SES - samarbejde efter skilsmisse

Furesø Familiehus tilbyder et kursus - SES - samarbejde efter skilsmisse for fraskilte forældre i Furesø Kommune. Tilmeld jer direkte - kræver ikke henvisning

 • Tilbud i Furesø

  Familiekurser og rådgivning

  Furesø Familiehus tilbyder rådgivning og vejledning til børn og familier i Furesø Kommune. Det kan fx være, hvis dit barn reagerer kraftigt i forbindelse med, at I er blevet skilt. Kurser og forløb kræver henvisning fra dagtilbuds- og skolesocialrådgiverne

  Sundhedsplejen

  Børnene kan altid henvende sig til sundhedsplejersken på deres skole. Sundhedsplejerskerne er på skolen 2 dage om ugen. Her kan børnene snakke om trivsel og bekymringer, fx i forbindelse med en skilsmisse. Forældre kan også kontakte sundhedsplejen, hvis de oplever, at barnet har det svært eller har svært ved at snakke om skilsmissen. Hvis det vurderes nødvendigt kan sundhedsplejersken efterfølgende tage en snak med barnet. Sundhedsplejen kan guide videre til relevant hjælp ved behov. Kontakt Sundhedsplejen på: 72 35 56 95. 

 • Andre tilbud

  Børns Vilkår tilbyder telefonrådgivning til både børn og forældre, der har brug for en snak eller gode råd i forbindelse med skilsmisse

  Center for Familieudvikling tilbyder: PREP kurser, som et forebyggende program, der er rettet til par, som er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation. Det retter sig således ikke til forældrepar, der har valgt at blive skilt.

  Mødrehjælpen tilbyder gratis hjælp og rådgivning til skilsmisseforældre både over chat, telefon og ansigt-til-ansigt med en socialrådgiver. Derudover er der mulighed for at få gratis retshjælp.

  Familieretshuset tilbyder: Børnesagkyndig rådgivning, børnegrupper for skilsmissebørn og konfliktmægling for skilte forældre, der er parate til at gå hinanden i møde i samarbejdet om barnet.

   

Del: