Orienteringsmøde om Furesøen tiltrak mere end 60 mødedeltagere den 11. december 2019 på Furesøbad.

Programmet var:

  • Iltning – baggrund
  • Miljøtilstanden i Furesø 2003-17. Forventede effekter hvis iltningen ophører
  • Forventede effekter for fisk og bunddyr, hvis iltningen hører op
  • Overvågningsprogram og forventede effekter nedstrøms Furesø
  • Spørgsmål til oplægsholderne

 

Slides fra mødet samt rapporten "Furesøs miljøtilstand 2017 – Effekten af ilttilførsel 2003-2017" kan fås ved henvendelse til bme@furesoe.dk

 

Furesøen har fået tilført ilt i sommerhalvåret siden 2003. Førende forskere i ferskvandsøkologi anbefaler at stoppe iltningen, da der ikke er opnået stabile forbedringer af vandkvalitet, lysforhold og forhold for vegetation. Der er heller ikke tegn på, at det vil ske inden for en kortere årrække.

De anbefaler desuden, at Furesøen følges af et tæt overvågningsprogram.

Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner har sat en proces i gang, hvor Miljøstyrelsen skal afgøre, om projektet, at stoppe iltningen, skal miljøvurderes efter Miljøvurderingsloven.

 

Del: