Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år

Er du bekymret for et barn eller en ung - kan du underrette din bekymring online til Center for Børn og Voksne i Furesø Kommune. Du vælger selv, om du vil være anonym.

Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er en alvorlig sag at lave en underretning, og at det er strafbart at indgive falske oplysninger. En underretning kan, uanset om den er anonym eller ikke-anonym, ikke trækkes tilbage eller ændres.

Underretning kan også sendes pr. mail til underretning@furesoe.dk.

Furesø Kommunes beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Herunder finder du Furesø Kommunes skriftlige beredskab og handlevejledninger i forbindelse med mistanke eller viden om, at børn og unge har været udsat for overgreb. Overgreb omfatter i denne forbindelse seksuelle overgreb samt fysisk og psykisk vold, og beredskabet henvender sig til alle professionelle, der har direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabet skal på den ene side hjælpe os med at forebygge og opspore overgreb så tidligt som muligt og på den anden side give os klare anvisninger om handlemuligheder og handlepligt, når vi får mistanke eller viden om overgreb. Beredskabet skal formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb, og endelig skal det fremme en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb.