Iltning af Furesøen fortsætter

Furesø har fået tilført ilt i sommerhalvåret siden 2003, for at binde en stor pulje af fosfor til bunden. Furesø Kommune har fået en foreløbig tilbagemelding fra Miljøstyrelsen, der betyder at et stop af iltningen kræver en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven og en fornyet udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg. Dette myndighedsarbejde tager lang tid, og det er derfor besluttet af UNMG på deres møde i maj 2021, at fortsætte iltningen i Furesøen, indtil der har klarhed over den kommende renseanlægsstruktur. Førende forskere i ferskvandsøkologi anbefaler at stoppe iltningen, da der ikke er opnået stabile forbedringer af vandkvalitet, lysforhold og forhold for vegetation. Furesø, Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner følger udviklingen i Furesøen.