Borgervejledningen understøtter dialogen mellem kommune og borgere og kan hjælpe dig med at ’få hul igennem’, hvis dialogen er gået i stå, vise vejen, hvis du er ’faret vild’ i systemet og hjælpe med at vejlede om klagemuligheder mv.

Borgervejlederen kan:

  • hjælpe med at få genoprettet en god dialog, hvis den ikke fungerer optimalt.
  • vejlede om, hvor i organisationen du kan henvende sig, såfremt du er i tvivl.
  • vejlede om eventuelle klagemuligheder, såfremt der er tvivl om dette.

Borgervejlederen kan ikke:

  • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser
  • behandle klager over politiske beslutninger om serviceniveau mm.
  • behandle klager over ansættelsesforhold i kommunen.

Hvem er borgervejlederen?

Borgervejlederen i Furesø Kommune er et tværgående team i Center for Økonomi og Ressourcer, som består af tre medarbejdere, der alle har solid erfaring med god borgerdialog, godt kendskab til organisationen og styr på god forvaltningsskik.

Kontakt

Borgervejleder

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7216 5550

Mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag dog     kl. 10.00 - 17.00