Klippekort

Med klippekortet får du en halv times ekstra valgfri hjemmehjælp om ugen til øget livskvalitet. Det er helt op til dig, hvad tiden skal bruges til. Du og en af dine faste hjælpere taler om, hvad du vil bruge den ekstra tid til, og hvordan I planlægger tiden.

 • Hvad er et klippekort?

  Et klippekort er en mer-hjælp, hvor de svageste borgere tildeles kvalitetstid, der ikke er en del af Furesø kommunes serviceniveau for personlig pleje. Du skal selv tage stilling til, hvad du mener, er kvalitetstid. Klippekort er IKKE hjemmehjælp efter serviceloven, men skal betragtes som et ekstra tilbud.

 • Hvem får klippekortet?

  De svageste borgere, der får omfattende hjælp til personlig pleje med hjælp flere gange om dagen. Borgerne får direkte besked af deres hjemmeplejeleverandør – er du i tvivl om du er omfattet kan du spørge din hjemmeplejeleverandør. Man kan ikke ansøge om klippekortet. 

  Du får klippekortet – en halv time om ugen, så længe du modtager omfattende hjælp og bor hjemme. Klip optjenes og afholdes i uger, hvor du modtager hjemmepleje. Du får ikke klippekort, mens du f.eks. er indlagt på hospital eller Rehabiliteringen, holder ferie eller flytter i plejebolig.

 • Hvordan kan du bruge klippekortet?

  Du kan bruge klippekortet til en halv times hjælp en gang om ugen, eller du kan spare op og bruge klippekortstiden til en længere aktivitet. Der er med andre ord mulighed for fleksibilitet, alt afhængig af dine ønsker. Du kan højst spare op til fire timers samlet hjælp hver 8. uge.

 • Hvornår leveres klippekorttimer?

  Du har mulighed for at bruge den ekstra tid med en af dine faste hjælpere på hverdage i tidsrummet fra sen formiddag og inden kl. 17. 
  Sammen med din hjælper aftaler du, hvordan du ønsker at bruge klippekortet. 
  Hvis du ønsker at opspare tid, skal du aftale tidspunkt for afvikling med leverandør en måned før du ønsker at bruge timerne.

  Du får klippekortet – en halv time om ugen, så længe du modtager omfattende hjælp og bor hjemme. Klip optjenes og afholdes i uger, hvor
  du modtager hjemmepleje. Du får ikke klippekort, mens du f.eks. er indlagt på hospital eller Rehabiliteringen, holder ferie eller flytter i
  plejebolig.

 • Hvad skal du være opmærksom på?

  Vær opmærksom på:

  • at du ved aktiviteter uden for hjemmet skal kunne komme ud af boligen ved egen hjælp eller ved hjælp af Movia.

  • at transport skal ske med almindelig offentlig transport, Movia abonnement, flex-trafik eller taxa.

  • at de aktiviteter du vælger, skal ligge inden for hjælperens almene og faglige kompetencefelt og ikke må have håndværksmæssig karakter (herunder havearbejde og vinduespudsning).

  •at du selv skal betale udgifter, der er forbundet med en aktivitet, som f.eks. transport og entrebilletter for dig og hjælperen. Ønsker du forplejning på en tur, er det for egen regning. Du er ikke forpligtet til at betale forplejning til hjælperen, men hjælperen må modtage en let forplejning, såfremt du ønsker dette.

Hvad kan du bruge klippekortet til?

Det er dig, der vælger, hvad klippekortet skal bruges til. Det skal dog kunne nås inden for den tid, du har sparet op. Du kan bruge tiden til aktiviteter du selv vælger i og uden for hjemmet.

 • Sociale aktiviteter

  Aktiviteten kan foregå både i og uden for hjemmet og kan f.eks. være hyggesnak, højtlæsning, en gåtur, tøjindkøb eller følgeskab til f.eks.
  aktivitetscenter, arrangementer, frisør eller læger.

 • Grundig rengøring

  Hvis du er visiteret til praktisk hjælp – rengøring, kan du vælge at spare op til én grundig rengøring pr. kalenderår. Grundig rengøring er 4 timer og kan udføres af to personer i 2 timer. Du skal inden grundig rengøring aftale med leverandøren, hvad den grundige rengøring skal indeholde.

 • Sociale aktiviteter i hjemmet

  • Kaffe og snak om stort og småt
  • Lave livretter, bage kage
  • Spise frokost sammen
  • Tilplantning af altankasser, krukker m.m.
  • Lægge kabale, spille kort eller skak
  • Pynte op til jul
  • Se eller sortere gamle fotoalbum
  • Sammen rydde op i skuffer og skabe
  • Hjælp til overblik og sortering af papirer, reklamer, regninger m.m.  

 • Sociale aktiviteter uden for hjemmet

  • Gåtur
  • Tøjindkøb
  • Tur til posthus/bank
  • Frisør
  • Følge til læge
  • Skovtur
  • Besøge aktivitetscentre
  • Besøge plejecentre
  • Besøge familie og venner

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17