Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mailboks, når der er nyt. Se mere på furesoe.dk/abonner

Test, symptomer, selvisolation og coronapas
 • Hvor kan jeg blive testet?

  PCR-testcenter i Farum Arena er lukket

  Region Hovedstaden har besluttet at lukke centret, da meget få borgere efterhånden har behov for at blive testet.

  Regionens testcentre

  På regionh.dk finder du en liste over alle Testcenter Danmarks testcentre i Region Hovedstaden - stationære såvel som mobile.

  På www.regionh.dk/Sundhed/Coronavirus kan du holde dig orienteret om de aktuelle testmuligheder

  Bemærk, at testen på et stationært testcenter kræver forudgående tidsbestilling på coronaprover.dk

  Regionen oplyser, at der er handicap-adgang på alle teststeder og mulighed for, at kørestolsbrugere kan komme til uden problemer.

 • Hvor kan mit barn blive testet?

  Hvis dit barn er under 2 år

  Hvis dit barn er under 2 år, skal du kontakte lægen for at bestille en test.

  Hvis dit barn er fyldt 2 år

  Har dit barn fået en positiv kviktest, bør I få taget en PCR-test hurtigst muligt.
  Sender du dit barn (under 15 år) til test uden værge, skal der foreligge et samtykke. 
  Der vil blive oprettet ca. 50 tidsbestillinger til børn, da der skal foreligge et samtykke. Samtykket vil derfor være, at der er bestilt tid og betyder altså ikke, at dit barn skal møde op til det tidspunkt. Det er udelukkende for, at der foreligger et samtykke.

  Se hvor der lige nu PCR testes i feltet "hvor kan jeg blive testet?"

  Sundhedsstyrelsen vil stadig anbefale, at børn under 12 år ikke systematisk testes for Covid-19. Test af børn uden symptomer til og med 12 år anbefales kun, hvis det er nødvendigt.

   

 • Hvornår skal jeg testes?

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lader sig teste i situationer, hvor et testsvar kan have betydning for behandling af covid-19.

  Nære og øvrige kontakter anbefales således ikke længere at blive testet.

  Du anbefales at blive testet, hvis du får symptomer på covid-19 og er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

  Hvis du er i øget risiko og tester positiv, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19.

  Læs mere om anbefalingerne for test på sst.dk

 • Hvad gør jeg, hvis jeg får symptomer?

  Hvis du har symptomer på covid-19 og føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen.

  Du behøver som udgangspunkt ikke at blive testet, med mindre der er en særlig sundhedsfaglig grund til det. Det kan være, hvis du er 65 år eller ældre eller af andre årsager er i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 - det gælder også, hvis du er gravid. Hvis du er i øget risiko, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19.

  Læs mere om anbefalingerne for symptomer på sst.dk

   

   

Vaccination mod COVID-19

I Furesø Kommune følger vi sundhedsmyndighedernes vaccinationsprogram.

Ring til en corona-hotline

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om coronavirus her, på coronasmitte.dk eller på sst.dk. I em række hotlines får du råd og vejledning om corona og COVID-19. Se, hvem du skal ringe til om hvad.

Plejehjem og midlertidige pladser
 • Hvem må komme på besøg på plejehjemmene?

  ALLE besøg skal foregå med iagttagelse af de tidligere udmeldte forholdsregler, så vi alle gør hvad vi kan for ikke at bringe smitte ind på plejehjemmet:

  • For besøgende på 15 år og derover, som ikke er nære pårørende, er der krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem
  • Kom ikke hvis du har sygdomsstegn – heller ikke selvom det er meget diskrete tegn.
  • Vi opfordrer til, at alle besøgende til at fortage en selvtest forud for besøget. 
  • Brug gerne mundbind eller visir under hele besøget, men det er ikke et krav.
  • Du må gerne tage ophold i fællesarealerne
  • Undgå fysisk kontakt under besøget og hvis det alligevel sker, så sørg for at både besøgende og beboer får vasket eller afsprittet hænderne efterfølgende.
  • Vær omhyggelig med at afspritte dine hænder før, under og efter besøget.
  • Hjælp gerne med at rengøre håndtag, armlæn etc. som du som pårørende har berørt under besøget.

  Læs mere om tiltag på plejehjem på coronasmitte.dk

  Følg med på Svanepunktets hjemmeside

  Følg med på Lillevangs hjemmeside

  Følg med på Solbjerghavens hjemmeside

  Følg med på Ryetbos hjemmeside

 • Besøgende skal være helt uden symptomer

  Det er vigtigt, når man besøger sårbare ældre, at man møder op helt uden symptomer på sygdom, fx corona-virus (hoste, let feber, ubehag i halsen, ømhed i kroppen, hovedpine etc.). Hvis du har symptomer eller er i tvivl, så udsæt besøget til en anden dag.

 • Når en beboer er isoleret pga. mistanke om coronasmitte

  Hvis din pårørende er isoleret, skal besøg aftales på forhånd, så du bliver instrueret i brug af værnemidler.

 • Vask eller afsprit hænder

  Sprit hænderne af, inden du går ind på plejehjemmet eller lige efter du er gået ind i din pårørendes bolig. Følg de lokale instrukser.

  Vask eller sprit hænder i løbet af besøget, hvis du har rørt ved noget urent, eller inden du rører ved fx mad- og drikkevarer.

  Coronavirus udgør stadig en smitterisiko for os alle. Et af de bedste våben er hyppig håndvask eller afspritning af hænder. Hvis en person er smittet uden at have symptomer, kan virus overføres fra næse og mund til hænderne og derfra til andre. Vasker vi hænder ofte eller bruger håndsprit, dræber vi virus og kan ikke overføre det til andre.

  Håndvask, med vand og sæbe, eller afspritning af hænderne, er lige gode løsninger til at forebygge smitte.

 • Rengøring efter besøg af den pårørende/besøgende

  Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan hjælpe os med at aftørre de kontaktflader, du har været i berøring med under dit besøg. Hvis du ikke har mulighed for at gøre dette, må du meget gerne orientere os, når du forlader plejehjemmet igen. Så tager personalet sig af rengøringen.

  Udendørs: Bord og stole i telte og på fælles terrasser aftørres efter besøg. Følg anvisningen i teltet. Det er ikke nødvendigt på private terrasser, da de kun benyttes af beboeren.

  Indendørs: Kontaktpunkter og flader, som du har berørt under besøget (fx sengebord, sofabord, stoleryg/armlæn, dørhåndtag) afsprittes på vejen ud. Der er enten adgang til en bøtte med spritservietter når du kommer, eller du finder en bøtte i boligen. Efter aftørring smides spritservietten ud.

 • Kortvarig nedlukning ved smitteudbrud

  I tilfælde af smitteudbrud på et eller flere af Furesøs plejehjem, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud. Det kan betyde, at et eller flere plejehjem kortvarigt lukker ned for besøg, hvis der fx er mistanke om smitte, øget risiko for smitte på et plejehjem eller, hvis antallet af smittede personer i Furesø Kommune er over 20 smittede pr. 100.000.

 • Særligt på de enkelte plejehjem

  På plejehjemmenes egne hjemmesider kan du følge med i nyheder samt lokale tiltag og forholdsregler på de enkelte plejehjem.

  Lillevangs hjemmeside

  Solbjerghavens hjemmeside

  Svanepunktets hjemmeside

Botilbud, rådgivning, dagtilbud mv.
 • Botilbud og besøg på botilbud

  For besøgende på 15 år og derover, som ikke er nære pårørende, er der krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem

  Kontakt bostederne, hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål kan du kontakte lederne nedenfor:

  Morten Ulrik tlf.: 72165050, leder af botilbuddene Svanepunktet og Langkærgård

  Sune Blom tlf.: 72165845, leder af boligerne Højeloft Vænge og Overgangsboligerne

  Jacob Arnstrup tlf.: 72165053, leder af botilbuddet Jonstrup

Sundhed og omsorg
 • Hjemmeplejen og hjælpemidler

  Som følge af COVID-19 har Furesø Kommune brug for at justere den hjælp, der ydes til borgere, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje.

