Dagtilbud og skole

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er.

 • Dagtilbud

  Alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid fra den 25. maj. Fra den dato skal du ikke tilmelde dit barn for at få det passet eller melder hente- og bringetider ind. Da åbningstiderne bliver normale ophører nødpasning fra den 25. maj.

  Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst.

  Ved aflevering skal forældre og børn vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 1 meters afstand.

  Udvalg for dagtilbud og familier vedtog en række principper for genåbning af dagtilbud den 29. april 2020.

 • Skoler

  Vi har åbnet op for elever i 0.-9. klasse samt alle elever i interne specialtilbud i vores skoler.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Som udgangspunkt har det enkelte barn base i de samme lokaliteter hele dagen kombineret med så meget udeliv som muligt. Vi holder grupperne af børn på behørig afstand af hinanden og prioriterer god rengøring.

  Det gælder for al undervisning, der foregår fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

  Udvalget for skole og ungdomsuddannelse vedtog en række principper for genåbning af skoler og FFO den 13. maj 2020

  Skolernes åbningstider

  0.-3. klasse

  For børn i 0.-3. klasse vil skolen være åben fra kl. 8-16 med fokus på undervisning fra kl. 8-12 og leg og læringsaktiviteter fra kl. 12-16.

  4.-5. klasse

  For børn i 4. og 5. klasse vil skoledagen være fra kl. 8-12. Der vil ikke være leg- og læringsaktiviteter efter kl. 12.00, fordi det er prioriteret, at de yngste klasser har god bemanding, indtil de nye rutiner er indarbejdet. 

  6.-10. klasse

  Fra 18. maj og frem til sommerferien tilrettelægges skoledagen for eleverne i 6-10. klasse svarende til fem timer dagligt i tidsrummet mellem kl. 8-16.

  Bliv hjemme, hvis der er corona i husstanden

  Er nogle i familien i jeres barns husstand syge af corona eller har corona-lignende symptomer, skal jeres barn blive hjemme fra skole. Det har politikerne på Christiansborg besluttet mandag den 13. april.

  Husk at melde fra, hvis I ikke kommer

  Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor vigtigt, at I husker at give skolen besked, hvis barnet ikke kommer. 

 • FFO

  Der er morgen- og eftermiddagspasning for forårsbørn og 0-3. klasse men tilmelding nødvendig pga. personaleressourcer. Se mere på hjemmesiden for dit barns skole.

  FFO1

  Der er, fra 8. juni – 26. juni, lærings- og fritidsaktiviteter i FFO1 for indmeldte elever i 0.- 2. klasse kl. 13.00-16.00 samt mulighed for pasning kl. 7.00–8.00 samt kl. 15.00–17.00 for de forældre, som har behov for det. For forårsbørn er åbningstiden kl. 8-16 også med mulighed for pasning i ydertimer.

  FFO2

  For børn i 3.–5. klasse, som er indmeldt i FFO2, vil der, fra 8. juni – 26. juni, være lærings- og fritidsaktiviteter i FFO2-regi kl. 13.00-16.00.

  FFO3

  FFO3 til indmeldte unge er så vidt muligt åbne med 2 - 3 moduler pr. uge af 2-3 t varighed placeret i tidsrummet ml. kl. 15.30 – 20.

  Bliv hjemme, hvis der er corona i husstanden

  Er nogle i familien i jeres barns husstand syge af corona eller har corona-lignende symptomer, skal jeres barn blive hjemme fra skole. Det har politikerne på Christiansborg besluttet mandag den 13. april.

  Husk at melde fra, hvis I ikke kommer

  Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor vigtigt, at I husker at give skolen besked, hvis barnet ikke kommer.

  Udvalget for skole og ungdomsuddannelse vedtog de ovenstående principper for genåbning af skoler og FFO den 13. maj 2020

 • Kontaktinformationer til skolerne ifm. corona

  Lyngholmskolen:
  lyngholmskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7235 7650, alle hverdage kl. 9.15–10.15 og 14-15

  Lille Værløse Skole:
  lillevaerloeseskole@furesoe.dk

  Syvstjerneskolen:
  syvstjerneskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4608 , alle hverdage kl. 10-12

  Søndersøskolen
  sondersoskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4995 / 7216 4214, alle hverdage kl. 9-10

  Hareskov Skole:
  hareskovskole@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5320, alle hverdage kl. 9-10 og 13-14

  Stavnsholtskolen:
  Stavnsholtskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 5677, alle hverdage kl. 11-12

  Solvangskolen:
  Solvangskolen@furesoe.dk
  Tlf. 7216 4219, alle hverdage kl. 8-9   

 • Forældrebetaling i dagtilbud, FFO og klub

  Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, FFO og klub – bortfalder det?

  Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

  Skal forældre også betale frokostordning?

  Ja. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen.

  Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.

 • Inspiration til leg sammen med de små

  Sproglege med dit barn

  Når dit barn leger, oplever det et behov for at kommunikere og udvikler derfor sit sprog. Dit barn får bl.a. et større ordforråd og kan udtrykke sig i lange sætninger, når du støtter og guider barnet i legen.

  Som forælder spiller du derfor en central rolle i dit barns sproglige udvikling. Her er ideer til nogle lege, som udvikler barnets sprog.

  Leg for de mindste ( 0-1 år)

  Små børn kan lide at lege med den samme genstand og gentage de handlinger, der er forbundet med en bestemt ting. Når dit barn vil lege med den samme ting eller vil lege den samme leg, er det fordi, det giver forudsigelse og tryghed. Men det giver også dig mulighed for at variere dit sprog, når dit barn vender tilbage den samme aktivitet eller genstand. Hvis dit barn er vild med at lege med ranglen, kan du udvide dit sprog og sige f.eks.: ”Ja, ranglen er hård eller blød. Nu rasler ranglen ikke. Den er stille.”

  Blæs sæbebobler (0-4 år)

  Sæbebobler er fantastiske! Lav sæbebobler med dit barn og tæl, hvor mange sæbebobler, der er. Snak om størrelser og form på sæbeboblerne. F.eks. ”Hvor er den største sæbeboblel?”

  Sanglege (0-4) år

  Lege, som kæder bevægelse sammen med sange og lyde, er super gode til små børn. Du kan f.eks. synge Lille Peter Edderkop eller Klappe, Klappe kage og lave bevægelser til de forskellige ord, der bliver nævnt i sangene som fx kravle eller klappe. Få ideer til sanglege fra http://sangetilboern.dk/ eller prøv app’en ”Sanglege – børnesange med fagter”

  Lade-som-om lege (1-4 år)

  Dit barn efterligner, hvad du gør som fx køre bil, lave mad og vaske tøj. Det er med til at hjælpe barnet med at finde ud af, hvordan virkeligheden er. Deltag i de lege, dit barn er interesseret i og brug situationen til at stimulere dit barn sprogligt. Hvis dit barn leger at det kører tog, kan I snakke om, hvor mon toget er på vej hen?

  Find tingen (2-5 år)

  Leg en leg med dit barn, hvor I skiftes til at give hinanden små opgaver med at finde ting i hjemmet. I skal ikke sige genstandens navn, men hvad den kan bruges til, og hvor den findes. F.eks. ”det står i køkkenet og holder maden kold”.

  Rollelege (2-5 år)

  Børn elsker rollelege! Deltag i de rollelege, som dit barn byder dig ind til. Følg altid dit barns udspil, og leg med, når det er muligt, og når dit barn ønsker det. Styr ikke legen selv. På denne måde opnår du, at kommunikationen bliver med barnets interesse i fokus. Lav rollelege, hvor I har en dialog. I kan lege lærer eller læge eller tag udgangspunkt i en historie, som dit barn er vild med.

  Kategori-kast (3-5 år)

  Sig til dit barn, at I skal finde ting, der hører til et bestemt kategori fx dyr, der lever på savannen. Kast en bold til dit barn, mens du siger løve. Dit barn skal så kaste bolden tilbage til dig og samtidig nævne et andet dyr fra savannen.

  Spil sammen (3-5 år)

  Det er både hyggeligt, men giver også dit barn mulighed for at øve turtagning at spille spil sammen. Billedlotteri er et sjovt spil, som hele familien kan være fælles om. Skift til at råbe op, hvad der på kortet. Snak om de forskellige genstandes form og funktion.

  Leg med klodser

  Hvis I har nogle klodser liggende derhjemme og altid leger de samme lege igen og igen, så prøve ideerne til sjove huskelege her.

  Byt gerne om på rollerne ind i mellem, så det er dig, der skal prøve de huskelege, som barnet laver. På den måde bliver legen sjovere og barnet oplever, at det er helt OK ikke at kunne huske det hele hver gang – selv for voksne!

  Byg et tårn og husk rækkefølgen

  Start med at bygge et lille tårn af tre klodser i forskellige farver. Bed dit barn om at prøve at huske rækkefølgen på farverne, og lad derefter barnet bygge tårnet igen. Derefter kan du prøve at bygge et større og større tårn, indtil du løber tør for klodser! Du kan også gøre det lidt mere konkurrencepræget, hvis du spiller med flere børn – vælg en farverækkefølge, og se, hvem der først kan genbygge tårnet med farverne i den rigtige rækkefølge.

  Fortæl mig en historie

  Fortæl dit barn en historie. Du kan f.eks. starte med "Børnene fik fri fra skole og gik i parken med deres forældre". Bed dit barn om at fortælle dig den samme historie ved hjælp af små dukker eller figurer, der forestiller mennesker eller dyr – brug, hvad I har. Denne leg hjælper dit barn med at forstå rækkefølgen af handlinger i en historie, men også på en dag.

  Barnet udvikler sin korttidshukommelse og lærer desuden om tid!

  Find forskellene

  Lav to ens modeller af klodserne, men lav om på en eller to ting i den anden. Tag den første væk, og se, om barnet kan huske alle forskellene. Når dit barn er trygt ved denne leg, kan du ændre flere ting og bruge flere klodser.

  Find det, der mangler

  Dette er en meget simpel leg, du kan lege overalt med dit barn, så længe I har nogle klodser med. Sæt fire elementer foran dit barn, og bed barnet om at huske, hvad det ser. Bed barnet om at lukke øjnene, mens du fjerner et element, og se, om barnet kan gætte, hvad der mangler, når det åbner øjnene igen. For at gøre udfordringen større kan du tilføje flere elementer eller ændre rækkefølgen af elementerne og bede barnet gætte, hvor de stod før.

  I kan også skiftes, så du kan prøve det selv ... Er du klar til også at træne din EGEN hukommelse?

  Find to ens

  Det velkendte hukommelsesspil med et tvist er en sjov og god måde at få brugt resten af engangskrusene fra fødselsdagen på. Du skal bruge en håndfuld småting, der passer sammen to og to – større klodser og figurer fungerer perfekt og udgør ingen kvælningsfare. Sæt dem op i rækker, og gem dem derefter under krusene. Bed barnet om at vælge to krus og løfte dem for at se, om tingene under krusene passer sammen. Hvis de ikke gør, går turen videre til næste spiller. Hvis de passer sammen, får spilleren lov til at prøve igen. Vinderen er den person, der har fundet flest matchende ting. Held og lykke!

Drift af Furesø

Du kan orientere dig herunder på, hvordan coronasitutationen påvirker driften af Furesø såsom eksempelvis gadelys og genbrugsstationer.

 • Genbrugsstationer

  Benyt kun genbrugsstationen, hvis det er nødvendigt.

  Åbningstiden på begge kommunens genbrugspladser er kl. 10-18 alle ugens dage. Den daglige åbningstid på Værløse genbrugsstation er dermed udvidet med en time.

  Spejdernes Genbrug

  Spejdernes Genbrug på genbrugsstationen i Farum kan desværre endnu ikke genåbne, og vi kan heller ikke sige noget om, hvornår evt. åbningstidpunkt måtte blive.

  Du kan igen få udleveret kompost

  Fra mandag den 11. maj er der igen åbnet op for udlevering af kompost fra genbrugsstationerne i Farum og Værløse.

  Bemærk, at du selv skal medbringe skovl, kost og handsker til formålet!

  Venligst, overhold personalets anvisninger, afstandsregler og begræns opholdet ved kompostbunken til et minimum.

  Anbefalinger når du besøger genbrugsstationerne

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen, til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.
  • Udskyd aflevering af affald fra større projekter til senere på foråret, når adgangsbegrænsningen lempes.
  • Medbring venligst IKKE børn på genbrugspladserne før adgangsbegrænsningen lempes. Når restriktionerne igen ophæves, er børn som altid hjerteligt velkomne, sammen med deres forældre!
 • Gadelys - reparationer forsinkes

  Citelum Denmarks bemanding vil være stærkt reduceret i dagtimerne. 

  Der vil stadig være en vagtordning 24/7, men der må påregnes ekstra svartid på enkelte lamper eller mindre områder uden lys.

  De gør naturligvis deres bedste og prioriterer haste opgaver såsom opgaver, som har person eller trafikfarlig karakter.

Sundhed og omsorg

I Furesø Kommune tager vi et særlig hensyn til de ældre borgere, hvilket betyder, at der bl.a. er forbud mod besøg - både på inde og udearealer.

 • Nu kan ældre på plejecentre i Furesø få besøg

  Fra onsdag den 13. maj kan pårørende besøge deres kære på Furesøs plejecentre. Der er sat telte op ved alle plejecentre, hvor familiemøderne vil ske. Besøg skal aftales på forhånd, og der er fokus på at holde afstand og sørge for god håndhygiejne, så vi mindsker risikoen for at smitte ældre med coronavirus.

  Pårørende skal kontakte plejehjemmet og aftale tid for besøget. Da medarbejderne skal hjælpe til, vil besøgene primært foregå på hverdage i dagtimer. For at sikre, at så mange som muligt kan besøge deres ældre, vil et besøg højst vare i 25 minutter.

 • Driftsændringer på plejecentre og i hjemmeplejen

  De borgere, det vedrører, vil blive kontaktet.

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager den kommende tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

 • Hvis borgere i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være  indlagt på hospitalerne.
  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet.  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

 • Tandplejen har åbent igen

  Tandplejen har åbent igen på begge klinikker. Der indkaldes patienter i prioriteret rækkefølge. Det vil kun være muligt at møde op på klinikkerne med en forudgående aftale. Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi sikre både patienter og personale.

  Du kan læse mere på tandplejen.furesoe.dk

 • Rehabilitering og genoptræning

  Rehabiliteringscentret 

  Der er gjort ekstra senge klar på Rehabiliteringscentret, så vi er klar til at tage godt imod borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere, fordi hospitalesengene skal være klar til at håndtere behandlingskrævende corona-smittede. 

  Genoptræningscentret

  Der bliver åbnet gradvist for borgere henvist efter Sundhedsloven § 140 og §140a i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens (SST) udmeldinger og definitioner af kritisk tilstand og tab af funktionsniveau.

  Der tilbydes ikke holdtræning i øjeblikket.

  Borgere, der ikke kan tilbydes genoptræning pr. fremmøde tilbydes fortsat opfølgning og vejledning via telefon og skype. 

  Læs mere på Furesø Kommunes Genoptræningscenters egen hjemmeside.

 • Aktivitetstilbud

  Gedevasevang samt Dagtilbuddet Lillevang er lukket. Kommunen har kontaktet de borgere, der har brug for særlig hjælp i denne periode.

  Aktivitetstilbud for psykisk udviklingshæmmede og psykisk sårbare lukker. Der vil blive sikret et beredskab med mulighed for anden støtte til de, som har behov.

  Delvis åbning af Skovgården

  Fra tirsdag den 26. maj åbner Café Skovgården i hverdagene fra klokken 9.30 – 14.00.
  Der må kun være 10 personer i caféen ad gangen. Du skal derfor reservere bord dagen før på telefon: 7235 5806.

  Receptionen vil også være åben fra klokken 10.00 – 13.00.

  Vi arbejder på at kunne åbne aktiviteter og samlinger for mindre grupper i takt med, at retningslinjerne tillader det.

  Når du igen besøger Skovgården er det meget vigtigt, at du hver dag overholder reglerne om afstand, og at du er flittig til at spritte hænder.

  Vi glæder os til at se dig på Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården igen!

Borgerservice og Jobcentret

Rådhuset, Jobcentret og Borgerservice holder lukket for personlig henvendelse. Borgerservice kan stadig kontaktes telefonisk på telefon: 7235 4000.

 • Arrangementer og møder er aflyst

  Furesø Kommune aflyser kommunale arrangementer og møder.

  Billetudgifter vil blive refunderet, og du kan henvende dig til arrangøren.

  Det betyder, at alle borgermøder som udgangspunkt aflyses. Kun helt nødvendige møder med personlig kontakt bliver gennemført. Øvrige møder bliver aflyst og som hovedregel erstattet med telefonsamtaler.

  Herudover opfordrer vi alle vores foreninger og øvrige aktører til at genoverveje afviklingen af deres arrangementer – uanset formen og antallet af deltagere.

 • Jobcentret kan akut kontaktes på telefon

  For at bremse spredningen af coronavirus i samfundet og særligt for at beskytte ældre og syge, er jobcentret lukket.

  Samtaler forsøges afholdt pr. tlf. i stedet for et fremmøde i Jobcentret.

  Ved akutte henvendelser og hvis du skal melde dig som nyledig, kan jobcentret kontaktes på telefon 7235 5100

  Alle planlagte aktiviteter er aflyst.

Kultur, fritid og erhverv

Du kan herunder blive klogere på, hvordan coronasituationen påvirker dig som erhvervsdrivende, som forening eller som bruger af fritids-, idræts- og kulturfaciliteterne.

 • Information til foreninger som følge af corona (gradvis åbning ifm fase 2, 3 og 4)

  Fra på mandag d. 11. maj tager Danmark sit næste skridt i genåbningen af samfundet. Det meldte Statsministeriet ud på et pressemøde torsdag aften d. 7. maj.

  Det overordnede formål med restriktionerne er at begrænse smittespredningen af Covid-19, hvilket medfører nogle restriktioner for aktiviteterne i samfundet.

  På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 2, at:

  • udendørs idræt- og foreningsliv kan genoptage aktiviteter, som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • professionel idræt kan afvikles uden tilskuere.
  • ind- og udlån på bibliotekerne kan åbne fra den 18. maj.

  Hvis fase 2 forløber som forventet, altså at stigningen i antallet af smittede og indlagte fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og det vurderes for sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne op, vil Danmark fra d. 8. juni gå ind i fase 3 og tage endnu et skridt mod en yderligere åbning af samfundet.

  På kultur- og idrætsområdet omfatter fase 3 og 4, at:

  • forsamlingsforbuddet hæves fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer.
  • museer, teatre, kunsthaller og biografer kan åbne.
  • sommeraktiviteter for børn og unge kan gennemføres.
  • indendørs idræts- og foreningsaktiviteter (på nær fitness og svømning), som kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan åbne op.

  Det er samtidig meldt ud, at svømmehaller, fitnesscentre o.l. tidligst får lov til at genåbne primo august som led i fase 4, og at der i august som minimum, fortsat vil være et forbud mod arrangementer, begivenheder o.l. for mere end 500 personer.

  Alle de nævnte muligheder er direkte koblet til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal således kunne afvikles i overensstemmelse med disse. Vi forventer, at retningslinjerne bliver tilpasset undervejs i perioden, hvilket vi løbende holder øje med.

  Situationen nu (opdateret d. 15. maj)

  Furesø Kommunes græs- og kunstgræsbaner er åbnet op igen, men kun for coronasikker træning, der er godkendt af Kultur- og fritidsforvaltningen (Se afsnittet' Ønske om plads/felt på udendørsbaner).

  Vi har opmærket banerne i felter, som skal sikre, at I overholder afstandskravet samt krav til forsamlingsbegrænsningen på højest 10 personer. Der skal være minimum 1 træner og op til 9 deltagere per felt.

  Ved flere deltagere skal man derfor søge over på frie felter, men altid med 1 træner knyttet til aktiviteten/holdet. Derudover stilles der krav om afstand og hygiejne.

  Omklædningsrum og toiletter er fortsat lukket, så kom omklædt hjemmefra.

  Der er sat plakater op ved alle udendørsbaner, så I husker at følge retningslinjerne.

  Det er i øvrigt vigtigt, at foreningerne selv holder sig orienteret på myndighedernes hjemmesider samt følger de retningslinjer, som forbundene løbende melder ud.

  Som udgangspunkt er alle udendørsbaner lige nu reserveret til foreninger fra kl. 16 og frem samt i weekender. I den øvrige tid (kl. 7 -16) er områderne reserveret til skoler og institutioner.

   

  Furesø Kommune fastholder aktivitetstilskud

  Det er vigtigt for mig at understrege, at Furesø Kommune fastholder de aktivitetstilskud, der er givet tilsagn om tidligere, samt tilskud til konkrete aktiviteter, såfremt foreningen har haft udgifter til dem - også selv om de ikke er afviklet pga. coronavirus. 

   

  Lovpligtigt materiale skal først afleveres 1. august

  Foreningsdokumenter, som Furesø Kommune skal have hvert år, skal først være os i hænde senest d. 1. august. Datoen er ændret fra d. 1. juni grundet coronakrisen. 

  De lovpligtige dokumenter er:

  • Foreningens vedtægter
  • Erklæring om børneattest
  • Underskrevet regnskab
  • Underskrevet referat fra generalforsamlingen.

  I finder vejledning til at uploade dokumenterne under foreningens profil på forsiden af Fritidsportalen

   

 • Ønske om plads eller felt på udendørsbaner

  Jeres aktivitet skal have tildelt plads/felt, inden I kan anvende udendørsbanerne

  Hvis en forening ønsker at genoptage brugen af udendørsbanerne, skal I først kontakte Kultur- og Fritids konsulenter for at få tildelt plads/felt.

  Før I kontakter os, er det essentielt, at I overvejer, hvilke aktiviteter, I kan gennemføre udendørs efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvis I overvejer at genoptage aktiviteter.

  Det er foreningernes ansvar at tilrettelægge træningen, så den overholder gældende retningslinjer.

  Her finder I kontaktinformationer på de konsulenter, I skal tage fat i, inden I igangsætter en aktivitet, så I kan få tildelt et sted at være:

  Alle boldklubber:

  Jeanette Thomsen
  Tlf. 72 16 48 48
  E-mail: jeth@furesoe.dk

  Alle andre foreninger:

  Jakob Hermansen
  Tlf. 72 16 41 19
  E-mail: jhe@furesoe.dk

 • Foreninger - hjælpepakker, puljer og støtteordninger

  Foreninger, kulturinstitutioner og arrangører (frivillige) kan søge om støtte og hjælpepakker via Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt div. puljer, hvis foreningen m.v. ellers lever op til de angivne kriterier. 

  Følgende ordninger kan foreninger, kulturinstitutioner og arrangører af events orientere sig i:

  • Puljer rettet direkte mod foreningslivet samt private aktører på kulturområdet.
  • Støtteordninger og hjælpepakker fra Erhvervsstyrelsen.
  • Støtteordning til aftenskoler.
  • Støtte til aflyste arrangementer.
  • Støtteordninger til kulturinstitutioner.
  • Vejledning til netop din forening via kommunens Fast Track-ordning og andre rådgivningsfunktioner.

  Der er oprettet en informationsside på linje med Corona - Erhverv - målrettet vores aktive foreningsliv. Du kan besøge siden her. 

 • Fritids-, idræts- og kulturfaciliteter åbner gradvist op

  Alle kommunale faciliteter holder fortsat lukket.

  Furesø Kommunes kommunale faciliteter vil gradvist åbne op som led i, at faserne starter op (fase 2 fra d. 11. maj, fase 3 fra d. 8. juni og fase 4 i august).

  Brug af faciliteter vil altid følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt retningslinjer for genåbning af udendørsaktiviteter.

  Furesø Kommune har aflyst egne, større arrangementer frem til d. 10. august 2020. Læs mere i den selvstændige nyhed her i oversigten.

 • Arrangementer for over 500 personer aflyses frem til d. 1. september

  De danske sundhedsmyndigheder har nedlagt forbud mod arrangementer med over 500 personer.

  Det betyder, at den danske sommer i år ikke vil tilbyde festivaler, store markeder m.v. I Furesø betyder det derfor også, at arrangementer i den størrelse skal udskydes eller aflyses.

  Indtil videre gælder Sundhedsstyrelsens retningslinjer frem til d. 1. september 2020.

 • Alle større, kommunale arrangementer aflyses frem til d. 10. august

  Furesø Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at passe på de mest sårbare personer ved at forhindre coronavirussen i at sprede sig. 

  Derfor aflyser Furesø Kommune egne, større arrangementer frem til d. 10. august 2020, hvor det nye skoleår starter. Det vedrører primært arrangementer i:

  • Galaksen
  • Farum Kulturhus
  • Furesø Musikskole
  • Furesø Museer
  • Furesø Biblioteker.

  Samtidig begrænser vi omfanget og antallet af fysiske møder. 

 • Erhvervslivet - muligheder og hotline

  Udbruddet af corona-virus stiller danske virksomheder i en svær situation. Her kan I læse om jeres muligheder, hvis I står overfor at varsle fyringer.

  Lønkompensation

  Regeringen har søndag den 15. marts præsenteret en ny trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der for en række virksomheder nu er forbedrede muligheder for at undgå fyringer hos virksomhederne.

  Du kan læse mere om trepartsaftalen, og hvordan du søger lønkompensation på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

  Man kan ansøge fra uge 13 via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk

  Arbejdsfordeling

  Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret lønnen med dagpenge. Regeringen har besluttet at tilpasse ordningen den aktuelle situation. Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

  Jobcenter Furesø er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, der afhænger af overenskomsten på jeres områder. Jobcentret skal ind over anmeldelsen.

  Hotline

  Jobcenter Furesø har en hotline hvor der kan stilles spørgsmål om de nævnte støtteordninger for virksomheder. Kontakt fagchef Stig Marcussen på telefon 7216 4930 eller skriv til e-mail: smar@furesoe.dk

  Se også:

  Virksomhedsguiden kan I finde vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan og skal tage i forbindelse med coronavirus

  Find et samlet overblik over din virksomheds mulighed for hjælp og sparring

  Vi har samlet en oversigtsside over de muligheder, du har for at få hjælp og sparring som virksomhed i Furesø Kommune.

  Trygfonden åbner pulje

  Der etableres en akutpulje på 20 mio. kr., der målrettes socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget.
  Hvis din virksomhed vil søge puljen, kan du læse mere på tryghed.dk

 • Bibliotekerne

  Bibliotekerne i Farum og Værløse er placeret i vores kulturhuse, som fortsat skal holde lukket . Indtil de åbner igen kan du få biblioteket hjem til dig. Bestil en bogpose, som erfarne bibliotekarer sammensætter med den type bøger, du godt kan lide. Vi laver bogposer både til voksne og børn ud fra jeres  afkrydsninger i formularen på hjemmesiden (genrer, forfatterskaber).

  Herefter får du besked om, hvor og hvornår du kan afhente posen i Farum eller Værløse. Se mere herom på furbib.dk.

  Hareskov Bibliotek bruges af skolens elever, så der er derfor ingen mulighed for afhentning her.

  Bestil posen via formularen på furbib.dk eller ring alle hverdage til Farum Bibliotek på tlf 7235 4585 mellem kl. 10 og 12, hvor du kan tale med en bibliotekar.

  Vi arbejder på en udbringningsordning til borgere, der er afskåret fra at komme selv.

  Endvidere følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger under pakning og udlevering.

  Du kan fortsat bruge e-reolen, filmstriben og alle de andre digitale tjenester, lige som du igen kanreservere bøger, film og andre materailer både fra Furesø og fra landets øvrige biblioteker. Brug furbib.dk, biblioteket-app‘en eller bibliotek.dk. Har du reserveret materialer, kan du hente dem ved de to bibliotekers alternative indgange.

