Som barn, ung eller forælder kan du henvende dig direkte til rådgiverne, hvis du har brug for råd og vejledning fx i forbindelse med skilsmisse, konflikter i hjemmet osv.

Rådgiverne har mulighed for at tilbyde et kortere samtaleforløb. De har ikke myndighedsansvar og er dermed ikke sagsbehandlere i familier, der allerede har en aktiv sag i Familierådgivningen. Rådgiverne kan også henvise til kortere rådgivingsforløb i Furesø Familiehus.

Se herunder hvem du skal kontakte på den enkelte skole og dagtilbud.