  Det kan have betydning for den hjælp borgerne modtager i denne tid. 

  Formålet med ændringerne er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere med akutte og livstruende sygdomme – som eksempelvis COVID-19.

  Hjælpemidler og boligændringer

  Nogle borgere vil derfor opleve, at den sædvanlige hjælp ikke tilbydes i en periode.
  Furesø Kommune kan heller ikke garantere sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med bevilling af hjælpemidler eller boligændringer i denne periode.

  I nogle tilfælde kan bevillingen af hjælpemidler og boligindretning kræve et personligt møde, og da det kan være kilde til smittespredning, vil det ikke være muligt at bevilge de hjælpemidler på nuværende tidspunkt medmindre, det er akut.

  Der vil kun blive gjort brug af ovenstående tiltag, når det er absolut nødvendigt.

 • Hvis borgere, der modtager pleje, i Furesø bliver syge af corona

  Covid-19 smittede borgere, der er behandlingskrævende, vil være indlagt på hospitalerne.

  Borgere, der er smittede med Covid-19 skal plejes i kendte rammer så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det er mest sikkert for borgere.

  Borgere, der bor hjemme eller på et af kommunens plejecentre, vil som hovedregel skulle plejes her under de forskrifter, der gælder for pleje af smittede.

  Rehabiliteringscentret er klar til at modtage borgere, der ekstraordinært udskrives fra hospital, hvis de ikke kan modtages direkte i hjemmet. 

  Rehabiliteringscentret skal således ikke reserveres til Covid-smittede, men kommunen må forvente at få Covid-smittede borgere til kommunen, der skal passes, enten hjemme via hjemmeplejen, på plejecentrene eller på Rehab.

Hent corona-appen Smittestop

Danmarks officielle app i kampen mod coronasmitten er nu klar til at blive hentet ned til din telefon. Appen skal hjælpe med at optrevle og stoppe corona-smittekæder, inden de løber løbsk.

Coronavirus (English)

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Coronasmitte.dk

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Corona Erhverv

Find flere informationer målrettet til foreninger og erhverv på furesoe.dk/coronaerhverv

Læs seneste lokale nyheder om coronavirus
Syvstjerneskolens IT Elevpatrulje På Ryetbo Plejehjem, Elev Og Ældre
Pressemeddelelse

Furesøs skolebørn trives

Furesøs Folkeskoler har de 3. mest glade børn i Danmark. 94,7 procent af børnene trives i Furesøs folkeskoler. Samtidig er det faglige niveau steget,…

Vaccine (1)
Nyhed

Din læge vaccinerer også

Se, om du kan blive vaccineret hos en praktiserende læge nær dig. Over 380 praktiserende lægeklinikker i hovedstadsregionen tilbyder vaccination mod C…

Corona, skilt
Nyhed

Corona-varianter gør deres indtog i Furesø

I Furesø Kommune følger vi retningslinjer og vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere her om, hvordan vi håndterer smitte med variant…

Græskarhygge I Græshoppen 2021 (3)
Nyhed

Hyggelig uhygge i Græshoppen

Halloween har gjort sit indtog i Furesøs dagtilbud. Her er vi på besøg hos de søde børn i Græshoppen, der har lavet uhyggelige græskarhoveder.

Print-selv materialer

Her kan du hente materialer til brug for boligselskaber, grundejerforeninger, butikker og i institutioner i områder med lokale smitteudbrud.

Plakaterne ligger i størrelserne A4 og A3 og kan i versioner på dansk, tyrkisk, engelsk og arabisk.