  Aflevering

  Vil du aflevere bøger? Furesøs borgere har 33.000 forskellige typer biblioteksmateriale (bøger, spil og lignede) liggende. Vi kan ikke modtage det hele på én gang. Så undgå kø ved de alternative biblioteksindgange og aflevér, når det passer dig ved de udendørs automater ved både Farum og Værløse Bibliotek. Vi lægger i øjeblikket ikke  gebyr på for sent afleveret materiale.  

  Vi glæder os til at hjælpe både med de fysiske bøger og alle vores online services.

 • Musikskolen genåbner

  Onsdag den 27. maj 2020 har Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget besluttet at Furesø Musikskole må genåbne for soloundervisning i Musikskolens lokaler på Kirke Værløsevej samt i Farum Kulturhus. Vi overholder derudover Danske Musik- og Kulturskolers retningslinjer om afstand og lokalers m2 hvorfor nogle evt kan opleve at skulle have undervisning i et andet lokale end de er vant til.

  • Der er ”Kun adgang for elever, der skal til soloundervisning”. Ingen søskende eller forældre.
  • Kun den enkelte elev og læreren kan være tilstede i undervisningslokalet med minimum 2 meters afstand mellem hinanden.
  • Eleven og læreren skal spritte hænder grundigt før og efter hver lektion
  • Læreren må kun hjælpe eleven med at stemme elevens instrument med plastichandsker på – og derefter spritte hænder.
  • Lærer og elever må under ingen omstændigheder bruge samme instrument. HUSK DIT INSTRUMENT.
  • Eleverne bedes komme uden forældre og vente udenfor musikskolen, hvis de kommer i god tid og først gå ind nogle få minutter før deres time.
  • Håndtag, nodestativer og stole sprittes af mellem hver elev af læreren.
  • Hvis eleven inden for de seneste 2 døgn før timen har haft symptomer, også lette symptomer som f.eks. forkølelse, skal eleven ikke komme til undervisning.
  • Hvis eleven inden for de seneste 14 dage før timen har været sammen med pårørende eller andre med symptomer, skal eleven ikke komme til undervisning.
Sociale forhold

Du kan herunder finde overblik over, hvordan coronakrisen påvirker vores Center for Børn og Voksne, der passer på vores borgere med særlige behov.

 • Nu kan beboere på sociale tilbud få besøg

  Fra onsdag den 13. maj kan pårørende igen besøge deres kære på Furesøs sociale tilbud.

  Besøg skal aftales på forhånd, og du kan se de særlige betingelser i denne folder.                                                                

  Har du spørgsmål kan du kontakte lederne nedenfor:

  Morten Ulrik tlf.: 72165050, leder af botilbuddene Svanepunktet og Langkærgård

  Sune Blom tlf.: 72165845, leder af boligerne Højeloft Vænge og Overgangsboligerne

  Jacob Arnstrup tlf.: 72165053, leder af botilbuddet Jonstrup

 • Voksne med handicap

  Borgere der har en kontaktperson, kan komme i kontakt med ham eller hende på det telefonnummer, borgeren normalt bruger.

  Borgere der ikke har en kontaktperson og har brug for at tale med en socialrådgiver fra kommunen kan ringe til 7216 5258 eller 7235 5675.

 • Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen besøger alle nyfødte og alle spæd- og småbørn mellem 0-1 år.

  Alle andre besøg er omlagt til telefon- eller video konsultationer eller udskydes.

  Alle gruppetilbud er aflyst.

  Dette skyldes et ønske om at minimere social kontakt for at undgå smitte med Corona.

  Har du spørgsmål kan du altid kontakte Sundhedsplejen mandag - fredag mellem kl. 8.00-12.00 på tlf. 7216 5695

 • PPR 0-6 år (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  Psykologer, PPR-pædagoger, tale-hørekonsulenter og fysioterapeuter er i kontakt med alle kommunens dagtilbud, og kan kontaktes via dagtilbudslederen.

  Indtil videre vil møder med familier og dagtilbud blive holdt som video møder, hvor det er muligt.

  Test, vurderinger og træning af børn vil foregå i dagtilbuddet eller på Paltholmterrasserne 11A Farum. Det aftales nærmere.

  Dette for at minimere risikoen for smitte mest muligt.

  Har du brug for kontakt til Pædagogiske Psykologisk Rådgivning kan vi kontaktes på ppr@furesoe.dk eller på tlf. 7216 5664.

 • Dagtilbud- og skolesocialrådgivere

  Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne arbejder hjemmefra, men står klar til at tage imod opkald fra de borgere, som kan få behov for råd og vejledning. Dagtilbud-og skolesocialrådgiverne vil kunne yde råd og vejledning, ligesom de kan henvise til andre relevante instanser, hvis dette er relevant.

  Navn Telefon
  Tine Eefsen 7216 5395
  Charlotte Carlsen 7216 5010
  Rikke Martin Møller 7216 4434
 • Bekymringer for et barn eller en ung under 18 år

  Hvis man er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, kan man give sin bekymring videre til Center for Børn og Voksne. Det kan være bekymringer, der opstår på grund af den særlige situation, men det kan også være andre former for bekymringer. Bekymringer der sendes til Center for Børn og Voksne vil blive håndteret også i denne periode med et særligt beredskab. Du kan læse mere om, hvordan du giver sin bekymring videre på furesoe.dk/bekymretforetbarn

 • Reaktioner fra børn og unge

  Der vil være både børn og forældre, som vil opleve et pres, når der skal skrues ned for sociale aktiviteter for at mindske smitte. Mange forældre vil samtidig med at have børn hjemme også skulle arbejde hjemmefra. Nogle familier vil opleve at komme til at stå i situationer, hvor konfliktniveauet kan stige, fordi børnene har et afsavn til deres venner.  

  Nogle forældre vil opleve, at børn og unge kan bekymre sig om Coronavirus/covid-19 og dens konsekvenser. Det kan være en udfordring som forældre at tale med sit barn på en måde, som både virker betryggende og samtidig giver en forståelse.

  Børns Vilkår har udarbejdet to videoer. Den ene video giver forældre råd til, hvordan de kan tale med børnene. Den anden video er lavet til børn og oplyser om Coronavirus/covid-19 på en måde, som børn kan forstå. Du kan finde videoerne på bornsvilkar.dk

  Det er også muligt på skrift at få viden om børns tanker og nogle råd til, hvordan man kan tale med sit barn afhængigt af barnets alder. Dette finder du på altompsykologi.dk

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år (PPR), Dagtilbud- og skolesocialrådgivere samt Sundhedsplejen i Furesø Kommune kan også give råd og vejledning. 

Abonner på nyt om corona

Der kommunikeres så hurtigt som muligt. Denne side opdateres løbende dagligt. Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mailboks, når der er nyt. Se mere på furesoe.dk/abonner

Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed

Sundhedsstyrelsen har samlet gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed. De gode råd er udarbejdet i samarbejde med overlæge i børne- og ungdomspsykiatri Pia Jeppesen, professor Anne Thorup, professor Mikael Thastum og professor Niels Bilenberg.

Coronavirus (English)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Furesø Musikskole
Nyhed

Musikskolen genåbner

Onsdag den 27. maj 2020 besluttede Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget, at Furesø Musikskole må genåbne for soloundervisning i Musikskolens lokaler på K…

Skovgården
Nyhed

Delvis åbning af Skovgården

Fra tirsdag den 26. maj åbner Café Skovgården i hverdagene fra klokken 9.30 – 14.00.

Genåbning Af Institution
Pressemeddelelse

Furesøs dagtilbud har fuld åbningstid fra den 25. maj

Furesøs Udvalg for dagtilbud og familier har besluttet, at alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid fra den 25. maj. Det er i overensstemmelse med…

Farum Kulturhus Fra Bibliotekssiden
Pressemeddelelse

Biblioteker genåbner med personlige bogposer

Værløse og Farum biblioteker ligger begge i kulturhusene, som ikke må genåbne endnu. Derfor sammensætter bibliotekerne nu personlige bogposer til børn…

Egeskolen I Jonstrup (2)
Pressemeddelelse

De store elever er endelig på vej tilbage til skolen

På mandag den 18. maj kan eleverne i 6-10. klasse vende tilbage til skolerne. Lærere og pædagoger tripper for at byde dem velkommen til undervisning,…

Hjerte COLOURBOX3157145
Nyhed

Furesø Kommune søger ekstra hænder til genåbning

Er du i gang med en uddannelse indenfor pædagogik eller som lærer? Så kan vi få brug for din hjælp.

Telte Opsat Ved Plejecentre I Furesø Kommune, Så Pårørende Kan Komme På Besøg
Pressemeddelelse

Nu kan ældre på plejecentre i Furesø få besøg

Fra onsdag den 13. maj kan pårørende besøge deres kære på Furesøs plejecentre. Der er sat telte op ved alle plejecentre, hvor familiemøderne vil ske.…

Cykelværkstedet Er Åbent, Hvilket Blandt Andet Kommer Kommunens Cykelpark Til Gavn.
Pressemeddelelse

Hverdagen vender tilbage til Furesøs sårbare

Den gradvise genåbning kommer nu brugerne på Lynghuset og i kommunens væresteder og tilbud til glæde. I Lynghuset har normaliteten langsomt igen kunne…

Sundhedsstyrelsen

Spørgsmål og svar om coronavirus

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbrud af coronavirus og se listen over risikoområder.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17