit barn om at fortælle dig den samme historie ved hjælp af små dukker eller figurer, der forestiller mennesker eller dyr – brug, hvad I har. Denne leg hjælper dit barn med at forstå rækkefølgen af handlinger i en historie, men også på en dag.

  Barnet udvikler sin korttidshukommelse og lærer desuden om tid!

  Find forskellene

  Lav to ens modeller af klodserne, men lav om på en eller to ting i den anden. Tag den første væk, og se, om barnet kan huske alle forskellene. Når dit barn er trygt ved denne leg, kan du ændre flere ting og bruge flere klodser.

  Find det, der mangler

  Dette er en meget simpel leg, du kan lege overalt med dit barn, så længe I har nogle klodser med. Sæt fire elementer foran dit barn, og bed barnet om at huske, hvad det ser. Bed barnet om at lukke øjnene, mens du fjerner et element, og se, om barnet kan gætte, hvad der mangler, når det åbner øjnene igen. For at gøre udfordringen større kan du tilføje flere elementer eller ændre rækkefølgen af elementerne og bede barnet gætte, hvor de stod før.

  I kan også skiftes, så du kan prøve det selv ... Er du klar til også at træne din EGEN hukommelse?

  Find to ens

  Det velkendte hukommelsesspil med et tvist er en sjov og god måde at få brugt resten af engangskrusene fra fødselsdagen på. Du skal bruge en håndfuld småting, der passer sammen to og to – større klodser og figurer fungerer perfekt og udgør ingen kvælningsfare. Sæt dem op i rækker, og gem dem derefter under krusene. Bed barnet om at vælge to krus og løfte dem for at se, om tingene under krusene passer sammen. Hvis de ikke gør, går turen videre til næste spiller. Hvis de passer sammen, får spilleren lov til at prøve igen. Vinderen er den person, der har fundet flest matchende ting. Held og lykke!

 • Psykologer, PPR-pædagoger, tale-hørekonsulenter og fysioterapeuter

  Psykologer, PPR-pædagoger, tale-hørekonsulenter og fysioterapeuter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er i kontakt med alle kommunens dagtilbud, og kan kontaktes via dagtilbudslederen.

  Møder med dagtilbud og familier kan enten holdes som fysiske møder i dagtilbuddene, der hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes, eller som videomøder.

  Test, vurderinger og træning af børn vil foregå i dagtilbuddet eller på Paltholmterrasserne 11A Farum. Det aftales nærmere.

  Har du brug for kontakt til Pædagogiske Psykologisk Rådgivning kan vi kontaktes på ppr@furesoe.dk eller på tlf. 7216 5664

 • Alle sociale arrangementer aflyses frem til 31. oktober

  Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses.

  Anbefalingen gælder også arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Skoler
 • Ved tilfælde af coronavirusudbrud i skole

  Hvis vi konstaterer smitteudbrud i Furesøs skoler, vil lederen så hurtigt som muligt kontakte forældrene. Herfra vil man få at vide, om klasser bliver sendt hjem, og hvordan man i så fald skal forholde sig.

  Hent Sundhedsstyrelsens pjece til forældre – ved tilfælde af smitte med ny coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge

 • Mit barn er sendt hjem, hvad gør jeg nu?

  Dit barn kan blive sendt hjem i 2 tilfælde:

  • Som nær kontakt til en smittet.
  • I forbindelse med screening for COVID-19 for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen/stuen.

  Hvis dit barn er sendt hjem fra dagtilbud / skole pga. COVID-19 får du besked direkte fra lederen om, hvordan du skal forholde dig. Der er forskellige retningslinjer, alt efter om dit barn er en nær kontakt til den smittede eller ej. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig godt i det materiale, du får fra dagtilbuddet/skolen.

  Herunder har vi samlet svar på de hyppigste spørgsmål, når børn bliver sendt hjem.

  Hvornår skal mit barn testes? (om 0-dagen)

  Når børn sendes hjem til test, arbejder vi ud fra den såkaldte 0-dag (den dag hvor de berørte først har været i kontakt med den smittede). Lederen finder i samråd med den smittede frem til de dage, hvor den smittede har været sammen med andre.

  Lederen vil informere dig om, hvad 0-dagen er for dit barn, og hvornår dit barn skal testes. Orienter dig derfor grundigt i det materiale, du modtager fra dagtilbuddet / skolen.

  Hvem bliver sendt hjem?

  Det er kun børn, der har været i nær kontakt med en smittet, samt de stuer/klasser og medarbejdere, der indendørs har været sammen med den smittede, der sendes til test (screening). De får besked direkte fra lederen.

  Hvad med forældre og søskende?

  Barnets familie og andre, som barnet bor sammen med, behøver ikke blive hjemme, og kan godt gå på fx arbejde, i skole, ud for at handle osv. Alle i huset bør holde afstand til den, der er syg, så godt det kan lade sig gøre. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. 

  Læs mere i pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

  Hvorfor skal mit barn testes, hvis det ikke er betragtet som nær kontakt?

  Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen/stuen.

  Læs mere i pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

  Mit barn er ikke en nær kontakt. I skriver, han skal testes efter fire dage - i materialet fra Sundhedsstyrelsen står der hurtigst muligt - hvad er rigtigt?

  Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Herfra lyder meldingen at ikke-nære kontakter, der skal screenes, skal have foretaget en test på fjerdedagen. Den præcise dag vil stå i det materiale, du får fra skolen.

  Hvad med rengøring?

  Furesøs dagtilbud og skoler har generelt et stort fokus på rengøring, men når der konstateres smitteudbrud vil der bliver gjort ekstra rent i de berørte lokaler.

  Hvad så med undervisningen i skolen?

  Hvis en eller flere elever er sendt hjem fra skolen på grund af mistanke om smitte med COVID-19, vil skolen så hurtigt som muligt tilbyde fjernundervisning til de ældste børn og sende opgaver til de mindste elever, der skal løses hjemme. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt.

 • Bliv hjemme, hvis du er smittet eller har symptomer

  Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.

  Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme og kontakte egen læge eller 1813 med henblik på test for COVID-19.

  Læs mere om hvad du gør, hvis dit barn får symptomer eller bliver smittet med COVID-19.

  Hvis en i barnets husstand er smittet og syg med COVID-19, må barnet ikke komme i skole eller fritidsordning førend personen har været symptomfri i 48 timer. 

  Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer.

  Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole eller i fritidsordning, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

   

   

 • Skoler og FFOer, åbningstider og forholdsregler

  Furesø Kommunes skoler har igen undervisning i alle fag og i det fulde timetal, og vi har igen den almindelige og fulde åbningstid i vores FFO’er for alle børn.

  I klasserne kan vi nu samles med mindre end en meters afstand mellem elever i samme gruppe. Vores medarbejdere og elever skal fortsat holde en god håndhygiejne og følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer, fx ved sang), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer eller faglokaler. Vi har heldigvis rigtig gode erfaringer fra coronatiden at bygge videre på.

  Hvis vi oplever flere smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever eller medarbejdere hjem, kan vi være nødt til at gå tilbage til nødundervisningen, men det er altså kun i helt særlige tilfælde, og det vil naturligvis blive fulgt op med information i Aula.

  Vi vil fortsat have ekstra opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med god håndhygiejne og hyppig rengøring, ligesom medarbejdere og børn fortsat skal blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom - også ved symptomer som forkølelse.

  Arrangementer holder vi udendørs eller i hallerne, så vi kun samles, så afstandskravet kan overholdes.

 • Erhvervspraktik fastholdes for elever i 8./9. klasse

  Alle elever i 8./9. klasse har i løbet af efteråret mulighed for at komme i erhvervspraktik.

  Vi har valgt at holde fast i muligheden for, at eleverne kan komme i erhvervspraktik, og de elever som har aftaler om erhvervspraktik kan gøre brug af den mulighed. Erhvervspraktikken kan give eleverne god inspiration til deres valg af uddannelse og være med til at afklare, hvilken vej de skal vælge efter folkeskolen.

  Erhvervspraktikken er også en god mulighed for at prøve at være på en rigtig arbejdsplads og få erfaring fra virkeligheden, og det er en mulighed for at afprøve en ide eller en drøm om ens fremtidig karriere.

  Vi har tillid til, at både de elever som kommer i erhvervspraktik og de praktiksteder, som tager imod eleverne, lever op til at de gældende regler og anbefalinger ift. at forebygge spredningen af Coronavirus, og at både elever og praktikstederne tager de fornødne forholdsregler for at beskytte sig selv og hinanden mod smitte ved hjælp af værnemidler, god håndhygiejne, afstand osv.

  Som kommunal arbejdsplads er vi glade for at modtage elever i erhvervspraktik, og vi stiller os som regel gerne til rådighed.

  I år er vi desværre nødt til at aflyse erhvervspraktikkerne i vores plejecentre og dagtilbud af hensyn til at undgå spredning af Coronavirus. Vores vurdering er, at vi i plejecentrene og dagtilbuddene har en særlig forpligtelse til beskytte både vores yngste og ældre borgere og deres pårørende, vores medarbejdere og vores erhvervspraktikanter fra smitterisiko med Coronavirus. Vi er nødt til at begrænse antallet af personer som færdes i vores plejecentre og dagtilbud, og som er sammen med vore yngste og ældste borgere, da vi af omsorgs- og plejehensyn ikke altid kan tage de fornødne forholdsregler ift. afstande, og i dagtilbuddene kan vi af pædagogiske hensyn ikke benytte værnemidler, som f.eks. ansigtsvisir, handsker m.m. i omgangen og omsorgen for børnene.

  Samtidig har vi fået oplyst, at flere andre stor arbejdspladser desværre også aflyser elevernes muligheder for at komme i erhvervspraktik. Det gælder militæret og en stor del af regionens hospitaler, som har lukket for praktik (Gentofte og Herlev har stadig mulighed for 3 dages praktik i deres faste uger). Endvidere oplyser en del virksomheder, at deres medarbejdere i større og større omfang arbejder hjemmefra, og at aftalerne om erhvervspraktik i den optik ikke er aktuelle i øjeblikket.

  Vi håber, at de elever som har fået aflyst deres aftaler om erhvervspraktik får mulighed for at finde andre muligheder, som har deres interesse.

  For de elever som ikke får mulighed for at gennemføre deres erhvervspraktik som planlagt, vil det være op til skolerne at tilrettelægge undervisningsforløb for eleverne, mens deres kammerater er i erhvervspraktik. Det er også en mulighed, at I som skole/FFO tilbyder praktik fx til de elever, der skulle have været i en børnehave.

 • Introforløb og brobygning gennemføres

  Efter Børne og undervisningsministeriets anbefalinger gennemfører vi introforløb i 8. klasse og brobygning i 9. og 10. klasse. Introduktionskurser og brobygning aflyses kun, hvis sundhedsmyndighederne har givet et konkret påbud eller anbefaling til en grundskole eller en ungdomsuddannelsesinstitution, som umuliggør gennemførelsen efter de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Det er muligt at blande elever på tværs af klasser, skoler og kommuner i disse forløb - det gør vi selvfølgelig inden for de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Brobygning skal foregå på den institution, der brobygges til. Det er intentionen, at introforløb skal foregå på ungdomsuddannelsesinstitutionen, men det kan også gennemføres som fx et mix af tilstedeværelse så længe intentionen med forløbet overholdes.

 • Kontaktinformationer til skolerne ifm. corona

  Lyngholmskolen:
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7235 7650, alle hverdage kl. 9.15–10.15 og 14-15

  Lille Værløse Skole:
  lillevaerloeseskole@furesoe.dk
  Kontakt: Skoleleder Peter Thomsen, tlf.: 7216 4645. Kontoret har åbent alle hverdage kl. 07.45-15.15

  Syvstjerneskolen:
  syvstjerneskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4608 , alle hverdage kl. 10-12

  Søndersøskolen
  sondersoskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4995 / 7216 4214, alle hverdage kl. 9-10

  Hareskov Skole:
  hareskovskole@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5320, alle hverdage kl. 9-10 og 13-14

  Stavnsholtskolen:
  Stavnsholtskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5677, alle hverdage kl. 11-12

  Solvangskolen:
  Solvangskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4219, alle hverdage kl. 8-9   

 • Hvornår må man komme tilbage, hvis man har haft symptomer?

  Barnet må komme tilbage til dagtilbud, skole og fritidsordning: 

  • Efter negativ test for COVID-19, og hvis man i øvrigt er rask og kan deltage i skolens/FFOens almindelige aktiviteter
  • Efter mistanke om COVID-19 vurderet af egen læge og uden test: 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19
  • Nære kontakter til en COVID-19 smittet må komme tilbage efter én negativ test, eller hvis barnet har været hjemme i 7 dage, hvis der ikke foretages test.
 • Alle sociale arrangementer aflyses frem til 31. oktober

  Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses.

  Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen.

  Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Anbefalingen gælder også arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Plejehjem og midlertidige pladser

Furesø Kommune har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv. Påbuddet er 1. oktober forlænget frem til 1. november 2020, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

 • Hvem må komme på besøg på plejehjemmene frem til 1. november?

  Alle må komme på besøg, men der er forskel på, hvor besøget må finde sted.

  Den nærmeste pårørende til en beboer

  På plejehjemmene kan den nærmeste pårørende til en beboer fortsat besøge sin kære indendørs.

  Den enkelte beboer skal i samarbejde med sine pårørende og plejehjemmet definere, hvem den nærmeste pårørende er. Det er kun denne ene person, der må besøge beboeren indendørs i boligen i hele restriktionsperioden.

  Den ’eneste nærmeste pårørende’ kan være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

  Vær opmærksom på at særlige regler for Lillevang, følg med på Lillevangs egen hjemmeside. 

  Andre pårørende til en beboer end den nærmeste

  Pårørende / bekendte til beboere, som ikke er 'den nærmeste' må midlertidigt kun besøge deres kære udendørs. Det foregår i telte, som vi kendte det fra foråret.

  Udendørsbesøg skal aftales med plejehjemmet inden ankomst. Det er for at tilstræbe, at besøg foregår fleksibelt, individuelt, omsorgsfuldt og på en måde, så risiko for spredning af smitte på plejehjem og midlertidige pladser reduceres mest muligt.

  Pårørende til kritisk syge eller døende

  Er en beboer kritisk syg eller døende kan pårørende fortsat komme på besøg. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, må godt hente ejendele, der har tilhørt den pågældende beboer.

  Medarbejdere / behandlere

  Ansatte og personer, der kommer for at levere sundhedsbehandling til beboere, må også fortsat komme.

  Besøg, der følger retningslinjerne

  Hvert plejehjem sørger for at sikre, at indendørs og udendørs besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

  Hvor længe gælder restriktionerne?

  De midlertidige besøgsrestriktioner er fra den 1. oktober forlænget frem til 1. november 2020 med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

 • Besøgende skal være helt uden symptomer

  Det er vigtigt, når man besøger sårbare ældre, at man møder op helt uden symptomer på sygdom, fx corona-virus (hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis du har symptomer eller er i tvivl, så udsæt besøget til en anden dag.

 • Når en beboer er isoleret pga. mistanke om coronasmitte

  Hvis din pårørende er isoleret, skal besøg aftales på forhånd, så du bliver instrueret i brug af værnemidler.

 • Afstand på 2 meter til beboeren

  Der kan ikke komme flere besøgende på samme tid, end at det er muligt at overholde 2 meters afstand til plejehjemsbeboeren. Familie og beboerens venner bedes koordinere besøg mellem hinanden, så der ikke er for mange besøgende på samme tid.

  Besøgende bør holde 1 meters afstand til hinanden, medmindre man er fra samme husstand. Hvis der er mindre børn med, skal barnet sidde hos eller ved siden af den voksne under hele besøget.

  Hvis der er en særlig situation, fx et hørehandicap, så afstanden ikke kan holdes, udleveres visir til enten beboer eller besøgende. En gåtur er også en mulighed, men beboeren eller den besøgende skal bære visir og være særligt opmærksom på håndhygiejne og at holde afstand til andre mennesker. Det anbefales, at gåturen ikke foregår i områder med mange mennesker.

 • Vask eller afsprit hænder

  Sprit hænderne af, inden du går ind på plejehjemmet eller lige efter du er gået ind i din pårørendes bolig. Følg de lokale instrukser.

  Vask eller sprit hænder i løbet af besøget, hvis du har rørt ved noget urent, eller inden du rører ved fx mad- og drikkevarer.

  Coronavirus udgør stadig en smitterisiko for os alle. Et af de bedste våben er hyppig håndvask eller afspritning af hænder. Hvis en person er smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til hænderne og derfra til andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre.

  Håndvask, med vand og sæbe, eller afspritning af hænderne, er lige gode løsninger til at forebygge smitte.

 • Undgå håndtryk, kys og kram

  Hvis der opstår en spontan situation med fysisk kontakt med din kære, så hjælp din pårørende med at få vasket eller sprittet hænder og gør det samme selv. Giv gerne besked, når du forlader plejehjemmet.

  Hvis du på forhånd vurderer at tæt, længerevarende fysisk kontakt ikke kan undgås (fx fordi den beboeren ikke kan kontrollere det), så er det hensigtsmæssigt at bruge ansigtsvisir. Desuden er det vigtigt at vaske eller afspritte sine hænder inden berøring og igen umiddelbart efter kontakt. Det er både den besøgende og beboeren, der skal huske håndvasken. Fysisk kontakt bør afgrænses til at holde i hænder. Du kan altid bede om at få udleveret et ansigtsvisir.

 • Kontakt til personalet

  Hvis I har brug for kontakt til personalet under besøget, så kontakt dem telefonisk eller brug nødkald. Vi vil rigtig gerne drøfte jeres spørgsmål og muligheder i den nuværende besøgsordning med jer, men vil også gerne undgå unødig trafik i gangarealerne.

 • Rengøring efter besøg af den pårørende/besøgende

  Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan hjælpe os med at aftørre de kontaktflader, du har været i berøring med under dit besøg. Hvis du ikke har mulighed for at gøre dette, må du meget gerne orientere os, når du forlader plejehjemmet igen. Så tager personalet sig af rengøringen.

  Udendørs: Bord og stole i telte og på fælles terrasser aftørres efter besøg. Følg anvisningen i teltet. Det er ikke nødvendigt på private terrasser, da de kun benyttes af beboeren.

  Indendørs: Kontaktpunkter og flader, som du har berørt under besøget (fx sengebord, sofabord, stoleryg/armlæn, dørhåndtag) afsprittes på vejen ud. Der er enten adgang til en bøtte med spritservietter når du kommer, eller du finder en bøtte i boligen. Efter aftørring smides spritservietten ud.

 • Ønske om ture udenfor plejecentret, fejringer etc.

  Vi anbefaler stadig at undgå ture ud af huset og besøg hos andre. Så snart man bevæger sig udenfor plejecenteret øges smitterisikoen ved kontakt med andre/flere mennesker og ved kontakt med andre overflader i fx bil, omgivelser etc.

  Hvis I har en særlig situation, hvor ønsket om besøg udenfor plejehjemmet er stort, så kontakt os, så vi kan vejlede jer bedst muligt. Kontakt os også, hvis vi skal tale om en konkret fejring fx af en fødselsdag.

 • Servering under besøget

  Hvis du ønsker at servere mad og drikke under besøget, anbefaler vi at benytte engangsservice. Husk rene hænder både før servering og efter afrydning.

 • Kortvarig nedlukning ved smitteudbrud

  I tilfælde af smitteudbrud på et eller flere af Furesøs plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Det kan betyde, at et eller flere plejehjem kortvarigt lukker ned for besøg, hvis der fx er mistanke om smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller, hvis antallet af smittede personer i Furesø Kommune er over 20 smittede pr. 100.000.

 • Særligt på de enkelte plejehjem

  På plejehemmenes egne hjemmesider kan du følge med i nyheder samt lokale tiltag og forholdsregler

  Lillevangs hjemmeside

  Solbjerghavens hjemmeside

  Svanepunktets hjemmeside

Botilbud, rådgivning, dagtilbud mv.

Du kan herunder finde overblik over, hvordan coronakrisen påvirker tilbuddene til borgere med særlige behov.

 • Botilbud

  Furesø Kommune har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til bosteder frem til den 5. oktober 2020, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet. Det indføres som reaktion på det stigende antal corona-smittede i hovedstadsområdet.

  Hvilke bosteder er omfattet af restriktionerne?

  Besøgsrestriktionerne omfatter bostederne Svanepunktet, Langkærgård, Lynghuset og Jonstrup. På bostederne må 1-2 af borgerens fast besøgspersoner fortsat komme på besøg indendørs, mens andre gæster kun må komme på besøg udendørs.

  Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

  Aftal besøgene på forhånd

  Besøg skal aftales på forhånd, og du kan se de særlige betingelser i denne folder.

  Kontakt bostederne, hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål kan du kontakte lederne nedenfor:

  Morten Ulrik tlf.: 72165050, leder af botilbuddene Svanepunktet og Langkærgård

  Sune Blom tlf.: 72165845, leder af boligerne Højeloft Vænge og Overgangsboligerne

  Jacob Arnstrup tlf.: 72165053, leder af botilbuddet Jonstrup

 • Voksne med handicap

  Borgere der har en kontaktperson, kan komme i kontakt med ham eller hende på det telefonnummer, borgeren normalt bruger.

  Borgere der ikke har en kontaktperson og har brug for at tale med en socialrådgiver fra kommunen kan ringe til 7216 5258 eller 7235 5675.

 • Dagtilbud- og skolesocialrådgivere

  Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne arbejder delvist hjemmefra, men står klar til at tage imod opkald fra de borgere, som kan få behov for råd og vejledning, ligesom de vil deltage i virtuelle eller fysiske møder i det omfang det vurderes nødvendigt. Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne vil kunne yde råd og vejledning, ligesom de kan henvise til andre relevante instanser, hvis dette er relevant.

  Navn

  Telefon

  Tine Eefsen 7216 5395
  Charlotte Carlsen 7216 5010
  Rikke Martin Møller 7216 4434
  Mette Ebbesen 7216 5627
 • Bekymringer for et barn eller en ung under 18 år

  Hvis man er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, kan man give sin bekymring videre til Center for Børn og Voksne. Det kan være bekymringer, der opstår på grund af den særlige situation, men det kan også være andre former for bekymringer.

  Bekymringer der sendes til Center for Børn og Voksne vil blive håndteret også i denne periode med et særligt beredskab. Du kan læse mere om, hvordan du giver sin bekymring videre på furesoe.dk/bekymretforetbarn

 • Reaktioner fra børn og unge

  Der vil være både børn og forældre, som vil opleve et pres, når der skal skrues ned for sociale aktiviteter for at mindske smitte. Mange forældre vil samtidig med at have børn hjemme også skulle arbejde hjemmefra. Nogle familier vil opleve at komme til at stå i situationer, hvor konfliktniveauet kan stige, fordi børnene har et afsavn til deres venner.  

  Nogle forældre vil opleve, at børn og unge kan bekymre sig om Coronavirus/covid-19 og dens konsekvenser. Det kan være en udfordring som forældre at tale med sit barn på en måde, som både virker betryggende og samtidig giver en forståelse.

  Børns Vilkår har udarbejdet to videoer. Den ene video giver forældre råd til, hvordan de kan tale med børnene. Den anden video er lavet til børn og oplyser om Coronavirus/covid-19 på en måde, som børn kan forstå. Du kan finde videoerne på bornsvilkar.dk

  Det er også muligt på skrift at få viden om børns tanker og nogle råd til, hvordan man kan tale med sit barn afhængigt af barnets alder. Dette finder du på altompsykologi.dk

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år (PPR), Dagtilbud- og skolesocialrådgivere samt Sundhedsplejen i Furesø Kommune kan også give råd og vejledning. 

 • Rådgivningscafeerne

  Rådgivningscafeerne har normal drift.

  Læs mere om rådgivningscafeerne her

 • Værestederne

  Værestederne har normal drift.

  Læs mere om værestederne her

 • §§82m 85 og 99

  §§82m 85 og 99 har genoptaget normal drift

Sundhed og omsorg
 • Hjemmeplejen og hjælpemidler

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager i denne tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

 • Hvis borgere, der modtager pleje, i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være indlagt på hospitalerne.

  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet. 

  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

 • Tandplejen

  Tandplejen har åbent på begge klinikker. Der indkaldes patienter i prioriteret rækkefølge. Det vil kun være muligt at møde op på klinikkerne med en forudgående aftale.

  Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi sikre både patienter og personale.

  Du kan læse mere på tandplejen.furesoe.dk

 • Rehabilitering og genoptræning

  Rehabiliteringscentret 

  Der er gjort ekstra senge klar på Rehabiliteringscentret, så vi er klar til at tage godt imod borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere, fordi hospitalsengene skal være klar til at håndtere behandlingskrævende corona-smittede. 

  Genoptræningscentret

  Der er fortsat kun individuel genoptræning efter sundhedsloven, og ikke holdundervisning. Vedligeholdende træning efter serviceloven er under genetablering. 

  Der bliver åbnet gradvist for borgere henvist efter Sundhedsloven § 140 og §140a i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens (SST) udmeldinger og definitioner af kritisk tilstand og tab af funktionsniveau.

  Borgere, der ikke kan tilbydes genoptræning pr. fremmøde tilbydes fortsat opfølgning og vejledning via telefon og skype. 

  Læs mere på Furesø Kommunes Genoptræningscenters egen hjemmeside.

 • Aktivitetstilbud

  På Aktivitetscentre, Skovgården og Gedevasevang er cafeerne og begrænsede antal aktiviteter også åbne. Nu åbner også en del af motionsrummene på Gedevasevang, hvis man aftaler det på forhånd. Dagtilbuddet Lillevang er i gang med en mere opdelt genåbning. Sidste hold kommer i gang den 22. juni.

  Skovgården

  Siden nedlukning af Danmark 12. marts har Skovgårdens medarbejdere være hjemsendt og i nødberedskab, og alle Skovgårdens brugere har som alle andre skulle forholde sig til afstand og sprit samt karantæne i forhold til familie og venner. Alle Skovgårdens arrangementer til og med 1. september er blevet aflyst inklusiv sommerfest, udflugt og miniferie. Selvom vejret har været skønt og solrigt, har det føltes som ”Det forsvundne forår”, hvor vi mere eller mindre er blevet afskåret fra alle de skønne fornøjelser men mest af alt den gode hverdag. Nu er vi igen på vej tilbage om end med små skridt – det gælder også for Skovgården. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og sprit, og aktiviteterne vil tage til i takt med udmeldinger fra myndighederne.

  Fra juni er Café Skovgården igen åben i tidsrummet 8.30 – 15.00 for salg af kaffe, brød og kage. Mellem kl. 11.30 – 13.00 serveres der varm mad og smørrebrød. Du skal ikke længere reservere bord, når du ønsker at spise i caféen, men du er velkommen til at sætte dig, hvor der er dækket op. Der må fortsat kun være 10 personer i caféen ad gangen, så tjek inden du går ind.

  Receptionen vil være åben i tidsrummet kl. 10.00 – 13.00 for bl.a. holdtilmelding.

  Aktivitetshold i det fri er også i gang.

 • Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen besøger alle nyfødte, alle spæd- og småbørn og har kontakt med skolebørn på skolerne.

  Nogle gruppetilbud er aflyst. Dette skyldes et ønske om at minimere social kontakt for at undgå smitte med Corona. Har du spørgsmål kan du altid kontakte os.

  Læs mere på sundhedsplejen.furesoe.dk

Borgerservice og Jobcenter

Da Furesø Kommune fortsat følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil borgerne møde spritflasker og mødelokaler med færre deltagere end før corontiden. Borgere opfordres også til at ringe eller booke tider elektronisk inden, de møder op fysisk i Borgerservice, Jobcentret eller andre dele af kommunen.

 • Borgerservice har åbent for bestillingstider

  Fra mandag den 15. juni genåbner Furesø Kommunes Borgerservice for bestillingstider.

  Hvis du skal nå at have pas klar til sommerferien, eller hvis du skal bestille kørekort, så kan du nu bestille en tid hos Borgerservice.

  Det er vigtigt, at du bestiller tid, inden du møder op, da der kun er adgang for bestillingstider.
  Når du har bestilt tid, møder du op på adressen: Bymidten 48, 3500 Værløse ved hovedindgangen til Galaksen, hvor du vil blive hentet.

  Du kan bestille tid på furesoe.dk/borgerservice eller ringe til kontaktcentret på 7235 4000.

  Vielser kan igen foregå på Furesø Rådhus.

 • Besøg på rådhuset og jobcentret

  Jobcentret er åbent for borgere, der har en aftale. 

  Furesø Rådhus er åbent for borgere i dagtimerne.

 • Gratis mundbind til udvalgte borgere

  Det er et krav at bære mundbind i kollektiv trafik på alle timer af døgnet. Derfor udleverer Furesø Kommune, efter Sundhedsstyrelsens anbefaling, mundbind til borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Disse grupper af borgere kan få udleveret 5-10 stk. mundbind ad gangen til brug i kollektiv transport.
  Mundbindene kan hentes i jobcentrets reception på Hvedemarken 3-5 i Farum. Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 10.00-17.00.
Kultur, fritid og erhverv

Du kan herunder blive klogere på, hvordan coronasituationen påvirker kultur, fritid og erhvervsområdet. Du kan også blive meget klogere på furesoe.dk/coronaerhverv

 • Max 50 personer må forsamles

  Forsamlingsloftet på 50 personer gælder i hele Danmark fra d. 26. september kl. 12.00. Loftet er lovpligtigt. 

  Gode råd til den praktiske afvikling af arrangementer 

  • Alle aktiviteter skaleres ned til ikke at omfatte mere end 50 deltagere. Trænere/undervisere, deltagere, forældre med mere tæller alle med.
  • Vi henstiller til særlig opmærksomhed på overgangene mellem hold og aktiviteter, da der vil være flest personer omkring faciliteten netop der. 
  • I den samme hal/facilitet må I gerne være flere grupper af 50 deltagere, så længe disse grupper holdes fuldstændig adskilt (hver sin ind- og udgang, ingen fællesbrug af faciliteter). 
  • Det skal være tydeligt markeret, hvilke områder de enkelte grupper må færdes i. Hvert enkelt område skal leve op til gældende afstandskrav i forhold til aktiviteten.
  • Sociale arrangementer - eller den del af et arrangement, der har en social karakter - udskydes eller aflyses.
 • Regler ved servering indendørs

  Caféer og andre steder med indendørsservering skal følge myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for at sprede coronavirus.

  Disse retningslinjer gælder også for caféer, caféterier og kantiner, det ligger i tilknytning til kultur- og idrætsfaciliteter - både offentlige og selvejende. Afvikler en forening et spisearrangement gælder de samme regler. 

  Regler, der skal overholdes: 

  • Den tilladte åbningstid begrænses til kl. 22.00.
  • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir for både gæster og personale, der færdes i serveringsarealet.
  • Når gæsten sætter sig ved et bord, må mundbindet tages af. Dette skal bæres hver gang, gæsten færdes i serveringsarealet. (Børn under 12 år er som udgangspunkt undtaget).   
  • Der indføres krav om skilte, der angiver, hvor mange personer, der maksimalt kan være på serveringsstedet.
  • Skærpet fokus på at overholde kravet om 1 meters afstand.

  Kiosker og andre salgssteder med fødevarer, hvor der ikke er borde og stole, er undtaget for disse retningslinjer.

 • Private arrangementer i forsamlingshuse

  Private arrangementer i forsamlingshusene er også underlagt forsamlingsloftet på max 50 deltagere.

  Det enkelte forsamlingshus kan dog være begrænset til færre deltagere end 50 grundet andre myndighedskrav.  

  Arrangørerne af sociale, private arrangementer skal sikre, at gæsterne sidder med minimum 1 meters afstand imellem sig. 

  Hvis der er sang og tale, er afstanden 2 meter.

  Det anbefales desuden, at private fester - i det omfang det er muligt -afsluttes klokken 22.


  Vigtig info om brug af Furesø Kommunes festlokaler ifbm. Covid 19

  Du kan leje Furesø Kommunes festlokaler, Ellegården og Smedegade. 

  Når du lejer et lokale til private sammenkomster i Furesø Kommunes lokaler, er det dit ansvar at følge myndighedernes retningslinjer.

  Så længe vi er underlagt myndighedernes retningslinjer omkring corona gælder følgende:

  • Et evt. forsamlingsforbud skal altid følges, og lokalet må ikke benyttes af flere end det antal, som forsamlingsforbuddet tillader.
  • Lade og Stald, Ellegården: Rummer max 162 personer, men max 50 må være forsamlet. 
  • Smedegade rummer max 40 personer.
 • Kulturhuse

  Åbning af kulturhuse

  Vores kulturhuse er åbne - herunder Farum Kulturhus, Galaksen, Stien, Mosegården, Billen, foreningslokaler samt Træ- og metalværkstedet.

  I Farum Kulturhus er cafe, alle foreningslokaler og værksteder åbne for aktiviteter, dog er omklædningsrum lukkede indtil videre, og indtil videre holder huset også lukket om søndagen.

  Vores aktiviteter er også i gang igen med et efterårskatalog spækket med oplevelser. Alt bliver selvfølgelig afviklet iht. altid gældende retningslinjer i forhold til antal, afstande og rengøring. Du kan læse hele kataloget her:

  https://flipflashpages.uniflip.com/3/106883/1106170/pub/html5.html

   

  Farum Kulturhus

  Åbningstider:

  Farum Kulturhus:

  Mandag – torsdag                     08.00–21.00

  Fredag                                            08.00–19.00

  Lørdag                                            09.00–16.00

  Søndag                                           Lukket

  Café Frk. Fryd:

  Mandag – fredag                       10.00–17.00

  Lørdag                                            10.00–15.00

  Fra september fællesspisning hver tirsdag kl. 18.00

  Stien                  09-23 alle ugens dage

  Billen                 10-22 alle ugens dage          

  Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert.

  Galaksen

  Galaksens administration har ingen fast åbningstid og arbejder så vidt muligt hjemmefra pga COVID-19. Du får derfor lettest fat i Galaksens personale ved at sende en mail på info@galaksen.dk

  Café Cassiopeia:

  Mandag-torsdag kl. 10:00-16:00

  Fredag kl. 10:00-14:00

  Lørdag kl. 9:00-14:00. Køkkenet lukker for bestillinger kl. 13:30 på lørdage.

  I oktober og november er der fællesspisning hver onsdag fra kl. 17:30-19:00.

  Cafeen er desuden åben i forbindelse med alle events i Galaksen og leverer forplejning i forbindelse med møder og konferencer.

  Se www.galaksen.dk for yderligere information.

 • Svømmehaller

  Værløse Svømmehal

  For at mindske smittespredningen er Værløse Svømmehal per 21/9 lukket for offentlig adgang til selve svømmesalen (med 3 bassiner) i nedenstående tidsrum.

  Mandag-torsdag fra kl. 16:30-20:00/21:00.

  Lukningen gælder foreløbig til og med 31/10. 

  Vores relax afdeling er stadigvæk åben.

  For at overholde afstandskravene i blandt andet baderum, er det nødvendigt at vores gæster booker en svømmetid på forhånd.

  Åbningstiderne er (10/8-2020 til 31/5-2021):

  • Mandag: 7:00–20:00
  • Tirsdag:  7:00–20:00
  • Onsdag: 7:00-21:00
  • Torsdag: 7:00 – 20:00
  • Fredag: 7:00-18:00
  • Lørdag: 9:00-15:00
  • Søndag: 9:00-15:00

  Åbningstider relax afdelingen 10/8-2020 til 31/5–2021

  • Mandag: 7:00-20:00
  • Tirsdag: 7:00-20:00
  • Onsdag: 10:30-21:00
  • Torsdag: 7:00-20:00
  • Fredag: 7:00-18:00
  • Lørdag: 10:00-15:00
  • Søndag: 10:00-15:00

  Betaling af billetter vil stadigvæk foregå i vores billetsalg.

  Book svømmetider på Værløse Svømmehals hjemmeside

  For yderligere information henviser vi til vores Retningslinjer & FAQ på Værløse Svømmehals hjemmeside

  Farum Svømmehal

  Farum Svømmehal er åben for adgang til morgensvømning i 25 meter-bassinet og 50 meter-bassinet.

  Åbningstider for morgensvømning: 

  • Mandag: 6.00-8.50
  • Tirsdag: 6.00-8.50
  • Onsdag: 6.00-8.50
  • Torsdag: 6.00-8.30
  • Fredag: 6.00-8.50
  • Lørdag: 7.00-8.50
  • Søndag: 7.00-8.50

  Læs mere på farumsvommehal.dk

  Retningslinjer for brug af svømmehallen

  • Saunaen er åben.
  • Benyt kun svømmehallen, hvis du er fri for hoste, nys mm.
  • Føler du dig den mindste smule sløj, så bliv hjemme.
  • Vær opmærksom, og vis hensyn = giv plads
  • Afsprit hænder ved ankomst.
  • Garderobeskabene kan ikke anvendes. Tag meget gerne dit tøj med ind i svømmehallen, og stil det langs væggen.
  • Benyt meget gerne eget udstyr, som bør afsprittes inden brug. Benytter du svømmehallens, skal det ligeledes afsprittes før og efter brug.
  • Hold to meters afstand til andre svømmere og personale.
  • Undgå at lave dryland, opvarmning eller andet tørtræning på land i svømmehallen.

  GENERELT: Følg personalets anvisninger – som skal efterleves ubetinget.

 • Musikskolen

  Furesø Musikskole er åben. Vi overholder Danske Musik- og Kulturskolers retningslinjer om afstand og lokalers m2 hvorfor nogle eventuelt kan opleve at skulle have undervisning i et andet lokale end de er vant til.

  Sundhedsstyrelsens gængse regler følges, og derudover iværksættes følgende tiltag:

  • Kun den enkelte elev og læreren kan være tilstede i undervisningslokalet med minimum 2 meters afstand mellem hinanden.
  • Eleven og læreren skal spritte hænder grundigt før og efter hver lektion
  • Læreren må kun hjælpe eleven med at stemme elevens instrument med plastichandsker på – og derefter spritte hænder.
  • Lærer og elever må under ingen omstændigheder bruge samme instrument
  • Eleverne bedes komme uden forældre og vente udenfor musikskolen, hvis de kommer i god tid og først gå ind nogle få minutter før deres time.
  • Håndtag, nodestativer, stole, m.m. sprittes af mellem hver elev af læreren.
  • Hvis eleven inden for de seneste 2 døgn før timen har haft symptomer, skal eleven ikke komme til undervisning. Hvis eleven inden for de seneste 14 dage før timen har været sammen med pårørende eller andre med symptomer, skal eleven ikke komme til undervisning.

   

  Generelle anbefalinger for alle kunstarter udarbejdet af DMK

  • Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen.
  • Der skal være mindst 4 m2 person i lokalet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
  • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav. forældre med mindre børn afventer udendørs eventuelt i andet lokalet, hvorefter lærer afhenter/afleverer børnene.
  • Elever og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt, og opholdsrum og lign. afspærres om nødvendigt.
  • Elever og lærer bruger egne instrumenter, når det er muligt.
  • Lokalerne udluftes regelmæssigt ved soloundervisning.
 • Biblioteker

  Farum og Værløse biblioteker

  Farum og Værløse biblioteker genåbner med normal personalebetjent åbningstid.

  Du kan bruge biblioteket stort set, som du plejer, dog er legetøj i børnebiblioteket fjernet.

  Der er delvist åbent for selvbetjening i bibliotekerne, se åbningstider på www.furbib.dk

  Hareskov bibliotek

  Det selvbetjente bibliotek i Hareskov er fortsat lukket.

 • Opfordring til selvejende faciliteter

  Selvejende faciliteter opfordres til at følge kommunes retningslinjer.

  Vi beder bestyrelserne i vores selvejende faciliteter om især at være opmærksomme på forsamlingsloftet på 50 deltagere og den interne, praktiske afvikling af arrangementer, som man kan læse her på hjemmesiden.

  Det er den enkelte bestyrelse i den selvejende institution/facilitet, der bærer det fulde ansvar for at efterleve retningslinjerne. 

Til foreninger

Foreninger skal tage mange og ikke mindst nye hensyn som følge af corona-epidemien. På denne side kan du orientere dig om retningslinjerne for foreninger i Furesø Kommune i forbindelse med genåbningen af foreningslivet og offentlige faciliteter.

Hent corona-appen Smittestop

Danmarks officielle app i kampen mod coronasmitten er nu klar til at blive hentet ned til din telefon. Appen skal hjælpe med at optrevle og stoppe corona-smittekæder, inden de løber løbsk.

Drift af Furesø

Du kan orientere dig herunder på, hvordan coronasitutationen påvirker driften af Furesø såsom eksempelvis gadelys og genbrugsstationer.

 • Genbrugsstationer

  Benyt kun genbrugsstationen, hvis det er nødvendigt.

  Åbningstiden på begge kommunens genbrugspladser er kl. 10-18 alle ugens dage. Den daglige åbningstid på Værløse genbrugsstation er dermed udvidet med en time.

  Spejdernes Genbrug

  Spejdernes Genbrug tager imod jeres varer de kommende søndage i august med start søndag den 2. august fra klokken 15.00-18.00.

  Læs mere på: www.spejdernesgenbrug.dk

  Du kan igen få udleveret kompost

  Fra mandag den 11. maj er der igen åbnet op for udlevering af kompost fra genbrugsstationerne i Farum og Værløse.

  Bemærk, at du selv skal medbringe skovl, kost og handsker til formålet!

  Venligst, overhold personalets anvisninger, afstandsregler og begræns opholdet ved kompostbunken til et minimum.

  Anbefalinger når du besøger genbrugsstationerne

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
  • Udskyd aflevering af affald fra større projekter til senere på foråret, når adgangsbegrænsningen lempes.
  • Medbring venligst IKKE børn på genbrugspladserne før adgangsbegrænsningen lempes. Når restriktionerne igen ophæves, er børn som altid hjerteligt velkomne, sammen med deres forældre!

Coronavirus (English)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Corona Erhverv

Find flere informationer målrettet til foreninger og erhverv på furesoe.dk/coronaerhverv

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Corona, skilt
Nyhed

Mit barn er sendt hjem, hvad gør jeg nu?

I denne coronatid kan dit barn blive sendt hjem fra sin vuggestue, børnehave eller skole i to tilfælde. Læs mere her.

Musikskoleband.Juni2020
Pressemeddelelse

Fire frivillige indsatser nomineret til kulturpris

Den 22. oktober uddeler Udvalg for kultur, fritid og idræt den ekstraordinær pris, ”Kultur på trods”. Prisen går til de frivillige ildsjæle og aktivit…

Furesø (Blå Rute)
Nyhed

Fire nye kløverstier i Furesø Kommune

Furesø Kommune inviterer alle til at være med til at markere de nye kløverstier i den nordvestlige ende af Farum.

Influenzavaccine
Nyhed

Influenzavaccination

Fra 1. oktober kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko…

Telte Opsat Ved Plejecentre I Furesø Kommune, Så Pårørende Kan Komme På Besøg
Pressemeddelelse

Midlertidige restriktioner for besøg på Furesøs plejehjem

OPDATERET 1/10: Påbuddet gælder indtil videre til 1. november 2020. Den nærmeste pårørende kan fortsat besøge sin kære indendørs på Furesøs plejehjem…

farverigefuresoe
Nyhed

Furesø Kommune anbefaler foreninger at aflyse arrangementer med over 50 deltagere

Kommunale møder og arrangementer må have max 50 deltagere, kan dette også gælde for din forenings arrangementer?

Solvangskolen
Pressemeddelelse

1 elev og 2 medarbejdere coronasmittet på Furesøs folkeskoler

På Lille Værløse Skole, Solvangskolen og Stavnsholtskolen har de fundet corona-procedurerne frem. 2 medarbejdere og 1 elev er konstateret smittet heno…

Corona, skilt
Pressemeddelelse

10 borgere i Furesø smittet med corona, og dagens smittetal er på 24,5

Furesø Kommune appellerer til, at alle Furesøs borgere bliver ekstra opmærksomme på håndhygiejne og afstand.